Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Janumet

Sitagliptin/Metformin Hydrochloride

Janumet är ett kombinerande, peroralt diabetesmedel. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser; metformin och sitagliptin, och verkar genom att hjälpa kroppen att producera och bättre utnyttja insulin.

Att få tillgång till din receptbelagda behandling vid typ 2-diabetes är inte alltid enkelt. Långa köer på vårdcentralen och otillgänliga apotek kan försvåra processen rejält. Därför har vi utvecklat vår kombinerade hälso- och apotekstjänst, där allt finns samlat på samma plats - online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Janumet50 mg/1000 mg

Denna tablett innehåller 50 mg sitagliptin och 1.000 mg metforminhydroklorid. Typisk dos är en tablett två gånger dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Janumet är ett kombinerande, peroralt diabetesmedel. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser; metformin och sitagliptin, och verkar genom att hjälpa kroppen att producera och bättre utnyttja insulin.

Att få tillgång till din receptbelagda behandling vid typ 2-diabetes är inte alltid enkelt. Långa köer på vårdcentralen och otillgänliga apotek kan försvåra processen rejält. Därför har vi utvecklat vår kombinerade hälso- och apotekstjänst, där allt finns samlat på samma plats - online.

Översikt

Översikt

Janumet är ett receptbelagt läkemedel till för att behandla diabetes typ 2, även känt som ålders- eller vuxendiabetes eller typ 2-diabetes. Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser, metformin och sitagliptin, som hjälper kroppen med att producera insulin och gör den mer mottaglig för insulin, såväl som begränsar mängden glukos som produceras av levern. Den rekommenderade dosen är en tablett som tas två gånger dagligen, i samband med eller efter måltid. Janumet tillverkas av läkemedelsföretaget MSD.

Uppskattningsvis har omkring 450.000 personer i Sverige diabetes, och upp till 90 % av dessa har typ 2-diabetes (även känt som åldersdiabetes eller vuxendiabetes). Diabetes är alltså således en av våra absolut vanligaste folksjukdomar. Typ 2-diabetes har, till skillnad från typ 1-diabetes, ett progressivt sjukdomsförlopp och utvecklas i vuxen ålder.

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart som kroppen behöver för att fungera ordentligt. Glukoset tas upp genom mat som passerar genom kroppen och fördelas så småningom ut i blodet. Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som har en central roll i att utvinna socker och leverera det till områden i kroppen som behöver det.

Personer med typ 1-diabetes har i regel ingen insulinproduktion alls. Detta på grund av att immunsystemet, som är kroppens försvar, angriper de pankreasceller som genererar det. Vid typ 2-diabetes produceras insulin, men dock inte tillräckligt för att hantera glukosmängderna i blodet. Till skillnad från typ 1-diabetes, som utvecklas i ung ålder, utvecklas typ 2-diabetes i regel i vuxen ålder, oftast efter 40 år.

Typ 2-diabetes har fram tills idag inte kunnat reduceras till en bakomliggande orsak, utan antas vara en kombination av en rad faktorer. Livsstilsfaktorer som övervikt, orsakat av onyttig mat i kombination med lite motion, rökning, stress och alkoholintag är starkt bidragande. Även en familjehistoria av sjukdomen spelar roll, såväl som etnicitet; personer av sydasiatiskt, kinesiskt, svart afrikanskt eller svart karibiskt ursptung löper högre risk att utveckla sjukdomen.

Då symptomen vid typ 2-diabetes oftast framträder långsamt under längre perioder kan de gå obemärkt förbi, vilket gör att det finns en risk att sjukdomen går odiagnostiserad. Vanliga symptom är torra ögon (vilket kan orsaka synproblem i viss utsträckning), trötthet och ökad urinfrekvens. Obehandlad typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som bland annat njur-, lever- eller hjärptoblem. Med andra ord är det viktigt att söka vård snarast möjligt.

Innan en behandling inleds är det mycket vanligt att läkare kommer att föreslå en mer balanserad och hälsosam livsstil med sikte på viktminskning genom kostomläggning kombineras med mer motion. Även rökavvänjning och minskat alkoholintag kommer rekommenderas som åtgärder.

Dock kommer inte alltid dessa åtgärder räcka i vissa fall, och i de fall kan ett receptbelagt läkemedel sättas in för att hålla blodsockernivåerna balanserade. Janumet, som innehåller två aktiva ingredienser, är ett exempel på en sådan behandling. Läkemedlet är framtaget för att behandla de som inte haft tillräcklig symptomlindring av livsstilsförändringar och läkemedel med en aktiv ingrediens.

