Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Eucreas

Vildagliptin/Metformin Hydrochloride

Eucreas är ett kombinerande peroralt diabetesmedel som hjälper till att reglera blodsockernivån. Eucreas ingår i läkemedelsgruppen antidiabetika.

Långt ifrån alla har tid att träffa sin husläkare för att sedan besöka ett apotek vid varje tillfälle ett recept behöver förnyas. Vår tjänst är utformad så att du slipper allt detta. Hos oss kan du både få recept utskrivna samt förnya dem snabbt, smidigt och enkelt - online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Eucreas50 mg/850 mg

Denna dos innehåller 50 mg vildagliptin och 850 mg metformin. Rekommenderad dos är en tablett två gånger om dagen, i samband med måltid.

+ Gratis expressfrakt
Eucreas50 mg/1000 mg

Denna dos innehåller 50 mg vildagliptin och 1000 mg metformin och skrivs ut i de fall som den lägre dosen visat sig vara otillräcklig.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Eucreas är ett kombinerande peroralt diabetesmedel som hjälper till att reglera blodsockernivån. Eucreas ingår i läkemedelsgruppen antidiabetika.

Långt ifrån alla har tid att träffa sin husläkare för att sedan besöka ett apotek vid varje tillfälle ett recept behöver förnyas. Vår tjänst är utformad så att du slipper allt detta. Hos oss kan du både få recept utskrivna samt förnya dem snabbt, smidigt och enkelt - online.

Översikt

Översikt

Eucreas är en behandling för vuxna patienter med typ 2-diabetes. Läkemedlet kommer i form av filmdragerad tablett och innehåller två aktiva ingredienser; metformin och dildagliptin. Båda dessa ingredienser hjälper kroppen att producera och bättre utnyttja insulin. Tabletterna tas vanligtvis två gånger dagligen, i samband med måltid. Eucreas är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis.

Det uppskattas att omkring 450.000 människor i Sverige har diabetes. Det antas dock finnas ett mörkertal då det för vissa kan ta flera år att få diagnosen. Den stora majoriteten, omkring 85 till 90 procent, av de som har diabetes i Sverige har diabetes typ 2. Typ 2-diabetes kommer oftast i vuxen ålder och mer än var tionde person över 65 har typ 2-diabetes. Risken för sjukdomen ökar vid flytt från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda.

Vad som skiljer typ 2-diabetes från typ 1 är i huvudsak ålder och livsstilsfaktorer. Typ 1-diabetes utvecklas i regel under 25 års ålder och kommer ofta med ett snabbt sjukdomsförlopp. Typ 2-diabetes, å andra sidan, utvecklas i regel i vuxen ålder och risken för att få sjukdomen höjs i takt med att du blir äldre. Vid typ 2-diabetes producerar kroppen lite insulin men inte tillräckligt och symptomen är ofta lättare och kommer smygande.

De vanligaste symptomen vid typ 2-diabetes är att ständigt känna sig törstig eller trött, synproblem som t.ex. dimsyn (orsakat av torra ögon), dramatiska eller oförklarliga viktminskningar samt mer frekvent urinering. Att få sin typ 2-diabetes behandlat är mycket viktigt eftersom det är ett tillstånd som kan försämras med tiden och leda till komplikationer. Personer med diabetes är i riskzonen för hjärtattack och stroke samt olika typer av nervskador och njursjukdomar.

Det finns en rad faktorer som kan orsaka diabetes. Du löper högre risk att utveckla typ 2-diabetes om den finns i din familjehistoria samt om du är över 40 eller överviktig. Även etnicitet tros spela en roll. De av sydasiatiskt, kinesiskt, svart afrikanskt eller svart karibiskt ursprung får lättare typ 2-diabetes.

När typ 2-diabetes behandlas är livsstilsfaktorer som kost och motion väldigt centrala. Vanligast rekommenderas en mer balanserad och hälsosam livsstil där kostomläggning kombineras med mer motion. Rökavvänjning samt minskat alkoholintag är två ytterligare åtgärder som kan hjälpa.

Ifall motion tillsammans med ändrade matvanor inte räcker kan ett läkemedel behövas för att sänka blodsockervärdet till en nivå som närmar sig önskad. Vanligast är att antidiabetika som metformin sätts in för att behandla de olika besvären. Metformin verkar dels genom att sänka mängden socker i blodet (genom att minska den mängd som produceras av levern) samt genom att underlätta för upptaget av glukos från blodet genom muskelcellerna. Metformin saktar också ner upptaget av socker från mat av tarmana.

I de fall där endast metformin satts in och varit otillräcklig i att behandla besvären kan läkare komma att skriva ut en kombinerad behandling, som t.ex. Eucreas - som innehåller både metformin och vildagliptin. Vildagliptin är i huvudsak till för att hämma den enzymatiska nedbrytningen av inretiormoner. Dessa hormoner hjälper bukspottkörteln i att agera på intag av föda med förhöjd generering av insulin. Inretiormoner spelar även en central roll i begränsandet av ängden glukos i levern. Genom att hämma dessa hormoner från att brytas ner underlättas det för kroppen att bibehålla kontrollen över dess blodsockernivåer.

