Att väga för mycket eller för lite kan ha ett antal konsekvenser för din allmänhälsa. För att bedöma om en person har en hälsosam vikt används i regel två metoder; BMI och midjemått. Genom att vara över eller under ett hälsosamt viktintervall ökar du risken för att drabbas av ett antal allvarliga hälsoproblem.

Oavsett om du väger dig varje vecka eller om du helt undviker att ställa dig på vågen, eller dra ett måttband runt midjan, är det viktigt att du får en bra bild av ditt kroppsmasseindex (BMI) och ditt midjemått. Dessa sätt ger en grov bild av huruvida din vikt är hälsosam eller inte - och används även för att fastställa vad vår idealvikt är.Förstå vad som är en hälsosam vikt

Kroppsmasseindex (BMI)

Använd vår BMI-räknare ovan för att se ditt BMI.

Kroppsmasseindex är den svenska översättningen på engelskans Body Mass Index, förkortat BMI. Förkortningen “BMI” har emellertid blivit praktiskt taget helt omfamnad inom den svenska vården - vilket är varför du troligtvis frekvent kommer stöta på den termen när du läser om eller diskuterar vikthållning.

En persons BMI är helt baserad på personens längd och din vikt. Man mäter BMI genom att multiplicera personens längd i meter med personens längd i meter och sedan dela personens vikt med siffran man fått fram. Låter det krångligt? Ingen fara - här kommer ett exempel som förhoppningsvis kan förenkla det hela.

Johanna är 1,72 meter lång och väger 69 kilo. Hennes BMI räknas ut enligt följande (vi avrundar till 2 decimaler):

1,72 x 1,72 ≈ 2,96
69 ÷ 2,96 ≈ 23,31

Johannas BMI är normalviktig.

Viktkategorier, BMI:

Det finns i grova drag fyra viktklasser inom BMI, även fast vissa av dom delas in i ytterligare subkategorier. Dessa är:

  • >30: Kraftig övervikt/fetma
  • 25-30: Övervikt
  • 19-25: Normalvikt
  • 16-19: Underviktig

Undantag vid BMI

Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte alltid ger en rättvis bild av huruvida en person har en hälsosam vikt eller ej. Om du är vältränad eller muskulös kommer du sannolikt ha ett högt BMI på grund av vikten av dina muskler. En dietist kan bistå i att hjälpa till att mäta kroppsfett. BMI kan även ge missvisande resultat hos barn och ungdomar, gravida kvinnor och äldre personer. Genom att tala med din läkare kan du få en mer precis uppfattning om din vikt.

Midjemått

Ett annat sätt att mäta din vikt och hur den kan påverka din hälsa är att beräkna ditt midjemått. Midjemåttet mäts genom måttband. Man mäter i höjd med naveln (mellan nedersta revbenet och höftbenet) och drar sedan måttbandet runt midjan för att se sitt midjemått. Det är viktigt att vara avspänd och att man tagit ett djupt andetag och andas ut innan man mäter sitt midjemått.

När man tar sitt midjemått är det främst för att se om man har så kallad bukfetma. Bukfetma är en känd faktor vid hjärt-kärlsjukdomar och definieras enligt följande för män och kvinnor:

  • Män: ett midjemått på över 102 cm.
  • Kvinnor: ett midjemått på över 88 cm.

Hälsoproblem vid övervikt respektive undervikt

Övervikt

Undervikt

Typ 2-diabetesOsteoporos
Hjärt-kärlsjukdomar Anemi
Vissa cancertyperFörsämrad fertilitet (hos kvinnor)
Försämrad fertilitet hos kvinnorHjärtklappning
Erektil dysfunktion hos mänAnorexia
Högt blodtryck 
Kärlkramp 
Högt kolesterol 
Njursjukdom 

 


Läkemedel mot övervikt. 

Det finns idag ett par godkända läkemedel mot övervikt och fetma. Dessa tillhör vanligen en läkemedelsgrupp som heter antiobesitasmedel (centralt verkande eller perifert verkande). Alli, Orlistat och Xenical är alla tre godkända läkemedel innehållandes den verksamma ingrediensen orlistat. Här kan du läsa mer om hur dessa behandlingar fungerar. Mysimba (bupropion och naltrexon) och Saxenda (liraglutid) är två nyare behandlingar som verkar på annat sätt. 

Du kan läsa mer om våra behandlingar och om viktnedgång på vår sida om viktnedgång.

Vilka läkemedel för viktnedgång finns tillgängligt hos Treated.com?

Vi förskriver följande läkemedel för viktnedgång:

Senast granskat:  20-02-2018