Easyhaler Salbutamol

Salbutamol

Salbutamol är en lindrande astmamedicin. Det är den generiska versionen av en behandling som heter Ventolin.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

Trustpilot-betyg 8,7 av 10
Beställ nu för leverans onsdag 24 januari
100 mcg
Easyhaler Salbutamol 100 mcg förskrivs som startdos. Dosstyrkan kan höjas vid behov. Använd i linje med din förskrivares instruktioner. Maximala dagliga dosen är åtta puffar (inhalationer) per dag.
Kr 480
200 mcg
Easyhaler Salbutamol 200 mcg är den rekommenderade underhållsdosen. Tas enligt din läkares anvisningar. Maximal daglig dos är fyra puffar (inhalationer) dagligen.
Kr 480
Beställ nu för leverans onsdag 24 januari

Salbutamol är en lindrande astmamedicin. Det är den generiska versionen av en behandling som heter Ventolin.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
  • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
  • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
  • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Salbutamol används för att lindra astmasymptom. Medicinen finns som Easyhaler eller i tablettform. Denna behandling är en generisk version av en produkt som finns tillgänglig i andra namn, t.ex. Ventolin. Den innehåller samma aktiva substans, salbutamol, och utför samma funktion.

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. De vanligaste symptomen är hosta, väsande, rosslande och andnöd och det utlöses ofta i samband med retningar. Vanliga retningar kan vara damm, kemikaliska utsläpp, rök, allergener som t.ex. pollen. Även kall luft, fysisk ansträngning eller emotionell stress kan framkalla symptom.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Experter menar på att omgivningen under en persons uppväxt spelar en central roll. Exponering för retningar, eller brist på exponering, kan orsaka ökad känslighet hos immunförsvaret - vilket gör att det börjar reagera drastiskt vid kontakt med retningar.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna. Detta resulterar i andningssvårigheter.

Salbutamol är en så kallad beta-2-agonist och verkar genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer vilket slappar av de sammandragna muskelväggarna. Detta vidgar de drabbade luftvägarna och möjliggör för lättare andning. Salbutamol fungerar även som förebyggande behandling, om den tas innan exponering för retningar.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar. Att köpa Salbutamol online har aldrig varit såhär smidigt!

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  02-06-2016
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Salbutamol enligt din läkares instruktioner och se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning. Det här är viktigt i att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar.

  1. Ta enligt läkares ordination

För Easyhaler Salbutamol:

  1. Beroende på vilken dos du tar bör du inleda med en puff (100 eller 200 mg) vid behov, som kan höjas till två puffar (200 eller 400 mg) om nödvändigt.
  2. Du bör inte använda din inhalator fler än fyra gånger på ett dygn.
  3. Den dagliga dosen bör ej överskrida 800 mg.
  4. Ta bort locket och dammskyddet för att använda din inhalator.
  5. Skaka om inhalatorn tre till fem gånger.
  6. Tryck ner knappen tills du hör ett klick.
  7. Håll inhalatorn upprätt.
  8. Andas ut en så lång andning som möjligt.
  9. För inhalatorn mellan dina läppar.
  10. Andas in djupt och skarpt.
  11. Ta bort enheten från munnen och håll andan i fem sekunder.
  12. Andas ut långsamt.
  13. Detaljerade instruktioner finns i bipacksedeln. Rådfråga läkare om du behöver ytterligare råd om hur du ska använda inhalatorn.
  14. Kontakta läkare så fort som möjligt om du skulle råka ta för stor dos.

För Salbutamoltabletter:

  1. Allvarsgraden av dina symptom avgör dosen.
  2. Kuren består av antingen en dos à 2 mg, 4 mg eller 8 mg som tas tre till fyra gånger per dag i syfte att lindra astmasymptom.
  3. Svälj dina tabletter hela med vatten.
  4. Överskrid inte ordinerad dos.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Ladda ner Easyhaler Salbutamol

Ladda ner Salbutamoltabletter

 

Senast granskat:  02-06-2016
Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du känner till detta läkemedels eventuella biverkningar, då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Skakningar, hjärtrytmproblem eller ökad hjärtfrekvens, ökad blodflöde till kroppens extremiteter.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Huvudvärk.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Hosta, irritation i mun eller hals, sänkta nivåer av kalcium i blodet, muskelkramper, rastlöshet eller yrsel.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Salbutamol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Salbutamol kan påverka eller påverkas av följande: teofyllin eller aminofyllin, kortikosteroider, betablockerare som t.ex. propranolol, brustabletter, antidepressiva medel eller guanetidin, reserpin eller metyldopa.

Andra sjukdomar och Salbutamol

Det är mycket viktigt att du redogör för din sjukdomshistoria till din förskrivare före användning då vissa sjukdomar och tillstånd kan innebära att denna behandling är olämplig för dig. Det kan vara olämpligt att använda Salbutamol vid hjärt- och kärlsjukdomar, lunginfektion, överaktiv sköldkörtel, låga kaliumhalter i blodet, ärftlig galaktosintolerans, total laktabrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Vidare bör inte Salbutamoltabletter tas av de som har fått eller kan ha fått ett missfall under graviditetens första sex månader.

 

Senast granskat:  02-06-2016
Vanliga frågor: Easyhaler Salbutamol

Vanliga frågor: Easyhaler Salbutamol

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Salbutamol?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Salbutamol?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Salbutamol användas när jag är gravid?

Använd endast Salbutamol medan du är gravid eller ammar om din läkare anser det lämpligt.

Hur ska Salbutamol förvaras?

Förvaras torrt och svalt. Ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Salbutamol?

Använd ej Salbutamol om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

Easyhaler Salbutamol innehåller: salbutamolsulfat och laktos.

Salbutamotabletterna innehåller: salbutamol, majsstärkelse, laktosmonohydrat, utlöst rosa (erytrosin E127), karmosin (E122), titandioxid (E171), natriumstärkelseglykollat, talk och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Salbutamol receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Salbutamol rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  02-06-2016
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

  • Legitimerade läkare
  • Endast godkända läkemedel
  • Expressleverans
  • Säker betalning
  • Registrerat apotek
  • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
  • Sök efter läkemedel

    Hitta den behandling du behöver.
  • Medicinskt frågeformulär

    En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
  • Expressleverans

    Spårbar leverans nästa dag.
  • Receptförnyelse

    Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här