Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×

Allmänna villkor, integritetspolicy och cookies

Treated.com, allmänna villkor

Del 1 - Hemsida

Denna sida (tillsammans med vår Policy för allmänna villkor och cookies och Policy för acceptabel användning) ger dig information om oss och de juridiska villkor (“Villkor”) som ger dig produkter (“Produkter”) och tjänster (“Tjänster”) från vår hemsida, www.treated.com (“Vår hemsida”) eller från vår mobilapplikation (“Appen”).

Denna hemsida och appen underlättar din tillgång till läkarkonsultation online, i syfte att legitimerade läkare kan förskriva privata recept (“Recept”) och att apotekare kan förse dig (“Förskrivna läkemedel”) med ditt läkemedel.

Dessa villkor reglerar även ägandet och användningen av material, dokumentation och immateriella rättigheter som tillhör oss eller någon av våra partners (“Material”).

Vänligen läs noggrant igenom dessa villkor och försäkra dig om att du förstår dem. Innan du lägger en beställning på produkter (som innehåller receptbelagda läkemedel) eller tjänster från hemsidan eller appen (en “Order”) kommer du att bli ombedd att samtycka till dessa villkor. Om du vägrar att acceptera dessa villkor kommer du att nekas tillgång till vår app eller till att beställa produkter eller tjänster från vår hemsida.

Bestämmlserna som anges i del 1 av dessa villkor gäller generellt för din användning av hemsidan eller appen. Om du, genom hemsidan eller appen, önskar att i del eller helhet få tillgång till våra Förskrivningstjänster, apotekstjänster eller leveranstjänster måste du också ha läst de ytterligare villkor som anges i del 2 (förskrivning), del 3 (apotekstjänster) och del 4 (leverans) och som ingår i dessa villkor.

 • 1. Information om oss
  • Vi är HR Healthcare Ltd. Unit 18, Britannia Way, Waters Meeting, Bolton, BL2 2HH, VAT: SE 502085259501, GPhC: 9010946(“Företaget”, “Vi” eller “oss”).
  • Vi arbetar med utvalda tredjepartsleverantörer (“Partners”), inklusive legitimerade läkare (“Förskrivare”), ett registrerat apotek (“Apotek”) och en logistikpartner (“Logistikpartner”), som är ansvariga för att tillhandahålla och leverera produkter och/eller tjänster via hemsidan eller appen i linje med de ytterligare villkor som anges i del 2, 3 och 4. Innan du lägger en beställning på några produkter eller tjänster bör du noga läsa igenom och samtycka till dessa villkor.
  • Fullt ansvar bärs av:
   • Förskrivarna, för att utforma och utvärdera det medicinska frågeformuläret samt att skriva ut och ge ut recept;
   • Apoteket i att ta emot, dispensera, kontrollera och göra en receptbelagd beställning tillgänglig för upphämtning (vänligen notera att varken vi eller apoteket levererar det förskrivna läkemedlet till dig - se punkt 1.3.3. Och 12.2 nedan. På din begäran kan ansvaret av leveransen av ditt receptbelagda läkemedel tillskrivas logistikpartnern), och
   • Logistikpartnern kan, i ditt namn, hämta upp ditt förskrivna läkemedel på apoteket, under förutsättning att du valt denna leveransmetod. Denna leveransmetod innebär att det förskrivna läkemedlet levereras till dig i linje med dina särskilda instruktioner.
 • 2. Kontakta oss
  • Vi hanterar relationen mellan dig och våra partners. Om du, av någon anledning, behöver kontakta någon av våra partners, kan du enklast göra det på e-post eller över telefon +46 (0) 8 506 384 44. Vänligen bifoga ditt ordernummer eller andra personuppgifter i syfte att underlätta för oss att kunna identifiera dig.
  • När det i en kommunikation skriftligen hänvisas till dessa villkor ska denna kommunikation innehålla kommunikation från oss eller någon partner, notifikation eller annan kommunikation eller information vi har försett dig med genom vår sajt, app eller via e-post, som du har försett oss med som en kommunikation med dig. Denna klausul ska inte vara applicerbar för krav på vår tjänst eller något dokument i en rättslig process.
 • 3. Kommunikation och säkerhet
  • Genom att samtycka till dessa villkor och genom att använda appen kommunicerar du med oss digitalt och anses därmed samtycka till att ta emot digital kommunikation från oss eller våra partners. Digital kommunikation inkluderar, men är inte begränsat till, e-post och andra notifieringar och meddelanden, upplysningar, information om betalning, beskrivningar och informationsfält eller information via hemsida och app. Du samtycker till att all digital kommunikation gjord av dig är tillräcklig för att motsvara de juridiska krav som sådan motsvarande kommunikation skulle varit i skrift.
  • Om du väljer, eller är försedd med, ett användarnamn, lösenord eller annan information som en del av din säkerhetsprocess, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får aldrig ge denna information till tredje part.
  • Vi förbehåller oss rätten att avaktivera vilken användare som helst, inklusive användarnamn/användaruppgifter och lösenord, oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss. Detta kan ske när som helst, om du enligt våran rimliga åsikt inte har följt något av dessa villkor.
  • Om du skulle ha kännedom eller misstanke om att någon annan skulle använda ditt användarnamn eller lösenord måste du omgående meddela oss på kundtjanst@treated.com.
 • 4. Hur vi använder dina personuppgifter
  • Användandet av dina personuppgifter är föremål för vår Säkerhets- och cookiepolicy. Vänligen säkerhetsställ att du har läst och förstått vår Säkerhets- och cookiepolicy innan du lägger din beställning.
  • Vi använder inte några av dina personuppgifter för något annat ändamål än de som finns formulerade i vår Säkerhets- och cookiepolicy och de som finns angivna nedan:
  • Vi använder dina personuppgifter i syfte att:
   • Verifiera din identitet,
   • Möjliggöra för våra partners att förse dig med produkter och/eller tjänster,
   • Möjliggöra för betalningar och återbetalningar för produkter och/eller tjänster,
   • Förbättra och optimera kvaliteten av de produkter och/eller tjänster som vi tillhandahåller,
   • Följa de krav som formulerats av tillsynsmyndigheter och/eller det som i övrigt krävs enligt lag,
   • Tillhandahålla relevant information till dina  regelbundna vårdkontakter, och/eller
   • Förebygga bedrägeri och/eller andra lagbrott.
  • Vi använder oss av identifieringslösningar i syfte att kontrollera dina uppgifter, vilka kontrolleras mot flera källor, inklusive folkbokförning och kreditkontroller. Genom att samtycka till dessa villkor ger du oss tillstånd att genomföra dessa säkerhetskontroller. Om vi inte kan verifiera din identitet genom dessa kontroller kommer vi att kontakta dig i syfte att samla den ytterligare information som krävs för att verifiera din identitet.
  • Du ger ditt samtycke till att dina personuppgifter, din hälsa, sjukdomshistoria och de läkemedel du för närvarande tar inkluderat, men inte begränsat till, den information du lämnat som en del av den onlinekonsultation som ska utvärderas och utbytt mellan oss, våra anställda och våra partners i syftet att förse dig med produkter och/eller tjänster.
 • 5. Vi kan komma att göra ändringar i dessa villkor, på hemsidan eller i vår app
  • Vi kan vid tillfälle komma att göra förändringar i dessa villkor.
  • Varje gång du önskar att använda hemsidan eller appen, vänligen läs igenom dessa villkor och försäkra dig om att du har förstått de villkoren som gäller vid tidpunkten.
  • Vi kan vid tillfälle komma att revidera dessa villkor, då de gäller för din beställning, under följande omständigheter:
   • Förändringar i relevanta lagar eller regleringar, eller
   • Där vi, i absolut diskretion, bedömer det nödvändigt eller önskvärt.
  • Oaktat paragraf 5.1, skulle vi ändra dessa villkor när de gäller för din beställning kommer vi att sträva (men utan förpliktelse) att kontakta dig för att informera dig om ändringarna.
  • Vi kan också emellanåt komma att uppdatera hemsidan och appen för att spegla förändringar i våra produkter och/eller tjänster, våra användares behov och affärsprioriteringar.
 • 6. Länkar från vår hemsida
  • Länkar till tredje parts hemsidor tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om du klickar på dessa länkar lämnar du vår hemsida. Vi har inte granskat dessa tredje parts hemsidor och vi kontroller eller ansvarar inte heller för innehållet eller tillgängligheten för dessa hemsidor. Vi varken stöder, representerar eller framhäver något material som hittas där eller innehåll som kan tillhandahållas från dem. Om du väljer att gå vidare till någon av de tredje parts-hemsidor vi länkar till, gör du så fullt på egen risk.
  • Du har tillåtelse att länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och varken skadar vårt rykte eller utnyttjar det.
  • Det är inte tillåtet att placera en länk till vår hemsida på ett sätt som föreslår något slags samarbete, godkännande eller framhävande av något, när ovan inte existerar.
  • Du får inte länka till vår hemsida från någon sajt eller plattform som inte ägs av dig.
  • Hemsidan får inte vara inbäddad på någon annan sajt eller plattform och du har inte heller tillåtelse att länka till någon annan del av vår sida än hemsidam.
  • Vi förbehåller oss rätten att återkalla en länk till vår sida utan förvarning.

