Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Metformin

Metformin Hydrochloride

Metformin är en behandling vid typ 2-diabetes. Läkemedlet är den generiska versionen av Glucophage och tillverkas av olika läkemedelsföretag, inklusive Milipharm och Rosemont.

Treated.com är perfekt för dig som vill undvika att behöva ta dig tiden att lämna arbete för sjukvårdsbesök. Med vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du snabbt, smidigt och säkert köpa och förnya recept för dina behandlingar online.

+1400 recensioner via Trustpilot
Metformin500 mg

Denna tablett innehåller 500 mg metformin och är rekommenderad startdos. En tablett tas två till tre gånger dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Metformin850 mg

Denna dos innehåller 850 mg metformin och är för de fall som den lägre dosen varit otillräcklig. Typisk dos är en tablett två gånger dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Metformin Oral Solution SF500 mg/5 ml

Den orala lösningen innehåller 500 mg metformin per 5 ml. Administreras vanligen två eller tre gånger dagligen enligt anvisningar. Din läkare kan komma att höja dosen vid behov.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Metformin är en behandling vid typ 2-diabetes. Läkemedlet är den generiska versionen av Glucophage och tillverkas av olika läkemedelsföretag, inklusive Milipharm och Rosemont.

Treated.com är perfekt för dig som vill undvika att behöva ta dig tiden att lämna arbete för sjukvårdsbesök. Med vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du snabbt, smidigt och säkert köpa och förnya recept för dina behandlingar online.

Översikt

Översikt - Metformin

Metformin är en behandling vid typ 2-diabetes. Det är den generiska versionen av Glucophage och verkar på samma sätt. Den aktiva substansen, metformin, verkar genom att hjälpa kroppen med att kontrollera blodsockernivåer genom att höja insulinets effektivitet. Metformin är en receptbelagd behandling som finns tillgänglig som både oral lösning och som filmdragerad tablett.

 1. Behandling mot typ 2-diabetes
 2. Ca 450.000 svenskar har idag diabetes
 3. Generisk version av Glucophage

Omkring 450.000 svenskar har diabetes och utav dem har de allra flesta diabetes typ 2. Sjukdomen karaktäriseras av långsamt framkrypande, milda och övergående symptom - som ofta inträder efter att personen fyllt 40. De vanligaste symptomen är ökat behov av att urinera, torra ögon som kan leda till synproblem samt allmänna känslor av trötthet och slöhet. I och med att symptomen gradvis träder fram finns det en risk att sjukdomen går odiagnostiserad, vilket dessvärre kan leda till komplikationer.

Skillnad på typ 1-diabetes och typ 2-diabetes

Till skillnad från typ 1-diabetes, som är en autoimmun sjukdom där immunsystemet felaktigen angriper bukspottkörteln och oftast manifesterar sig i mycket ung ålder, är typ 2-diabetes något som utvecklas i vuxen ålder. Sjukdomen orsakas dessutom oftast av livsstilsfaktorer såsom övervikt, brist på motion eller ohälsosam kost. Personer av viss etnisk bakgrund löper även en störra risk att utveckla sjukdomen. Dessa är kinesisk, sydasiatisk, afro-karibisk samt svart afrikansk etnisk bakgrund.

Enkelt uttryckt producerar inte personer med typ 2-diabetes tillräckliga mängder med insulin för att hantera kroppens blodsockernivåer. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan den leda till en rad farliga komplikationer, då kontinuerligt högt blodsocker kan kan ge skador på nerver, organ och hjärta.

Vanligtvis är första steget vid behandling av typ 2-diabetes är föreslagna livsstilsförändringar, som t.ex. mer nyttig kost samt mer motion. Men i de fall där dessa åtgärder är otillräckliga för att sänka patientens blodsockervärden så finns kan en receptbelagd behandling skrivas ut i syfte att få blodsockernivåerna att närma sig normalnivåer.

Vad gör Metformin?

Metformin är ett typ av läkemedel som kallas biguanider och verkar genom att minska mängden blodsocker som produceras på tre sätt: genom att reducera mängden socker som produceras av levern, genom att öka mottagligheten hos kroppens celler för att ta upp insulin samt genom att öka upptaget av glukos från blodet.

Det är alltid mycket viktigt att vara försiktigt när du köper generiska läkemedel, som t.ex. Metformin, online. Kontrollera alltid noggrant att det är ett registrerat apotek då vissa sidor kan hävda att de erbjuder generika, även fast läkemedlet juridiskt ännu inte existerar. Ditt medicinska ärende måste alltid granskas av en legitimerad läkare för att ett elektroniskt recept ska skrivas ut.

Beställ Metformin online hos Treated.com

Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya dina recept hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla beställningar paketeras och skickas med expressleverans från vårt registrerade och EU-godkända apotek i Storbritannien. Leverans sker nästföljande arbetsdag direkt till din hemadress - så att du kan börja din behandling så snabbt som möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  08-04-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid detta läkemedel i linje med din läkares eller förksirvares anvisningar. Se även till att noga läsa igenom den bifogade bipacksedeln före användning. På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

För Metformin oral lösning:

 1. Stardosen är i de allra flesta fall 500 mg (en 5 ml sked) två till tre gånger dagligen.
 2. Din läkare kan komma att höja dosen till 3000 mg (6 stycken skedar à 5 ml). Detta är maxdosen och ska tas vid tre separata tillfällen under dagen.

