Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Diabetes

Diabetes typ 2, även känt som typ 2-diabetes eller vuxen- eller åldersdiabetes, är en endokrin sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker. Omkring 450.000 Svenskar har typ 2-diabetes.

Det har aldrig varit såhär enkelt att snabbt, säkert och smidigt få tilgång till läkemedel mot typ 2-diabetes online. Hos oss får du snabb läkarkonsultation, smidig receptförnyelse och gratis expressleverens - allt på nätet.

 1. Orsakar trötthet, torra ögon och frekvent urinering
 2. Allvarliga komplikationer kan uppstå över tid
 3. Behandlas effektivt med antidiabetika
 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

10 behandling(-ar) för Diabetes

Metformin

Metformin

 1. Effektiv på att hantera blodsockernivåer
 2. Hjälper till med diabeteskontroll
 3. Finns tillgänlig som filmdragerad tablett och oral lösning
Beställ nu
Victoza

Victoza

 1. Lätt att administrera
 2. Skicklig på att kontrollera diabetes
 3. Tas en gång om dagen
Beställ nu
Janumet

Janumet

 1. Effektiv behandling vid diabetes
 2. Tas två gånger om dagen
 3. Tillverkas av MSD
Beställ nu
Eucreas

Eucreas

 1. Tillgänglig i två dosstyrkor
 2. Effektiv behandlingsform vid diabetes
 3. Reducerar risken för komplikationer
Beställ nu
Onglyza

Onglyza

 1. Reglerar blodsockret
 2. Tas tillsammans med motion och kostomläggning
 3. Tas en gång om dagen
Beställ nu
Komboglyze

Komboglyze

 1. Tas två gånger om dagen
 2. Hjälper få blodsockret under kontroll
 3. Viktig del av diabetesbehandlingsprogram
Beställ nu
Competact

Competact

 1. Tas två gånger om dagen
 2. Hjälper till med hanteringen av diabetes
 3. Varumärkesskyddad behandling
Beställ nu
Glucophage

Glucophage

 1. Finns som tablett och som pulver
 2. Finns även som kapslar
 3. Effektiv på att kontrollera diabetes
Mer information
Jentadueto

Jentadueto

 1. Kombinerad, smidig behandling
 2. Effektiv på att hantera blodsockernivåer
 3. Tas två gånger om dagen
Mer information
Yaltormin

Yaltormin

 1. Höjer insulinets effektivitet
 2. Tablettbehandling tillgänglig i tre olika doser
 3. Innehåller metformin
Mer information
Översikt

Översikt

Diabetes typ 2, även kallat åldersdiabetes, vuxendiabetes eller typ 2-diabetes, är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Andelen diabetiker i Sverige sägs kunna variera från cirka 368.000 upp till 676.000 men som vanligast sägs det att omkring 450.000 svenskar har diabetes - varav omkring 85-90 % av dessa har typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren mellan typ 1 och typ 2-diabetes äs högt blodsocker, men utöver det finns det en rad olikheter.

Personer med typ 1-diabetes kommer normalt att inte producera något insulin alls på grund av att immunsystemet hämmar bukspottkörtelns funktion. Vid typ 2-diabetes, å andra sidan, kan kroppen producera insulin men dock inte tillräckligt för att hålla blodsockernivåerna i schack. Typ 1-diabetes utvecklas oftast i mycket tidig ålder medan uppkomsten av typ 2-diabetes är mycket mer sannolik att inträffa hos de som är över 40 år - även fast det kan inträffa tidigare än så.

Många faktorer kan bidra till utveckling av typ 2-diabetes, och de flesta av dessa är livsstilsrelaterade. Onyttig mat i kombination brist på motion ökar risken för övervikt vilket i sin tur kraftigt ökar risken för typ 2-diabetes. Även rökning, frekvent alkoholkonsumtion samt ökade mängder av stresshormonet kortisol ökar risken för sjukdomen. Etnicitet tros även spela en roll; typ 2-diabetes är vanligare hos personer av kinesiskt, sydasiatiskt, afrikanskt och afro-karibiskt etniskt ursprung.