Om du önskar att länka till oss eller använda dig av något av innehållet på vår hemsida ska du först kontakta sverige@treated.com.

 • 7. Om du avbeställer en order
  • Du kan vid vilken tidpunkt som helst avbeställa en order med omedelbar verkan om:
   • Vi materiellt har brutit mot dessa villkor och om vi har misslyckats med att handlägga föremålet för brottet inom 14 dagar från dagen som du skriftligen meddelade oss om detta
   • Vår prestation enligt dessa villkor har påverkats av en “händelse utom vår kontroll” under punkt 17
   • Vi likviderats eller;
   • Vid någon tidpunkt upp till inträdandet av tjänsten.
 • 8. Återbetalningar och begränsningar
  • Du har inte rätt till återbetalning om:
   • Någon del av hemsidan eller appen, som tillämplig, fungerar som den ska och en alternativ del finns tillgänglig,
   • Du inte lyckas hämta produkten från apoteket i enlighet med punkt 12.2,
   • Det föreligger en temporär störning i tjänsten, eller
   • Det föreligger en störning eller ett fel som inte kan tillskrivas företaget.
  • Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att olika förskrivares kliniska åsikt kan variera och, förutsatt att någon onlinekonsultation genomförs i god tro av en förskrivare, att du inte har rätt till återbetalning i fråga om någon som helst tjänst vi tillhandahåller.
  • Du har inte rätt till återbetalning i något avseende av våra tjänster, under förutsättning att tjänsten begränsats av:
   • Din frånvaro
   • Otillräcklig eller otillräckligt varierad internetanslutning
   • En oaktsam handling eller försummelse av dig
   • Genom något fel som inte kan tillskrivas företaget
   • Ej genomförd leverans efter ett eller flera försök har gjorts för att leverera ditt paket men du inte varit närvarande för att ta emot det
   • Inte hämtat ut paketet från ditt utlämningsställe
 • 9. Avbeställning av oss
  • Vi kan emellanåt behöva att neka beställningar innan kapitaliseringen av en produkt eller tjänst har inletts, på grund av något av följande:
   • En händelse som står bortom vår kontroll, se punkt 17, eller:
   • Otillgängligheten av en partner eller av något material, utan vilken vi saknar möjlighet att leverera produkten eller tjänsten.
  • I händelse av att en produkt eller tjänst blir otillgänglig i enlighet med punkt 9.1, kommer vi att meddela dig skriftligen så snart som det är möjligt.
  • Om vi nekar en beställning enligt punkt 9.1, och du i förskott betalat för produkterna eller tjänsterna som du inte mottagit, kommer vi helt återbetala ditt köp.
  • Vi kan när som helst, med omedelbar verkan, komma att neka din beställning och meddela dig om detta skriftligen, i händelse av:
   • Att du misslyckas med att betala oss vid angiven tidpunkt, eller
   • Om du på annat sätt bryter mot dessa villkor och om du misslyckas med att kommunicera detta inom sju (sju) arbetsdagar eller tidigare, om nödvändigt.
  • Emellanåt kommer vi att begära viss information från dig som kan vara konfidentiell och/eller föremål för skydd av någon lag som skyddar dina personuppgifter, som till exempel detaljer om ditt medicinska tillstånd. Om du misslyckas med att förse oss med denna information eller förser oss med otillräcklig eller inkomplett information kan vi komma att avbryta leveransen av produkten och informera dig om detta skriftligen. Vi kommer inte hållas ansvariga för förseningar eller andra missöden som kan tillskrivas din oförmåga att ha försett oss med denna information. Under sådana förhållanden är vi inte ålagda med ansvar att återbetala ditt köp.
 • 10. Oacceptabel användning
  • Vi förbehåller oss rätten att neka dig åtkomst till hemsidan eller appen, eller upphöra med tillhandahållandet av produkter och/eller tjänster, inklusive borttagandet av ditt konto och tillhörande information, med omedelbar verkan, där vi slagit fast att du väsentligt har brutit mot villkoren i vår Policy för acceptabel användning eller om om du missbrukat eller har uppfört dig på ett olämpligt sätt gentemot någon av våra partners, någon anställd eller medarbetare på företaget, inklusive:
   • Användandet av skällsord, hot, olämpligt eller aggressivt beteende eller kommentarer,
   • Upptaga dig i något slags beteende som tros vara tidsslösande, eller
   • Om du överdriver användandet av våra tjänster, som definieras av vår rimliga åsikt.
 • 11. Störningar eller avbrott i hemsidan eller appen kan förekomma
  • Hemsidan och appen är tillgängliga för dig, utan kostnad.
  • Vi kan inte garantera att hemsidan, appen eller dess innehåll alltid kommer att vara obehindrat eller ostört tillgängligt. Vi kan komma att temporärt avpublicera, upphäva eller begränsa tillgängligheten av någon del av hemsidan eller appen för operativa eller för marknadsmässiga skäl.
  • Vidare är du ansvarig för att försäkra dig om att alla eventuella personer som kan ha tillträde till ditt konto på hemsidan eller appen, genom din internetanslutning, har kännedom och samtycker om dessa villkor, inklusive de som är specifika för våra partners.
 • 12. Leverans av produkter
  • Vänligen notera att varken vi eller apoteket är ansvariga för att produkter levereras till dig.
  • Under villkoren för apoteket specificeras att du antingen kan hämta upp din produkt från apoteket eller att vår logistikpartner antingen hämtar produkten å dina vägnar, eller att du får produkten hemlevererad eller levererad till valfri adress av logisitikpartnern.
  • Beloppet för ett förskrivet läkemedel kommer vara det belopp som anges på hemsidan under tidpunkten för att läkemedlet levereras.
 • 13. Innehåll (produktinformation) och lagersaldo
  • Trots att vi gör rimliga ansträngningar att uppdatera all produktinformation på hemsidan och appen, inkluderat beskrivningar av alla våra produkter och tjänster, kan vi inte lämna någon form av garanti att innehållet på hemsida och/eller appen alltid kommer att vara korrekt, fullständig eller aktuell.
  • Bilder på produkter på hemsidan eller appen är endast illustrativa.
  • Våra produkter kan variera från bilderna på hemsidan eller appen och vi tar inget ansvar för något beroende som du kan lägga i exaktheten av bilderna som används på vår hemsida eller app.
  • En produkts paket kan komma att variera från en tid till en annan och därmed avvika från bilden på hemsidan eller appen.
  • Alla produkter som visas på hemsidan eller appen är tillgängliga att beställa, med reservation för lagersaldo. Om den produkt du beställt inte är tillgänglig kommer du att meddelas så snart som möjligt, följt av en full återbetalning.
 • 14. Prissättning
  • Priset på en produkt eller en tjänst kommer att vara det som finns återgivet på hemsidan eller appen vid tidpunkten för beställningen. Vi tar alla rimliga åtgärder för att säkerhetsställa att priset på en produkt eller tjänst är riktigt  vid tidpunkten då relevant information lagts upp på hemsidan eller appen.
  • Priset på en produkt eller tjänst kan komma att ändras från en tid till en annan, men det kommer inte påverka din beställning såvida beställningen har lagts innan tidpunkten för förändringen.
  • Priset på en produkt eller tjänst är inklusive moms, i linje med gällande skattesats i Storbritannien.
  • Vår app och hemsida innehåller ett stort antal produkter och tjänster. Trots våra bästa ansträngningar, kan några av dessa produkter eller tjänster vara inkorrekt prissatta. Vi kommer normalt sett kontrollera våra priser som en del i leveransledet, i syftet att:
   • Korrigera ett pris i händelse av att du betalat ett högre, felaktigt pris i samband med att du beställt din produkt eller tjänst från vår hemsida eller app. Om prisfelet, emellertid, är uppenbart och otvetydligt och med rimlighet kan erkännas av dig som en felprissättning, behöver vi inte tillhandahålla produkten eller tjänsten till dig, till det felaktiga, lägre priset. Och,
   • Meddela dig om priset är högre än det som angetts på hemsidan eller appen, så att du erbjuds möjligheten att välja att avbeställa din order eller fortsätta med den till det korrekta priset. Vi kommer inte att handlägga din beställning utan att ha mottagit dina instruktioner.
 • 15. Betalning
  • Betalning för en produkt eller tjänst måste vara fullständig vid tidpunkten för beställningen.
  • Betalning för produkter eller tjänster kan genomföras med kontokort, betalkort eller kreditkort.
  • Du är själv ansvarig för att förse oss med korrekt betalkortsinformation eller kreditkortsinformation. Vi förbehåller oss rätten att inte förse dig med produkter eller tjänster om dina kortuppgifter är felaktiga eller om ditt korts giltighetstid löpt ut. Är så fallet, kommer vi att kontakta dig i syfte att erhålla korrekta kortuppgifter.
  • Betalningar sker genom en “kontinuerlig autentifiering”, som möjliggör för ytterligare betalningar eller återbetalningar om nödvändigt.
  • I syfte att säkerhetsställa att ditt betalkort eller kreditkort används utanför ditt samtycke, verifierar vi namn, adress och andra personuppgifter vi erhållit från dig i orderledet, mot personuppgiftsdatabaser från tredje part.
 • 16. Vårt ansvar för dig

