Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Saxenda

Liraglutid

Saxenda är ett läkemedel för viktnedgång som kommer i formen av en injektionspenna. Behandlingen innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid och tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Om du idag använder Saxenda och avser att förnya ditt recept kan du göra det smidigt och säkert hos Treated.com. Alla beställningar granskas noga av våra legitimerade läkare - godkända beställningar skickas med expressleverans nästa dag.

Vänligen observera att detta läkemedel måste hållas kylt. Beställer du på en fredag eller torsdag efter kl 17.00, får du det först följande tisdag.

Trustpilot-betyg 4,8 av 5
Beställ nu för leverans måndag 2 november
6mg/ml

1-5 stycken injektionspennor som innehåller 18 mg liraglutid vardera (6 mg/ml). Dosen justeras med hjälp av vredet på pennan. 

Beställ nu för leverans måndag 2 november

Saxenda är ett läkemedel för viktnedgång som kommer i formen av en injektionspenna. Behandlingen innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid och tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Om du idag använder Saxenda och avser att förnya ditt recept kan du göra det smidigt och säkert hos Treated.com. Alla beställningar granskas noga av våra legitimerade läkare - godkända beställningar skickas med expressleverans nästa dag.

Vänligen observera att detta läkemedel måste hållas kylt. Beställer du på en fredag eller torsdag efter kl 17.00, får du det först följande tisdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt: Saxenda för viktnedgång

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll som kommer i form av en injektionspenna. Saxenda innehåller den aktiva substansen liraglutid, som efterliknar det naturligt förekommande hormonet GLP-1, som frigörs från tarmen efter en måltid. Liraglutid är också den aktiva ingrediensen av diabetesbehandlingen Victoza. Medan Victoza är godkänd för att behandla diabetes, är Saxenda speciellt framtaget och godkänt för viktminskning. Saxenda tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Personer som tar Saxenda är välkomna att anmäla sig till Weight Joruney, som är ett gratis stödprogram framtaget av Novo Nordisk, för patienter som tar denna behandling. Programmet är på engelska.

Övervikt och fetma

Övervikt är ett tilltagande hälsoproblem i Sverige, där det idag tros att över varannan svensk är överviktig eller har fetma. Att leva med övervikt innebär att man har förhöjd risk för flera tillstånd såsom diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Övervikt kan också orsaka sömnapné, led- och muskelsmärta och har en negativ inverkan på personens självkänsla.

För att bedöma en persons vikt används ett index som heter BMI, som kommer från engelskans Body Mass Index (och omnämns ibland som “kroppsmasseindex” på svenska). En persons BMI används sedan för att placera personen i en av fyra kategorier:

 • BMI på <18,5: underviktig
 • BMI på 18,5-24,9: normalviktig
 • BMI på 25-29,9: överviktig
 • BMI på över 30: fetma

Det finns dock vissa nackdelar med BMI-modellen, som exempelvis att den inte skiljer mellan fett och muskler och därför inte kan bestämma mängden kroppsfett. BMI används emellertid kliniskt som ett verktyg för att hjälpa läkare med att bedöma om någons vikt är hälsosam eller ej.

För att minimera risken för att utveckla en följdsjukdom av ens vikt kommer överviktiga personer alltid rekommenderas att först försöka gå ner i vikt genom kost och motion. Vid viktminskning är det viktigt att göra det på ett stadigt, kontrollerat sätt. Att förlora för mycket vikt för snabbt kan leda till en drastisk viktminskning som snabbt följs av en viktökning.

I fall där en person har försökt gå ner i vikt men inte kunnat göra det genom att enbart lägga om kost och motion, kan de ordineras ett receptbelagt läkemedel för att hjälpa dem att nå sin målvikt. Godkända läkemedel för viktminskning är emellertid bara effektivt om patienten tar dem tillsammans med riklig motion och upprätthåller en hälsosam, balanserad och kalorifattig kost.

Hur fungerar Saxenda?

Saxenda används för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion, hos vuxna över 18 år, och tas i form av en injektionspenna. Behandlingen tas dagligen. Den aktiva ingrediensen i Saxenda heter liraglutid, och efterliknar ett naturligt förekommande hormon som kallas GLP-1, som i sin tur frigörs från tarmen efter en måltid. Saxenda fungerar genom att påverka receptorer i hjärnan som kontrollerar personens aptit och leder till att personen känner sig mättare och mindre hungrig. Detta, i sin tur, hjälper personen i att äta mindre och minskar därefter kroppsvikten.

Hur många Saxenda pennor ska jag beställa?

Det går att beställa Saxenda injektionspennor individuellt eller upp till fem pennor åt gången. 

