Redaktionell policy

Hur vi skapar innehåll för att hjälpa dig att göra bra val.

Vi är inte bara vackra ord på en sida. Det här är din hälsa det handlar om. Så vi vill ge dig så tillförlitlig informationen som möjligt, för att ge dig den kunskap du behöver för att hålla dig frisk och göra välgrundade val.

Här är vad vi gör för att se till att vårt innehåll är korrekt och tillgängligt.

Vår process

När vi skapar innehåll följer våra skribenter en process som säkerställer att det du läser är:

 • relevant
 • exakt
 • kliniskt verifierad
 • och lätt att förstå.
Forskning

Innan något läggs ut på sidan kommer vi att göra vår egen forskning för att ta reda på vad det är du vill veta. Det här gör vi med verktyg som hjälper oss att se vilka frågor folk söker mest efter inom ett visst ämne. Och det här talar om för oss vilka områden vi behöver täcka i vårt innehåll. På så sätt får du den mest relevanta informationen (och troligen svaret på frågan du skrev i Google).

När vi tar upp ett ämne kommer vi att försöka ge en så balanserad bild av den tillgängliga informationen vi kan. För att hjälpa oss att göra detta kommer vi att använda olika källor för att informera oss väl och säkerställa att vi ger en korrekt bild av det aktuella hälsoämnet.

Detta inkluderar kliniska prövningar och studier, såväl som information från oberoende hälsoorganisationer, staten eller statliga organisationer eller utbildningsorgan såsom universitet.

Några exempel på källor vi använder är:

 • medicinska eller vetenskapliga tidskrifter
 • Electronic Medicines Compendium (emc)  
 • British National Formulary (BNF)
 • National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
 • Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
 • och NHS
Kontroller

När innehållet är färdigt granskas det av innehållsteamet som utför en redaktionell kontroll innan det därefter granskas av en medlem i det kliniska teamet (en läkare eller en farmaceut).

För att allt ska vara så transparent som möjligt, kan du alltid se vilken medlem i det kliniska teamet som granskade sidan som visas. Du hittar också en länk till deras bio, där du hittar deras uppgifter och yrkesregistreringsnummer.

När vi skriver försöker vi alltid skriva så att det ska vara lätt att förstå. När vi använder en medicinsk term kommer vi att se till att vi förklarar vad termen betyder direkt efter.

Publicera och recensera

När innehållet kontrollerats publicerar vi det så att du kan läsa.

Vi lär oss mer om hälsa och läkemedel hela tiden. Ofta när ny forskning görs blir ny information tillgänglig. Så vi kommer att göra ändringar i innehållet efter att det har publicerats för att inkludera de här uppdateringarna. Och vi kommer alltid att försöka göra detta så snart som möjligt.

Vartannat år kommer vi att göra en generell granskning av vårt innehåll för att se till att det är uppdaterat och korrekt, och göra ändringar där det behövs. Dessa granskningar görs av en medlem av innehållsteamet och en medlem av det kliniska teamet.

Varje sida innehåller en datumstämpel som visar när sidan senast uppdaterades.

Vad som räknas som tillförlitlig information

När vi ger dig statistik, data eller konsensus berättar vi var de kom ifrån. Vi använder endast källor för vår information som vi är övertygade om är tillförlitliga och korrekta. Om något är en projektion eller en uppskattning talar vi om det för dig.

Innan vi använder oss av data eller information från en tredje part i vårt innehåll, kommer vi att utföra kontroller:

Hur stor är datan? 

Mängden svarande eller storleken på datamängden är en kontroll som vi kommer att göra. Vad vi anser vara tillförlitligt beror på vad som mäts, men som en allmän regel anser vi att datamängder (eller delmängder av en större studie) som innehåller färre än 50 respondenter inte är kliniskt tillförlitliga.

Ibland förmedlar vi information från datamängder av denna storlek eller mindre om de har värde ur ett anekdotiskt perspektiv eller som ett informellt socialt experiment. Men om vi vidarebefordrar dessa data kommer vi alltid att förklara att de kommer från en liten datamängd och att den därför kanske inte är kliniskt tillförlitlig.

Var kommer informationen ifrån?

Vi presenterar endast data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa. Några exempel är:

 • ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan såsom UK NHS eller NICE
 • ett erkänt analys- eller dataorgan som YouGov eller ONS
 • fackgranskade medicinska eller vetenskapliga tidskrifter
 • en statligt finansierad välgörenhetsorganisation för hälsa
 • ett internationellt erkänt läkemedelsföretag (till exempel kliniska prövningar)

Om vi hänvisar till något som vi inte anser vara kliniskt tillförlitligt (vilket ibland är nödvändigt för att bemöta en opålitlig uppfattning eller konsensus) kommer vi att göra vår syn på denna data tydlig.