VÄNLIGEN LÄS NOGA DETTA STYCKE, INKLUDERAT DE BEGRÄNSNINGAR I VÅRT ANSVAR FÖR DIG SOM LIGGER HÄRI.

  • Vi begränsar inte vårt ansvar för dig där det skulle vara olagligt eller orättmätigt att göra så. Detta inkluderar ansvar vid dödsfall eller personskada orsakat av vårdslöshet från vår sida, våra medarbetare, underleverantörer eller partners. Detta inkluderar inte heller bedrägeri eller bedrägligt förfarande.
  • Vi kommer inte hållas ansvariga, oavsett om det är genom kontrakt, skada (inklusive försummelse), brott mot lagstadgat ansvar, eller på annat sätt, för någon förlorad vinst, eller för någon indirekt eller följdskada som härrör från, eller i samband, med din order.
  • Föremål för stycke 16.1, är vårt totala ansvar för dig, oavsett om det är genom kontrakt, skada (inklusive försummelse), brott mot lagstadgat ansvar, eller något som på annat sätt uppstår under eller i samband med tillhandahållandet av produkter eller tjänster, begränsat till det belopp som du i fråga betalat för berörd produkt eller tjänst.
  • Hemsidan och appen är varken utformade eller lämpliga för behandling och/eller hantering av en medicinsk akutsituation eller nödsituation eller något akut tillstånd eller tillstånd som annars skulle motivera analys, diagnos eller personlig behandling i form av ett fysiskt vårdmöte eller akutbehandling.
  • Vi kommer att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot otillåten, orättmätig eller olaglig behandling av dina personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller förstörelse riktat mot, dina personuppgifter. Vår juridiska roll som aktör som kontrollerar dessa uppgifter omfattar inte att vi ska hållas ansvariga för förlust eller otillåten eller obehörig åtkomst av dina personuppgifter av andra personer eller aktörer, oavsett om det är ett resultat av obehörig åtkomst, feladressering, tekniskt fel eller tekniskt störning, oaktsamhet eller en annan faktor.
  • Vi avsäger oss rätten till garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda (i den omfattning som tillåts enligt lag) inkluderat, men inte begränsat till, underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi kan inte garantera att vår hemsida, vår app eller notiser skickade från oss till dig kommer att vara fria från virus eller andra skadliga inslag.
  • Vi tar inget ansvar för handlingar eller försummelser från tredje part, inklusive våra partners.
  • Vi tillhandahåller endast produkter och tjänster för ditt egna, personliga bruk. Du måste samtycka till att inte förse produkter till någon annan person eller att använda produkter eller tjänster för något kommersiellt, vinstdrivet, eller återförsäljande ändamål, och vi ska inte hållas ansvariga för eventuell förlust av kommersialitet, vinst, störande av kommersiellt arbete eller förlorad affärsmöjlighet om du använder våra produkter eller tjänster för ett annat ändamål annat än definierat inom dessa villkor.
  • Förskrivna läkemedel tillhandahålls åt dig i linje med den information du, genom vår hemsida eller app, försett oss och våra partners med. Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada orsakat av förskrivna läkemedel om du har försett oss med felaktig eller ofullständig information.
  • Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som uppstått genom att du inte lyckats informera din husläkare eller annan vårdpersonal om produkter eller tjänster som du beställt från vår hemsida eller app.
  • Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som beror på att du inte följt de anvisningar som getts till dig genom vår hemsida eller app.
  • Du samtycker till att de anvisningar du försetts med genom vår hemsida eller app inte ersätter de anvisningar eller instruktioner du fått av din ordinarie husläkare och att du bör rådgöra med din vanliga husläkare och annan vårdpersonal om de produkter och/eller tjänster som du försetts med genom vår hemsida eller app.
 • 17. Händelser bortom vår kontroll
  • Vi kommer inte att hållas ansvariga för något uteblivande eller någon försening orsakat av vad som i dessa allmänna villkor definierats som en “Händelse bortom vår kontroll”, som definierat i stycket 17.2.
  • En “Händelse bortom vår kontroll” innebär en handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inkluderat (utan begränsning): strejk, lockout eller annan industriell handling av tredje part, civilt uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig, hot om krig eller föreberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemi eller annan naturkatastrof eller haveri av allmänna eller privata telekommunikationsnätverk.
  • Om en händelse bortom vår kontroll, som väsentligt påverkar utförandet av våra skyldigheter, kommer vi:
   • Kontakta dig så snart som rimligen möjligt och meddela dig om detta, och
   • Våra skyldigheter under dessa Villkor kommer att avbrytas och vår tidsram för utförandet av våra skyldigheter kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen bortom vår kontroll. Om händelsen bortom vår kontroll påverkar den faktiska leveransen av en produkt till dig kommer vi att arrangera ett nytt leveransdatum efter att händelsen bortom vår kontroll avslutats.
  • Om en händelse bortom vår kontroll löper i längre än 7 (sju) dagar har du rätt att avbeställa ditt köp. För att avbeställa ditt köp måste du meddela oss om din avbeställningen skriftligen, med förbehåll till stycke 2.
  • Vi kan avbetälla en order om en händelse bortom vår kontroll förblir ihållande i över 28 (tjugoåtta) dagar.
 • 18. Dina skyldigheter
  • Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till:
   • Att all information du försett oss och våra partners med är en rättvis och korrekt reflektion och inte kommer att utelämna någon information av väsentlig betydelse,
   • Skulle någon information relaterad till din sjukdomshistoria, medicinska test eller recept som du lämnat är felaktig eller ofullständig ska du göra oss medvetna om det omedelbart,
   • Att du i största möjliga mån följer de instruktioner, råd och anvisningar som getts till dig av någon av våra partners,
   • Att du talar om för din husläkare om ditt förskrivna läkemedel som du ordinerats genom hemsidan eller appen,
   • Att du, om du genom hemsidan eller appen, har något tvivel beträffande den information, de råd eller anvisningar som du försetts med eller som misslyckats att tas emot av dig genom Tjänster, relaterat till din hälsa eller något annat tillstånd, ska söka självständig, ytterligare medicinsk intervention så snart som rimligen möjligt, från legitimerad sjukvårdspersonal och/eller vänder dig till akutvårdstjänster om möjligt,
   • Att du följer de instruktioner som du försetts med från en av våra Partners för ditt Förskrivna läkemedel. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, behandlingens kurs, tid och dosering.
   • Att du rapporterar eventuella biverkningar av Förskrivna läkemedel så snart som rimligen möjligt,