För Metformin filmdragerad tablett:

 1. Rekommenderad startdos är en tablett på 500 mg eller 850 mg, som tas två till tre gånger dagligen.
 2. Efter en tids bedömning kan denna dosnivån höjas till maxdosen om 3000 mg per dag, som fördelas ut över tre tillfällen per dag.
 3. För båda versionerna:
 4. Ta tillsammans med mat.
 5. Sprid ut dina doser jämnt över hela dagen.
 6. Överskrid aldrig mängden som ordinerats till dig.
 7. Om du glömt ta en dos ska du bara hoppa över den och ta nästa som schemalagt.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Metformin oral lösning och tabletter. Se den bifogade bipacksedeln för komplett lista över anvisningar.

Ladda ner bipacksedel (Metformin Actavis)

Detta läkemedel tillverkas i Sverige av Actavis.

Senast granskat:  08-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Metformin 500 mg

Metformin 850 mg

Metformin Oral Solution SF 500 mg/5 ml

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Metformin orsaka vissa biverkningar. Tala genast om för läkare om du skulle uppleva tecken på något av följande: laktatacidos, som t.ex. illamående eller kräkningar, buksmärta, muskelkramper, svår trötthet och andningssvårigheter eller en allergisk reaktion, som t.ex. svullnad av ansikte, läppar, mun och tunga, svåra utslag eller nässelfeber.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Matsmältningsproblem, illamående eller kräkningar, diarré, magsmärtor, eller aptitlöshet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Hudreaktioner såsom erytem, ​​klåda eller kliande utslag, eller minskade nivåer av B12 i blodet.

Ovan lista är endast en sammanfattning av eventuella biverkningar förknippade med Metformin. Komplett lista över biverkningar återfinns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Metformin

Tala alltid om för om du tar andra läkemedel, då vissa kan interagera med funktionen av Metformin, t.ex.: ACE-hämmare, diuretika, beta-2-agonister, kortikosteroider eller andra läkemedel för att behandla diabetes mellitus.

Andra sjukdomar och Metformin

Informera alltid om din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Avstå från att använda detta läkemedel om du har lever- eller njurproblem, okontrollerbar diabetes som t.ex. allvarlig hyperglykemi eller ketoacidos, är uttorkad som en följd av ihållande och allvarlig diarré eller om du haft en allvarlig infektion, blir behandlad för hjärtfel eller nyligen haft en hjärtattack, har allvarliga blodcirkulationsproblem eller om du dricker stora mängder alkohol.

Rådfråga läkare om du ska genomgå en större operation eller om du ska få kontrastmedel innehållande jod (används i samband med röntgen).

Senast granskat:  08-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Metformin 500 mg

Metformin 850 mg

Metformin Oral Solution SF 500 mg/5 ml

Vanliga frågor: Metformin

Vanliga frågor: Metformin

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Metformin?

Nej. Risken för laktacidos höjs när du dricker alkohol samtidigt som du behandlas med Metformin.

Kan jag köra bil när jag använder Metformin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka eller försämra din körförmåga eller ditt omdöme - i sådant fall ska du avstå från att köra.

Kan Metformin användas när jag är gravid?

Metformin är inte lämpligt för de som är gravida eller ammar. Tala med din läkare om en behandlingsform som lämpar sig bra för din situation.

Hur ska Metformin förvaras?

Förvaras svalt, under 25°C. Metformin oral lösning ska inte användas längre än 28 dagar efter att den öppnats.

Kan jag vara allergisk mot Metformin?

Metformin filmdragerade tabletter innehåller: metforminhydroklorid, povidon, magnesiumstearat, hypromellos, och makrogol.

Metformin oral lösning innehåller: metforminhydroklorid, natrium (E219), natrium (E217), flytande maltitol (E965), natriumdivätefosfatdihydrat, vattenfritt dinatriumvätefosfat (E339), acesulfamkalium (E950) , ammoniak karamell (E150c), pepparmintsmak (innehållande propylenglykol, isopropylalkohol och pulegon), persikosmak (innehållande propylenglykol och isopropylalkohol) och renat vatten.

Använd inte Metformin om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Metformin receptfritt?

Nej. Komboglyze är en receptbelagd behandling vilket innebär att en av våra läkare måste skriva ut ett recept till dig om du vill kunna köpa läkemedlet. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra läkare bedöma om behandlingen är lämplig för dig.

Är Metformin rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom endast ett par minuter. Fyll i vårt snabba och konfidentiella medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig och ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp med ditt namn och skickas från vårt registrerade apotek i Storbritannien. Alla våra godkända beställningar skickas med expressändning och levereras direkt hem redan nästa arbetsdag - så du kan inleda din behandling inom 24 timmar!

 

Senast granskat:  08-04-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här