Symptomen vid typ 2-diabetes framträder ofta långsamt under en längre perioder. De vanligaste symptomen, synproblem orsakat av torrhet i ögonen, ökad urinering och känslor av letargi eller trötthet, är i regel helt ofarliga och övergående - vilket kan resultera i att sjukdomen ofta går odiagnostiserad i längre perioder. Men det finns ett antal tydliga kroppsförändringar som man bör vara uppmärksam på, eftersom tidig vård kan förhindra allvarliga följdsjukdomar som hjärtfel och nervfel. Även skador på njurarna och levern, hjärtinfarkt och stroke kan uppstå om sjukdomen går obehandlad. Det är därför viktigt att blodsockernivåer regelbundet kontrolleras, då dessa komplikationer kan undvikas.

Typ 2-diabetes kan i mycket stor utsträckning förebyggas och begränsas genom livsstilsförändringar. De som är överviktiga kommer rekommenderas viktminskning; oftast genom kostomläggning och ökad motion. Hos vissa räcker dock inte dessa åtgärder för att fullt hålla blodsockret lågt. I de fallen finns receptbelagda behandlingar tillgänliga.

Vilket läkemedel som skrivs ut bestäms oftast beroende på allvarsgraden av sjukdomen samt hur stor inverkan kostomläggning och ökad motion gett. Metformin och Glucophage är exempel på läkemedel med en aktiv ingrediens, biguanid, som verkar genom att reducera mängden socker i blodet på tre sätt; genom att begränsa sockerproduktionen i levern, öka mängden socker som tas upp ur blodet av muskelceller samt bromsa intaget av socker genom tarmen.

Onglyza, i sin tur, innehåller den aktiva substansen saxagliptin, som tillhör läkemedelsgruppen dipeptidylpeptidas 4-hämmare (vanligt förkortat DPP-4-hämmare). Enkelt uttryckt så hämmar läkemedlet det enzym som är ansvarigt för att bryta ner insulin och öka mängden hormoner. Genom att besvara närvaron av dessa hormoner hjälper läkemedlet bukspottkörteln att generera mer insulin, vilket i sin tur reglerar blodsockret.

I de fall som dessa behandlingar varit otillräckliga kan ett kombinerande läkemedel med biguanider och DPP-4-hämmare, som Jentadueto eller Komboglyze. Victoza, å andra sidan, är en injektionsvätska som fördelas genom injektionspenna. Victoza innehåller liraglutid, en substans som verkar i kroppen på samma sätt som ovan nämnda insulinhöjande hormoner. På detta vis stimuleras insulinproduktionen samtidigt som passagen av mat genom tarmen bromsas.

För dig som önskar att snabbt, säkert och smidigt köpa eller förnya recept för behandlingar vid typ 2-diabetes är Treated.com den perfekta platsen. Allt du behöver göra är att välja produkt och dos, och sedan fylla i vårt medicinska frågeformulär - som tar mindre än fem minuter - sedan sköter vi resten! En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende, och om behandlingen bedöms lämplig och ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien med spårbar expressleverans. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag - så att du inte behöver vänta med att inleda din behandling.

Senast granskat:  15-04-2019
Behandlingar vid typ 2-diabetes

Behandlingar vid typ 2-diabetes

När typ 2-diabetes behandlas är livsstilsfaktorer som kost och motion väldigt centrala. Vanligast rekommenderas en mer balanserad och hälsosam livsstil där kostomläggning kombineras med mer motion. Rökavvänjning samt minskat alkoholintag är två ytterligare åtgärder som kan hjälpa. Om dessa åtgärder emellertid inte räcker kan ett läkemedel behöva sättas in för att sänka blodsockervärdet - gärna till ett värde som närmar sig blodsockervärdet hos en person utan diabetes.

