Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Xenical 120 mg

Orlistat

Xenical® 120 mg är ett receptbelagt läkemedel för viktnedgång hos patienter med övervikt och fetma. Den aktiva ingrediensen, orlistat, påverkar hur kroppen absorberar fett genom matsmältningen.

Du kan köpa Xenical smidigt online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om Xenical anses vara rätt behandling för dig skickas läkemedlet till dig med expressleverans från ett av våra registrerade partnerapotek.

+1400 recensioner via Trustpilot
Xenical120 mg

En kapsel innehåller 120 mg orlistat. Ta en kapsel i samband med dagens tre huvudmåltider (frukost, lunch och middag).

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Xenical® 120 mg är ett receptbelagt läkemedel för viktnedgång hos patienter med övervikt och fetma. Den aktiva ingrediensen, orlistat, påverkar hur kroppen absorberar fett genom matsmältningen.

Du kan köpa Xenical smidigt online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om Xenical anses vara rätt behandling för dig skickas läkemedlet till dig med expressleverans från ett av våra registrerade partnerapotek.

Översikt

Xenical (orlistat) ett läkemedel mot fetma och övervikt

Xenical tabletter är ett receptbelagt läkemedel vid övervikt och fetma. Den verksamma ingrediensen i Xenical heter orlistat och har i kliniska prövningar visat sig kunna ge goda resultat. Xenical kan förskrivas till patienter med ett BMI på mellan 28-30 med samtidiga riskfaktorer eller till patienter med ett BMI på 30 eller högre. Xenical tillverkas av läkemedelsföretaget Cheplapharm, efter att de köpt upp Roche, som tidigare tillverkade produkten.

Köp Xenical 120 mg online

 1. Etablerat medicin för viktnedgång
 2. Blockerar omkring en tredjedel av fettupptaget
 3. Bevisat effektivt viktminskningsmedel

Är Xenical receptfritt?

Det går inte att köpa Xenical utan recept. För att få ett recept på Xenical ska man först genomgå en konsultation med en läkare. Under konsultationen kommer läkaren att diskutera dina livsstilsvanor och ställa frågor om din kosthållning och motion. Det kommer alltid i första hand rekommenderas att du försöker med positiva livsstilsförändringar, såsom att börja motionera regelbundet och äta en mer hälsosam, mångsidig kost. Men i fall där en person inte har lyckats att gå ner i vikt genom förändrade livsvanor kan en läkare förskriva ett receptbelagt läkemedel för viktnedgång. Xenical ges ut som ett komplement i ett större viktminskningsprogram, där även motion och nyttig, mångsidig kost ingår.

Hur fungerar Xenical?

Den verksamma ingrediensen i Xenical heter orlistat och finns även i det generiska läkemedlet Orlistat och det receptfria läkemedlet Alli. Xenical är godkänt för vuxna patienter över 18 år som har ett BMI på över 30 eller vuxna patienter med ett BMI mellan 28-30 med andra, samtidiga riskfaktorer. Läkemedlet ska tas i kombination med en kalorisnål kost och rikligt med motion och ska bara användas av patienter som inte minskat tillräckligt mycket i vikt med hjälp av förbättrad kost och motion.

Xenical ska tas tillsammans med dagens tre huvudmåltider (frukost, lunch och middag) och fungerar enbart om patienten äter en balanserad, kalorireducerad kost rik på frukt och grönsaker, där omkring en tredjedel av kalorierna kommer från fett. 

Xenical utför sin verkan i mag-tarmkanalen och påverkar den enzymatiska processen som absorberar fett i samband med att du äter en måltid. Särskilda enzymer, så kallade lipaser, spjälkar det fett vi får i oss genom maten så att det enklare kan tas upp av kroppen. Xenical hämmar aktiviteten av dessa enzymer så att fettupptaget blockeras och att fettet istället lämnar kroppen genom avföringen. Mindre mängd absorberat fett påverkar även energiintaget, vilket gör att användaren går ner i vikt.

Gå ner ett och ett halvt kilo i veckan med Xenical

När Xenical tas på rätt sätt ger läkemedlet ett resultat på omkring ett halvt till ett kilos viktnedgång i veckan. Du kan läsa mer om resultat och kliniska studier om Xenical här. Följ alltid läkarens rekommendationer när du tar Xenical och ta aldrig Xenical tillsammans med något annat viktminskningsmedel då detta kan innebära allvarliga risker för din hälsa.

