Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Montelukast

Montelukast (as Sodium)

Montelukast är en generisk, preventiv astmabehandling i tablettform som tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. Det varumärkta läkemedlet heter Singulair.

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Hos oss är alltid receptförskrivning och receptförnyelse riktigt smidigt. Godkända beställningar levereras alltid nästa dag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Montelukast10 mg

Tabletterna innehåller 10 mg Montelukast vilket är den aktiva substansen. Dessa skall vanligtvis tas en gång om dagen - eller i linje med din läkares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Montelukast är en generisk, preventiv astmabehandling i tablettform som tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. Det varumärkta läkemedlet heter Singulair.

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Hos oss är alltid receptförskrivning och receptförnyelse riktigt smidigt. Godkända beställningar levereras alltid nästa dag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Generisk Singulair - Montelukast

Montelukast är en astmabehandling som tillhör läkemedelsgruppen leukotrienreceptorantagonist. Det förhindrar att lungorna reagerar på den naturliga föreningen leukotrien när de förvärras av de utlösande faktorer som kan orsaka astmasymtom. Det används också för behandling av hösnuva hos astmatiker och astmaattacker som orsakats av motion. Du kan tryggt och säkert förnya ditt recept på Montelukast från vårat brittiska apotek.

 1. Astma är en besvärlig långsiktig andningssjukdom
 2. Flera utlösande faktorer
 3. Runt 700,000 människor påverkas i Sverige

Astma är mycket vanligare än vad många tror. I Sverige så påverkas runt 700,000 människor. Det är en kronisk respiratorisk sjukdom där luftvägarna i lungorna har blivit inflammerade på grund av vissa yttre faktorer, så kallade luftburna retningar. När dessa luftvägar kommer i kontakt med vissa ofta luftburna retningar orsakar de sammandragningar i luftrören. Luftvägarna görs ofta ännu smalare som ett resultat av överskottet av slem som genereras. 

Vanliga symtom vid astma

Typiska astmasymtom är hosta, rosslande andning, andnöd och tryck över bröstet. Om dessa symtom ökar över flera dagar, vanligtvis efter att ha utsatts för någon utlösande faktor, kallas det för astmaattack. I vissa fall så kan de vara mycket störande och särskilt allvarliga attacker kan komma att kräva akut medicinsk hjälp.

De faktorer som utlöser astma kan komma i många olika former och skiljer sig åt för varje person. Alkohol, rökning/passiv rökning vissa livsmedel, stress, damm, pollen och hår från husdjur är några exempel. Hormonförändringar i kroppen som sker t.ex. i puberteten, i samband med graviditet eller vid övergångsåldern (klimakteriet) kan leda till en utveckling eller förvärring av symtomen hos kvinnor. Ökad andning eller förändringar i lufttemperaturen under träning kan också påverka för somliga.

Hur Montelukast behandlar astma

Tillståndet kan emellertid framgångsrikt hanteras genom lämplig medicinering och regelbundna medicinska kontroller. Montelukast är en så kallad preventer som användaren tar tillsammans med akut astmamedicin. Montelukast stoppar receptorerna i lungorna från att reagera på leukotriener, substansen som skapas av immunsystemet när de utsätts för vissa faktorer. Därigenom förhindras bronkerna att reagera på det som orsakar astmasymtomen.

Beställ Montelukast online

Du kan säkert och smidigt både få eller förnya ditt befintliga recept på Montelukast hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär online, direkt i datorn, smartphone eller surfplatta, som endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara säker, lämplig och ändamålsenlig för dina astmabesvär förskrivs ett e-recept åt dig. Alla godkända beställningar levereras med spårbar expressleverans nästa arbetsdag, raka spåret hem till din hemadress. 

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. På detta vid minimerar du risken för eventuella biverkningar samtidigt som du maximerar effekten av läkemedlet.

 1. Ta alltid Montelukast enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett som tas varje kväll.
 3. Läkemedlet kan tas med eller utan mat.
 4. Fortsätt att ta eventuella andra astmabehandlingar som ordinerats av din läkare.
 5. Om du har glömt att ta Montelukast, ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara din tablett vid den schemalagda tiden och fortsätt som vanligt.
 6. Observera att dessa tabletter inte behandlar en pågående astmaattack. Du kommer fortfarande att behöva bära din inhalator med dig om det händer.
 7. Montelukast är en underhållsbehandling vilket innebär att du ska fortsätta ta det även när du inte upplever några symtom. Din läkare kommer fortlöpande att granska din behandling och ge dig råd när du ska sluta använda det.
 8. Sluta inte behandlingen utan att först rådgöra med din läkare.
 9. Om du av misstag tar mer tabletter än du borde, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder läkemedlet. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Där hittar du kompletta anvisningar.

Montelukast bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Montelukast från FASS

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Montelukast 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Montelukast orsaka vissa biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Övre luftvägsinfektion

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Buksmärtor, huvudvärk, hudutslag, feber, illamående eller kräkningar eller diarré.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, sömnsvårigheter, känslor av depression, fientlighet och aggression, näsblod, svimningar, sömnighet, stickande känsla, torrhet i munnen, skakningar, anfall, muskel- eller ledvärk eller kramper, matsmältningsbesvär eller domningar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Hjärtklappning, en tendens att börja blöda lättare, minskad uppmärksamhet eller glömska.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

En desorienterad känsla, hallucinationer, suicidala känslor eller handlingar, hepatit.

Övriga biverkningar

Det finns en rad övriga biverkningar som också kan vara bra att känna till.  

 • Allergisk reaktion: en allergisk reaktion som kan innefatta svullnad i ansikte, hals eller i munnen. Även om något orsakar andningssvårigheter eller sväljning.
 • Churg–Strauss syndrom: vanliga symtom är en stickande känsla, domningar i benen, utslag, andningssvårigheter eller influensaliknande symtom.
 • Hudreaktioner: inklusive erytem multiforme eller erytem nodosum.
 • Förvärrad astma: om din astma har förvärrats sedan du tagit detta läkemedel bör du söka medicinsk rådgivning.

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar förknippat med Montelukast. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista. Se din bipacksedel för information om eventuella biverkningar.

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Montelukast 10 mg

Vanliga frågor: Montelukast

Vanliga frågor: Montelukast

Kan jag dricka alkohol i kombination med Montelukast?

Ja. Men trots att detta läkemedel inte tros påverkas av alkoholkonsumtion borde du undvika att dricka om det är en utlösare för dina astmasymtom.

Kan jag köra bil när jag använder Montelukast?

Biverkningarna av Montelukast kan innefatta yrsel och dåsighet. Om du upplever dessa biverkningar ska du inte köra och meddela din läkare.

Kan Montelukast användas när jag är gravid?

Rådfråga din läkare innan du tar denna behandling om du är gravid, ammar eller överväger att skaffa barn.

Hur ska jag Montelukast förvaras?

I rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Montelukast?

Montelukast innehåller: Montelukast, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa (LH-11), cellulosa-mikrokristallin, magnesiumstearat, titandioxid, hydroxipropylcellulosa (LF), makrogol 6000, hypromellos 6CPS (A) och järnoxid (Gul och röd).

Använd aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa Montelukast receptfritt?

Montelukast är inte tillgängligt att köpa receptfritt i Storbritannien. Din läkare måste utfärda recept innan du kan påbörja behandlingen.

Är Montelukast rätt behandling för mig?

Den typ av läkemedel du använder kommer att bestämmas av din ordinarie läkare eller andningssjuksköterska efter en bedömning av ditt tillstånd. För att begära ditt recept på Montelukast behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med hemleverans nästa arbetsdag.

Senast granskat:  19-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här