När du tar Saxenda börjar du med en låg daglig dos som du långsamt ökar under de första fem veckorna. För den som precis börjat med Saxenda ska fem pennor räcka i 44 dagar, för de som redan tar en full dos av Saxenda så räcker fem pennor i 30 dagar.

Vem kan ta Saxenda?

Saxenda är godkänt för att användas av:

 1. Personer med ett BMI på över 30
 2. Eller personer med ett BMI på 27 eller högre med samtidiga riskfaktorer, som diabetes eller högt blodtryck.

Om du försöker gå ner i vikt och överväger att ta hjälp av ett receptbelagt läkemedel ska du alltid börja med att tala med din läkare. Din läkare kommer kunna bistå med att sätta ihop ett kost- och träningsprogram samt diskutera huruvida ett läkemedel är rätt för dig.

För dig som vill förnya Saxenda online kan du göra det smidigt och säkert hos Treated.com. Varje beställning granskas noga av våra legitimerade läkare, om beställningen därefter godkänns skickas ditt läkemedel med leverans nästföljande arbetsdag.

Vänligen observera att detta läkemedel måste hållas kylt. Det innebär att vi inte kan skicka läkemedlet på fredagar, då det måste levereras nästföljande dag. Godkända beställningar på Saxenda efter klockan 17.00 på en torsdag eller när som helst under fredag, kommer således levereras på tisdag veckan därpå.

Beställ nu
Senast granskat:  08-01-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du förstått din läkares anvisningar om hur du använder Saxenda, såväl som att du läst igenom och förstått innehållet den bifogade bipacksedeln. På detta vis får du bästa möjliga effekt av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Saxenda enligt din läkares anvisningar.
 2. Saxenda ska tas tillsammans med ett hälsosamt kost- och träningsprogram för att behandlingen ska vara effektiv.
 3. Behandlingen påbörjas med låg dos. Dosen trappas sedan upp stegvis över de nästkommande fem veckorna.
 4. Under vecka 1 injiceras 0,6 mg en gång dagligen.
 5. Under vecka 2 injiceras 1,2 mg en gång dagligen.
 6. Under vecka 3 injiceras 1,8 mg en gång dagligen.
 7. Under vecka 4 injiceras 2,4 mg en gång dagligen.
 8. Från vecka 5 och framåt injiceras 3 mg dagligen och detta är underhållsdosen. Därefter förblir dosen densamma för resten av behandlingen.
 9. Din behandling kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare.
 10. En läkare eller annan sjukvårdspersonal måste instruera dig om hur du använder injektionspennan innan du tar behandlingen för första gången.
 11. Mer detaljerade instruktioner med diagram finns i bipacksedeln.
 12. Du behöver inte ta din dos vid en specifik tidpunkt på dygnet, men den måste tas vid samma tidpunkt varje dag. Välj den tid som passar dig bäst.
 13. Du ska injicera detta läkemedel subkutant. De bästa områdena för detta är framsidan av låren eller på framsidan av buken.
 14. Du ska inte injicera Saxenda i en ven eller muskel.
 15. Om du glömt att ta Saxenda kan du ta din dos så snart du kommer ihåg det, så länge det är inom 12 timmar från när du ursprungligen skulle ha tagit din dos. Om mer än 12 timmar har gått ska du hoppa över den missade dosen och vänta tills nästa dos.
 16. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Saxenda. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar din behandling.

Saxenda bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Saxenda från FASS

Senast granskat:  08-01-2020
Biverkningar

Biverkningar

Eftersom Saxenda, likt alla andra läkemedel, kan orsaka biverkningar är det viktigt att du på förhand känner till dessa. Information om eventuella biverkningar förknippade med Saxenda hittar du i läkemedlets bipacksedel. Sluta genast att ta Saxenda och uppsök omedelbart akutavdelningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion av läkemedlet, som t.ex. nässelfeber, svullnad av ansikte eller läppar, andningsproblem eller andnöd.

Du bör även kontakta din läkare omedelbart om du får några allvarliga biverkningar, utvecklar symptom som kan indikera på pankreatit (dessa kan inkludera buksmärta som når igenom till ryggen, illamående eller kräkningar) eller om du upplever några tecken på gallsten, som smärta i överkroppen eller under revbenen.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Sjukdomskänsla, diarré eller förstoppning (dessa går normalt sett över efter några dagar eller veckor).

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Mag- eller tarmproblem (som matsmältningsbesvär, inflammation eller obehag i magen eller övre buksmärta), halsbränna, känsla av uppblåsthet, flatulens, muntorrhet, svaghetskänsla eller trötthet, förändrat smaksinne, yrsel, sömnlöshet, gallsten, hudreaktioner vid injektionsstället (som blåmärken, smärta, irritation, klåda eller utslag), hypoglykemi eller ökat antal pankreasenzymer (amylas, lipas och proteas).

