Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Victoza

Liraglutid

Victoza är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av injektionsvätska. Läkemedlet verkar genom att kontrollera blodsockernivåerna och tillverkas av Novo Nordisk.

Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst är det lätt att få recept utskrivet och förnyat. Välj bara läkemedel, dos och fyll i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag! 

Den aktiva substansen i Victoza, Liraglutid, används även vid viktnedgång. Läs mer under det utbytbara läkemedlet Saxenda.

+1400 recensioner via Trustpilot
Victoza6 mg/ml

Victoza innehåller 6 mg liraglutid per milliliter lösning. Rekommenderad startdos är 0.6 ml per dag som sedan höjs efter en tid som specificeras av din läkare. OBS: nålar ingår inte.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Victoza är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av injektionsvätska. Läkemedlet verkar genom att kontrollera blodsockernivåerna och tillverkas av Novo Nordisk.

Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst är det lätt att få recept utskrivet och förnyat. Välj bara läkemedel, dos och fyll i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag! 

Den aktiva substansen i Victoza, Liraglutid, används även vid viktnedgång. Läs mer under det utbytbara läkemedlet Saxenda.

Översikt

Victoza - typ 2-diabetes och viktminskning

Victoza är ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes som kommer i form av injektionsvätska, som fördelas ur injektionspenna. Läkemedlet injiceras under huden (subkutant) och hanterar ditt blodsocker på ett antal olika sätt. Du ska alltid ha blivit instruerad av läkare eller sjukvårdspersonal om hur du använder läkemedlet innan du inleder behandlingen. Victoza tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Victoza vid viktnedgång?

Den aktiva substansen i Victoza, Liraglutid, återfinns även i Saxenda som kan användas om det primära målet är att gå ner i vikt. Våra läkare förskriver därmed enbart Victoza för typ 2-diabetes och Saxenda vid viktnedgång. Två olika läkemedel men med samma verksamma substans och mängd.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes. Till skillnad från typ 1, som är en autoimmun sjukdom där bukspottkörteln ofta inte producerar något insulin alls, så kännetecknas typ 2 av att insulinproduktionen är låg. Bukspottkörteln producerar alltså insulin, men inte tillräckliga mängder för att hålla blodsockervärdena i balans.

Om du är överviktig, äter ohälsosam kost och inte motionerar tillräckligt är du i riskzonen för att utveckla sjukdomen - i synnerhet om du är över 40.  Även vissa etniska grupper löper större risk; personer av sydasiatiskt, kinesiskt, svart karibiskt eller svart afrikanskt ursprung.

Vilka är symptomen vid typ 2-diabetes?

Symptomen vid typ 2-diabetes framträder ofta långsamt under en längre period och är i regel milda. Några vanliga symptom är trötthet, torrhet i ögonen (som kan leda till synproblem) och ökat behov av att urinera. Om typ 2-diabetes inte behandlas finns risken för allvarliga komplikationer som skador på organ eller nervsystem eller hjärtproblem - därför är det mycket viktigt att söka behandling omgående.

Om sjukdomen upptäcks tidigt går det att förebygga den genom olika åtgärder. Kostomläggning, viktminskning och mer motion är mycket bra sätt att lyckas kontrollera blodsockernivåer på. Dock kommer inte dessa åtgärder alltid vara tillräckliga, och i de fall där blodsockernivåerna behöver kontrolleras ytterligare kan en receptbelagd behandling skrivas ut.

Den aktiva ingrediensen i Victoza är liraglutid och det är en substans som verkar genom att kopiera aktiviteten av hormonet GLP-1. Läkemedlet verkar genom att bidra till att öka bukspottkörtelns insulinproduktion, vilket gör att mer socker tas upp från blodet. Vidare begränsas även glukagonets effekt på levern i syfte att begränsa glukosproduktionen från samma organ vilket konsekvent ger ett mer balanserat sockerupptag från mat, och övertygar receptorer i hjärnan att magen är full.

Köpa Victoza online

Det har aldrig varit enklare att få tillgång till din receptbelagda behandling vid typ 2-diabetes online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende, och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från ett av våra partnerapotek, med spårbar expressleverans direkt hem till din ytterdörr.

