Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Alli tabletter

Orlistat

Alli är en receptfri tablett för viktminskning hos vuxna som tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK). Tabletten ska användas tillsammans med en kalorireducerad, fettsnål diet och motion för att hjälpa användaren gå ner i vikt.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och tryggt beställa alli online. När vår läkare godkänt beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt apotek hem till din ytterdörr inom 24-72 timmar.

+1400 recensioner via Trustpilot
Alli60 mg

Denna tablett innehåller 60 mg orlistat. En tablett tas tre gånger dagligen antingen strax innan, under eller inom en timme från intag av måltid.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Alli är en receptfri tablett för viktminskning hos vuxna som tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK). Tabletten ska användas tillsammans med en kalorireducerad, fettsnål diet och motion för att hjälpa användaren gå ner i vikt.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och tryggt beställa alli online. När vår läkare godkänt beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt apotek hem till din ytterdörr inom 24-72 timmar.

Översikt

Översikt

Alli är en tablett som används för viktminskning hos vuxna med ett BMI (body mass index) på 28 eller mer. Läkemedlet tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK) och innehåller den aktiva ingrediensen orlistat. Läkemedlet verkar genom att minska mängden fett kroppen absorberar från måltider. Alli ska alltid användas som en del av ett större viktminskningsprogram som inkluderar hälsosam, balanserad och kalorifattig diet och regelbunden fysisk aktivitet. 

Huruvida en person har en hälsosam vikt kan i de flesta fall bestämmas genom deras BMI, vilket står för Body Mass Index. Detta beräknas med hjälp av personens längd och vikt, och de flesta personer kan delas in i nedan tre kategorier.

BMI räknas ut enligt följande index:

 1. BMI 18-25: hälsosam vikt
 2. BMI 25-30: övervikt
 3. BMI 30+: fetma

Nära hälften av alla svenskar har idag övervikt eller fetma. De som är överviktiga eller feta löper ökad risk att utveckla allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och vissa cancerformer. Att vara överviktig kan också orsaka låg självkänsla och leda till psykiska problem och i vissa fall depression.

Någon som är överviktig kan dock nå en hälsosammare, säkrare vikt genom att att anta ett program för kontrollerad viktminskning. Detta kommer typiskt att bestå av en hälsosam, kalorifattig diet i kombination med ett träningsprogram. För den som vill minska i vikt är det viktigt att göra det i gradvis takt så att de inte riskerar ohälsa genom att för snabbt förlora för mycket vikt.

Din läkare kan hjälpa dig att sätta ihop ett hälsosamt kost- och träningsprogram anpassat för dina behov och på så vis hjälpa dig att gå ner i vikt i en säker takt. Men i de fall där dessa åtgärder ensamt misslyckats, och personens övervikt kan börja sätta dess hälsa i spel, kan man komplettera viktminskningsprocessen med ett läkemedel, som t.ex. Alli.

Alli lämpar sig endast för förstagångsanvändare med ett BMI på 28 eller högre. De som redan har börjat sin viktminskning kan komplettera med Alli om de har ett BMI som är något lägre.

Den maximala behandlingstiden med Alli är sex månader. Efter 12 veckors användning av Alli kan läkare eller sjukvårdspersonal komma att granska din viktminskning för att säkerhetsställa att resten av behandlingskuren ska tas.

Den aktiva ingrediensen i Alli är orlistat. Orlistat verkar genom att minska mängden fett som absorberas i tarmen i samband med måltid och det uppskattas att orlistat sänker fettupptaget med cirka en fjärdedel. Detta fett, som följaktligen inte tas upp av tarmen, passerar istället ut ur kroppen tillsammans med avföringen. Det uppskattas att för varje 2 kg en person minskar i vikt kan tabletten bistå i minskningen av ytterligare 1 kg. Här kan du läsa mer detaljerad information om hur orlistat fungerar samt vad studier visat om användande av orlistat. 

Alli är ett receptfritt läkemedel. För att kunna köpa Alli från vårt apotek måste du dock undergå en snabb konsultation med en av våra läkare, så att hen kan ställa det bortom rimligt tvivel att Alli är en säker behandling för dig att använda. Efter att din beställning godkänts skickas läkemedlet med säker och spårbar sändning direkt hem till dig från vårt apotek i Storbritannien. Leveranstiden för Alli är 48-72 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  08-01-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar använda Alli ska du alltid läsa igenom informationen som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Alli enligt läkarens instruktioner.
 2. Välj ett par dagar i förväg en specifik dag där du avser att inleda behandlingen.
 3. Inled en fett- och kalorisnål diet innan du inleder behandlingen. På så vis har din kropp tillräckligt med tid att anpassa sig.
 4. Bestäm en målvikt som du vill nå. Din läkare kan hjälpa dig med att göra detta. Vanligtvis bör en viktminskning på mellan 5 och 10% eftersträvas.
 5. Viktminskning i gradvis takt anses vara den mest hälsosamma. En läkare kan komma att rekommendera att du försöker minska din vikt med 0,5 kg per vecka.
 6. Kom ihåg att fysisk aktivitet spelar en avgörande roll i den viktminskning.
 7. Ta en Alli tablett, tre gånger dagligen.
 8. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 9. För att nå maximal effekt ska du ta Alli strax före eller under en måltid, eller upp till en timme efter en måltid.
 10. Om du hoppar över en måltid eller om måltiden du äter är fettfri ska du inte ta tabletten.
 11. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 12. Om du missat att ta Alli finns instruktioner och vägledning för glömd dos i bipacksedeln.
 13. Maximal behandlingstid med Alli är sex månader.
 14. Om läkemedlet tillsammans med ditt dietprogram inte gett tillfredsställande resultat inom 12 veckor ska du kontakta din läkare.
 15. När du avslutat behandlingen kommer du behöva att upprätthålla sunda kost- och motionsvanor för att hjälpa dig med att hålla dig på din målvikt. Din läkare kan ge råd för att hjälpa dig med detta.

