Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Neupro

Rotigotin

Neupro® är en varumärkesskyddad behandling vid Willis-Ekboms sjukdom (tidigare kallat “Restless Legs Syndrome”). Läkemedlet kommer i formen av depotplåster och innehåller den aktiva ingrediensen rotigotin. Neupro tillverkas av UCB Nordic.

Köp Neupro smidigt online hos Treated.com om du har diagnostiserats med WED eller redan tar Neupro. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

 

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Neupro

Neupro® är en receptbelagd behandling vid Willis-Ekboms sjukdom, som tidigare gått under namnet Restless Legs Syndrome, eller helt enkelt “rastlösa ben”. Läkemedlet kommer i formen av transdermalt plåster, som användaren fäster direkt på huden, därefter absorberas den aktiva ingrediensen rotigotin upp i kroppen. Plåstrena byts ut varje dygn. Neupro tillverkas av läkemedelsföretaget UCB Nordic.

 1. Rastlösa ben tros drabba var tionde svensk
 2. Neurologisk sjukdom som behandlas med dopaminagonister
 3. Neupro lämpar sig bra för de som inte kan eller vill svälja tabletter

Vad är Willis-Ekboms sjukdom?

Willis-Ekboms sjukdom gick länge under namnet Restless Legs Syndrome, förkortat RLS. Det nya namnet har antagits bland annat eftersom sjukdomen kan påverka även andra kroppsdelar än bara benen. Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED (från engelskans Willis-Ekbom Disease), är en neurologisk sjukdom som är så pass vanlig i Sverige att den tros kunna påverka upp till var tionde svensk. De vanligaste symptomen är rastlösa ben och obehagliga känslor i ben, lår och vader - vissa kan uppleva symptomen i armar, ben eller bål. WED förekommer i alla åldrar och är inte könsspecifikt, även fast kvinnor är ungefär dubbelt så mer benägna att utveckla sjukdomen. Tillståndet kan vara sekundärt, alltså orsakat av ett annat sjukdomstillstånd, som till exempel njursvikt eller anemi (järnbrist), men i många fall finns ingen uppenbar orsak bakom symptomen. Det tros att produktionen av dopamin, en signalsubstans i hjärnan, är påverkad hos de som har WED.

Behandling med dopaminagonister som Neupro

Alla som har sjukdomen kommer inte att behöva läkemedelsbehandling. Vissa, mindre livsstilsförändringar och/eller viss självhjälp kan bistå i att hålla symptomen under kontroll, vid fall av mild WED. Att undvika att röka eller snusa, få regelbundet med motion och tillräcklig, regelbunden sömn är faktorer som kan förebygga tillståndet. Om du har identifierat en koppling mellan vissa stimulanter och uppblossande av symptom är det alltid smart att försöka undvika dessa.

Milda fall av Willis-Ekboms sjukdom kan behandlas med viss självhjälp, som exempelvis yoga, tai chi, muskelavslappningsövningar, promenader, varma bad eller genom att massera sina ben eller använda en varm eller kall kompress.

Det finns inget botemedel mot Willis-Ekboms sjukdom och i måttliga till allvarliga fall, där självhjälp eller livsstilsförändringar inte varit tillräckliga i att hantera symptomen, kommer sjukdomen behöva läkemedelsbehandlas. Behandlingar mot Willis-Ekboms sjukdom, som t.ex. Neupro, tillhör läkemedelsgruppen dopaminagonister. Dopaminagonister verkar på neurotransmittorer i hjärnan och stabiliserar de oftast otillräckliga nivåerna av dopamin som en person med WED har. Neupro skiljer sig något från andra behandlingar vid rastlösa ben, eftersom det kommer i formen av depotplåster. Den aktiva ingrediensen absorberas transdermalt av kroppen (genom huden) istället för genom mag-tarmkanalen som vid vanliga tabletter. Därför lämpar sig Neupro bättre för vissa patienter, inte minst de som har besvär med att svälja tabletter hela.

Om du tror att du har Restless Legs Syndrome/Willis-Ekboms sjukdom bör du träffa din läkare ansikte mot ansikte. Din läkare kan hjälpa dig att bedöma allvarsgraden av dina symptom och utfärda en behandling om lämpligt.

Om du redan tar Neupro kan du tryggt och smidigt förnya ditt recept online hos Treated.com. Våra läkare har utformat ett medicinskt frågeformulär som du måste fylla i, därefter granskas dina svar mycket noga av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig godkänns beställningen och ett elektroniskt recept förskrivs, följt av att ditt läkemedel skickas från vårt apotek. Alla godkända beställningar hos Treated.com levereras nästa arbetsdag.

Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Neupro depotplåster

Som med alla läkemedel är det viktigt att du förstår din läkares instruktioner om hur du ska ta Neupro samt att du har läst igenom läkemedlets bipacksedel. Om du är osäker på hur du ska ta Neupro är det mycket viktigt att du frågar läkare eller sjukvårdspersonal, som kan instruera dig.

