Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Viktnedgång

Fetma är idag en stor bidragande faktor till att allt fler svenskar drabbas av hjärtproblem och diabetes. Ca 14% av Sveriges befolkning är nu överviktiga till den grad att de klassas som fetma. 

 1. Övervikt kan leda till följdsjukdomar
 2. BMI över 30 klassas som fetma
 3. Läkemedelsbehandling kan, tillsammans med diet och motion, hjälpa

Receptbelagda läkemedel för viktnedgång kan vara ett utmärkt komplement till en hälsosam kost och en aktiv livsstil. Beställ din behandling från vårt registrerade apotek idag och påbörja din viktresa. 

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

5 behandling(-ar) för Viktnedgång

Saxenda

Saxenda

 1. Lättanvändlig injektionspenna
 2. Tas tillsammans med viktminskningsprogram
 3. Dämpar hungerkänslor
Beställ nu
Xenical 120 mg

Xenical 120 mg

 1. Receptbelagt läkemedel vid övervikt
 2. Kapslar innehållandes 120 mg orlistat
 3. Ger goda resultat
Beställ nu
Orlistat

Orlistat

 1. Smidig tablettbehandling
 2. Tas i samband med måltid
 3. Effektiv, bevisad effekt
Beställ nu
Mysimba

Mysimba

 1. Effektivt viktminskningspiller
 2. Kombinerad behandling
 3. Smidig tablettform
Beställ nu
Alli tabletter

Alli tabletter

 1. Minskar fettabsorption i tarmen med 25%
 2. För personer med ett BMI på 28 eller högre
 3. Smidig tablettbehandling vid övervikt
Mer information
Ozempic

Ozempic

 1. Injiceras en gång i veckan
 2. Behandlar diabetes typ-2
 3. Kan hjälpa att gå ner i vikt
Har utgått
Översikt

Viktnedgång

Försämrad allmänhälsa som påverkas av övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste undersökningen så är idag 51% av alla svenskar överviktiga, och hela 15% har viktproblem i kategorin fetma. Att fetma kan orsaka ohälsa i form av ökad risk för sjukdomar såsom diabetes, stroke och vissa typer av cancer är känt, men även psykologiska besvär såsom påverkad självkänsla och depression är vanligt.   

För att bedöma om en persons vikt är hälsosam eller inte används en modell som kallas BMI, från engelskans Body Mass Index. En persons BMI uträknas genom personens längd och vikt, såväl som ålder, och de flesta fall kan delas in i tre kategorier.

Normalviktiga personer bör ligga på ett BMI någonstans mellan 20 och 25. BMI på över 25 klassas som övervikt, medan ett BMI på över 30 klassas som fetma. Om du har ett BMI på över 30 rekommenderas det att du uppsöker vård då riskerna för allvarliga komplikationer på grund av din övervikt anses stor. 

 1. BMI 18-25: hälsosam vikt
 2. BMI 25-30: övervikt
 3. BMI 30+: fetma

Här kan du läsa mer om BMI och räkna ut ditt BMI.

Vad beror övervikt på?

Flera hälso- och livsstilsfaktorer kan bidra till övervikt. Ett för högt kaloriintag, avsaknaden av fysisk aktivitet och en dålig kost är alla faktorer som kan bidra till att en person går upp i vikt. Under längre perioder av övervikt och fetma kan överflödig fettvikt begränsa blod- och syrecirkulationen i kroppen vilket i tur kan påverka kroppens vitala organ och leda till allvarliga sjukdomar.  

För att hjälpa en person att gå ner i vikt rekommenderas generellt en behandlingsplan innehållandes ett viktnedgångsprogram som kan inkludera en kostplan, träningsupplägg och ibland även stöd från en dietist. I vissa fall kan även ett läkemedel sättas in för att hjälpa till med fettabsorptionen i syfte att reducera kroppens fettupptag något.

Läkemedel för viktnedgång

Läkemedel avsedda för viktnedgång kan gynna de med ett BMI över 28 eller 30 och som vill minska i fettvikt och återfå ett hälsosamt BMI. För bäst resultat ska dessa läkemedel användas tillsammans med en balanserad kost och fysisk aktivitet i någon form.