Om vi tror att de som producerat en data har ett kommersiellt intresse av det, eller om de säger att de har det, kommer vi att berätta det för dig.

Vi använder endast information från källor som har granskats av experter eller granskats av en läkare eller ett kliniskt team.

Ge äran till den som ska ha den 

Att samla in data och utföra studier tar tid. Och det är personerna som samlar in dem som förtjänar att ta åt sig äran.

Vi kommer alltid att göra det tydligt när vi använder information från en tredje part, med en hänvisning i form av en pop-up där informationen användes. Här kommer vi att använda Harvardsystemet för att tydligt ange författaren till informationen, när och var informationen publicerades, tillsammans med en länk till källan där det är möjligt.

Användning av vår egen forskning

Ibland kommer vi att genomföra vår egen forskning med hjälp av data vi har samlat in. När vi gör det kommer vi att presentera detta för dig så tydligt och enkelt som möjligt.

Vi kommer att berätta för dig:

 • hur uppgifterna samlades in och, utan att äventyra integriteten, från vem
 • vilken metodik vi använde för att komma fram till en hypotes
 • och där det behövs, vem som verifierat uppgifterna.

Vi kommer också att konsultera en läkare i vår modellering och datainsamling, och efteråt när vi bildar en hypotes, för att säkerställa att information som baserats på vår egen forskning är tillförlitlig.

Ibland kan vi genomföra mindre studier eller sociala experiment med specifika personer av betydelse (till exempel idrottare eller personligheter) och avslöja identiteten på personen/personerna som deltar. Men vi kommer bara att göra detta med förhandsgodkännande från den personen (eller personerna).

Annars, när vi använder vår egen forskning, kommer vi inte att publicera personlig information som kan användas för att identifiera någon som deltar.

Opartiskhet vad gäller varumärke

Vi är inte anslutna till några specifika varumärken eller läkemedelsföretag. Vårt mål är att erbjuda ett så brett urval av behandlingar som möjligt, samtidigt som de förblir säkra och överkomliga för våra användare.

Så vi försöker vara så opartiska vi kan och inte marknadsföra något specifikt varumärke framför ett annat.

Vi vet att priserna är viktiga för dig. Därför berättar vi om ett specifikt märke av behandling är billigare än ett annat.

Vi vet också hur viktigt det är för dig att få behandlingar som verkligen fungerar. Därför kommer vi att presentera information om effektivitet som vi tar från kliniska prövningar. Vilket kan vara en bra indikation på att ett särskilt märke av behandling är mer effektivt än ett annat.

Vi kommer alltid att tala om för dig vart du kan hitta mer informationen så att du kan läsa igenom den själv i detalj.

Treated erbjuder en tjänst och vi kommer att marknadsföra vårt eget varumärke genom vår webbplats och sociala kanaler. Genom att göra detta kan vi indirekt främja användningen av leverantörer och partners som vi arbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Men har vi en relation med en extern leverantör, så talar vi om det.

Vi kan ge dig information om tjänster tillgängliga från andra organisationer som välgörenhetsorganisationer eller folkhälsoorgan, som en referens för ytterligare hjälp eller information. Men vi kommer bara stödja våra egna kommersiella tjänster eller från partnerorganisationer vi arbetar med.

Respekt och integritet

Vi värnar om din och våra partners integritet. Och vi kommer aldrig att avslöja personlig information eller information om kommunikation mellan oss och en annan individ eller organisation i vårt innehåll.

När vi använder kommentarer eller citat från en talesperson eller sjukvårdspersonal kommer vi bara att göra detta med deras förhandsgodkännande.

Råd ska komma från läkare

Du är du och helt unik. Och därför tror vi att klinisk rådgivning kanske inte alltid passar alla.

Så även om innehållet på vår webbplats är avsett att vara tillförlitlig, korrekt och användbar information, är det inte hälsoråd. Vad som fungerar bäst för dig bestämmer du tillsammans med en läkare under en konsultation.

Om du är osäker på något eller har frågor rörande din hälsa, fråga alltid en läkare eller vårdpersonal.

Din feedback

Vi gör vårt innehåll för dig.

Så om vi har missat något vill vi gärna veta det.

Eller om du tyckte att något var särskilt användbart eller inte var tillräckligt användbart, vill vi veta om det också.

Detta gäller om du använder vår tjänst, är en tillfällig läsare eller vårdpersonal.

För att ge oss feedback, kontakta oss via e-post eller skicka ett meddelande till oss genom våra sociala kanaler.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1071 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.