Detaljerade anvisningar om hur du använder Alli finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du inleder behandlingen.

Alli bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Alli från FASS

Senast granskat:  08-01-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Alli 60 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Alli orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion. Vanliga tecken på en allergisk reaktion är svullnad i ansiktet, hudutslag, klåda, snabba hjärtslag eller andnöd.

Sluta använda Alli och tala med din läkare så snart som möjligt om du skulle märka av något av följande: rektal blödning, tecken på divertikulit som t.ex. lägre buksmärta, feber och förstoppning, tecken på pankreatit vilket kan vara buksmärtor som strålar mot ryggen, feber eller sjukdomskänsla, svidande, svåra magsmärtor på grund av gallsten eller symptom på hepatit som gulfärgad hud och ögon, klåda, missfärgning i urinen, magbesvär eller ömhet i levern.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Magsmärtor, ökad tarmaktivitet, rinnande avföring, ångest, huvudvärk, hypoglykemi, menstruationsstörningar, urinvägsinfektioner, tandproblem eller övre luftvägsinfektion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användar eller färre):

Magont, ökad tarmfrekvens, rinnande avföring, ångest.

Detta är endast en sammanfattning över de eventuella biverkningar som kan orsakas av Alli. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett sammanställning över biverkningar förknippat med detta läkemedel.

Andra läkemedel och Alli

Ta inte Addi om du använder ciklosporin, akarbos eller blodförtunnande medel som warfarin.

Tala om för din förskrivare ifall du använder eller nyligen har använt något av följande, eftersom de kan påverka varandras funktion: amiodaron, läkemedel vid hypotyreos (underaktiv sköldkörtel) som levotyroxin, antiepileptika, HIV-behandlingar, antidepressiva preparat, eller läkemedel mot högt blodtryck eller högt kolesterol.

Användare som tar p-piller bör överväga att använda en barriärmetod för extra skydd eftersom effektiviteten hos p-piller kan påverkas av Alli vid förekomst av diarré.

Du som använder Alli bör även samtidigt ta multivitamintillskott (innehållande A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin) eftersom medicinen kan sänka absorptionen av vissa vitaminer. Ta ditt tillskott innan du går och lägger dig.

Ytterligare information hittar du i bipacksedeln.

Andra sjukdomar och Alli

Denna behandling är inte lämplig för dig som är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet. Kvinnor som är gravida eller ammar ska inte heller ta Alli, såväl som de som tar ciklosporin, warfarin (eller andra blodförtunnande läkemedel) eller de med kolestas eller de som har kroniskt malabsorptionssyndrom.

Senast granskat:  08-01-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Alli 60 mg

Vanliga frågor: Alli

Vanliga frågor: Alli

Hur fungerar Alli?

»Läs mer om funktion och vanliga frågor om Alli.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Alli?

Ja, men det rekommenderas att du gör så i måttliga mängder. Överdriven alkoholkonsumtion kan äventyra dina viktminskningsmål.

Kan jag köra bil när jag använder Alli?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet ska du avstå från att använda läkemedlet och kontakta din läkare.

Kan jag använda Alli om jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du tar Alli om du är gravid. Det är även olämpligt för dig som ammar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Hur ska Alli förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Alli?

Alli innehåller: orlistat, mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, povidon (E1201), natriumlaurilsulfat, talk, gelatin, indigokarmin (E132), titandioxid (E171), sorbitanmonolaurat, svart bläck (shellack, järnoxid svart (E172), propylenglykol), och polysorbat 80.

Använd inte Alli om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Alli receptfritt?

Ja. Alli är inte receptbelagt, vilket innebär att du inte behöver ha fått ett recept utskrivet av en läkare för att kunna köpa läkemedlet. Hos Treated.com måste du dock genomgå en snabb läkarkonsultation i form av ett medicinskt frågeformulär innan du beställer alli.

Är Alli rätt behandling för mig?

Vår tjänst är utformad så att du snabbt och smidigt kan beställa det läkemedel du behöver. Om du vill minska din vikt genom Alli kan du fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ungefär tre minuter, därefter kommer en läkare granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker godkänns beställningen. Alla godkända beställningar skickas direkt hem till din ytterdörr inom 24-72 timmar.

Senast granskat:  08-01-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här