Det finns idag ett antal licenserade läkemedel avsett för viktnedgång i Sverige, däribland Xenical, Orlistat och Alli. Alla tre innehåller den verksamma ingrediensen orlistat, som verkar i tarmkanalen. När kroppen smälter mat ingår det särskilda enzymer i denna process som spjälkar fettet från vår kost. Dessa kallas lipaser och hjälper matsmältningssystemet att spara fettet som energi. Genom att begränsa aktiviteten av lipaserna kan orlistat hämma upptaget av fett och förhindra att det sparas i kroppens lager. Istället följer det med avföringen ut den naturliga vägen.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att göra medvetna och hälsosamma val erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst. Här får du din hälsa granskad av en legitimerad läkare, ditt recept förskrivet och ditt läkemedel skickas med expressleverans. Säkert, smidigt och snabbt, precis så som modern hälsovård bör vara!

Senast granskat:  04-05-2021
Behandlingar för viktnedgång

Läkemedel vid övervikt och fetma

Hos Treated.com förskriver vi fem olika behandlingar vid övervikt och fetma, vilket är:

 • Alli - tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK)
 • Xenical - tillverkas av Cheplapharm
 • Orlistat - generiskt läkemedel
 • Mysimba - tillverkas av Consilient Health
 • Saxenda - tillverkas av Novo Nordisk

Alli, Xenical och Orlistat är alla behandlingar i tablettform som innehåller den verksamma ingrediensen orlistat, som utför sin verkan i mag-tarmkanalen. I och med att de innehåller samma aktiva substans verkar de på sätt. Xenical är ett varumärkesskyddat läkemedel medan Orlistat är ett generiskt läkemedel. Bägge dessa är receptbelagda och innehåller 120 mg orlistat. Alli, i sin tur, innehåller halva mängden orlistat (60 mg) och är receptfritt. För att vara en lämplig användare av något av dessa tre läkemedel bör du ha ett BMI på över 28.

Mysimba är även det en tablettbehandling, som innehåller de aktiva ingredienserna bupropion och naltrexon, medan Saxenda innehåller liraglutid och kommer i formen av injektionspenna. Bägge dessa är nyare behandlingar som är godkända för att behandla överviktiga personer med ett BMI på över 30 eller med ett BMI på över 28 med samtidiga riskfaktorer, som t.ex. högt blodtryck eller diabetes. Här kan du läsa mer om vad BMI innebär och hur du räknar ditt BMI.

Hur fungerar de?

På olika sätt. Till skillnad från bantningspiller (olicenserade läkemedel) som tas upp i blodomloppet, verkar Xenical, Orlistat och Alli i mag-tarmkanalen. Den aktiva ingrediensen orlistat begränsar aktiviteten hos vissa enzymer som ansvarar för att extrahera fett från mat. Istället för att fettet tas upp så lämnar det kroppen tillsammans med avföringen.

Ingerdienserna i Mysimba, bupropion och naltrexon, och Saxenda, liraglutid, verkar genom att begränsa en persons aptit.

Kommer jag gå ner i vikt snabbt av dessa läkemedel?

Gemensamt för alla behandlingar är att de är godkända läkemedel vid övervikt och fetma och ska tas tillsammans med en kalori- och fettsnål kost och rikligt med motion. Tillsammans med positiva livsstilsförändringar utfärdade av läkare kan behandlingarna ge en liten och stadig viktnedgång.

Finns det några biverkningar?

Du bör alltid läsa igenom bipacksedeln för respektive läkemedel för att bekanta dig med eventuella biverkningar. Vanliga biverkningar som kopplas till användandet av orlistat är bland annat magvärk, huvudvärk och diarré.

Kan jag kombinera dessa behandlingar med andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan interagera med Xenical, Orlistat, Alli, Mysimba eller Saxenda och bör därför inte tas samtidigt. Dessa inkluderar bland annat akarbos och cyklosporin. Meddela läkaren genom vårt medicinska frågeformulär om du tar några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du gör din beställning.

Senast granskat:  04-05-2021
Vanliga frågor: viktnedgång

Vanliga frågor: viktnedgång

Vad är skillnaden mellan Xenical, Orlistat, Alli och Saxenda?