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Uttorkning, gallblåseinflammation, allergiska reaktioner, allmän obehagskänsla eller förhöjd puls.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Nedsatt njurfunktion eller akut njursvikt.

Informationen som tillhandahålls ovan är endast en summering över eventuella biverkningar förknippade med Saxenda. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du påbörjar din behandling, där du hittar en komplett förteckning över biverkningar.

Andra läkemedel och Saxenda

Tala alltid om för din läkare ifall du tar eller kan tänkas ta några som helst läkemedel. Detta omfattar även receptfria läkemedel, tillskott eller naturläkemedel. Saxenda kan interagera med sulfonylurea för diabetes, warfarin eller antikoagulantia.

Andra sjukdomar och Saxenda

Användning av Saxenda rekommenderas inte om du har hjärtsvikt eller någon sjukdom som gör det svårt för dig att tömma tarmen eller om du har inflammatorisk tarmsjukdom.

Informera din läkare om eventuella medicinska tillstånd som du har eller tidigare har haft. Detta är särskilt viktigt om du har eller någonsin har haft: lever- eller njurproblem, diabetes eller sköldkörtelsjukdom.

Det är viktigt att du dricker rikligt med vatten när du tar denna behandling, i syfte att förhindra uttorkning.

Om du är över 75

Det rekommenderas inte att du tar denna behandling om du är över 75 år gammal.

Graviditet och amning

Saxenda är inte lämpligt att ta om du är gravid, försöker bli gravid eller tror du är gravid. Det är inte heller lämpligt att använda när du ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner ska troligtvis inte påverkas av Saxenda. Skulle du emellertid uppleva någon eller några biverkningar som gör det osäkert för dig att köra bil ska du avstå från att göra det och kontakta din läkare så snart du kan.

Saxenda och alkohol

Det finns inga kända interaktioner mellan Saxenda och alkohol. Det rekommenderas dock att du alltid dricker i måttliga mängder.

Senast granskat:  08-01-2020
Vanliga frågor: Saxenda

Vanliga frågor: Saxenda

Kan jag dricka alkohol när jag tar Saxenda?

Det finns inga kända interaktioner mellan Saxenda och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Saxenda?

Det tros inte att Saxenda kommer att påverka din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Avstå från att köra bil om du skulle uppleva någon biverkan som kan försämra din bedömningsförmåga eller ditt omdöme. Kontakta din läkare om detta inträffar.

Kan jag ta Saxenda när jag är gravid?

Nej. Du ska inte ta Saxenda om du är gravid, tror att du är gravid eller ammar.

Hur ska Saxenda förvaras?

Innan du använder Saxenda ska läkemedlet förvaras kylt, mellan 2°C och 8°C. Förvara i kylskåpet, på behörigt avstånd från frysfack. Läkemedlet ska inte frysas.

Efter att du använt injektionspennan för första gången kan läkemedlet förvaras i rumstemperatur, 30°C grader, eller i ett kylskåp i en månads tid.

När du inte använder injektionspennan ska du ha korken påskruvad och hålla läkemedlet på avstånd från solljus. Om lösningen i pennan inte är klar och färglös ska du inte använda injektionspennan.

Ingår nålar i mitt Saxenda-paket?

Ja. Varje beställning av Saxenda inkluderar de nålar du behöver för att administrera injektionspennan på ett korrekt sätt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du skulle vara osäker över något gällande administrering av detta läkemedel.

Kan jag vara allergisk mot Saxenda?

Saxenda innehåller: liraglutid, dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Saxenda receptfritt?

Nej. Saxenda är receptbelagt.

Är Saxenda rätt behandling för mig?

Om du vill gå ner i vikt är det viktigt att du börjar med att rådfråga din husläkare. De kommer kunna bistå med ett kost- och motionsprogram och, om det behövs, utfärda ett recept på ett läkemedel för viktnedgång om så behövs.

Om du vill förnya ditt recept på Saxenda online kan du göra det smidigt och tryggt online. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär för att begära eller förnya ditt recept, därefter kommer din beställning att noga granskas av en av våra legitimerade läkare. Om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett e-recept. Godkända leveranser skickas alltid nästa arbetsdag, med undantag frysvaror (se nedan).

Är det alltid leverans nästa dag på Saxenda?

Nej. Saxenda är en frysvara. Detta innebär att vi måste leverera läkemedlet nästa dag. Beställer du Saxenda efter torsdag klockan 17.00 svensk tid kommer det således att levereras nästföljande tisdag.

Senast granskat:  08-01-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här