Det finns idag tre stycken licenserade läkemedel mot övervikt, som är godkända för försäljning i Sverige. Alla tre innehåller den aktiva ingrediensen orlistat och tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiobesitasmedel. Men trots att de alla i stort sett innehåller samma ingredienser så finns det, utöver läkemedlens namn, vissa skillnader mellan behandlingarna - och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på vad som är vad. Denna guide hjälper dig att få lite bättre koll.

Alli, Orlistat, Xenical - varför har de olika namn?

Vi börjar enkelt. De tre behandlingarna har olika namn, vilket är den första skillnaden. Om vi tar det i bokstavsordning kan vi börja med Alli: behandlingen tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, förkortat GSK. Alli är ett varumärkesskyddat läkemedel, vilket betyder att det bara får tillverkas av GSK. Men det som är patentskyddat är inte tillverkningen av läkemedel innehållandes orlistat, utan tillverkningen av läkemedel innehållandes orlistat med styrkan 60 mg.

Sedan kommer det som är lite klurigt. Orlistat är egentligen namnet på den substans som finns i alla tre behandlingar, men det går idag att köpa ett läkemedel som bara heter Orlistat. Produkter som är namngivna efter ett läkemedels aktiva ingrediens kallas för generiska läkemedel och får tillverkas av olika läkemedelsföretaget. I fallet Orlistat hade läkemedelsföretaget Roche patent på tillverkningen av orlistat i styrkan 120 mg, och detta har man gjort under varumärket Xenical. Patenttiden för Xenical löpte emellertid ut juni 2009 och sedan dess är det fullt lagligt att tillverka läkemedlet som så kallad generika, det vill säga generiskt läkemedel.

Vad är ett generiskt läkemedel?

Generiska läkemedel, ofta kallat generika, är läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens eller aktiva ingredienser som ett originalläkemedel som förlorat sitt patentskydd. Kort och gott kan man säga att det är lagliga kopior av ett originalläkemedel som kan produceras av flera läkemedelsföretag. I och med att företagen inte behöver betala samma kostnader i kliniska prövningar och forskning eller upprepa de studier som visat läkemedlets effekt och säkerhet säljs de ofta till billigare priser. Vilka generiska läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige bestäms av Läkemedelsverket.

Vad är då egentligen skillnaden?

Okej, så nu har du lite bakgrund. Så låt oss gå rakt på sak: vad är egentligen den nämnvärda skillnaden mellan Alli, Orlistat och Xenical? Fastän ovan stycke kan framstå som en smula krångligt är det egentligen inte särskilt krångligt. Skillnaden är ganska enkel: Alli kommer i styrkan 60 mg och är receptfritt, medan Xenical och Orlistat kommer i styrkan 120 mg och är receptbelagda.

Alla tre läkemedel verkar genom att blockera en viss mängd av fettupptaget i samband med att användaren får i sig mat. Ibland kallas dessa typer av läkemedel för “fettblockerare”, men det formella namnet på läkemedelsgruppen är antiobesidasmedel. De är alltså inte några bantningspiller eller “mirakelpiller” som ofta gett läkemedel mot övervikt ett dåligt rykte. Ingen av behandlingarna kommer att undertrycka användarens aptit, utan verkar kort och gott genom att hindra kroppen från att absorbera ungefär en fjärdedel av allt fett i samband med intag av måltid.

Det få vet är att Xenical faktiskt varit tillgängligt för försäljning i närmare 20 år, sedan 1999 närmare bestämt. Läkemedlet har under hela denna period varit receptbelagt och endast ordinerats till patienter med ett högt BMI (i regel över 30) eller patienter vars övervikt har potential att orsaka allvarliga hälsokomplikationer. Alli, i sin tur, har ungefär halva Xenicals tid på nacken; behandlingen har sålts receptfritt sedan 2007. Men fastän Alli är ett receptfritt läkemedel har det inte gått att plocka med sig en burk tillsammans med veckohandeln på närmsta matbutik. Försäljningen av läkemedlet har varit och är strikt begränsat till registrerade apotek. Och även fast läkemedlet är receptfritt så ges det inte ut till vem som helst: användaren måste ha ett BMI på över 28.

Finns det andra skillnader?

Ja, det finns vissa andra skillnader. Alli och Xenical samt Orlistat har olika doser och styrkor. Xenical och Orlistat har den dubbla dosen mot Alli, alltså 120 mg istället för 60. För att läkemedlena ska nå maximal verkan kräver de att användaren får rikligt med motion samtidigt som hen äter en fett- och kalorisnål kost.

Skillnaden i styrkan av den verksamma ingrediensen orlistat kan emellertid göra att biverkningarna kan vara något annorlunda om du tar Alli kontra om du tar Xenical eller generiskt orlistat. Det fett som blockeras och tas upp av tarmen kommer lämna kroppen tillsammans med avföringen - därför är ökade tarmrörelser ofta en vanlig biverkning. Detta kan manifestera sig i till exempel orolig mage eller diarré. Det ska dock sägas att biverkningarna i regel är milda och övergående, men för någon som äter 120 mg orlistat kan det innebära något fler magrelaterade biverkningar än hos någon som äter 60 mg.

En annan skillnad är att Alli kan köpas som ett startpaket. Detta kan vara en fördel för vissa eftersom läkemedlet då kommer tillsammans med en viktminskningsguide för några veckor upp till en månad. På tillverkarens hemsida finns det rikligt med information om hur du ska ta Alli för att nå maximal effekt under behandlingens tid.

Men det finns även en i sammanhanget vanligt återkommande skillnad mellan varumärkesskyddade och generiska läkemedel vilket är priset. Roche, företaget bakom Xenical, har genomfört de studier och kliniska prövningar som fått läkemedlet godkänt för försäljning på marknaden. Därför säljs det till ett högre pris. Orlistat, i sin tur, är ett generiskt läkemedel och ligger på en lägre prisnivå.

Sammantaget är skillnaderna inte gigantiska, i synnerhet då alla tre behandlingar innehåller samma aktiva ingrediens. Men det kan ändå vara bra att veta vilka skillnaderna är:

  1. Xenical och Orlistat är receptbelagda läkemedel
  2. Xenical är ett varumärkt läkemedel, medan Orlistat är ett generiskt läkemedel.
  3. Xenical och Orlistat innehåller 120 mg av den aktiva ingrediensen orlistat
  4. Alli innehåller 60 mg orlistat
  5. Alli är receptfritt
  6. Alli kan köpas som ett startpaket
Senast granskat:  20-03-2017