   • Att du inte, på eget bevåg, registrerar eller försöker registrera en annan person hos vår hemsida eller app, i syfte att förse hen med information i respons till en onlinekonsultation eller att du gör anspråk på att vara någon annan än dig själv, och
   • Att du inte registrerar eller försöker registrera dig hos vår hemsida eller app mer än en gång.
 • 19. Immateriella rättigheter
  • Allt innehåll som används av oss på hemsidan eller appen och allt material omfattas av skydd genom upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter.
  • Du samtycker till att du inte ska störa några upphovsrättsliga eller proprietära meddelanden på hemsidan eller appen.
  • Du bekräftar att du inte, vid någon som helst tidpunkt, kommer att förvärva några rättigheter i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter i några Material, innehåll eller andra dokument eller andra föremål som tillhandahålls via Hemsidan eller Appen.
  • Du har rätt att använda innehållet, material, dokumentation och annan information som anges i stycke 19.1 och 19.3 för eget, personligt bruk och i samband med att du tar emot Tjänster från oss, men du åtnjuter inte rätten att kopiera, redigera, ändra eller distribuera, och heller inte göra material eller information som anges i detta stycke tillgängligt genom fildelningsnätverk eller underlätta eller tillåta någon annan aktör eller person göra dito.
  • Allt innehåll som finns tillgängligt och inkluderat på Hemsidan och Appen, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, är vår eller våra innehållleverantörers egendom och omfattas av skydd av upphovsrätt och andra immaterialla rättigheter. Den kollektiva användningen av allt innehåll på Hemsidan eller Appen är vår enda och exklusiva egendom. All programvara som används på Hemsidan eller Appen är vår egenom eller våra mjukvaruleverantörers egendom och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.
 • 20. Varumärken
  • Treated.com är ett registrerat varumärke, licenserat till Företaget.
 • 21. Internationellt användande
  • Appen och Hemsidan kan nås från områden utanför Storbritannien. Appen och Hemsidan får dock inte användas i något område där lagen eller annan jurisdiktion skulle styra användandet av Hemsidan eller Appen.
  • Vi kan inte garantera att Material på Hemsidan eller Appen är lämpligt för användning på alla platser utanför Storbritannien, och vi garanterar inte att användningen av sådant material kommer att överensstämma med de gällande lagarna på de platser utanför rådande lagar i England och Wales.
  • Åtkomst till Hemsidan eller Appen från områden där innehållet är olagligt eller orättmätigt är förbjudet enligt dessa Villkor. Vi tar inget ansvar överhuvudtaget för eventuella händelser som härrör från din användning av Hemsidan eller Appen från platser utanför Storbritannien.
 • 22. Tvister
  • Vid någon tvist eller fordran som härrör från dessa Villkor måste detta meddelas till oss skriftligen inom 14 (fjorton) dagar efter att tvisten eller fordran uppstått.
  • I händelse av att en tvist uppstår med förankring i någon bestämmelse formulerad i dessa Villkor accepterar vi och du att var och en ska söka en lösning på tvisten i fråga.
  • Om tvisten inte kan lösas inom 60 (sextio) dagar efter att den först anmälts av någon part, godkänner både vi och du att vi ska avse att försöka lösa det genom medling i enlighet med Centre for Effective Dispute Resolution Model (“CEDR”).
  • Om inte annat avtalats mellan parterna kommer en medlare att utses av CEDR.
  • För att inleda en medling mellan parterna måste endera parten skicka det andra skriftliga meddelandet (“ADR Notice”) som begär en medling. En kopia av förfrågan ska skickas till CEDR.
  • Mötet kommer att inledas inom 60 (sextio) dagar från dagen för tillhandahållandet av det skriftliga meddelandet (“ADR Notice”).
  • Parterna är oåterkalleligt överens om att ingen av parterna får påbörja några rättsliga förfaranden i samband med tvist som uppstår på grund av några frågor som rör dessa Villkor om inte tvisten försökts lösas genom medling och antingen medlingen har upphört eller att den andra parten har misslyckats att delta i medlingen under en period om minst 30 (trettio) dagar från medlingens början.
 • 23. Andra viktiga villkor
  • Varje stycke i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att något stycke eller någon klausul är olaglig eller ogiltig, fortsätter de återstående klausulerna och underklausulerna att verka i full kraft.
  • Om vi misslyckas med att insistera på att du utför några av dina skyldigheter enligt dessa Villkor eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig, eller om vi försenar det, betyder det inte att vi har upphävt våra rättigheter gentemot dig och det betyder inte heller att du är fri från dina skyldigheter. Om vi avviker från vad som är standardförfarande kommer du att kommuniceras om detta skriftligen och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avvika från vad som är standardförvarande vid senare tidpunkt.
  • Dessa Villkor regleras av Engelsk lag. Detta betyder att om en tvist eller dispyt i anslutning till dessa Villkor av något slag uppstår, kommer den samma att regleras av Engelsk lag. Genom att godkänna dessa Villkor accepterar du oåterkalleligt att den juridiska behörigheten exklusivt kommer att tillhöra Engelska domstolar.
 • 24. Dina rättigheter som konsument
  • Konsumenter har laglig rätt i relation till Produkter och/eller Tjänster som är defekta eller, med förbehåll för stycke 13, inte som beskrivet. Du kan erhålla råd om dina lagliga rättigheter från relevant mynidhet eller byrå. Dessa Villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
  • Du bekräftar och godkänner att, genom att köpa Produkter eller Tjänster genom Hemsidan eller Appen, ingås inget avtal om försäljning, detaljhandel eller annat kommersiellt arrangemang mellan dig och oss. Vår relation med dig när du köper Produkter och Tjänster är som en aktör som underlättar för dig att lägga din Beställning hos våra Partners.
  • Vi ska inte hållas ansvariga för någon Produkt och/eller Tjänst som du köper från en Partner.
  • När du lägger en Order på Produkter och/eller Tjänster genom vår Hemsida eller App, kommer du att ta emot en skriftlig orderbekräftelse på din Order från oss. Denna bekräftelse kommer, emellertid, att bli föremål för acceptering av Ordern av den tillämpliga Partnern.
  • Ditt avtal med Partnern kommer att bestå vid den tidpunkt då du lägger din Order, med Företaget som agent, och en sådan Order har vederbörligen godkänts av Partnern. Grunden för ditt kontrakt med Partnern kommer att styras av Partnerns ytterligare villkor, som finns definierade i Stycke 2,3 och 4 i dessa Villkor.

Del 2 - Förskrivningstjänster: villkor

Förskrivningstjänster tillhandahålls av oberoende förskrivare. Genom att använda Förskrivningstjänster bekräftar du att du förstår och är juridiskt bunden av de ytterligare villkor som anges i denna del 2 av villkoren.

Om du inte godkänner dessa ytterligare villkor i denna del 2 av dessa Villkor, ska du inte använda dessa Förskrivningstjänster.