Övervikt är ett vanligt problem i Sverige

Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem i Sverige såväl som i hela västvärlden. Folkhälsomyndigheten uppskattar att över hälften av vuxna svenskar idag är överviktiga eller feta. Dock fortsätter övervikt och fetma att öka i de flesta grupper som man studerat, däribland skolbarn och gravida.

Varför är övervikt farligt?

Dessvärre medför övervikt en ökad risk för ohälsa. Hos gravida kvinnor innebär övervikt inte bara en risk för deras egen hälsa men kan även ha en negativ inverkan på barnet, samt ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning.

Andra hälsorisker förknippade med övervikt är flera till antalet, bland annat:

Det är viktigt att söka vård för sin övervikt. Om man själv inte lyckats gå ner i vikt kan man vända sig till primärvården och träffa en läkare eller be om att få bli remitterad till en dietist. Vad som allra oftast kommer att tas upp först är kost och livsstil. Dålig kosthållning och en stillasittande livsstil med alltför lite motion är två av de största bidragande faktorerna till övervikt. Om ändrade vanor inte hjälper för att gå ner i vikt finns det ytterligare hjälp att få.

Få ditt recept på Xenical hos Treated.com

För att kunna köpa Xenical online hos Treated.com behöver du antingen ha ett BMI på över 30, eller ett BMI på mellan 28 och 30 med samtidiga riskfaktorer (som t.ex. diabetes eller högt blodtryck). Klicka på “Beställ nu” och fyll i det medicinska frågeformulär som våra legitimerade läkare har skapat. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig, säker och ändamålsenlig skrivs ett elektroniskt recept (e-recept) ut åt dig, därefter skickas läkemedlet hem till dig.Beställ nu
Senast granskat:  07-12-2021
Bruksanvisning

Så använder du Xenical

Som med alla läkemedel ska du alltid följa din läkares anvisningar och de instruktioner som finns i läkemedlets bipacksedel när du använder Xenical 120 mg. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är osäker om något.

Hur du tar Xenical 120 mg kapslar:

 1. Ta Xenical enligt läkarens anvisningar.
 2. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 3. Meddela alltid din läkare om du inte tagit Xenical som ordinerat, så det inte tros att läkemedlet är ineffektivt.
 4. Rekommenderad dos är en 120 mg kapsel som tas tillsammans med dygnets tre huvudmåltider.
 5. Dosen kan tas precis innan, under måltiden eller upp till en timme efter måltiden.
 6. Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.
 7. Xenical når endast sin verkan om du äter mat som innehåller fett. Du behöver därför inte ta Xenical om du antingen glömt en måltid eller om du äter en måltid som inte innehåller något fett.
 8. Om du efter 12 veckor inte har gått ner minst 5% av din kroppsvikt kommer din läkare avsluta behandlingen.
 9. Om du glömt att ta Xenical ska du ta din kapsel så snart du kommer ihåg, så länge det inte dröjt över 1 timme från din senaste måltid. Då ska du bara hoppa över dosen.
 10. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Hur du ska äta när du använder Xenical:

 1. Xenical ska tas tillsammans med en välbalanserad, kalorisnål diet där cirka 30% av kalorierna kommer från fett
 2. Fördela ditt dagliga intag av fett, kolhydrater och protein jämt över dagens tre måltider
 3. Undvik fettrika livsmedel mellan måltiderna, som kakor, choklad eller andra snacks.

Xenical® 120 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Xenical ® 120 mg från FASS

Senast granskat:  07-12-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Xenical 120 mg

Biverkningar

Xenical: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Xenical orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du på förhand känner till dessa. Sluta genast att ta Xenical och uppsök omedelbart sjukvård om du får en allergisk reaktion av läkemedlet. Biverkningarna listade nedan är endast en sammanfattning. I den bifogade bipacksedeln finns en komplett förteckning över biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare):

Fettrik/oljig avföring, oljig flytning från rektum, huvudvärk, magvärk, trängning vid tarmtömning.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Rektala smärtor, mjuk avföring, avföringsinkontinens, utspänd buk, tandproblem, tandköttsproblem, oregelbundna menstruationsblödningar, trötthet.

