Xenical 120 mg

Orlistat

Xenical® är ett effektivt, receptbelagt läkemedel avsett för att främja viktnedgång hos personer med fetma. Dess aktiva ämnen påverkar hur kroppen absorberar fett genom matsmältningen.

Tack vare Treateds kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du nu få din hälsa granskad, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat inom 24 timmar. Säkert, smidigt och snabbt - så som modern sjukvård bör vara.

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans fredag 17 augusti
120mg

1 kapsel Xenical innehåller 120mg Orlistat. 1 kapsel tas i samband med måltid. Överskrid ej 3 kapslar per dag.

Kr 1109
Kr 1899
Kr 2679
Beställ nu för leverans fredag 17 augusti

Xenical® är ett effektivt, receptbelagt läkemedel avsett för att främja viktnedgång hos personer med fetma. Dess aktiva ämnen påverkar hur kroppen absorberar fett genom matsmältningen.

Tack vare Treateds kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du nu få din hälsa granskad, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat inom 24 timmar. Säkert, smidigt och snabbt - så som modern sjukvård bör vara.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Xenical 120 mg är ett läkemedel vid övervikt och fetma som tillverkas av läkemedelsföretaget Cheplapharm (efter att de köpt upp Roche, den tidigare tillverkaren av läkemedlet). Den verksamma ingrediensen i Xenical heter orlistat som har en klinisk visad viktnedgång som resultat. Det har sedan slutet av 1990-talet gått att köpa Xenical på apoteket i Sverige och resten av Europa. Xenical förskrivs endast till patienter med ett BMI på 28 eller högre, med samtidiga andra riskfaktorer (som t.ex. typ 2-diabetes) eller patienter med ett BMI på 30 eller högre.

 1. Tas tre gånger dagligen (vid varje måltid)
 2. Blockerar cirka en tredjedel av fettupptaget
 3. Varumärkesskyddat läkemedel från Cheplapharm

Övervikt

Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem i Sverige såväl som i hela västvärlden. Folkhälsomyndigheten uppskattar att nära hälften av alla svenskar idag har övervikt eller fetma. Förutom de psykologiska besvär som övervikt kan orsaka, såsom ångest och depression, kan det även orsaka potentiellt livsfarliga hälsorisker. Överviktiga personer löper högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, plötsligt hjärtstopp, diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol. Övervikt påverkar även en persons leder och muskler och begränsar personens rörlighet. 

Det är viktigt att söka vård för sin övervikt. Om man själv inte lyckats gå ner i vikt kan man vända sig till primärvården och träffa en läkare eller be om att få bli remitterad till en dietist. Vad som allra oftast kommer att tas upp först är kost och livsstil. Dålig kosthållning och en stillasittande livsstil med alltför lite motion är två av de största bidragande faktorerna till övervikt. 

Behandling vid övervikt

Det verksamma ämnet orlistat är idag den enda godkända substansen för att behandla övervikt och fetma. Orlistat finns, utöver Xenical, även i det generiska läkemedlet Orlistat samt i det receptfria läkemedlet Alli. Alli innehåller emellertid endast halva styrkan, alltså 60 mg. Xenical förskrivs endast till vuxna patienter över 18 år som ligger på ett BMI på över 30 eller patienter med ett BMI mellan 28-30 med andra riskfaktorer. 

Läkemedlet ska tas i kombination med en kalorisnål kost och rikligt med motion och ska bara användas av patienter som inte minskat tillräckligt mycket i vikt med hjälp av förbättrad kost och motion. När Xenical tas på rätt sätt ger läkemedlet en stadig viktnedgång på någonstans mellan 0,5-1 kg i veckan. Xenical är med andra ord ett komplement i en persons viktminskning och inte ett bantningspiller. Det går inte att köpa Xenical receptfritt. 

Vem kan ta Xenical?

 • Vuxna patienter med ett BMI på 30 eller högre, eller
 • Vuxna patienter med ett BMI på 28 eller högre, med samtidiga andra riskfaktorer (framförallt typ 2-diabetes)

Vad är BMI?

