Personer på ett BMI på mellan 25 och 30 anses vara överviktiga. Kraftig övervikt, som även kallas fetma, anses vara när en person har ett BMI på över 30. De som har ett BMI på mellan 25 och 30 är enligt svensk standard överviktiga. Övervikt och i all synnerhet fetma är en av de främsta orsakerna till att personer förlorar friska levnadsår i Sverige.

Om du är överviktig ökar risken för att du drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancertyper och typ 2-diabetes. Här kan du läsa mer om sambandet mellan typ 2-diabetes och cancer. Om du är gravid kan övervikt leda till både kortsiktiga och långsiktiga hälsoproblem för ditt barn. Övervikt och fetma är som sagt förknippat med ett antal allvarliga komplikationer, men i den här artikeln kommer vi att intressera oss främst för förhållandet mellan övervikt och hjärt-kärlsjukdomar - den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Vilka andra hälsoproblem är förknippade med övervikt?

 • Hjärt-lungsjukdom och stroke
 • Cancer
 • Högt blodtryck
 • Typ 2-diabetes
 • Sömnapné
 • Osteoartrit
 • Gikt och andra ledsjukdomar
 • Högt kolesterol
 • Fettlever
 • Njursjukdom
 • Problem eller komplikationer förknippat med graviditet såsom höjda blodsockernivåer under graviditet, högt blodtryck och ökad risk för kejsarsnitt.

Övervikt och hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är ett paraplybegrepp för alla tillstånd som på något sätt påverkar ditt hjärta. Högt blodtryck faller egentligen in i denna kategori. Den vanligaste typen av problem sker när blodkärlen som bär blod till hjärtat blir avsmalat. Detta kan göra att hjärtat inte får det blod det behöver. Om du har en hjärtsjukdom är du alltid i riskzonen för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötsligt hjärtdöd, angina (kärlkramp) eller arytmi (onormal hjärtrytm).

Människor som är överviktiga eller feta har ofta hälsoproblem som kan öka risken för hjärtsjukdom. Dessa hälsoproblem inkluderar högt blodtryck, som nämnt ovan, men även högt kolesterol och högt blodsocker. Dessutom kan övervikt orsaka förändringar i ditt hjärta som gör det svårare för det att skicka blod till alla celler i kroppen. Genom att bara förlora mellan 5-10% av din kroppsvikt kan du minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, förbättra blodtrycket, kolesterolnivåerna och blodcirkulationen.

Övervikt och högt blodtryck

Varje gång ditt hjärta slår pumpar den blod genom dina artärer till resten av kroppen. Högt blodtryck (även kallat hypertoni) är när hjärtat måste anstränga sig mer för att få runt blodet i kroppen och högt blodtryck är den främsta orsaken till de cirka 30,000 fall av stroke vi har årligen i Sverige.

Högt blodtryck är kopplat till övervikt och fetma på många sätt. Att ha en stor kroppsstorlek kan öka blodtrycket eftersom ditt hjärta då behöver pumpa hårdare för att ge blod till alla dina celler. Överskott av fett kan också skada dina njurar, som bistår i att reglera blodtrycket.

Genom att gå ner i vikt till normalviktigt BMI kan du hjälpa din kropp i att undvika skada på grund av högt blodtryck. Om du röker eller snusar har du också troligen ett högre blodtryck än vad du borde ha - och då kan det vara en god hälsoinvestering att sluta röka. Även snusning medför en viss risk eftersom det kan skada blodkärl vilket du kan läsa mer om här. Om du behöver hjälp med att sluta röka eller sluta snusa kan du alltid rådfråga din läkare eller begära recept på antirökmedlet Champix.

Övervikt och högt kolesterol

Även högt kolesterol är en av de mest välkända riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och blodpropp. Den absolut vanligaste faktorn till högt kolesterol är dåliga livsvanor. Personer som äter mat med höga halter av mättade fetter, dricker rikliga mängder alkohol, röker eller personer som motionerar för lite riskerar alltid att utveckla högt kolesterol.

Högt kolesterol är ett sjukdomstillstånd som många känner till, inte minst på grund av dess negativa konnotationer. Men vi behöver faktiskt kolesterol - det är ett viktigt näringsämne i kroppen som bidrar till bildandet av frisk cellvävnad. Det är när en person har för höga halter av det som kallas för “det onda kolesterolet”, LDL-kolesterolet, som det kan bli farligt.

När en person har för höga nivåer av LDL, vilket är kolesterol med låg densitet, kan det lägga sig i personens arteriella vägar och därmed hindra naturlig blodcirkulation. Om blodcirkulationen sedan har blockerats kommer personen att löpa en väsentligt större risk för allvarliga komplikationer som hjärt-lungsjukdom och andningsproblem.

Övervikt och kärlkramp

Angina pectoris, även kallat kärlkramp, är ett tillstånd där hjärtat inte får tillräckligt med syre, oftast på grund av en förträngning i ett eller flera kranskärl. Detta, i sin tur, orsakar ofta ett starkt tryck över bröstet. Åderförfettning i hjärtats kranskärl kan orsaka både kärlkramp och hjärtinfarkt och de två enskilt största riskfaktorerna är rökning och övervikt.

Kärlkramp i sig kan orsakas av ett par andra sjukdomstillstånd som i sin tur kan orsakas av övervikt - även fast kärlkramp också kan orsakas direkt av övervikt. Höga blodfetter, alltså högt kolesterol, högt blodtryck och diabetes (både typ 1 och 2) kan alla orsaka kärlkramp.

Likt många andra hjärt-kärlsjukdomar kan kärlkramp orsaka hjärtattack och stroke. De flesta fall av kärlkramp orsakas av fettpålagringar som byggs upp på de inre väggarna i blodkärlen, som leder till hjärtat. I vissa mer sällsynta fall kan dessa pålagningar lossna och orsaka en blodpropp. Proppen kan sedan blockera tillförseln av syrerikt blod till musklerna i hjärtat, vilket leder till omfattande skador på hjärtmuskeln och utlöser hjärtattack.

Senast granskat:  19-10-2018