Xenical, Orlistat och Alli verkar på samma sätt och innehåller samma aktiva ingrediens, orlistat. Saxenda, i sin tur, verkar något annorlunda genom sin aktiva ingrediens liraglutid.

Xenical är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Roche, medan Orlistat är ett licenserat genriskt läkemedel (även kallat generika). Generiska läkemedel tillverkas av olika läkemedelsföretag efter att originalläkemedlets patenttid har löpt ut. De innehåller samma ingredienser men behöver inte betala samma kostnader för forskning och kliniska prövningar vilket gör att de i regel är billigare.

Alli, i sin tur, är det enda licenserade, receptfria läkemedlet på marknaden avsett för viktnedgång. Alli tillverkas av GlaxoSmithKline och innehåller även det orlistat. Även fast Alli är receptfritt så kommer du behöva förse oss med lite grundläggande information innan du beställer, bland annat vilket BMI (Body Mass Index) du har. Detta då Alli endast ska användas av patienter med ett BMI på över 28.

Saxenda är ett nyare läkemedel för viktnedgång, som kommer i form av en injektionspenna. Användaren injicerar läkemedlet, och därefter påverkas receptorer i hjärnan om kontrollerar aptit och hunger. Detta gör att personen äter mindre och minskar kroppsvikten därefter.

Bör jag ta Xenical, Orlistat, Saxenda eller Alli?

Skillnaden mellan Xenical och Orlistat består i huruvida du föredrar ett varumärkt läkemedel eller ett generiskt läkemedel. Xenical, som är originalet och är varumärkesskyddat av Roche, säljs till ett något högre pris än Orlistat som inte är varumärkt. Både Xenical och Orlistat är receptbelagda läkemedel. Även Saxenda är receptbelagt.

Det beror även på målet med din viktnedgång och hur snabbt du avser att förlora vikt. Alli har inte samma styrka som Xenical eller Orlistat och kan rekommenderas i fall där patienten önskar en mer gradvis, stadig viktnedgång. 

En av våra legitimerade läkare kommer att hjälpa dig med vägledning och svara på dina eventuella frågor.

Skiljer sig biverkningarna?

Biverkningarna är i regel de samma mellan de olika behandlingarna, då alla tre innehåller orlistat. Rapporterade biverkningar för Xenical och Orlistat kan dock skilja sig något då läkemedlena inte prövats på samma testgrupper. Men, återigen, då båda innehåller orlistat tros det inte att skillnaden är nämnvärd.

Användning av Alli ger i regel något mildare biverkningar då läkemedlet inte innehåller samma mängd av orlistat.

Vanliga rapporterade biverkningar:

 1. Buksmärtor
 2. Huvudvärk
 3. Diarré

Det här är inte en komplett lista över biverkningar förknippade med Xenical, Orlistat och Alli. Läs alltid igenom respektive produktsida och den bipacksedel (som går att ladda ner från produktsidorna) som finns bifogad med läkemedlet. 

Jag vill gå ner i vikt snabbt utan att anstränga mig - kan jag göra det genom dessa behandlingar?

Kort sagt: nej. Dessa behandlingar är avsedda för att reducera kroppens naturliga fettupptag. De kommer hjälpa dig med att få en liten och stadig viktnedgång under perioden du tar dem. Att gå ner i vikt betyder att vilja göra en förändring i sin tillvaro. För att verkligen nå den maximerade effekten ska du alltid kombinera dessa behandlingar med fettsnålt kostintag och motion. 

Är det här rätt väg för mig?

Övervikt innebär att du alltid löper en risk för mycket allvarliga komplikationer som hjärt-kärlsjukdomar och storke. För många innebär det också en begränsad livskvalitet. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Men det är dock viktigt att komma ihåg att det inte idag finns några lagliga, licenserade "mirakelpiller". Alla ovan nämnda behandlingar avser att tas tillsammans med en fettsnål diet och ett motionsprogram. Din läkare kan alltid bistå med hjälp om hur du effektivt kan inkludera kostomläggning och motion i tillvaron i syfte att ge dig de verktyg du behöver för att både nå och behålla din målvikt. 

Senast granskat:  04-05-2021

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här