BMI, som står för Body Mass Index, är den vanligaste måttenheten för sund kroppsvikt. Ditt BMI räknas ut genom att din kroppsvikt i kg delas med din längd i cm. Ett BMI på över 25 anses vara övervikt och allt över 30 anses vara fetma.

Hur verkar Xenical?

Xenical utför sin verkan i mag-tarmkanalen och påverkar den enzymatiska processen som absorberar fett i samband med intag av en måltid. Särskilda enzymer, så kallade lipaser, spjäklar det fett vi får i oss genom maten så att det enklare kan tas upp av kroppen. Xenical hämmar aktiviteten av dessa enzymer så att fettupptaget minskas med cirka en tredjedel. Det fett som inte absorberats lämnar sedan kroppen tillsammans med avföringen. Med en mindre mängd absorberat fett minskas även det dagliga energiiintaget, vilket resulterar i att användaren minskar i vikt.

Treated.com anser att modern sjukvård ska vara lättillgänglig för alla. Därför erbjuder vi en kombinerad hälso- och apotekstjänst där du kan få din hälsa granskad, behandling förskriven och läkemedel levererat inom 24 timmar. Att ta tag i sin hälsa ska vara enkelt. Det ska dessutom kunna göras när motivationen är som högst. Besvara vårt undersökningsformulär och få Xenical förskrivet och levererat redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  13-06-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel ska du alltid följa din läkares anvisningar och de instruktioner som finns i läkemedlets bipacksedel när du använder Xenical 120 mg. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är osäker om något.

Hur du tar Xenical 120 mg kapslar:

 1. Ta Xenical enligt läkarens anvisningar.
 2. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 3. Meddela alltid din läkare om du inte tagit Xenical som ordinerat, så det inte tros att läkemedlet är ineffektivt.
 4. Rekommenderad dos är en 120 mg kapsel som tas tillsammans med dygnets tre huvudmåltider.
 5. Dosen kan tas precis innan, under måltiden eller upp till en timme efter måltiden.
 6. Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.
 7. Xenical når endast sin verkan om du äter mat som innehåller fett. Du behöver därför inte ta Xenical om du antingen glömt en måltid eller om du äter en måltid som inte innehåller något fett.
 8. Om du efter 12 veckor inte har gått ner minst 5% av din kroppsvikt kommer din läkare avsluta behandlingen.
 9. Om du glömt att ta Xenical ska du ta din kapsel så snart du kommer ihåg, så länge det inte dröjt över 1 timme från din senaste måltid. Då ska du bara hoppa över dosen.
 10. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Hur du ska äta när du använder Xenical:

 1. Xenical ska tas tillsammans med en välbalanserad, kalorisnål diet där cirka 30% av kalorierna kommer från fett
 2. Fördela ditt dagliga intag av fett, kolhydrater och protein jämt över dagens tre måltider
 3. Undvik fettrika livsmedel mellan måltiderna, som kakor, choklad eller andra snacks.

Bipacksedel, Xenical® 120 mg kapslar:

Xenical® 120 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Xenical ® 120 mg från FASS

Senast granskat:  13-06-2018
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Xenical orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du på förhand känner till dessa. Sluta genast att ta Xenical och uppsök omedelbart sjukvård om du får en allergisk reaktion av läkemedlet. Biverkningarna listade nedan är endast en sammanfattning. I den bifogade bipacksedeln finns en komplett förteckning över biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare):

Fettrik/oljig avföring, oljig flytning från rektum, huvudvärk, magvärk, trängning vid tarmtömning.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Rektala smärtor, mjuk avföring, avföringsinkontinens, utspänd buk, tandproblem, tandköttsproblem, oregelbundna menstruationsblödningar, trötthet.

Övrig information

Xenical kan orsaka ofarliga förändringar i tarmtömningen. Avföringen kan bli mer fettrik, eller "oljig", på grund av att din avföring innehåller fett som inte har brutits ner av kroppen. Risken för att detta ska inträffa ökar om du äter fettrik mat eller en mycket fettrik måltid samtidigt som du använder Xenical. Det dagliga fettintaget bör därför fördelas så jämnt som möjligt över dagens tre huvudmåltider. 