 • 1. Information om Förskrivningstjänster.
  • De oberoende förskrivande läkarna och apotekarna som förser Treated.com med Förskrivningstjänster har alla licens att praktisera antingen i Storbritannien eller inom EU.
 • 2. Professionell standard
  • Förskrivningstjänster innefattar att granska det medicinska frågeformuläret samt att generera och utfärda recept. I syfte att garantera kvalitetsvård kommer vår sjukvårdspersonal också ha uppföljning med vissa patienter. Förskrivningstjänster förses av kvalificerade läkare eller förskrivande apotekare, som kan skriva ut Recept utan att fysiskt träffa patienten. All vår sjukvårdspersonal följer de riktlinjer utfärdade av deras tillämpliga regleringsorgan om förskrivning efter digitala vårdmöten.
 • 3. Registrering

Genom att använda Förskrivningstjänster, är du:

 • Inörstådd i, och bekräftar att, den information du förser oss med både korrekt och komplett.
 • Införstådd i och samtycker till att du ska behålla ditt användrnamn och lösenord hemligt och ta rimliga steg i syfte att skydda och förhindra att dina inloggningsuppgifter inte delas med någon, och:
 • 18 år eller äldre, vilket du även måste bekräfta.
 • 4. Våra förpliktelser till dig

All vår förskrivande vårdpersonal förbinder sig till:

 • Att ta ett professionellt ansvar för varje patient som använder Förskrivningstjänster i samma utsträckning som vid ett fysiskt vårdmöte.
 • Att leverera en professionell och transparent tjänst som följer de riktlinjer som tillhandahålls av relevant regleringsorgan om digitala vårdmöten klinisk bästa praxis.
 • Att förse patienten med sitt fulla namn och registrering hos öppenregistret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal när hen utfärdad ett Recept och förskriver Förskrivna Läkemedel samt kommunicerar med patienter.
 • Att förskriva läkemedel endast när de i sin yrkesmässiga bedömning är i patientens bästa intresse att få det läkemedel som receptet begärts för, och följaktligen att neka att utfärda ett recept när hen anser att det inte ligger i patientens bästa att ta emot ett läkemedel utan ett fysiskt vårdmöte, och:
 • Att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda patientens personuppgifter enligt beskrivningen i stycke 1 av dessa Villkor och Säkerhets- och cookiepolicy.
 • 5. Dina förpliktelser när du använder Förskrivningstjänster

Som patient, förpliktar du att:

 • Besvara alla frågor sanningsenligt och fullständigt,
 • Inte registrera dig på vår Hemsida eller App mer än en gång,
 • Inte registrera dig eller fylla i vårt medicinska frågeformulär i någon annans namn än ditt eget,
 • Följa alla de instruktioner som utfärdas i samband med Förskrivna läkemedel. I händelse av att du skulle vara osäker på hur du ska använda Förskrivna läkemedel, ska du kontakta oss och inte använda Förskrivna läkemedel innan du anskaffat tillräcklig information från oss och förstått de korrekta anvisningarna,
 • Du accepterar vårt beslut när den förskrivande vårdpersonalen bedömer att det inte är i ditt bästa intresse att utfärda ett recept online, utan att ett fysiskt vårdmöte förordas,
 • Meddela din husläkare angående Förskrivna läkemedel. Vi kommer alltid erbjuda dig om att förse din husläkare om de Förskrivna läkemedel du ordinerats, men om du väljer att inte anta detta erbjudande är det ditt ansvar att själv förse din husläkare med denna information. Om du väljer att inte informera din läkare är det viktigt att du själv håller koll på dina Förskrivna läkemedel. Emellertid, i nödsituationer, kan vi komma att kontakta sjukvårdspersonal, socialtjänster eller akutpersonal utan ditt samtycke, även fast du avböjt våra erbjudanden om att förse din husläkare med dina nya recept,
 • Ingen annan än du har tillgång till dina Förskrivna läkemedel,
 • Att du inte använder Förskrivna läkemedel efter att läkemedlets utgångsdatum har passerat,
 • Du informerar oss via Hemsidan i händelse av att du skulle uppleva några biverkningar från Förskrivna läkemedel eller om du tror att dina Förskrivna läkemedel inte varit effektiva i att behandla ditt sjukdomstillstånd.
 • 6. Information och anvisningar

Den information och de anvisningar som tillhandahålls av oss när du använder Förskrivningstjänster är baserad på den information som du lämnat i det medicinska frågeformuläret. Det är ditt ansvar att säkerhetsställa att denna information är korrekt och fullständig och du förstår och accepterar att om någon information uteblir (vare sig uppsåtligt eller ej) kommer att påverka den information och de anvisningar som utfärdas till dig i samband med att läkemedel ordineras åt dig, och att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella konsekvenser av detta.

 • 7. Godkännande för beställning av läkemedel

För att en av våra förskrivare ska kunna fatta beslut om huruvida det är i patientens bästa intresse att ordineras ett läkemedel behöver denne alla relevant information. Ibland kan detta kräva att förskrivaren frågar patienten om ytterligare information, i tillägg till den som lämnats i det medicinska frågeformuläret.

 • 8. Våra skyldigheter till dig

VÄNLIGEN VAR EXTRA UPPMÄRKSAM NÄR DU LÄSER IGENOM DETTA STYCKE OCH DE BEGRÄNSNINGAR I VÅRA SKYLDIGHETER TILL DIG SOM FINNS FORMULERAT INOM DET.

  • Vi accepterar fullt kliniskt ansvar för alla våra patienter i den utsträckning som lagen kräver för vår prestation av Förskrivningstjänster.
  • Vi är inte ansvariga för förlust eller skada (omfattat av oaktsamhet eller annat), där:
   • Vi inte brutit mot juridiskt ansvar beträffande vård vi är skyldiga dig,
   • Förlust eller skada inte rimligen är ett förutsägbart resultat om ett sådant brott,
   • Förlust eller skada eller ökad risk för förlust eller skada är resultatet av ett brott mot dessa Villkor av dig.
  • I synnerhet bär vi inte ansvar för:
   • Förlust eller skada orsakad av att du försett oss med felaktig eller ofullständig information,
   • Din förlust av välmående inkluderat, men inte begränsat till, någon förlägenhet,
   • Förlust av inkomst eller förväntad ekonomisk vinst,
   • Förlust av möjlighet
   • Förlust av goodwill eller skada av rykte
   • Förluster orsakade av tredje parter, eller
   • Några som helst indirekta följdskador, speciella eller exemplifierande skador som uppstått vid användande av tjänsten, oavsett form av åtgärd.
  • Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller för bedrägeri eller bedräglig förvrängning.
  • Inget i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Del 3 - Apotekstjänster: villkor

Apotekstjänster tillhandahålls av partner apotek baserade inom EU. Genom att använda Apotekstjänster bekräftar du att du förstår och accepterar att vara juridiskt bunden av de ytterligare villkor som anges i denna del 3 av våra Villkor.

Om du inte godkänner de ytterligare villkor som anges i denna del 3 i dessa Villkor, ska du inte använda våra Apotekstjänster.

 • 1. Information om Apotekstjänster

Vi är HR Healthcare Ltd., ett företag registrerat i Storbritannien med organisationsnummer 06790962 och vårt registrerade kontor på HR Healthcare Ltd. Unit 18, Britannia Way, Waters Meeting, Bolton, BL2 2HH (“Vi” eller “Oss”). Vårt momsregistreringsnummer är GB 275 6735 64. HR Healthcare är ett brittiskt apotek men vi förser för närvarande inte ditt bosättningsland med läkemedel.

