Personer på ett BMI på mellan 25 och 30 anses vara överviktiga. Kraftig övervikt, som även kallas fetma, anses vara när en person har ett BMI på över 30. De som har ett BMI på mellan 25 och 30 är enligt svensk standard överviktiga. Övervikt och i all synnerhet fetma är en av de främsta orsakerna till att personer förlorar friska levnadsår i Sverige. Du kan läsa mer om BMI och om hur du mäter ditt BMI här.

Övervikt kan förhöja risken till många hälsoproblem såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancertyper. Om du är gravid kan övervikt även leda till kortvariga eller långsiktiga hälsoproblem för ditt barn. 

Vilka hälsoproblem är förknippade med övervikt?

 • Typ 2-diabetes
 • Högt blodtryck
 • Hjärt-lungsjukdom och stroke
 • Vissa cancertyper
 • Sömnapné
 • Osteoartrit
 • Högt kolesterol
 • Kärlkramp
 • Fettlever
 • Njursjukdom
 • Problem eller komplikationer förknippat med graviditet såsom höjda blodsockernivåer under graviditet, högt blodtryck och ökad risk för kejsarsnitt.

Övervikt och typ 2-diabetes

Diabetes typ 2 är en sjukdom där blodsockernivåerna är över de normala. Högt blodsocker är en återkommande riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar, stroke, amputation och blindhet.

I Sverige har ungefär 3-4% av befolkningen, eller omkring 470,000 personer, diabetes. Den absolut vanligaste formen är just diabetes typ 2, som återfinns hos omkring 85% av landets alla diabetiker. Familjehistoria och genetik spelar en stor roll i typ 2-diabetes, men det finns även en rad andra riskfaktorer som t.ex. att få för lite motion, dålig kosthållning, övervikt eller bukfetma. Det tros även att etnicitet spelar en viss roll inom diabetes, där personer av afrikanskt och/eller afrokaribiskt ursprung drabbas oftare än vita.

Hur är typ 2-diabetes kopplat till övervikt?

Omkring 80% av alla med typ 2-diabetes är överviktiga eller feta. Det är inte klart varför människor som är överviktiga är mer benägna att utveckla typ 2-diabetes men det tros kunna ha att göra med att cellerna förändras, vilket dem mer resistenta mot hormoninsulin. Insulin bär socker från blod till celler, där det konverteras till energi. När en person är resistent mot insulin kan blodsockret inte tas upp av cellerna, vilket sedermera orsakar det höga blodsockret. Dessutom måste celler som producerar insulin arbeta extra hårt för att försöka hålla blodsockret normalt. Detta kan leda till att dessa celler gradvis börjar misslyckas.

Om du är i riskzonen för typ 2-diabetes kan viktminskning bidra till att förhindra eller fördröja att typ 2-diabetes faktiskt träder in. Dessutom är hälsosam, mångsidig kost och motion essentiellt vid diabeteskontroll - genom att röra på sig och äta nyttigt kontrolleras blodsockernivåerna bättre.

Högt blodtryck

Varje gång ditt hjärta slår pumpar den blod genom dina artärer till resten av kroppen. Högt blodtryck (även kallat hypertoni) är när hjärtat måste anstränga sig mer för att få runt blodet i kroppen och högt blodtryck är den främsta orsaken till de cirka 30,000 fall av stroke vi har årligen i Sverige.

Högt blodtryck är kopplat till övervikt och fetma på många sätt. Att ha en stor kroppsstorlek kan öka blodtrycket eftersom ditt hjärta då behöver pumpa hårdare för att ge blod till alla dina celler. Överskott av fett kan också skada dina njurar, som bistår i att reglera blodtrycket.

Genom att gå ner i vikt till normalviktigt BMI kan du hjälpa din kropp i att undvika skada på grund av högt blodtryck. Om du röker eller snusar har du också troligen ett högre blodtryck än vad du borde ha - och då kan det vara en god hälsoinvestering att fimpa eller slänga prillan helt. Samma gäller om du regelbundet dricker rikliga mängder alkohol.

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är ett paraplybegrepp för alla tillstånd som på något sätt påverkar ditt hjärta. Högt blodtryck faller egentligen in i denna kategori. Den vanligaste typen av problem sker när blodkärlen som bär blod till hjärtat blir avsmalat. Detta kan göra att hjärtat inte får det blod det behöver. Om du har en hjärtsjukdom är du alltid i riskzonen för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötsligt hjärtdöd, angina (kärlkramp) eller arytmi (onormal hjärtrytm).

Människor som är överviktiga eller feta har ofta hälsoproblem som kan öka risken för hjärtsjukdom. Dessa hälsoproblem inkluderar högt blodtryck, som nämnt ovan, men även högt kolesterol och högt blodsocker. Dessutom kan övervikt orsaka förändringar i ditt hjärta som gör det svårare för det att skicka blod till alla celler i kroppen. Genom att bara förlora mellan 5-10% av din kroppsvikt kan du minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, förbättra blodtrycket, kolesterolnivåerna och blodcirkulationen.

Senast granskat:  29-01-2019