Xenical är ett godkänt läkemedel för viktnedgång som innehåller den aktiva ingrediensen orlistat. Det förskrivs till vuxna patienter med ett BMI på över 30 eller med ett BMI på mellan 28 och 30 med samtidiga riskfaktorer som exempelvis diabetes eller högt blodtryck. Det är ett godkänt läkemedel, vilket innebär att det gjorts kliniska tester och prövningar för att säkerhetsställa dess effektivitet och att fördelarna av behandlingen överväger eventuella biverkningar, som du kan läsa mer om här.

Studier har sedan tidigare etablerat relationen mellan övervikt och fetma och allvarliga risker för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, gallsten och andningsorganens sjukdomar. I denna artikel tittar vi närmare på två kliniska studier om Xenical (orlistat).

De kliniska studier som gjorts om effektiviteten av Xenical har visat att läkemedlet har effekt och genererar resultat i viktminskning. En kost- och motionsplan krävs och måste följas för att se resultat. Viktminskningen kommer vara liten men stadig, omkring ett halvt kilo till ett kilo i veckan. Xenical fungerar genom att blockera omkring en tredjedel av fettupptaget i samband med att man äter. Detta fett lämnar sedan istället kroppen genom avföringen. Xenical är i regel inte avsett som långtidsbehandling*.

* - Om patienten efter 12 veckor inte har gått ner i vikt minst 5% av dess ursprungliga kroppsvikt ska behandling med Xenical ej fortsätta. Xenical har undersökts i långtidsstudier på upp till fyra års behandling av övervikt och fetma.

Vilket resultat ger Xenical i viktnedgång?

Fem studiegrupper fick undersökas i vikttapp, där den ena gruppen tog Xenical 120 mg och den andra gruppen fick en placebo. Undersökningen pågick i 12 månader (1 år) [1].

 • Från de fem studiegrupperna uppnådde mellan 35,5% och 54,8% av respondenterna en viktnedgång på 5% eller mer.
 • Från samma fem studiegrupper uppnådde mellan 16,4% och 24,8% av patienterna en viktnedgång på 10% eller mer.
 • Motsvarande andel vid intag av placebo var: 21,3%-27,4% uppnådde en viktnedgång på 5% eller mer, 3,8%-11,9% uppnådde en viktnedgång på 10% eller mer.

I en annan studie [2] om 80 patienter med ett BMI på över 30 (viktklass ‘fetma’) gavs grupp 1 Xenical (orlistat) 120 mg och andra placebo.

 • Xenical-gruppen uppnådde en viktnedgång på 4,65 kg och en minskning i BMI på 1,91 kg/m2.
 • Motsvarande resultat för gruppen som tog placebo var viktminskning på 2,5 kg respektive 0,64 kg/m2.

Från första studien har man även tittat på andra faktorer såsom kolesterolnivåer, insulinnivåer, blodtryck, midjemått och höftmått och iakttagit följande;

 Xenical 120 mg (orlistat)
Placebo
Total kolesterol-2,0%+5,0%
LDL-kolesterol-4,0%+5,0%
HDL-kolesterol+9,3%+12,8%
LDL/HDL-0,37-0,20
Triglycerider+1,34%+2,9%
Fastande glukos-0,04+/-0,0
Fastande insulin-6,7+5,2%
Systoliskt blodtryck, mmHg-1,01+0,58%
Diastoliskt blodtryck, mmHg-1,19+0,46
Midjemått-6,45-4,04
Höftmått-5,31-2,96

I den andra studien uppmättes också positiva effekter på kolesterolet, 10,68 mg hos Xenical-gruppen i jämförelse med 6,18 mg för de som fick en placebo. LDL-nivåer likaså, med 5,87 mg hos de som fick Xenical och 2,33 mg för de som fick placebo.

Vilka biverkningar har rapporterats i kliniska studier?

Hos de grupper som har fått Xenical istället för placebo har följande biverkningar rapporterats (prevalens är ej definierad):

 • Lös avföring
 • Oljig avföring
 • Rinnig avföring
 • Buksmärtor
 • Brådskande behov av att tömma tarmen
 • Mer frekventa tarmrörelser
 • Flatulens
 • Flatulens med flytningar

Fotnot [1]: detta är enbart två utvalda studier, det finns flertalet ytterligare kliniska studier och undersökningar om effektiviteten hos Xenical. Resultaten från dessa två studier har sammanfattats i denna artikel.
Fotnot [2]: det verksamma ämnet i Xenical heter orlistat och finns även i två andra godkända läkemedel för viktminskning. Dessa heter Orlistat och Alli tabletter.

Senast granskat:  15-07-2020