Beställ nu
Senast granskat:  03-05-2022
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Victoza enligt din läkares eller förksirvares anvisningar. Se även till att noga läsa igenom den bifogade bipacksedeln före användning. På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Tas enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad startdos är en injektion om 0.6 mg dagligen för en period på en vecka eller längre.
 3. Din förskrivare kommer att bestämma när dosnivån höjs till 1.2 mg per dag.
 4. Om dosnivån på 1.2 mg inte varit tillräcklig kan nivån höjas till 1.8 mg dagligen.
 5. Injektionen kan tas när som helst under dagen. Det rekommenderas dock att du tar den vid samma tidpunkt varje dag, för att underlätta att komma ihåg.
 6. Läkemedlet fördelas ur en injektionspenna. Därför är det mycket viktigt att noggrant följer instruktionerna för hur du tar läkemedlet. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.
 7. Innan du använder injektionspennan för första gången visar en läkare eller sjuksköterska hur du använder den.
 8. Ta av pennans yttre och inre nålskydd.
 9. Kasta det inre nålskyddet men behåll det yttre.
 10. Använd alltid en ny injektionsnål för varje injektion.
 11. Kontrollera flödet med varje ny penna.
 12. Välj din dosnivå nivå genom dosväljaren.
 13. Injicera under huden (subkutant), och inte in i en ven eller muskel. De bästa områdena att ta injektionen på är framsidan av låren, framsidan av midjan (buken) eller överarmen.
 14. Håll doseringsknappen nedtryckt och låt injektionsnålen sitta kvar under huden i minst sex sekunder.
 15. För in injektionsnålens spets i det yttre nålskyddet och skruva loss det. Kasta nålen.
 16. Förvara alltid injektionspennan utan fastsatt nål.
 17. Överskrid aldrig den dosmängd som ordinerats till dig.
 18. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha använt Victoza ska du hoppa över den glömda dosen. Ta nästa dos som vanligt följande dag.

Riktlinjerna ovan är endast en summering över hur du använder Victoza. Det är mycket viktigt att du läst igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder denna behandling. Där återfinns detaljerade anvisningar.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  03-05-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Victoza 6 mg/ml

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Victoza orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte behöver uppleva dem.

Tala genast om för läkare eller uppsök akutvård om du skulle uppleva tecken på något av följande: hypoglykemi, som t.ex. kallsvettningar, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, stark hungerkänsla, synstörningar, trötthet eller svaghet, ångest, förvirring, koncentrationssvårigheter, darrningar, tarmvred som t.ex. magont, uppsvälldhet eller kräkningar, inflammation i bukspottkörteln, som kännetecknas av illamående, kräkningar eller svår och ihållande smärta i buken som strålar ut mot ryggen eller tecken på allergisk reaktion såsom andningssvårigheter, svullnad av hals och ansikte eller snabb hjärtrytm.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användar eller fler):

Diarré eller illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, illamående, matsmältningsbesvär, gastrit, förstoppning, gastroesofageal refluxsjukdom, magbesvär, gasbildning, aptitlöshet, bronkit, förkylning, yrsel, ökad hjärtfrekvens, trötthet, tandvärk, eller lokal hudirritation vid appliceringsstället.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Klåda, urtikaria, uttorkning eller allmän sjukdomskänsla.

Ovan lista är inte en komplett genomgång över eventuella biverkningar förknippade med Victoza. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Victoza

Tala alltid om för läkare om du tar några andra läkemedel, även receptfria. Följande kan interagera med Victoza och påverka dess funktion: sulfonylurea som t.ex. glimepirid eller glibenklamid eller warfarin eller andra antikoagulantia.

Andra sjukdomar och Victoza

Denna behandling kan vara olämplig för dig som har typ 1-diabetes eller för dig som har haft diabetisk ketoacidos, svår njursjukdom eller om du är på dialysbehandling, leversjukdom, hjärtsvikt, gastropares, inflammatorisk tarmsjukdom, akut pankreatit eller sköldkörtelsjukdom.

Senast granskat:  03-05-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Victoza 6 mg/ml

Vanliga frågor: Victoza

Vanliga frågor: Victoza

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Victoza?

Samtidig konsumtion av Victoza och alkohol rekommenderas inte.

Kan jag köra bil när jag använder Victoza?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. I sådant fall ska du avstå från att köra och kontakta läkare.

Kan Victoza användas när jag är gravid?

Nej. Victoza ska inte användas under gravididet eller ammning.

Hur ska Victoza förvaras?

Förvaras i kylskåp och mellan 2°C–8°C. Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfack.

Kan jag vara allergisk mot Victoza?

Victoza innehåller: liraglutid, dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol och vatten för injektionsvätskor.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Victoza receptfritt?

Nej. Victoza är en receptbelagd behandling vid typ 2-diabetes. Detta innebär att en läkare kommer att behöva granska ditt ärende noggrant och skriva ut ett recept om det bedöms att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig.

Är Victoza rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Efter att du utförligt fyllt i formuläret kommer en av våra legitimerade läkare att noggrant granska ditt ärende. Bedöms det att Victoza är en säker och lämplig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp i vårt apotek och skickas direkt, med spårbar sändning. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag, detta så att du kan inleda din behandling så snabbt som möjligt.

Senast granskat:  03-05-2022
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här