 • 2. Professionella standarder
  • Apotekstjänster innefattar att ta emot, dispensera, kontrollera och göra insamling av receptbelagda läkemedel som har blivit utfärdade enligt recept tillgängligt. Apotekstjänster tillhandahålls av kvalificerade apotekare, som är anställda eller anslutna till Apoteket, som verkar under rådande apoteksreglering lokalt och/eller EU-reglering.
  • Vi kommer att meddela dig vilket apotek som har anlitats för att dispensera din medicin.
  • Alla registrerade apotekare är bundna av koder för yrkesetik- och beteende. Du kan komma åt dessa regler för professionellt uppförande genom att besöka GPhC på www.pharmacyregulation.org eller motsvarande resurs inom din region 
 • 3. Våra förpliktelser till dig

Varje apotekare förbinder sig till:

 • Att ta ett professionellt ansvar för varje patient som använder Apotekstjänster i samma utsträckning som en apotekare skulle ha ansvar när vid ett fysiskt vårdmöte,
 • Att leverera professionell och transparent service som följer de riktlinjer som utfärdats av statliga regulatorer och/eller Europeiska Unionen,
 • Att ge ut läkemedel endast när det, i deras professionella yrkesbedömning, är i patientens bästa intresse att ordineras det läkemedel som patienten begärt och, följaktligen, neka att utfärda ett recept när hen bedömer att det inte är i patientens bästa intresse att ta emot läkemedlet utan ett fysiskt vårdmöte, och
 • Att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda patientens personuppgifter enligt beskrivningen i del 1 av dessa Villkor och i vår  Säkerhets- och cookiepolicy.
 • 4. Dina förpliktelser när du använder Apotekstjänster

Som patient förbinder du dig till att:

 • Besvara alla frågor sanningsenligt och fullständigt,
 • Inte registrera dig på Hemsidan eller Appen mer än en gång,
 • Inte registrera eller besvara det medicinska frågeformuläret på uppdrag av någon annan person än dig själv,
 • Följa alla de instruktioner som ges ut tillsammans med Förskrivna läkemedel. Om du är osäker på hur du ska använda Förskrivna läkemedel ska du kontakta hemsidan och använda Förskrivna läkemedel innan du har fått tillräcklig information från oss och förstått de korrekta anvisningarna,
 • Acceptera vårt beslut om apotekspersonal bedömer att det inte är i ditt bästa intresse att utordinera ett Recept, utan att du bör boka ett fysiskt vårdmöte,
 • Informera din husläkare om dina nya Förskrivna läkemedel,
 • Säkerhetsställa att ingen annan än du har tillgång till ditt Förskrivna läkemedel,
 • Säkerhetsställa att Förskrivna läkemedel inte används efter dess utgångsdatum, och
 • Informera oss via Hemsidan om du skulle uppleva några biverkningar av Förskrivna läkemedel eller om du tycker att Förskrivna läkemedel inte varit effektiva i att behandla ditt sjukdomstillstånd.
 • 5. Våra skyldigheter gentemot dig

VÄNLIGEN VAR EXTRA UPPMÄRKSAM NÄR DU LÄSER IGENOM DETTA STYCKE OCH DE BEGRÄNSNINGAR I VÅRA SKYLDIGHETER TILL DIG SOM FINNS FORMULERAT INOM DET.

  • Vi accepterar fullt kliniskt ansvar för alla våra patienter i den utsträckning som lagen kräver för vår verksamhet inom Apotekstjänster som är inom vår kontroll. Vi accepterar inte ansvar för aspekter av Apotekstjänster som är utom vår kontroll.
  • Vi är inte ansvariga för förlust eller skada (vid kontraktsbrott eller på annat sätt), där:
   • Vi inte brutit mot juridiskt ansvar beträffande vård vi är skyldiga dig,
   • Förlust eller skada inte rimligen är ett förutsägbart resultat om ett sådant brott,
   • Förlust eller skada eller ökad risk för förlust eller skada är resultatet av ett brott mot dessa Villkor av dig.
  • I synnerhet bär vi inte ansvar för:
 • Förlust eller skada orsakad av att du försett oss med felaktig eller ofullständig information,
 • Din förlust av välmående inkluderat, men inte begränsat till, någon förlägenhet,
 • Förlust av inkomst eller förväntad ekonomisk vinst,
 • Förlust av möjlighet
 • Förlust av goodwill eller skada av rykte
 • Förluster orsakade av tredje parter, eller
 • Några som helst indirekta följdskador, speciella eller exemplifierande skador som uppstått vid användande av tjänsten, oavsett form av åtgärd.
  • Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar vid dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller för bedrägeri eller bedräglig förvrängning
  • Ingenting i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter
  • Vårt maximala ansvar gentemot dig för att misslyckas med att utfärda ett recept som vi är lagligt bundna att uppfylla kommer att vara begränsat till det pris du betalat för föremålet i ditt Recept.
 • 6. Bindande avtal

Ingen begäran om att vi ska utfärda ett Recept kommer att vara bindande för oss tills vi har bekräftat beställningen. Våra professionella uppförandekoder och juridiska restriktioner kan begränsa antalet varor som vi eller våra samarbetspartner har rätt att leverera till dig och som sådan har vi ingen skyldighet att leverera kvantiteter som överstiger det relevanta, tillåtna maximala antalet och tar endast betalt för de som vi tillhandahåller. Vi förbehåller oss även rätten att avslå en begäran om att utfärda ett Recept.

 • 7. Rätt till avbeställning

Vi kommer att börja behandla ditt Recept på kvitto. Om du önskar att avbeställa en begäran för ett Recept måste du omedelbart informera oss via Hemsidan. Om vi redan har inlett Apotekstjänster, har du ingen rätt att avbeställa din order.

 • 8. Verifiering av recept

När vi får ett Recept kommer vi att verifiera det mot den information som du har lämnat till vår Hemsida vid tidpunkten som du lade beställningen. I händelse av att informationen inte överensstämmer med din ursprungsbeställning kan vi försöka att kontakta dig med information som finns tillgänglig i din registrering. Om vi inte kan kontakta dig och vi inte kan disponera föremålet eller föremålen i ditt Recept förbehåller vi oss rätten att returnera ditt Recept.

 • 9. Otillgänglighet/lämplighet av Produkter

Skulle något av föremålen i Receptet inte vara tillgängliga eller vara lämpliga för dispensering via Apotekstjänster kommer vi att försöka kontakta dig genom den information du lämnat i samband med att du registrerade dig på Hemsidan.

 • 10. Notifiering vid fel

Du bör noga kontrollera de föremål på Receptet som vi har ordinerat till dig snabbt efter mottagandet. Om du tror att det kan ha varit ett fel vid dispenseringen ska du omedelbart informera oss om detta via Hemsidan, och du ska inte ta eller använda något av föremålen.

 • 11. Varningar

Du måste kontrollera alla produkter som getts till dig och du ska inte ta några receptbelagda läkemedel som verkar ha manipulerats eller som kan ha blivit dispenserade felaktigt. Om du inte följer denna varning noga kan det resultera i allvarlig skada för din hälsa.

 • 12. Betalningar och återbetalningar
  • När du förser oss med dina betalkortsuppgifter bekräftar du att du är auktoriserad att använda kortet och godkänner därmed att vi eller vår betaltjänstleverantör tar full betalning för varorna i din order, tillsammansmed frakt- och förpackningsavgifter och andra kostnader som definieras i dessa VIllkor. Återbetalningar, om tillämpligt, kommerendast att göras med hjälp av betalplattformen (t.ex. Paypal eller Klarna) och/eller till det kort som ursprungligen användes vid betalningen.
  • The Consumer Rights Act 2015 tillåter dig att kräva återbetalning vid felaktiga varor inom 30 dagar från mottagandet av varorna. I vissa fall kan vi erbjuda att ersätta produkten kostnadsfritt, och om den första ersättningsprodukten också visar sig vara defekt eller felaktig kan du vid denna tidpunkt kräva en full återbetalning, vilket inkluderar det pris du betalat för beställningen plus eventuella leverans-, eller portokostnader. Om du tror att någon av de produkterna som du beställt är skadade eller defekta ska du kontakta oss via Hemsidan.
  • Din återbetalning kommer att behandlas när vi mottagit dina returnerade produkter. Återbetalningar krediteras till det ursprungliga betalkortet du betalat med och tar 5-7 arbetsdagar, beroende på din bank och kortleverantör.
  • Vi återbetalar även eventuella standardleveranskostnader som betalats i samband med beställningen eller returen. Vi betalar dessvärre inte tillbaks leveranskostnad för returnering av delbeställningar.
  • Det går inte att returnera receptbelagda läkemedel eller andra produkter som har öppnats och skadats. Du har rätt att göra en rimlig inspektering av dina produkter, i den utsträckning du hade gjort i en fysisk butik, men du kan inte returnera en produkt som du redan har använt, så länge du inte returnerar produkten för att den är skadad eller defekt.