 1. Tas enligt läkares anvisningar.
 2. Behandling med Neupro påbörjas vanligtvis på den lägsta dosen under en vecka, varpå dosnivån sedan höjs till din underhållsdos.
 3. Neupro är ett transdermalt plåster. Detta betyder att du fäster plåstret direkt på huden. Ditt plåster ska bytas ut på dagsbasis.
 4. Fäst ett plåster på en ren och torr hudyta där huden inte är röd, irriterad, skadad eller sprucken. Sätt inte plåstret på samma hudområde mer än en gång per 14 dagar.
 5. Försök i största möjliga mån byta ut ditt plåster samma tidpunkt varje dag.
 6. Undvik att fästa plåstret där det kan lossna av tajt åtsittande kläder.
 7. Använd inga andra hudvårdsprodukter på området där du fäster ditt Neupro-plåster.
 8. Om du skulle behöva fästa plåstret på en hårig hudyta behöver du raka bort kroppshåret tre dagar innan applicering.
 9. Om plåstret lossnar ska du fästa på ett nytt för resten av den dagen, och därefter byta ut det nya plåstret vid schemalagd tidpunkt nästa dag.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Neupro. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Där hittar du detaljerade anvisningar om exakt hur du fäster på ditt plåster på bästa möjliga sätt, och även andra instruktioner. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Neupro® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Neupro® från FASS

Senast granskat:  04-08-2020
Biverkningar

Neupro: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel, liksom Neupro, kan orsaka vissa biverkningar - men alla användare kommer inte att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till vilka eventuella biverkningar som har rapporterats i samband med användandet av Neupro, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Sluta genast att ta Neupro och kontakta din läkare eller besök akutvård om du får svullnad i ansikte, läppar eller tunga, då detta kan vara tecken på en allergisk reaktion mot läkemedlet.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Illamående, hudirritation (vid applikationsstället), trötthet eller huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Kräkningar, sura uppstötningar (halsbränna), irritation, trötthet, allergisk reaktion, förhöjd sexualdrift, klåda, högt blodtryck, svullnad av ben eller fötter eller oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig för dig eller din omgivning.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Dåsighet, desorientering eller rättletlighet.

Very common (1 in 10 people or more):

Nausea, skin irritations, fatigue or headaches.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Aggression, tvångsmässigt ätande, vanföreställningar eller förvirringstillstånd (delirium).

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Överdriven användning av Neupro eller andra dopaminerga läkemedel, utöver den mängd läkemedel som faktiskt krävs för att kontrollera symptomen. Detta kallas för dopaminergt dysregleringssyndrom, förkortat DDS.

Andra läkemedel och Neupro

Om du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda, är det viktigt att du låter din läkare veta detta. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Neupro, och vice versa, om de tas samtidigt. Om Neupro tas samtidigt som levodopa finns risk för att biverkningar kan bli svårare.

Andra sjukdomar och Neupro

Om du har en historia av leverproblem måste du tala om detta för din läkare. Om du behöver genomföra en magnetisk resonansskanning (MRI) eller ta kardioversionsbehandling måste du ta bort ditt plåster i förväg. Tala alltid om för din läkare ifall du har några andra sjukdomar eller ifall det finns några andra sjukdomar eller tillstånd i familjen.

Graviditet och amning

Ta inte Neupro om du är gravid eller ammar. Tala med din läkare för råd om detta gäller dig, såväl som om du försöker bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Neupro kan orsaka sömnighet eller dåsighet hos vissa användare. Om du skulle uppleva någon biverkning som kan försämra din körförmåga ska du avstå från att köra bil.

Neupro och alkohol

Tala om för din läkare om du planerar att dricka alkohol medans du tar Neupro.

Senast granskat:  04-08-2020
Vanliga frågor: Neupro

Vanliga frågor: Neupro

Kan jag dricka alkohol när jag tar Neupro?

Tala om för din läkare om du planerar att dricka alkohol medan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer avgöra om det är säkert för dig att dricka alkohol.

Kan jag köra bil när jag tar Neupro?

Neupro kan orsaka biverkningar som sömnighet eller att du mycket plötsligt somnar. Om du är mottaglig för dessa typer av biverkningar eller om du är osäker ska du avstå från att köra bil eller hantera maskiner, eftersom detta potentiellt kan vara farligt.

Kan Neupro användas när jag är gravid?

Man vet inte exakt hur Neupro påverkar fostret om du är gravid. Därför, om du är gravid eller planerar på att bli gravid, ska du tala om detta för din läkare eller för apotekspersonal. Samma gäller om du ammar.

Hur ska Neupro förvaras?

Förvara Neupro depotplåster utom räckhåll för barn och under 25°C. Använda plåster innehåller fortfarande den aktiva substansen och kan vara skadliga för andra. Vik ihop det använda plåstret med den klibbiga sidan inåt, lägg plåstret i dospåsen och kasta det.

Kan jag vara allergisk mot Neupro?

Neupro innehåller: rotigotin, poly (dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat) -copolymerisat, povidon K90, natriummetabisulfit (E223), askorbylpalmitat (E304) och DL-a-tokoferol (E307). Ryggskiktet innehåller: polyesterfilm, silikoniserad aluminiserad, färgbelagd med ett pigment (titandioxid (E171), pigmentgult 95, pigmentrött 166) skikt och imprinted (pigmentröd 144, pigmentgul 95, pigment svart 7). Släppfodret är tillverkat av transparent fluorpolymerbelagd polyesterfilm.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa Neupro receptfritt?

Nej. Neupro är en receptbelagd behandling som inte får säljas utan att ett recept skrivits ut av en legitimerad läkare. Du kan köpa Neupro hos Treated.com och få ett elektroniskt recept utskrivet.

Är Neupro rätt behandling för mig?

Om du tror att du har Willis-Ekboms sjukdom ska du alltid tala med din läkare ansikte mot ansikte. Din läkare kan bistå i att hitta rätt behandlingsväg för dig. Om du har fått WED diagnostiserat eller redan tar Neupro kan du förnya ditt recept hos Treated.com. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Senast granskat:  04-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här