Mysimba är ett läkemedel för viktnedgång som innehåller de två aktiva ingredienserna (bupropion och naltrexon. Bupropion (bupropionhydroklorid), som exempelvis finns i det antidepressiva läkemedlet Voxra, verkar genom att öka mängden dopamin i hjärnan, vilket begränsar patientens aptit samtidigt som energiförsörjningen ökas. Naltrexon, i sin tur, minskar patientens begär efter att äta. Tillsammans ger dessa två ingredienser en liten och stadig viktnedgång.

Mysimba kommer i tablettform. När du köper Mysimba på ett onlineapotek eller på apoteket i Sverige är det viktigt att se till att du verkligen har förstått instruktionerna om hur du tar läkemedlet. Detta minimerar risken för oönskade biverkningar samtidigt som läkemedlets effekt blir så bra som möjligt.

Hur du tar Mysimba

Du börjar ta Mysimba som en tablett en gång dagligen. Tabletten ska tas på morgonen. Därefter ökas dosen gradvis fram tills vecka 4 när du står på underhållsdosen, som inte kommer att ändras.

Vecka 1: ta en tablett, en gång dagligen. Ta din tablett på morgonen.

Vecka 2: ta en tablett två gånger dagligen. Ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen.

Vecka 3: ta tre tabletter dagligen, två på morgonen och en på kvällen.

Vecka 4 och framåt: därefter tar du två tabletter på morgonen och två tabletter på kvällen. Totalt fyra tabletter dagligen.

Den maximala rekommenderade dosen av Mysimba är fyra tabletter dagligen (två på morgonen och två på kvällen). Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans med mat (frukost och middag).

Så tar du Mysimba (bupropion och naltrexon): vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol när jag tar Mysimba?

Det rekommenderas inte att du dricker alkohol när du tar Mysimba. Det rekommenderas inte heller att du tar Mysimba om du nyligen slutat dricka alkohol eller slutat att ta bensodiazepiner eller planerar på att göra dito efter en längre tids stor konsumtion eller beroende. Överdriven konsumtion av alkohol eller av viss typ av narkotika, exempelvis kokain, kan orsaka krampanfall. Om du konsumerar stora mängder alkohol eller regelbundet tar någon form av narkotika bör du tala om detta för din läkare, som kan ge dig råd.

Vad ska jag göra om jag tagit för stor mängd av Mysimba?

Det finns en liten risk för att du kan få ett krampanfall om du har tagit en för stor mängd Mysimba. Om du har råkat få i dig för många tabletter eller om någon som inte ska ta Mysimba har råkat få i sig läkemedlet ska du genast kontakta giftinformationscentralen på telefon 112 eller uppsöka akutavdelningen på närmsta sjukhus. Vänta inte med att uppsöka sjukvård.

Jag har glömt att ta Mysimba - vad ska jag göra?

Om du har glömt att ta Mysimba ska du bara ta din nästa dos som schemalagt och hoppa över den glömda dosen. Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera din glömda dos.

Hur länge ska jag ta Mysimba?

Du kan behöva ta Mysimba i minst 16 veckor för att läkemedlet ska nå dess fulla effekt. Sluta aldrig att ta Mysimba utan att ha diskuterat det med din läkare, även om du tycker att läkemedlet inte ger önskad effekt eller orsakar biverkningar.

Vad är skillnaden mellan Mysimba och Voxra?

Voxra är ett antidepressivt läkemedel som innehåller bupropion, det vill säga den ena av de två aktiva ingredienserna i Mysimba. Eftersom Voxra innehåller bupropion kan det orsaka viktnedgång hos vissa patienter på samma sätt som Mysimba, det vill säga genom att begränsa patientens aptit. Voxra är dock inte godkänt att använda för att behandla övervikt och fetma. Om du tar Voxra måste du tala om detta för din läkare eftersom Voxra kan interagera med Mysimba och orsaka krampanfall.

Vänligen notera: Treated.com förskriver inte Voxra eller några andra antidepressiva läkemedel.

Vad är skillnaden mellan Mysimba och Orlistat (Xenical, Alli och Beacita)?

De två aktiva ingredienserna i Mysimba utför gemensamt sin verkan på hjärnans belöningssystem genom att öka utsöndrandet av dopamin vilket begränsar aptiten och även dämpa begäret för mat.

Den stora skillnaden mellan Mysimba och läkemedel innehållandes orlistat, som exempelvis Xenical, Beacita (generisk orlistat) och Alli är således att det påverkar hjärnan, och inte utför någon verkan i mag-tarmkanalen. Orlistat-baserade läkemedel hindrar kroppen från att ta upp en viss mängd av det fett användaren får i sig i samband med att de äter mat. Detta lämnar sedan istället kroppen genom avföringen.

Vilka biverkningar kan Mysimba orsaka?

Här har vi endast samlat några av de vanligaste rapporterade biverkningarna förknippade med Mysimba. Samtliga biverkningar finns listade i bipacksedeln för läkemedlet. Läs alltid igenom bipacksedeln, med den fulla förteckningen över biverkningar, innan du börjar ta Mysimba.

Mycket vanliga biverkningar av Mysimba:

Vanliga biverkningar

 • Lågt antal vita blodkroppar
 • Yrsel eller vertigo (känsla av att omgivningen snurrar)
 • Skakningar
 • Ökad energi eller irritabilitet (lättretlighet)
 • Nedstämdhet och humörsvängningar
 • Frossa eller feber
 • Minskad aptit, diarré
 • Förändrat smaksinne, muntorrhet, tandvärk
 • Smärta i buken
 • Fördröjd utlösning
 • Håravfall

Återigen finns en komplett genomgång över biverkningar i läkemedlets bipacksedel. Denna medföljer alltid i förpackningen. Du kan också ladda ner bipacksedeln för Mysimba på läkemedlets produktsida.

Senast granskat:  19-06-2018