Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Willis-Ekboms sjukdom (Restless Legs Syndrome)

Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED (tidigare kallat Restless Legs Syndrome, RLS) är en neurologisk sjukdom som orsakar en pirrande, krypande eller brännande känsla i ben, lår, vad eller fötter, men kan även drabba armar och bål. Detta skapar en okontrollerbar vilja att röra på den drabbade kroppsdelen.

 1. Drabbar upp till 10% av alla svenskar
 2. Kan orsaka milda till allvarliga symptom
 3. Går att kontrollera med dopaminagonister

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert få och förnya dina recept online. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag. Läs mer om behandlingarna på respektive produktsida.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

3 behandling(-ar) för Willis-Ekboms sjukdom (Restless Legs Syndrome)

Mirapexin

Mirapexin

 1. Effektiv behandling vid WED
 2. Kommer i tablettform
 3. Tas vanligtvis en gång dagligen
Beställ nu
Neupro

Neupro

 1. Appliceras direkt på huden
 2. Bra alternativ till tabletter
 3. Aktivt i 24 timmar
Beställ nu
Ropinirol

Ropinirol

 1. Lindrar rastlösa ben
 2. Finns i ett antal styrkor
 3. Pålitligt, generiskt läkemedel
Beställ nu
Översikt

Översikt - Willis-Ekboms sjukdom (Restless Legs Syndrome)

Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED, tidigare kallat Restless Legs Syndrom (RLS) är en neurologisk sjukdom som orsakar rastlösa ben, men kan även påverka andra delar av kroppen som armar, bål och huvud. Här kan du läsa mer om varför sjukdomen bytt namn. Det är ett vanligt sjukdomstillstånd som tros drabba så många som var tionde svensk och kan orsaka obehagliga myrkrypningar, stickningar och kramper i den drabbade kroppsdelen, oftast ben.

Willis-Ekboms sjukdom: symptom och prevalens

De flesta som har Willis-Ekboms sjukdom (förkortat WED) har symptom som angriper ben, lår eller vader. Men det ska sägas att den drabbade kan få symptom även i bål, armar och huvud. Vanliga symptom kan vara krypningar i benen (myrkrypningar), stickningar i benen, ryckningar eller domningar i benen, att benen känns heta eller kalla, sömnbesvär och smärta. Gemensamt är benen blir rastlösa.

Det uppskattas att så många som var tionde svensk har WED och sjukdomen kan drabba vem som helst och träda fram i alla åldrar. Kvinnor är dock något mer benägna att drabbas, i synnerhet gravida kvinnor under den sista tiden av graviditeten. Rastlösa ben kan emellertid vara sekundärt, det vill säga att det är orsakat av ett underliggande sjukdomstillstånd som till exempel järnbrist (anemi), diabetes, reumatoid artrit eller njursvikt. Vid idiopatisk WED, alltså inte orsakat av en annan faktor som en annan sjukdom eller bieffekt av ett läkemedel, tros genetik spela en viss roll, där personer med en familjehistoria av sjukdomen är mer benägna att själva utveckla den. I dessa fall tenderar symptomen att träda fram innan 40 års ålder.

 • Det uppskattas att omkring 750,000 svenskar är drabbade av sjukdomen.
 • Ungefär 300,000 av dessa behöver läkemedelsbehandling för att få en acceptabel livskvalitet.
 • För den drabbade kan WED innebära en kraftigt försämrad livskvalitet, jämförbart med depression, typ 2-diabetesKOL eller hypertoni (högt blodtryck).

