Anledningen till övervikt kan oftast skyllas på ekvationen att vi konsumerar mer kalorier än vi gör av med, kort och gott att vi äter för mycket av “fel mat” och tränar alldeles för lite. Vi får höra att det enda sättet att upprätthålla en hälsosam livsstil är att äta en balanserad och hälsosam kost och träna regelbundet. Men i vissa fall är orsaken till viktuppgång vara en helt annan, som exempelvis ett sjukdomstillstånd eller en biverkan av ett läkemedel.

Här kommer vi att gå igenom i mer detalj några av de sjukdomar som kan orsaka viktuppgång:

  • Hypotyreos (underaktiv sköldkörtel)
  • Polycystiskt ovarialsyndrom (förkortat PCOS)
  • Mental ohälsa som t.ex. depression och ångest
  • Ödem (vätskeretention)
  • Cushings syndrom

Hypotyreos

Hypotyreos, också känt som underaktiv sköldkörtel, är ett tillstånd som orsakas av låga halter av de hormoner som produceras av sköldkörteln (även kallat sköldkörtelhormoner). Dessa hormoner spelar en viktig roll i kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män och symtomen kan ta år på sig att utvecklas, och viktuppgång är i många fall ett återkommande symptom.

Det är viktigt att inte förväxla hypotyreos med hypertyreos, som i motsats är ett tillstånd där sköldkörteln producerar för mycket hormoner. Hypotyreos inträder när sköldkörteln inte kan producera tillräckligt med tyroxin för att hantera ämnesomsättningen ordentligt, vilket gör att kroppen “går på lågvarv”.

Viktuppgång är en känd bieffekt av att leva med hypotyreos. Viktuppgången som är direkt förknippad med att ha en underaktiv sköldkörtel är relativt liten, vanligtvis mellan 2-5 kg och sällan mer än 10 kg. Den vikt som personen lägger på sig kan i de flesta fall tillskrivas vatten och salt.

Diagnos ställs genom blodprov, och tillståndet kräver läkemedelsbehandling. Behandling kommer i formen av levotyroxin som finns i behandlingarna Levaxin och Eltroxin, alternativt liothyronin som finns i läkemedlet Liothyronin. I de allra flesta fall är det livslånga behandlingar. Du kan få samtliga behandlingar utskrivna genom Treated.com.

Fungerar behandlingen som den ska brukar personen gå ner ungefär 10% av sin kroppsvikt. Om tillståndet har utvecklats under en lång tidsperiod kan den minskade vikten vara obetydlig.

Om du går upp i vikt men inte upplever några andra symptom är det osannolikt att du drabbats av sjukdomen. På samma sätt, om du behandlas framgångsrikt för hypertyreos, men fortfarande är överviktig, kommer detta troligtvis att orsakas av andra faktorer eftersom du fortfarande kan gå upp och ner i vikt precis som andra personer som inte har tillståndet.

Polycystiskt ovarialsyndrom – PCOS

Ungefär 10-15% av alla kvinnor i fertil ålder har PCOS, vilket är en förkortning av polycystiskt ovarialsyndrom. Många upplever ingen symptom, me de som gör det är oftast i sena tonåren eller tidiga tjugoårsåldern.

PCOS innebär att en kvinna har många små äggblåsor på äggstockarna. Personer med tillståndet brukar också ha en högre mängt av könshormonet testosteron, i förhållande till östrogen och progesteron i kroppen. Testosteronet kan göra att du går upp i vikt, drabbas av akne samt av ökad kroppsbehåring (hirsutism).

PCOS uppträder när utvecklingen av ägg i äggstockarna hämmas av höga nivåer av testosteron. Äggblåsorna där ägget produceras kan inte frigöra dem för ägglossning. Detta orsakar oregelbundna menstruationer och gör det svårare att bli gravid, med andra symptom som ökad hårväxt, håravfall eller akne.

Höga nivåer av insulin i kroppen leder till svårigheter att omvandla glukos till energi och kan därför orsakar viktökning. Det kan bli en ond cirkel, eftersom extra vikt i sin tur uppmuntrar kroppen att producera ännu mer insulin.

Androgenerna som finns hos kvinnor ger också extra vikt som sätter sig runt midjan, vilket i sin tur ökar risken för problem som hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Det finns inget botemedel mot PCOS, men det kan hanteras med livsstilsförändringar, medicinering eller en kombination av båda. Att gå ner i vikt med träning och justeringar av din kost kan förbättra ditt tillstånd, att gå ner bara fem procent av din totala kroppsvikt kan visa märkbara resultat.

Du kan också ordineras statiner eller receptbelagda läkemedel vid övervikt och fetma såsom Xenical, Saxenda eller Mysimba. Kvinnor med PCOS som försöker bli gravida kan även ordineras läkemedel som möjliggör för att bli med barn genom fertilitetsbehandlingar.

