Läkemedel och preparat som används för viktnedgång blir ofta omnämnda i nyheterna. Inte minst på grund av att det «tyvärr» finns många skrupelfria hemsidor som säljer preparat som saluförs som fullgoda läkemedel vid övervikt och fetma, men som i själva verket kan vara mycket osäkra eller i vissa fall direkt farliga. Det är viktigt att kunna skilja på produkter som inte åtnjuter läkemedelsstatus (det är oftast dessa som kallas för “bantningspiller”, “mirakelpiller” och så vidare) och godkända läkemedel vid viktnedgång som exempelvis Xenical, Orlistat och Mysimba.

Riskerna med att handla preparat som gör anspråk på att vara fullgoda läkemedel från icke godkända nätapotek är ett ämne vi skrivit om många gånger tidigare. Reductil, som vi går igenom i denna artikel faller inte riktigt under den kategorin. Detta eftersom Reductil under en period var ett godkänt läkemedel vid övervikt och fetma, för att senare dras tillbaka. I Sverige avregistrerades Reductil (sibutramin) 2012.

Vad var Sibutramin?

Sibutramin var den verksamma ingrediensen i Reductil. Reductil var ett tämligen känt läkemedel som kunde förskrivas för viktnedgång hos överviktiga och feta patienter, innan det av säkerhetsskäl drogs tillbaka i Europa, USA och Kina. Detta eftersom det verksamma ämnet sibutramin förhöjde risken för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Vem var Sibutramin för?

Sibutramin var ett receptbelagt läkemedel som skrevs ut till personer med ett BMI (Body Mass Index) över 30, eller för personer med BMI 27 som också låg i riskzonen för att drabbas av följdsjukdomar som diabetes eller högt blodtryck. Läkemedlet var gjort för att tas i kombination med ett träningsprogram och en kontrollerad kost.

Hur fungerade Sibutramin?

Sibutramin lanserades 1998 efter att det först tagits fram i Storbritannien. Sibutramin verkar aptitdämpande och genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Dessa två är neurotransmittorer (signalsubstanser) som framhäver mättnadskänslor efter att en person ätit. Sibutramin bistår även i att öka dessa känslor, så aptiten minskar efter att ha ätit mindre mat. Reductil har aldrig varit lika mycket förskrivet som orlistat-baserade läkemedel, som verkar i mag-tarmkanalen. Omkring 86,000 recept förskrevs i Storbritannien 2009.

Så varför drogs Sibutramin tillbaka?

Tabletterna visade sig vara kontroversiella från början; dess effektivitet vid behandling ifrågasattes när en amerikansk undersökning visade att patienter som tog 10 mg  tabletter under ett år endast förlorade i genomsnitt 6,5 kg.

Läkemedlet ansågs redan då som olämpligt för personer som hade en sjukdomshistoria av stroke, hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Osäkerheterna kring läkemedlets säkerhet gjorde att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) genomförde en granskning 1999 och 2002, som resulterade i att fördelarna det till trots övervägde riskerna.

År 2002 bad EMA tillverkaren av Reductil, Abbott Laboratories, att genomföra en studie om läkemedlets säkerhet och effektivitet hos ett större antal överviktiga patienter. Efter en studie som inkluderade nästan 10,000 deltagare över 60 år, med en jämförelse med placebo, visade det sig att användningen av sibutramin endast ledde till blygsam kortvarig viktminskning och var mer sannolikt att orsaka hjärtproblem än placebo.

EMA beslutade att dra tillbaka alla licenser för Sibutramin i Europa januari 2010. Motiveringen var att fördelarna med behandlingen inte var starka nog med hänvisningar till undersökningen som visade att risken för allvarliga biverkningar, såsom stroke och icke-dödlig hjärtinfarkt. Licensen drogs senare tillbaka i flera andra länder samma år.

Sibutramin kan fortfarande hittas i olagliga läkemedel, många av dem tycks vara växtbaserade läkemedel som fortsätter att bli beslagtagna av lokala myndigheter. Ett sådant exempel är Natural Max Slimming som Läkemedelsverket varnat om så sent som 2019. Olicensierade läkemedel kan ha farliga och till och med livshotande biverkningar. Det är starkt rekommenderat att undvika alla sorters olagliga läkemedel enligt hälsoorganisationer.

Alternativ till Sibutramin: bland annat Xenical, Orlistat och Mysimba

I dagsläget är det som vanligast att en läkare ordinerar orlistat-baserade läkemedel för viktminskning, som Xenical och Orlistat (Beacita) som innehåller 120 mg orlistat samt Alli, som innehåller 60 mg och är receptfritt. Orlistat verkar i mag-tarmkanalen genom att motverka att kroppen absorberar allt fett från måltider. Fettet lämnar istället kroppen genom avföringen. Detta kan för vissa orsaka oljig och rinnig eller vattnig avföring eller diarré.

Utöver läkemedel innehållandes orlistat, finns även Mysimba som innehåller bupropion och naltrexon, såväl som Saxenda, som innehåller liraglutid. Liraglutid är även den aktiva ingrediensen i vissa diabetesläkemedel som exempelvis Victoza.

Dessa är, till skillnad från sibutramin, godkända läkemedel som kan ordineras till patienter med ett BMI på över 27 eller 30. Rådfråga din läkare om mer information.

Senast granskat:  04-03-2019