De kombinerande aktiva substanserna i Janumet, metformin och sitagliptin, fyller varsin funktion. Metformin verkar genom att hämma sockerproduktionen i levern medan sitagliptin, i sin tur, är en hämmare av enzymet dipeptidylpeptidas-4, förkortat DPP-4.

Tillsammans reglerar dessa substanser blodsockernivån hos vuxna patienter med typ 2-diabetes. Janumet hjälper även till att öka nivåerna av insulin som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

Aldrig har det varit såhär enkelt att snabbt, säkert och smidigt få tillgång till receptbelagda behandlingar vid typ 2-diabetes online. Allt du behöver göra hos oss på Treated.com är att välja ditt läkemedel och din dos, och sedan fylla i vårt medicinska frågeformulär - som endast tar ett par minuter. Därefter sköter vi resten! En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och säker för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek med leverans inom 24 timmar - så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  19-12-2017
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Janumet enligt läkares anvisningar. Läs även igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. På så vis kan du hjälpa till med att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta detta läkemedel enligt läkares anvisningar.
 2. Vanlig dos är en tablett två gånger dagligen.
 3. Svälj tabletterna hela med vatten.
 4. Ta Janumet i samband med eller efter måltid, i syfte att underlätta matsmältning.
 5. Fortsätt med den kost som rekommenderas av din läkare under behandling med Janumet. Se till att ditt kolhydratintag är jämnt fördelat under dagen.
 6. Om du ska genomgå en operation kan du behöva omlägga din behandling eller göra ett behandlingsuppehåll. Rådfråga läkare för mer instruktioner.
 7. Överskrid aldrig den dosen som ordinerats av läkare.
 8. Om du har glömt att ta en dos ska du försöka ta den så snart du kommer ihåg, tillsammans med mat. Om du inte kommer ihåg det fören det är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt enligt det vanliga doseringsschemat. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan hållpunkter är endast en summering över hur du använder Janumet. I den bifogade bipacksedeln återfinner du kompletta anvisningar.

Janumet bipacksedel hos FASS

Senast granskat:  19-12-2017
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Janumet 50 mg/1000 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Janumet orsaka vissa biverkningar och det är mycket viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Uppsök omedelbart sjukvård om du skulle uppleva tecken på något av följande: pankreatit, som t.ex. svåra magsmärtor som färdas genom baksidan, laktatacidos som illamående eller kräkningar, buksmärtor, muskelkramper, oförklarad viktnedgång, snabb andning, om du känner dig frusen eller inte mår helt bra eller allergisk reaktion, som t.ex. hudutslag, nässelfeber och svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Lågt blodsocker, gasbildning, illamående eller kräkningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Magsmärta, diarré, förstoppning, dåsighet, yrsel, huvudvärk, muntorrhet, luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa, smärta i hals, arm eller ben.

Ovan är endast en summering över eventuella biverkningar förknippade med Janumet. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar komplett lista.

Andra läkemedel och Janumet

Informera din läkare om andra eventuella behandlingar du tar, då vissa kan påverka funktionen av Janumet. Avstå från att använda detta läkemedel om du tar kortikosteroider, ACE-hämmare, iuretika, beta-blockerare, joderade kontrastmedel eller läkemedel som innehåller alkohol, cimetidine eller digoxin.

Andra sjukdomar och Janumet

Redogör alltid för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Avstå från att använda Janumet om du har eller har haft diabetisk ketoacidos eller diabeteskoma, njurproblem, allvarlig infektion, varit uttorkad, om du ska genomgå kontraströntgen med injektion av ett färgämne, om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller har allvarliga blodcirkulationsproblem, leverproblem, ammar eller om du dricker stora mängder alkohol.

Senast granskat:  19-12-2017
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Janumet 50 mg/1000 mg

Vanliga frågor: Janumet

Vanliga frågor: Janumet

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Janumet?

Avstå från att dricka alkohol under tiden du använder Janumet, då alkoholintag kan förhöja risken för biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Janumet?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och kontakta läkare snarast.

Kan Janumet användas när jag är gravid?

Det rekommderas inte att du använder Janumet om du är gravid eller ammar.

Hur ska Janumet förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Janumet?

Janumet innehåller: sitagliptin, metforminhydroklorid, mikrokristallin cellulosa (E460), povidon K 29/32 (E1201), natriumlaurylsulfat, natriumstearylfumarat, poly (vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171 ), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk not någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Janumet receptfritt?

Nej. Janumet är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa läkemedlet.

Är Janumet rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende, och om behandlingen bedöms ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut.

Senast granskat:  19-12-2017
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här