Övrig information

Xenical kan orsaka ofarliga förändringar i tarmtömningen. Avföringen kan bli mer fettrik, eller "oljig", på grund av att din avföring innehåller fett som inte har brutits ner av kroppen. Risken för att detta ska inträffa ökar om du äter fettrik mat eller en mycket fettrik måltid samtidigt som du använder Xenical. Det dagliga fettintaget bör därför fördelas så jämnt som möjligt över dagens tre huvudmåltider. 

Andra läkemedel och Xenical 120 mg

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Xenical.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Xenical; antikoagulerande läkemedel såsom warfarin, cyklosporin, jodsalter eller levotyroxin, amiodaron, HIV-behandlingar, vissa kosttillskott och vitaminer, antikonvulsiv behandling, antiepileptiska läkemedel och akarbos.

Andra sjukdomar och Xenical 120 mg

Det rekommenderas inte att du använder Xenical om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd: kronisk malabsorptionssyndrom och kolestas.

Försiktighetsinformation om Xenical 120 mg

Det är viktigt att komma ihåg att viktminskning kan påverka din mottaglighet för eventuella andra läkemedel du använder, inte minst t.ex. läkemedel mot högt kolesterol eller diabetes. Därför är det extra viktigt att du talar om för din husläkare att du använder Xenical, då dosen av eventuella andra läkemedel kan komma att justeras.

För att nå maximal effekt av Xenical ska du ha förstått det dietprogram som din läkare tagit fram åt dig. Som med all annan form av viktminskning är det viktigt att du följer det programmet och undviker ett alltför stort intag av fett och kalorier.

Informationen ovan är endast en sammanfattning över de biverkningar och bieffekter som är förknippade med Xenical 120 mg. Följ alltid din förskrivares instruktioner om hur du använder läkemedlet och läs igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Senast granskat:  07-12-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Xenical 120 mg

Vanliga frågor: Xenical

Vanliga frågor: Xenical

Kan jag dricka alkohol i kombination med Xenical?

Ja, ingredienserna i Xenical ska inte påverkas av alkohol. Alkohol innehåller dock mycket energi och kan minska effekten av din viktminskning.

Kan jag köra bil när jag använder Xenical?

Ja. Xenical påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Vilka resultat ger Xenical?

Xenical blockerar ungefär en tredjedel allt fett i maten som du äter från att tas upp av tarmen. Om Xenical används tillsammans med ett intag av en kalorifattig kost och motion så ges en signifikant viktminskning och viktåterhämtning hos överviktiga patienter över en 2-årsperiod. Användandet ska alltid ske med noggrann övervakning av läkare eller dietist.

Hur ska Xenical förvaras?

Förvara detta läkemedel torrt, svalt, vid högst 25 ºC, och utom räckhåll för barn. Förvara Xenical i ytterkartongen. Använd ej läkemedlet efter dess utgångsdatum.

Bör jag använda ytterligare preventivmedel när jag använder Xenical?

Ja. Användning av ytterligare ett preventivmedel rekommenderas. Detta för att förebygga eventuell utebliven effekt av orala preventivmedel, som exempelvis kombinerade p-piller eller minipiller, som kan orsakas om du får svår diarré.

Kan jag vara allergisk mot Xenical?

Använd aldrig Xenical om du är allergisk mot orlistat eller någon av läkemedlets andra innehållsämnen.

Xenical innehåller: orlistat, mikrorkstallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (E1201), natriumlaurilsulfat, talk. Kapselhölje: gelatin, indigokarmin (E132), titandioxid (E171), bläck (svart järnoxid, ammoniak koncentrerad, kaliumhydroxid, shellack, propylenglykol).

Kan jag köpa Xenical receptfritt?

Nej, du kan inte köpa Xenical utan recept, eftersom det är ett receptbelagt läkemedel. Detta innebär att en läkare måste ha skrivit ut ett recept för läkemedlet åt dig.

Är Xenical rätt behandling för mig?

Om du har ett BMI på 30 eller högre, eller 28 och högre med samtidiga riskfaktorer så kan du begära ditt recept på Xenical. Du begär ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online vilket endast tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare.

Om beställningen godkänns skriver en av våra legitimerade läkare ut ett e-recept åt dig. Du kan välja att förse din husläkare med det nya receptet om du så önskar. Därefter paketeras läkemedlet och skickas från vårt apotek i Storbritannien. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag och skickas hela vägen till din hemadress med spårbar expressleverans.

Senast granskat:  07-12-2021
Granska produkt

Senaste Xenical 120 mg omdömen

Senaste Xenical 120 mg omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här