Neurologer har länge undersökt om WED är kopplat till den del av hjärnan som kallas basala ganglierna. Denna del av hjärnan är beroende av signalsubstansen dopamin för att skicka signaler till resten av kroppen gällande rörelse och motorik. Om dopaminreceptorerna är skadade kan felaktiga signaler skickas till kroppens muskler, vilket resulterar i ofrivilliga rörelser. En persons dopaminnivåer minskar naturligt hela dagen vilket ger en förklaring till att symptom vid WED ofta blossar upp på kvällen eller natten. Viss typ av självhjälp kan bistå i att lindra milda fall av WED, som till exempel:

 • Lättare motion, som promenader, cykla, jogga eller gympa.
 • Kvällspromenad innan sänggåendet (intensiv fysisk träning på kvällen kan dock förvärra symptomen hos vissa).
 • Massage, yoga eller muskelavslappningsövningar för den drabbade kroppsdelen.
 • Värme eller kyla på den drabbade kroppsdelen, t.ex. dusch i varmt eller kallt vatten eller en värmedyna.
 • Försöka distrahera sig med någon form av annan aktivitet.

Vad kan orsaka Willis-Ekboms sjukdom (WED)?

Vissa livsstilsaspekter tros kunna utlösa rastlösa ben, WED, men de anses inte vara direkta orsakssamband. De som identifierats är att vara överviktig, rökning eller annan nikotinkonsumtion som t.ex. snusande, vara under hög stress, brist på motion eller att få för lite motion. Detta innebär att fall av WED ibland kan lösas genom att ta itu med dessa livsstilsfaktorer, som att försöka sluta röka eller snusa, gå ner i vikt eller börja röra på sig mer. Vid måttlig till svår WED där orsak inte fastställts rekommenderas emellertid ofta läkemedelsbehandling. Obehandlad WED kan leda till ångest, depression och sömnlöshet - därför är det viktigt att behandla tillståndet om symptomen är okontrollerbara.

Läkemedelsbehandling med dopaminagonister

Vid måttliga till allvarliga fall av rastlösa ben utfärdas behandling från läkemedelsgruppen dopaminagonister. Hos Treated.com finns tre behandlingar tillgängliga; MirapexinRopinirol och Neupro. Alla tre verkar på ett snarlikt sätt genom att utföra sin verkan på hjärnans dopaminreceptorer och därmed återställa dopaminnivåerna. När nivåerna av dopamin reglerats bör symptomen minska. Mirapexin och Ropinirol kommer i formen av tabletter som vanligtvis tas en gång dagligen, medan Neupro kommer i formen av ett depotplåster som fästes direkt på huden.

Det är inte alltid enkelt att ta sig tiden att träffa sin läkare ansikte mot ansikte för receptförnyelse, och sedan besöka ett fysiskt apotek för att hämta ut sitt läkemedel. Treated.com erbjuder hela vårdledet, från läkarkonsultation och receptförskrivning till hemleverans av ditt läkemedel online. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär online, utformat av våra legitimerade läkare, kan du sedan få ditt medicinska ärende granskat. Bedöms det att behandlingen är lämplig, ändamålsenlig och säker för dig att använda skrivs ett e-recept ut. Därefter paketeras ditt läkemedel och skickas direkt från vårt apotek i Storbritannien - med hemleverans nästa dag.

Senast granskat:  05-05-2020
Behandling vid WED

Läkemedelsbehandling vid Willis-Ekboms sjukdom

Milda fall av Willis-Ekboms sjukdom, WED, kan ofta hanteras genom livsstilsförändringar. Läkare uppmuntrar ofta rökande patienter att sluta röka, få regelbundet med motion, ha regelbundna sovtider och försöka undvika stimulanter som koffein och alkohol.

När symptom vid rastlösa ben blossar upp kan det hjälpa med att motion, som exempelvis promenad, cykla, jogga eller lättare gympa. Andra kan lindra sina besvär genom att stretcha eller massera sina ben, genomföra muskelavslappningsövningar, ta ett varmt bad eller lägga på en varm eller kall kompress.

I vissa andra fall uppstår rastlösa ben som symptom på en annan, underliggande sjukdom såsom anemi eller njursjukdom. I dessa fall är det viktigt att ta itu med den primära sjukdomen i första läget.