Mental ohälsa (depression, ångest, GAD, nedstämdhet)

En av fyra svenskar lider av mental ohälsa. Många som har depression eller ångest går ner i vikt, men i motsats kan det även orsaka viktuppgång. Att en persons vikt pendlar kan också påverka det allmänna välmåendet negativt.

Sömnproblem, bristande energi och motivation och en känsla av hopplöshet kan få de drabbade att undvika fysiska eller utomhusaktiviteter och istället hitta tröst i mat och sötsaker. När personen sedan går upp i vikt kan det i sin tur ytterligare dra ner ens självförtroende och ens egenvärde, en negativ spiral med fortsatt stillasittande och ätande.

Behandling vid psykisk ohälsa varierar från person till person. Vissa personer kan uppleva symptomförbättring genom receptbelagda, antidepressiva läkemedel såsom SNRI- och SSRI-preparat. För andra kan kognitiv beteendeterapi eller att få träffa en psykolog eller terapeut hjälpa. Tala alltid med din läkare om du är har ångest, panikångest, oro eller känner dig nedstämd eller deprimerad. Det finns bra hjälp att få.

Ödem (vätskeretention)

Ödem, eller vätskeretention, syftar till ansamling av vätska under hudens yta mellan vävnad eller i kroppens organ. Det är ett vanligt tillstånd och träder ofta fram i fötter eller underbenet. I vissa fall kan det vara ett kortvarigt tillstånd, medan det i andra fall kan vara tecken på ett mer allvarligt hälsotillstånd. Viktuppgång är ett av symptomen vid ödem, såväl som muskelsmärta, ledsmärta och att färgen på huden förändras.

Ödem kan träda in som konsekvens av ett antal faktorer:

  • Ödem kan även vara ett tecken på att man som kvinna är gravid.
  • Det kan också vara en biverkan av orala preventivmedel, kortikosteroider (som kan förskrivas vid bland annat astma och allergier) eller behandlingar vid högt blodtryck.
  • Det kan också vara tecken på sjukdom som påverkar de inre organen som hjärta, lever eller njurar.

Symtom för ödem går oftast över av sig självt, men skulle de inte försvinna är det viktigt att du talar med din läkare. I vissa fall kan ett receptbelagt läkemedel mot vätskeretention, som exempelvis Bendroflumetiazid, förskrivas. I andra fall kan läkaren behöva ta tester för att ta reda på ifall det finns något annat tillstånd som orsakar ödem. De kan även föreslå livsstilsförändringar inom kosthållning och motion.

Cushings syndrom

Cushings syndrom är ett ovanligt tillstånd som orsakas av ett överskott av hormonet kortisol. Det orsakas oftast av långvarigt användande av läkemedel som innehåller kortikosteroider, men kan också orsakas av en tumör i hypofysen, som kan kallas antingen endogent Cushings syndrom eller Cushings sjukdom.

Viktökning förknippat med Cushings syndrom påverkar främst ansikte och kroppens mellersta delar. Fett bygger också i området mellan axlarna och baksidan av nacken och bildar en "puckel". Personer med tillståndet kan utveckla skörare hud, vilket gör det lättare att få blåmärken, missfärgningar och bristningar i huden. Cushings syndrom kan också orsaka högt blodtryck, benskörhet, svårigheter att bli gravid och depression.

Att få diagnosen Cushings syndrom är ofta en lång process. Symptom utvecklas långsamt och förväxlas ofta med hypotyreos och högt blodtryck, som kan orsaka snarlika hälsoeffekter. Om du diagnostiserats med sjukdomen kommer din läkare att hantera din dos av kortikosteroider eller ge dig läkemedel för att hämma effekterna av kortisolet.

Vid fall av endogent Cushings syndrom måste tumören i hypofysen opereras bort.


Det är mycket viktigt att tala med din läkare

Om du är bekymrad över din vikt eller om du börjat gå upp i vikt utan tydlig orsak är det läge att träffa din läkare. De kan ta tester och prover för att antingen eliminera vissa orsaker, eller försöka ringa in vad det är som orsakat din viktuppgång.

Receptbelagda läkemedel vid övervikt och fetma kan förskrivas ifall du har ett BMI på över 27 tillsammans med andra riskfaktorer såsom högt blodtryck eller diabetes, eller om du har ett BMI på över 30.

Det finns två olika kategorier av godkända läkemedel vid övervikt och fetma. Den första är läkemedel som innehåller orlistat, och påverkar fettabsorptionen i samband med att man äter. Exempel på dessa typer av läkemedel är bland annat varumärkesläkemedlen Xenical 120 mg och Alli (60 mg, receptfri) och det generiska läkemedlet Orlistat (Beacita).

Utöver orlistat-baserade läkemedel finns även läkemedel som påverkar signalsubstanser i hjärnan. Mysimba, som innehåller en kombination av bupropion och naltrexon, verkar genom att begränsa aptiten och matbegäret. Saxenda, som innehåller liraglutid, verkar genom att påverka receptorer i hjärnan som kontroller aptiten.

Senast granskat:  20-03-2020