Del 4 - Villkor för logistik och leveranstjänster

Leveranstjänster tillhandahålls av, men är inte begränsad till, UPS. Genom att använda Leveranstjänster bekräftar du att du förstår och accepterar att vara juridiskt bunden av de ytterligare villkor som anges denna del 4 av Villkor.

Om du inte godkänner de ytterligare villkor som anges i denna del 4 av dessa Villkor ska du inte använda Leveranstjänster.

 • 1. Definitioner

I dessa Villkor, där följande termer används, ska de ha följande betydelser:

 • “Försändelse” avser alla varor eller produkter av något slag som kan vara eller är avsedda att samlas in av oss från Apoteket, för att sedan levereras till en mottagare på någon annan adress.
  “Fraktskada” betyder en sändning som inte längre är i det skick som den var då den mottogs av oss, eller som är, eller blir, en hälso- eller säkerhetsrisk att använda.
  “Upphämtningsställe” syftar på adressen till vårt Apotek, i från vilken en sändning fysiskt kan hämtas upp.
  “Leveransadress” är den adress till vilken en sändning ska levereras till från oss.
 • “Undantag” betyder:
   • Krig, invasion, någon handling utfärdad av en utländsk fiende, fientligheter (oavsett om krigsförklaring föreligger eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, rensning eller militär aktivitet, plundring, och/eller
   • Joniserande strålning eller kontaminering med radioaktivitet från kärnbränsle eller från kärnavfall från förbränning av kärnbränsle, och/eller
   • Radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper hos någon explosiv kärnteknisk enhet eller kärnkomponent av samma, och/eller
   • Tryckvågor orsakade av flygplan och andra antennanordningar som färdas med ljudets hastighet eller snabbare, och/eller
   • Avsaknad av, fel eller otillräcklighet för den förpackning eller för den paketering som krävs för en Försändelse.
 • “Serviceorder” sammanfattar den order som visas under beställningsprocessen, vilket bekräftas av dig i det bekräftelsemail som skickas när mottagandet av ordern har skett.
  • kvaliteten av Leveranstjänster, och vi meddelar dig i sådant fall om dessa ändringar.
  • Vi garanterar att Leveranstjänster kommer att levereras med rimlig omsorg och skicklighet.
  • Om Leveranstjänster inte utförs med rimlig omsorg och skicklighet kan du kräva att vi upprepar eller reparerar Leveranstjänster eller, om det inte är möjligt eller inte görs inom rimlig tid, få en minskning av priset från oss.
 • 3. Upphämtning och Leveranser
  • Vi gör ett försök att leverera en Försändelse under normala arbetstider. Om sändningen inte kan kvitteras vid utsatt Leveransadress kommer Försändelsen returneras till våra lokaler och en förfrågan om att kontakta oss eller att göra alternativa leveransavtal för Leveransadressen kommer att lämnas till mottagaren. Om du inte kontaktar oss för en alternativ leverans inom 3 dagar kommer din Försändelse returneras till Apoteket för din räkning (sådan kostnad kommer att släppas innan leverans till dig).
  • Om vi anser att Försändelsen blivit Fraktskadad och inte kan levereras är det enligt våran rimliga åsikt sannolikt att produkten är osäker, farlig eller skadlig och då förbehåller vi oss rätten att omedelbart kasta den Fraktskadade produkten omedelbart.
 • 4. Våra skyldigheter

VÄNLIGEN VAR EXTRA UPPMÄRKSAM NÄR DU LÄSER IGENOM DETTA STYCKE OCH DE BEGRÄNSNINGAR I VÅRA SKYLDIGHETER TILL DIG SOM FINNS FORMULERAT INOM DET.

  • Inget inom dessa Villkor ska påverka dina rättigheter som konsument, som formulerat i the Consumer Rights Act 2015.
  • Inget i detta avtal ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:
 • Dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet, eller
 • Bedrägeri eller bedräglig förvrängning
  • Som ett ansvarsfullt företag utför vi Leveranstjänster på ett professionellt sätt med lämplig nivå av skicklighet och omvårdnad. En Fraktskada på en Försändelse kan emellertid fortfarande inträffa som en följd av vår hantering av det och under sådana omständigheter ska vårt ansvar begränsas till vad som anges i dessa Villkor. Begränsningen har utgångspunkt i följande:
 • Värdet av en Försändelse och mängden potentiell förlust för dig som kan uppstå om en Försändelse är skadad eller förlorad är inte något som vi lätt kan fastställa men är något lättare bedöms av dig. I många fall kan det inte vara känt för oss alls och kan bara vara känt för dig,
 • Den eventuella förlust som kan orsakas eller påstås vara orsakad av dig kommer sannolikt att vara oproportionerlig mot den summa vi med rimlighet kan förväntas ta betalt för att tillhandahålla Leveranstjänster,
 • Det är inte möjligt för oss att få täckning som skulle ge obegränsad ersättning för vårt fulla, potentiella ansvar gentemot alla våra kunder, och även om det så skulle vara mycket billigare om ansvaret tas av dig (i motsats till att vi tar ett sådant täckande ansvar, för att sedan passa det vidare till dig) och på grundval av det är det mer rimligt att du tar ut sådant ansvar från en oberoende tredje part. Observera att du också kan köpa ett ersättningsskydd från oss för din frakt, detta gör du under beställningsprocessen.
 • Vi avser att hålla kostnaderna så låga som möjligt när du använder dig av våra Tjänster,
 • Mot bakgrund av ovanstående vill vi begränsa vårt ansvar för eventuella skador eller förluster som orsakats av dig till en nivå som vi anser vara rimliga för våra låga avgifter för Leveranstjänster,
 • I dessa Villkor innebär skada för dig all skada som du lidit (inklusive förlust av, eller skada på, en Försändelse och eventuell annan förlust, oavsett om du är eller inte känner till oss eller i någon av våra överväganden då av att acceptera din beställning), men det uppstår, men bara så länge det orsakas av vår vårdslöshet, brott mot förpliktelser eller annan felaktig handling eller underlåtenhet (som inkluderar all avsiktlig eller felaktig hantering eller underlåtenhet) och eventuella brott mot dessa Villkor eller några andra lagar, där tillämpligt,
 • Vi undersöker alla klagoärenden som vi fått på ett rättvist och snabbt sätt, men sådana utredningar är mer exakta och lättare att utföra strax efter det att den förlust eller den skada som påstås ha uppkommit och på grundval av den tidsplan som anges i dessa Villkor är nödvändiga för att säkerställa att sådana undersökningar kan utföras rättvist.

Omfattningen av våra skyldigheter

  • Vi ska endast vara ansvariga för skada eller förlust som orsakats dig om det beror på vår egna vårdslöshet, avtalsbrott eller annan felaktig handling eller underlåtenhet och endast underkastas de begränsningar som anges i detta, stycke 4:
  • Vi är inte ansvariga för dig under några omständigheter för direkt eller indirekt förlust (men inte begränsat till förlust av vinst eller förlust av goodwill) eller för andra speciella eller indirekta förluster, kostnader, skador eller fordringar som inte naturligt uppstått på grund av vår vårdslöshet, brott mot våra skyldigheter eller annan felaktig handling eller underlåtenhet.
  • Vi ska inte hållas ansvariga för dig för skada som orsakats av vår försummelse, avtalsbrott eller annan felaktig handling eller underlåtenhet, som du har eller har ordnat att repareras, om det inte är överens om att reparationsarbetet ska utföras och att en reparatör som godkänts av oss åtar sig detta arbete.