Mildare fall behandlas i första hand genom självhjälp. Måttliga till allvarliga fall av rastlösa ben, där det inte finns en känd utlösande faktor, kan emellertid behandlas med läkemedel. Dessa läkemedel tillhör läkemedelsgruppen dopaminagonister och några exempel är Ropinirol, Mirapexin och Neupro. Mirapexin innehåller pramipexol medan Ropinirol innehåller den aktiva ingrediensen med samma namn (ropinirol). Bägge dessa behandlingar kommer i formen av tabletter. Neupro, i sin tur, innehåller en substans som heter rotigotin, och kommer i form av depotplåster som fästs direkt på huden.

Behandling vid restless legs (Willis-Ekboms sjukdom): hur fungerar de?

Signalsubstansen dopamin spelar en viktig roll vid överföring av instruktioner gällande rörelse till resten av kroppen. Dopaminagonister används vid rastlösa ben eftersom nivåerna av dopamin ofta är otillräckliga i samband med tillståndet. Dopaminagonister verkar på neurotransmittorerna i hjärnan, stabiliserar dopaminnivåerna och minskar därmed symptom som rastlösa ben och myrkrypningar.

Finns det biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade effekter, så kallade biverkningar. De som kan orsakas av Ropinirol, Miraxepin och Neupro är emellertid relativt snarlika. De vanligaste rapporterade biverkningarna är illamående, kräkningar och huvudvärk. Mer information om biverkningar hittar du respektive produktsida, där du även kan ladda ner läkemedlets bipacksedel.

Kan jag kombinera dessa behandlingar med andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan påverka funktionen av dopaminagonister, och vice versa. Detta kallas för “interaktioner”. Det är ofta en specifik lista på läkemedel, knutet till varje respektive behandling. Det är mycket viktigt att du alltid talar om för din förskrivande läkare ifall du tar några som helst andra receptbelagda eller receptfria läkemedel, naturläkemedel eller tillskott.

Senast granskat:  05-05-2020
Vanliga frågor: WED

Vanliga frågor: Willis-Ekboms sjukdom (WED)

Vad skiljer de olika behandlingarna vid WED åt?

Alla behandlingar vid WED ingår i läkemedelsgruppen dopaminagonister. De innehåller dock lite olika aktiva ingredienser och finns i olika utföranden. Mirapexin innehåller substansen pramipexol medan Ropinirol innehåller den aktiva ingrediensen ropinirol (som ropinirolhydroklorid). Neupro, i sin tur, innehåller rotigotin.

En annan skillnad är utförandet. Mirapexin och Ropinirol kommer bägge två i formen av tabletter som tas oralt. Neupro, däremot, är ett depotplåster som fästes direkt på huden, varpå läkemedlet sedan absorberas transdermalt. Neupro lämpar sig för patienter som antingen inte vill eller kan svjäla tabletterna hela.

Bör jag ta Mirapexin, Ropinirol eller Neupro?

Det beror på vilken behandling du fått förskrivet av din husläkare. Om du inte har tagit en behandling vid WED tidigare eller om du upplever symptom för första gången rekommenderas det att du träffar din husläkare ansikte mot ansikte.

Skiljer sig biverkningarna?

De vanligaste rapporterade biverkningarna för dessa behandlingarna är relativt snarlika och inkluderar illamående, kräkningar, dåsighet och huvudvärk. Men, i och med att de innehåller olika aktiva ingredienser, kan andra biverkningar skilja sig något. Du hittar mer information om biverkningar på respektive produktsida, där du även kan ladda ner läkemedlets bipacksedel.

Är läkemedelsbehandling rätt väg för mig?

Om du inte har tagit en behandling för dina rastlösa ben tidigare ska du börja med att träffa din husläkare ansikte mot ansikte för att få så bra vägledning som möjligt. Din husläkare kan även hjälpa dig i att förstå om du kan behandla dina symptom med självhjälp eller om det krävs läkemedelsbehandling.

Om du redan tar en behandling och vill förnya ditt recept online kan du göra det tryggt och smidigt hos Treated.com. Det du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen levereras läkemedlet hem till dig redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  05-05-2020

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Willis-Ekboms sjukdom (Restless Legs Syndrome)

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här