Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Onglyza

Saxagliptin

Onglyza är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av filmdragerad tablett som tas en gång dagligen. Onglyza tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Det behöver inte vara svårt att få tillgång till den behandling vid typ 2-diabetes. Hos oss kan du snabbt, smidigt och säkert köpa ditt receptbelagda läkemedel online - med leverans nästa arbetsdag!

+1300 recensioner via Trustpilot
Onglyza5 mg

Den högre dosen på 5 mg är för de fall där den lägre dosen varit otillräcklig. En tablett tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Onglyza2.5 mg

För vuxna tas en 5 mg tablett en gång dagligen. Kombinerad behandling; överväg lägre dos av sulfonureider eller insulin. Barn under 18 år rekommenderas ej att använda detta läkemedel.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Onglyza är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av filmdragerad tablett som tas en gång dagligen. Onglyza tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Det behöver inte vara svårt att få tillgång till den behandling vid typ 2-diabetes. Hos oss kan du snabbt, smidigt och säkert köpa ditt receptbelagda läkemedel online - med leverans nästa arbetsdag!

Översikt

Översikt

Onglyza är en behandling vid typ 2-diabetes som verkar genom att hämma effekten av de enzymer som motverkar produktionen av insulin. Tabletten tas en gång om dagen och är avsedd att användas tillsammans med kontrollerad diet och träningsprogram för att bidra till minskandet av blodsocker. Det är viktigt att fortsätta följa de råd om kost och motion som du har fått från din läkare eller sjuksköterska. Onglyza är ett receptbelagd läkemedel som kommer i två doser, 2,5 mg och 5 mg, där dosnivån bestäms mot bakgrund av dina blodsockernivåer och eventuella andra läkemedel du tar. Onglyza tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Diabetes är en sjukdom som kännetecknas av att blodsockernivåerna stiger till en punkt där de kan bli direkt skadliga för kroppen, i synnerhet nervsystem, organ och blodkärl. Det finns olika typer av diabetes, men den absolut vanligaste i Sverige är diabetes typ 2, som även kallas för åldersdiabetes, vuxendiabetes eller typ 2-diabetes. Vanligast är att typ 2-diabetes utvecklas i vuxen ålder, oftast efter att personen fyllt 40, till skillnad från typ 1-diabetes som träder fram i ung ålder.

Symptomen vid typ 2-diabetes framträder ofta långsamt under en längre period och är i regel milda, t.ex. trötthet, torrhet i ögonen (som kan leda till synproblem) och ökat behov av att urinera. Om typ 2-diabetes inte behandlas finns risken för allvarliga komplikationer som skador på organ eller nervsystem eller hjärtproblem.

Exakt varför typ 2-diabetes uppstår är ännu oklart. Dåliga levnadsvador, som stort intag av sockerhaltiga livsmedel, ohälsosam kost och brist på motion antas vara starkt bidragande faktorer. Sjukdomen är även vanligare i vissa grupper, inte minst hos personer över 40 år, hos överviktiga och hos feta människor. Även vissa etniska grupper löper större risk; personer av sydasiatiskt, kinesiskt, svart karibiskt eller svart afrikanskt ursprung.

Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom, vilket gör att det är extra viktigt att söka hjälp i tidigt skede. En av de första åtgärderna som läkare kommer att föreslå är att motionera, ha bra matvanor och eventuellt sluta röka och försöka dricka mindre. På detta vis kan man själv försöka sänka blodsockervärdet.

Det kommer dock finnas de fall där kostomläggning och ökad motion inte räcker som åtgärder för att få ner blodsockernivåerna. I de fall kan receptbelagd antidiabetika, som t.ex. Onglyza, skrivas ut. Onglyza tillhör läkemedelsgruppen DPP-4-hämmare och tas ofta tillsammans med andra behandlingar, som t.ex. biguanider eller insulin, men kan även tas ensamt.

Den aktiva substansen i Onglyza heter saxagliptin, och verkar genom att stoppa den enzymatiska nedbrytningen av hormonen GLP-1 och GIP. Båda dessa hormon stimulerar bukspottkörteln att producera insulin efter intag av mat, medan GLP-1 även hjälper till med att begränsa sockerproduktionen i levern. Genom att bevara närvaron av dessa hormon bistår läkemedlet i insulinproduktionen och således hanterandet av blodsockernivåer.