Andra läkemedel och Xenical 120 mg

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Xenical.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Xenical; antikoagulerande läkemedel såsom warfarin, cyklosporin, jodsalter eller levotyroxin, amiodaron, HIV-behandlingar, vissa kosttillskott och vitaminer, antikonvulsiv behandling, antiepileptiska läkemedel och akarbos.

Andra sjukdomar och Xenical 120 mg

Det rekommenderas inte att du använder Xenical om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd: kronisk malabsorptionssyndrom och kolestas.

Försiktighetsinformation om Xenical 120 mg

Det är viktigt att komma ihåg att viktminskning kan påverka din mottaglighet för eventuella andra läkemedel du använder, inte minst t.ex. läkemedel mot högt kolesterol eller diabetes. Därför är det extra viktigt att du talar om för din husläkare att du använder Xenical, då dosen av eventuella andra läkemedel kan komma att justeras.

För att nå maximal effekt av Xenical ska du ha förstått det dietprogram som din läkare tagit fram åt dig. Som med all annan form av viktminskning är det viktigt att du följer det programmet och undviker ett alltför stort intag av fett och kalorier.

Informationen ovan är endast en sammanfattning över de biverkningar och bieffekter som är förknippade med Xenical 120 mg. Följ alltid din förskrivares instruktioner om hur du använder läkemedlet och läs igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Senast granskat:  13-06-2018
Vanliga frågor: Xenical

Vanliga frågor: Xenical

Kan jag dricka alkohol i kombination med Xenical 120 mg?

Ja, ingredienserna i Xenical ska inte påverkas av alkohol. Alkohol innehåller dock mycket energi och kan minska effekten av din viktminskning.

Kan jag köra bil när jag använder Xenical 120 mg?

Ja. Xenical påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Vilka resultat ger Xenical 120 mg?

Xenical blockerar ungefär en tredjedel allt fett i maten som du äter från att tas upp av tarmen. Om Xenical används tillsammans med ett intag av en kalorifattig kost och motion så ges en signifikant viktminskning och viktåterhämtning hos överviktiga patienter över en 2-årsperiod. Användandet ska alltid ske med noggrann övervakning av läkare eller dietist.

Hur ska Xenical 120 mg förvaras?

Förvara detta läkemedel torrt, svalt, vid högst 25 ºC, och utom räckhåll för barn. Förvara Xenical i ytterkartongen. Använd ej läkemedlet efter dess utgångsdatum.

Bör jag använda ytterligare preventivmedel när jag använder Xenical 120 mg?

Ja. Användning av ytterligare ett preventivmedel rekommenderas. Detta för att förebygga eventuell utebliven effekt av orala preventivmedel (kombinerade p-piller och minipiller) som kan inträffa i samband med svår diarré.

Kan jag vara allergisk mot Xenical?

Använd aldrig Xenical om du är allergisk mot orlistat eller någon av läkemedlets andra innehållsämnen.

Xenical innehåller: orlistat, mikrorkstallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (E1201), natriumlaurilsulfat, talk. Kapselhölje: gelatin, indigokarmin (E132), titandioxid (E171), bläck (svart järnoxid, ammoniak koncentrerad, kaliumhydroxid, shellack, propylenglykol).

Kan jag köpa Xenical receptfritt?

Nej, Xenical är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas från ett apotek mot recept.

Är Xenical rätt behandling för mig?

Om du har ett BMI på 30 eller högre, eller 28 och högre med samtidiga riskfaktorer så kan du begära ditt recept på Xenical. Du begär ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online vilket endast tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare.

Om beställningen godkänns skriver en av våra legitimerade läkare ut ett e-recept åt dig. Du kan välja att förse din husläkare med det nya receptet om du så önskar. Därefter paketeras läkemedlet och skickas från vårt apotek i Storbritannien. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag och skickas hela vägen till din hemadress med spårbar UPS-leverans.

Senast granskat:  13-06-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

Granska produkt

Senaste Xenical 120 mg omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Livsstilsbehandlingar

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här