Nu kan du få snabb, smidig och säker tillgång till Eucreas online. Genom ett klick har du behandlingen vid din ytterdörr inom 24 timmar och receptförnyelse är en precis lika smidig process. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sen sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om hen bedömer att Eucreas är en lämplig och ändamålsenlig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept ut, innan läkemedlet skickas med spårbar expressleverans direkt från vårt apotek.

Beställ nu
Senast granskat:  19-12-2017
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att du alltid använder Eucreas enligt din läkares anvisningar då dosen varierar mellan olika personer beroende på deras sjukdomstillstånd. I tillägg till detta bör du även noggrant läsa igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Dessa steg kommer hjälpa dig i att maximera effekten av Eucreas samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta enligt din läkares anvisningar.
 2. Den rekommenderade dosen är en filmdragerad tablett två gånger dagligen.
 3. Ta en tablett på morgonen och en på kvällen i samband med eller strax efter måltid. Svälj tabletterna hela med vatten.
 4. Din läkare kan komma att kontrollera att dina njurar fungerar normalt under behandlingstiden.
 5. Överskrid inte dosen som ordinerats till dig.
 6. Om du glömt att ta Eucreas, ta den vid nästa måltid, såvida det inte är dags att ta nästa dos. Ta aldrig dubbel dos (två tabletter på samma gång) för att kompensera för glömd tablett.

Ovan lista är en endast en summering över hur du använder Eucreas. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar kompletta anvisningar över hur du använder detta läkemedel.

Eucreas bipacksedel hos FASS (50 mg/ 850 mg)

Eucreas bipacksedel hos FASS (50 mg/ 1000 mg)

Senast granskat:  19-12-2017
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Eucreas 50 mg/850 mg

Eucreas 50 mg/1000 mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att vara medveten om de eventuella biverkningar som Eucreas kan orsaka då vissa kan kräva att du behöver uppsöka läkarvård. Tala genast om för läkare om du upplever några tecken på angiödem som t.ex. svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, andningssvårigheter, plötsliga hudutslag eller nässelfeber, mjölksyraacidos, hepatit som gulfärgning av hud och ögon eller pankreatit, som kännetecknas av ihållande smärta i buken.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Diarré, illamående, kräkningar, smärta i eller runt magen eller aptitförlust.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Darrningar som inte kan kontrolleras, huvudvärk, yrsel, metallsmak i munnen eller lågt blodsocker.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ledvärk, trötthet, förstoppning eller svullna händer, vrister eller fötter.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Halsont, rinnande näsa, feber eller brist på vitamin B12 i blodet.

Andra läkemedel och Eucreas

Det är mycket viktigt att du alltid redogör för vilka andra läkemedel du tar eller har tagit, även receptfria sådana, då vissa kan interagera med Eucreas. Följande kan påverka funktionen av Eucreas: glukokortikoider, beta-2-agonister, annan antidiabetika, diuretika, ACE-hämmare eller läkemedel som påverkar sköldkörteln eller nervsystemet.

Andra sjukdomar och Eucreas

Eucreas bör inte användas om du haft allvarlig komplikationer i samband med diabetes som t.ex. diabetisk ketoacidos, eller om du nyligen haft en hjärtattack eller andra hjärtproblem, ska genomgå en kontraströntgen, har njurproblem, allvarlig infektion eller är allvarligt uttorkad.

Eucreas kan också vara olämplig för de med leverproblem, som dricker överdrivna mängder alkohol, ammar, har en sjukdom i bukspottkörteln, tar sulfonured, som tidigare tagit vildagliptin men var tvungen att avsluta behandlingen på grund av leversjukdom eller för dig som ska genomgå kirurgi.

Senast granskat:  19-12-2017
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Eucreas 50 mg/850 mg

Eucreas 50 mg/1000 mg

Vanliga frågor: Eucreas

Vanliga frågor: Eucreas

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Eucreas?

Undvik intag av alkohol när du tar Eucreas då alkohol kan öka risken för laktatacidos.

Kan jag köra bil när jag använder Eucreas?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. Om så är fallet ska du inte köra.

Kan Eucreas användas när jag är gravid?

Eucreas rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Hur ska Eucreas förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Eucreas?

Eucreas innehåller: vildagliptin, metforminhydroklorid, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), makrogol 4000 och talk. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Eucreas receptfritt?

Nej. Eucreas än receptbelagt läkemedel och en läkare måste ha gjort bedömningen att det är en säker och ändamålsenlig behandling för dig om ett recept ska skrivas ut. Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst online kan du få ett elektroniskt recept för Eucreas.

Är Eucreas rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Gör en av våra legitimerade läkare bedömningen att Eucreas är ett lämpligt läkemedel mot dina besvär så skrivs ett elektroniskt recept ut. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar expressändning och levereras inom 24 timmar.

Senast granskat:  19-12-2017
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här