Det har aldrig varit enklare att få tillgång till din receptbelagda behandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende, och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien, med spårbar sändning, och levereras direkt hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  12-11-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares eller förksirvares anvisningar. Se även till att noga läsa igenom den bifogade bipacksedeln före användning. På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 

 1. Använd enligt läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett dagligen.
 3. Svälj tabletten hel med lite vatten.
 4. Du kan ta tabletten med eller utan mat. Tabletten kan tas vid vilken tidpunkt som helst under dagen, men det rekommenderas att du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 6. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags att ta nästa dos, hoppa då över den missade dosen.
 7. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta aldrig två doser samma dag.

 

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Onglyza. För detaljerade anvisningar, läs igenom den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare om du är osäker.

Ladda ner bipacksedel (AstraZeneca)

Detta läkemedel tillverkas i Sverige av AstraZeneca.

 

Senast granskat:  12-11-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Onglyza 2.5 mg

Onglyza 5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Onglyza orsaka vissa biverkningar, även fast alla inte behöver uppleva dem. Tala genast om för läkare om du skulle se några som helst tecken på en allergisk reaktion som t.ex. hudutslag, nässelfeber eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg, eller pankreatit, som kännetecknas av svåra, ihållande buksmärtor som kan resa genom ryggen, tillsammans med symptom som illamående eller kräkningar.

Vissa biverkningar har blivit registrerade i fall där Onglyza har används tillsammans med andra behandlingar och behöver således inte vara förknippade endast till Onglyza.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Infektion i övre delen av bröstkorgen och lungorna, infektion i urinvägarna, gastroenterit, sinuit, yrsel, trötthet, magsmärta (myalgi), illamående eller kräkningar, inflammation i magen eller matsmältningsbesvär.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ledvärk eller erektil dysfunktion (erektionsproblem).

Även hypoglykemi (lågt blodsocker) har registrerats vid samtidigt användande av denna behandling och sulfonureider.

Vänligen notera att ovan lista inte är komplett. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar denna behandling. Där finner du en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Onglyza.

Andra läkemedel och Onglyza

Tala alltid om för din läkare ellre förskrivare om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana. Onglyza kan interagera med följande: karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin, dexametason, rifampicin, ketokonazol eller diltiazem.

Andra sjukdomar och Onglyza

Läkare kan avråda från att använda detta läkemedel, eller vilja att det tas med särskild försiktighet om du har typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos, sjukdom i bukspottkörteln, något tillstånd som gör dig mer känslig för infektioner, som t.ex. AIDS, hjärtsvikt, måttliga till svåra lever- eller njurproblem, hemodialys eller omr du tar sulfonureider eller är laktosintolerant.

Senast granskat:  12-11-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Onglyza 2.5 mg

Onglyza 5 mg

Vanliga frågor: Onglyza

Vanliga frågor: Onglyza

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Onglyza?

Det rekommenderas inte att du konsumerar alkohol om du har högt blodsocker.

Kan jag köra bil när jag använder Onglyza?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra och snarast kontakta läkare.

Kan Onglyza användas när jag är gravid?

Det är inte lämpligt för de som är gravida, planerar på att bli gravida eller ammar.

Hur ska Onglyza förvaras?

Förvaras på en säker plats och under below 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Onglyza?

Onglyza tabletter innehåller: saxagliptin, laktosmonohydrat, cellulosa, mikrokristallin (E460i), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat, polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioxid (E171), talk (E553b), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), shellack och indigokarmin (E132).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Onglyza receptfritt?

Onglyza är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa läkemedlet. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär, som endast tar cirka fem minuter, kan en av våra legitimerade läkare skriva ut ett elektroniskt recept åt dig ifall hen bedömer att behandlingen är lämplig för dig.

Är Onglyza rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Efter det kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och säker för dig skrivst ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien, med spårbar sändning, och levereras direkt hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag - så att du kan inleda din behandling omedelbart.

Senast granskat:  12-11-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här