Exempel på behandlingar som sänker blodsockervärden är Glucophage och den generiska versionen Metformin, samt Dipeptidylpeptidas 4-hämmare, vanligt förkortat DPP-4-hämmare, som t.ex. Onglyza. En rad läkemedel innehåller en kombination av dessa ingredienser, som t.ex. Janumet och Komboglyze. Vissa läkemedel blandar även metformin med tiazolidindion, exempelvis Competact. De flesta läkemedel vid typ 2-diabetes kommer i form av tabletter. Det är dock inte helt ovanligt med injicerbara läkemedel, som t.ex. Victoza, eller orala lösningar som t.ex. Metformin.

Vilken behandlingsmetod som lämpar sig best för dig bedöms utifrån din situation, där faktorer som vilka andra läkemedel du (eventuellt) tar samt hur långt gången din behandling är för stunden. Kombinerande läkemedel skrivs i regel ut i de fall där läkemedel med endast en substans inte varit tillräckliga i att lindra besvär.

Hur fungerar de?

Främst genom att sänka blodsockernivåerna.

Biguanider som Glucophage verkar genom att minska sockerproduktionen i levern, vilket gör muskelcellerna mer mottagliga till insulin, så att de kan utvinna mer socker från blodet. Biguanider hämmar även upptaget av socker hos tarmen.

DPP-4-hämmare som saxagliptin, som är den aktiva ingrediensen i Onglyza, hämmar den enzymatiska reduktionen av GLP-1 och GIP - som är hormoner som ökar insulinnivåerna genom att verka på bukspottkörteln. De begränsar även förekomsten av glukagon, som är en kemikalie som gör att levern genererar fler sockerarter.

Tiazolidindioner ökar effektivitetsgraden av insulin genom att hjälpa kroppens celler med att vara mer mottagliga för det, vilket även det hjälper till med att sänka blodsockerhalterna.

Finns det några biverkningar?

Se respektive produktsida för eventuella biverkningar. Då biverkningarna skiljer sig från läkemedel till läkemedel är det mycket viktigt att du noggrant läser igenom bipacksedeln före användning.

Kan jag kombinera dessa läkemedel med andra läkemedel?

I vissa fall kan samtidigt intag av antikoagulanter eller antibiotika överakas eller justeras - eller i vissa fall helt undvikas - vid användande av läkemedel mot typ 2-diabetes. Se respektive produktsida för detaljerad information om eventuella interaktioner med andra läkemedel.

Senast granskat:  15-04-2019
Vanliga frågor: Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes

Vanliga frågor: Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingarna?

Den största skillnaden mellan behandlingarna är dess innehåll. Monoterapi, behandling med läkemedel innehållandes endast en aktiv substans, kommer i form av Glucophage, Metformin, Onglyza och Victoza. De kombinerande läkemedlena, Competact, Jentadueto, Eucreas, Janumet och Komboglyze, innehåller två aktiva substanser. Det finns en rad olika dosnivåer tillgängliga och läkare kommer bedöma vilken som är lämplig för dig utifrån dina blodsockernivåer samt hur långt gångna dina besvär är.

Ska jag använda tabletter, orala lösningar eller injektionsvätska?

Även detta är något som din förskrivare kommer att bedöma utifrån din situation. Vilken appliceringsmetod du är som mest bekväm med kan även tas i beaktning vid receptutskrivning, rådfråga alltid läkare vid konsultation.

Finns det olika biverkningar förknippade med dessa behandlingar?

Ja, och de kan skilja sig nämnvärt från behandling till behandling. Se respektive läkemedels produktsida för omfattande genomgång av eventuella biverkningar.

Är det rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Välj din produkt och dos, och fyll i vårt frågeformulär. Därefter sköter en av våra legitimerade läkare resten! Bedöms behandlingen ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Skulle behandlingen bedömas olämplig kan en alternativ behandlingsform rekommenderas.

Senast granskat:  15-04-2019

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här