Begränsningen av utsträckningen av vårt ansvar

  • Om vi av någon anledning är skyldiga dig något kommer vi endast att vara skyldiga att återbetala dig den kostnad som betalats för Leveranstjänster, såvida du inte har köpt ett ersättningsskydd för din Försändelse från oss.

Om du köper ett ersättningsskydd för din Försändelse från oss är vår skyldighet till dig begränsad till värdet av det ersatta ersättningsdekalet eller det faktiska värdet av Försändelsen vid beställningstidpunkten (beroende på vilket av dessa som är lägst). Om du inte köpt ett ersättningsskydd bekräftar du att du accepterar riskerna med att inte göra det.

  • Om en fordran uppkommer till följd av skada på hela eller delar av en Försändelse och om vi löser fordran för en summa som är lika med eller större än värdet på Försändelsen, har vi rätt att kräva ägande av Försändelsen och hantera det så som passar bäst för oss. För att undvika osäkerhet ska vi vara ansvariga för kostnaden för återvinning av sändningen.

Särskilda bestämmelser

  • (a) Vi ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för skada som uppstått dig direkt eller indirekt på grund av någon av de undantagna riskerna.
   (b) Om vi vid något tillfälle förhindras eller fördröjs från att starta, genomföra eller slutföra någon del av Leveranstjänster på grund av strejk, utestängning, arbetskonflikt, väderförhållanden, trafikstockningar, mekanisk sönderdelning eller hinder av all offentlig eller privat väg eller motorväg eller något annat bortom vår kontroll, ska du inte ha något skadeståndsanspråk mot oss för eventuella förluster som du kan drabbas av som ett resultat av detta. Förutsatt att, om förseningen orsakas av en mekanisk nedbrytning av ett av våra fordon, ska vi göra det vi rimligen kan i syfte att tillhandahålla ett ersättningsfordon med minsta möjliga fördröjning.
   (c) Vi ska inte under några omständigheter vara ansvariga för eventuell sen leverans eller misslyckad leverans eller underlåtenhet att leverera som orsakats av, eller bidragit till, genom bristfällig eller tvetydig märkning av en Försändelse och du samtycker till att vara ansvarig för att säkerhetsställa att en sådan märkning är tydlig och entydig.

Din standard

  • Om vår prestation av våra skyldigheter som fomrulerat i dessa Villkor skulle förhindras eller fördröjas av någon handling eller underlåtenhet från dig eller om du inte utför någon relevant skyldighet (“Din standard”)
   (a) Vi ska (utan att begränsa våra andra rättigheter eller rättsmedel) ha rätt att avbryta en Leveranstjänst prestanda tills du åtgärdar din standard och vi har rätt att förlita oss på dig i avseende din standard och om din standard förhindrar eller försenar vår prestation av våra skyldigheter.
   (b) Vi är inte ansvariga för eventuella kostnader eller förluster som du kan drabbas av direkt eller indirekt från vårt misslyckade eller försening av att fullgöra några av våra skyldigheter, och
   (c) Ett ersättningsanspråk ska skickas skriftligen och innehålla eventuella kostnader eller förluster som uppkommit av oss, som härrör direkt eller indirekt från Din standard.
 • 5. Internationell transport
  • Om vi uppmanas att samla in från, eller leverera en Försändelse, till ett land utanför Storbritannien ska våra ansvarsvillkor (med förbehåll för stycke 4.2) regleras av relevanta bestämmelser i konventionen the Convention on the Contract for International Carriage of Goods by Road, enligt vad som anges i schemat för vägtransportlagen 1965 (i ändrad lydelse), (“the CMR Regulations), och särskilt i artiklarna 17 och vidare, och dessa bestämmelser anses vara införlivade i dessa Villkor och kommer att tillämpas istället för inkonsekventa villkor inom dessa Villkor. Vi kan ge en kopia av dessa bestämmelser om så önskas, men även om dessa inte begärs anses du ha läst, förstått och godkänt dem och deras införlivande i dessa Villkor.
  • Om transporten av en Försändelse sker genom flygresor och involverar en mellanlandning annanstans än avgångslandet skall Montrealkonventionen i dess ändrade lydelse allmänt tillämpas på sådan del av transporten som sker med flygtrafik och, i synnerhet, våra maximala skyldigheter i avseende förlust av, eller skada på, Försändelser i samband med flygtrafik ska begränsas till vad som är angett och definierat i Montrealkonventionen (det vill säga £1,870 per ton av bruttovikten [t.ex. inkluderat någon eller all paketering] av Försändelsen).
  • Vi är inte ansvariga för lokala tullavgifter, importavgifter, skatter eller annat som uppkommit genom vår transport och/eller leverans av någon Försändelse. Du måste därmed försäkra dig om huruvida någon av dessa avgifter kommer att förfalla, och om så skulle vara fallet, i vilka mängder, innan du gör en beställning hos oss. Om några sådana avgifter tillkommer till följd av vår frakt och/eller leverans av en Försändelse å dina vägnar och debiteras av oss av någon behörig myndighet accepterar du att ersätta oss helt för samma kostnad inom 7 dagar efter vår begäran.
 • 6. Återbetalningar
   • Vi kommer inte att vara ansvariga för dig under några omständigheter vid förlust eller skada såvida du inte meddelar oss antingen via Hemsidan, inom:
    (a) 14 dagar från leveransen av Försändelsen ägt rum, vid fall av Transportskada till delar eller hela leveransen, och
    (b) Vid alla andra fall (inkluderat, men inte begränsat till, förlust av hela sändningen) inom 28 dagar från det att Försändelsen mottogs av oss
   • Återbetalningar kan ges efter eget gottfinnande och i enlighet med de tjänstedefinitioner som ställts till förfogande vid tidpunkten för betalningen.
   • Om en återbetalning är lämplig ska den återbetalas till den betalningsmetod som ursprungligen användes för att boka transaktionen eller till ett förskottskonto hos oss.
   • Återbetalningar kan endast behandlas till den avtalsslutande parten som bokade beställningen.
   • Återbetalningar kommer inte att erbjudas för följdskada.
   • Återbetalningar måste begäras inom 28 dagar från det att din beställning gjordes.
 • 7. Din ersättning

Du samtycker att ersätta oss mot eventuella förluster eller skulder som vi kan drabbas av genom förlust eller oförmåga att leverera en Försändelse som orsakats av bristfällig eller tvetydig märkning av sådan sändning till följd av den information som du har lämnat till Hemsidan.

 • 8. Betalning

   • Du ska betala alla avgifter som gäller för den Leveranstjänst som tillhandahålls av oss i enlighet med de betalningsvillkor som anges i Serviceorder.
   • Om tillhandahållandet av någon Leveranstjänst innebär att vi måste leverera en Försändelse på en röd dag har vi rätt att infoga en rimlig extra kostnad för eventuella extrakostnader som detta orsakat.
   • Alla angivna avgifter, vare sig per faktura eller i Serviceordern, ska vara exklusive eventuell tillämpbar mervärdesskatt, som ska läggas till det totala belopp som ska betalas av dig.
 • 9. Dina skyldigheter
  • Du godkänner följande:
   (a) Att informationen du lämnat i samband med ordertillfället är fullständig och korrekt.
   (b) Att du samarbetar med oss i alla frågor som rör vår Serviceorder.
   (c) Att ge oss tillgång till bostad eller ditt bostadsområde, eller andra anläggningar, som rimligen krävs av oss om någon av dessa ska vara Leveransadress och vara ansvarig för att lokalerna är fria från farliga material och inte utgör en hälsa eller säkerhetsrisk för oss, och
   (d) Att ge oss den information och material som vi rimligen kan kräva för att lyckas med Leveranstjänster och se till att sådan information är korrekt i alla väsentliga avseenden.
  • Du förstår att alla sändningar ska accepteras vid Leveransadressen och att mottagaren ska ge vår förare en kvittens och att du är överens om denna kvittens ska vara ett avgörande bevis för att Försändelsen gått fram. Denna punkt 9.2 ska inte gälla om sådan kvittering erhålls till följd av bedrägeri, samverkan eller oärlighet hos vår förare.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här