931,00 Kr

Många har hört talas om Alli. Behandlingen, som innehåller orlistat, är sedan ett par år tillbaka den enda receptfria tabletten för viktnedgång och kan idag köpas i styrkan 60 milligram. Utöver Alli finns två andra läkemedel innehållandes 120 mg orlistat. Dessa är varumärkesläkemedlet Xenical samt det generiska läkemedlet Orlistat (Beacita).Både Alli och Xenical gör att personen tar upp mindre fett i tarmen vilket, om patienten ihärdigt följer ett kost- och motionsschema, gör att vikten därefter går ner. 

1. Vad är Alli?
2. Vem kan ta Alli?
3. Vilka är biverkningarna?
4. Hur äter jag rätt med Alli?
5. Är Alli säkert?
6. Går det att missbruka Alli?
7. Jag vill gå ner i vikt snabbt - går det?
8. Är Alli rätt för mig?

Vad är Alli?

Alli har sedan 2009 varit ett registrerat läkemedel för viktnedgång. Det är godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och kan alltså köpas utan recept. Alli är det första receptfria läkemedlet för viktnedgång. Alli tillhör läkemedelsgruppen gastrointestinal lipashämmare och verkar genom att blockera ungefär 25% av en persons fettupptag. Vid intag av en måltid reduceras då mängden kalorier, vilket resulterar i viktnedgång. 

Vem kan ta Alli?

Alli kan inte tas av alla. Personer med ett BMI* över 27 som är i riskzonen för komplikationer som högt blodtryck och högt kolesterol kan ta Alli. Patienter med ett BMI över 30 kan ta Alli utan att det föreligger risk för ytterligare, andra sjukdomar. Alli ska endast användas av personer som är 18 år eller äldre. Rådfråga alltid läkare innan du tar Alli om du är gravid eller ammar. Alli ska inte tas under en period längre än sex månader. 

*BMI, från engelskans Body Mass Index, är en metod för att skatta om en person är överviktig.

Vilka är biverkningarna?

I och med att Alli blockerar omkring en fjärdedel av fettet från en måltid lämnar det fettet, utan att absorberas, kroppen tillsammans med avföringen. Detta kan resultera i oljig avföring eller lös avföring, gaser, magvärk samt svårigheter att hålla avföringen eller ett ökat eller akut behov av att tömma tarmen. Detta kan naturligtvis leda till sociala eller personliga besvär om personen som tar Alli inte är noggran med sin diet.

Hur lär jag mig att äta rätt när jag tar Alli?

Alli tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, förkortat GSK. De har själv utarbetat en rigorös genomgång om hur du tar Alli samt hur du bör äta när du tar Alli. GSK rekommenderar ett mycket specifikt kostprogram under tiden du tar Alli. Läkemedlet ska tas i dess rätta kontext för att få maximerad verkan. Du kan besöka GlaxoSmithKline:s hemsida för mer information.

I den medföljande bipacksedeln, som du kan läsa här, hittar du även information om hur du bör äta och vilka andra åtgärder som bör genomföras i syfte att maximera verkan av läkemedlet. Om du är osäker över hur du ska äta kan du rådfråga din läkare.

Är Alli säkert?

Ja. En av de största fördelarna med Alli är att det är en säker behandling. Alli påverkar inte ditt blodtryck, din puls eller ditt humör, som många andra bantningspiller, viktminskningspreparat och viktminskningspulver gör och gjort genom åren. Alli är en säker behandling, men det är viktigt att ta läkemedlet på dess rätta sätt i syfte att minimera risken för besvärliga biverkningar.

Går det att missbruka Alli?

Det är relativt svårt att missbruka Alli på grund av dess biverkningar. Personer med ätstörningar ska inte ta Alli då det kan föreligga en risk för missbruk. De som är lämpliga användare av Alli kommer märka att det är mycket svårt att missbruka läkemedlet inom dess avsedda kontext.

Jag vill inte träna, jag vill bara ta ett bantningspiller och gå ner i vikt snabbt - går det?

Som med allt annat i livet finns det ingen magisk lösning eller "quick-fix". Som med alla läkemedel ska Alli tas på rätt sätt, i linje med läkares och/eller apotekspersonals anvisningar och den information som utfärdats av tillverkaren. 

För att ta Alli är det viktigt att veta att du är redo att göra en förändring. Alli ska kombineras med kalorisnål och fettsnål och fiberrik kost, såväl som ett ordentligt motionsprogram. Under tiden du tar Alli bör du få dig färre kalorier än vanligt och äta mycket frukt och grönsaker. Du bör tillsammans med läkare sätta upp en målvikt som du strävar mot - även efter att behandlingen med Alli tagit slut. 

Jag överväger Alli - är det rätt för mig?

Läs först noggrant igenom informationen på vår produktsida och ta dig några minuter till att bekanta dig med hur du tar Alli. Se även till att tala med en läkare och att du alltid noggrant redogör för din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du tar. Om du vill beställa Alli från vårt onlineapotek måste du förse en av våra legitimerade läkare med denna information, såväl som din längd och vikt - trots att läkemedlet är receptfritt. Detta då våra läkare alltid vill få en så samlad bild som möjligt och ställa det bortom allt rimligt tvivel att Alli är en lämplig, ändamålsenlig och framförallt säker behandling för dig. 

Alli är en säker och effektiv behandling för dig som vill gå ner i vikt. Men viktnedgången ska ske gradvis och, som ovan nämnt, alltid tillsammans med ett kost- och motionsprogram. Alli är inte ett mirakelpiller elller en "quick-fix. Tas Alli på rätt sätt kan det bidra till en viktminskning på ungefär ett kilo i veckan. 

Senast granskat:  20-03-2020