Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Komboglyze

Saxagliptin/Metformin Hydrochloride

Komboglyze är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av kombinerande tablett som hjälper kroppen med att hantera glukosnivåer. Läkemedlet tillverkas i Storbritannien av Bristol Myers Squibb.

Få snabbt, smidigt och säkert tillgång till den receptbelagda behandling du behöver genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst online. Vi levererar ditt läkemedel direkt hem inom en arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Komboglyze2.5 mg/850 mg

Denna dos innehåller 2.5 mg saxagliptin och 850 mg metformin. Tas två gånger dagligen enligt instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Komboglyze är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av kombinerande tablett som hjälper kroppen med att hantera glukosnivåer. Läkemedlet tillverkas i Storbritannien av Bristol Myers Squibb.

Få snabbt, smidigt och säkert tillgång till den receptbelagda behandling du behöver genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst online. Vi levererar ditt läkemedel direkt hem inom en arbetsdag.

Översikt

Översikt

Komboglyze är en behandling vid typ 2-diabetes som innehåller två aktiva ingredienser: metformin och saxagliptin. Läkemedlet kommer i form av fillmdragerad tablett som vanligtvis tas två gånger dagligen, tillsammans med måltid. De aktiva ingredienserna i läkemedlet hjälper kroppen att bättre producera insulin vilket således reducerar mängden socker i blodet. Komboglyze är en receptbelagd behandling som i Storbritannien tillverkas av Bristol Myers Squibb, BMS.

Det uppskattas att omkring 450.000 människor har diabetes i Sverige och den stora majoriteten, omkring 90 % av dessa, har diabetes typ 2. Typ 2-diabetes kännetecknas av otillräckliga mängder insulin för att hålla blodsockernivåerna balanserade; till skillnad från typ 1-diabetes där bukspottkörteln inte klarar av att producera insulin över huvud taget.

Några av de vanligaste symptomen vid typ 2-diabetes är torrhet i ögonen, vilket kan orsaka synproblem, allmäna känslor av trötthet och ett ökat behov att urinera. Typ 2-diabetes har ett progressivt sjukdomsförlopp, vilket innebär att symptomen ofta framträder krypandes och över längre perioder - vilket innebär att sjukdomen ibland kan vara svår att identifiera. Då obehandlad typ 2-diabetes kan leda till mycket svåriga komplikationer, exempelvis skador på blodkärl, nerver och organ, hjärtproblem och njursvikt, är det mycket viktigt att snarast möjligt uppsöka läkarvård vid besvär.

Exakt varför typ 2-diabetes uppstår vet man inte. Dåliga levnadsvanor, som stort intag av sockerhaltiga livsmedel, ohälsosam kost och brist på motion antas vara mycket vanliga bovar. Sjukdomen är även vanligare i vissa grupper, inte minst hos personer över 40 år, hos överviktiga och hos feta människor. Även vissa etniska grupper löper större risk; personer av sydasiatiskt, kinesiskt, svart karibiskt eller svart afrikanskt ursprung.

Det första steget vid behandling av typ 2-diabetes är föreslagna livsstilsförändringar, som t.ex. mer nyttig kost samt mer motion. Men i de fall där dessa åtgärder är otillräckliga för att sänka patientens blodsockervärden så finns receptbelagda behandlingar. Komboglyze är sådan en receptbelagd behandling vid typ 2-diabetes. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, metformin och saxagliptin, och sätts in i de fall som kostomläggning samt behandling med läkemedel med en aktiv substans inte varit tillräckliga.

Metformin angriper höga blodsockernivåer i tre former; reducerande av sockermängderna som produceras i levern, ökanded mottaglighet för insulinupptag hos kroppens celler samt ökande upptag av glukos från blodet. Saxagliptin verkar på ett något annorlunda sätt, nämligen genom att förhindra verkan av ett enzym som nedmonterar inkretiner. På detta vis underlättas det för bukspottkörteln att producera mer insulin, vilket jämnar ut blodsockernivåerna. Genom att hämma verkan av detta enzym hjälper saxagliptin till med att stimulera insulinproduktion såväl som minska sockerproduktionen i levern.

Att ta sig tiden att besöka vårdcentral för ett läkarbesök för att sedan köpa din receptbelagda behandling i ett apotek är inte alltid lätt eller smidigt. Hos Treated.com är läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse smidigt, snabbt och säkert. Allt du behöver göra är att välja produkt, dos och fylla i vårt medicinska frågeformulär - vilket sammantaget tar under 5 minuter. Därefter sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och säker för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Medicinen levereras sedan direkt till din ytterdörr redan nästa arbetsdag, så du inte behöver vänta på att inleda din behandling!

 

Beställ nu
Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är alltid mycket viktigt att du använder Komboglyze enligt din förskrivares anvisningar samt att du läst igenom och förstått bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Detta i syfte att hjälpa dig maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar kan hållas låg.

 1. Ta alltid detta läkmedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen.
 3. Ta läkemedlet i samband med måltid för att minska risken för magbesvär.
 4. Sprid ut dina doser enligt läkarens anvisningar. Typiskt sett tas en tablett vid frukost och en tillsammans med kvällsmål.
 5. Följ alltid din kost- och motionsplan som utfärdats av din läkare eller diabetesläkare tillsammans med denna behandling.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 7. Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det däremot är tid för nästa dos, hoppar du över den missade dosen och tar nästa dos vid vanlig tid.
 8. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan lista är en endast summerande riktlinjer över hur du använder Komboglyze. För detaljerade anvisningar, se den bifogade bipacksedeln.

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Komboglyze 2.5 mg/850 mg

Biverkningar

Biverkningar

Tala omedelbart om för läkare om du skulle uppleva tecken något av följande: laktatacidos, t.ex. att du fryser eller känner obehag, illamående eller kräkningar, buksmärtor, oförklarlig viktminskning, muskelkramper, snabb andning, tecken på inflammerad buksportkörten som såsom ihållande smärta i buken som strålar ut mot ryggen eller tecken på en allergisk reaktion som t.ex. svullnad av ansikte, läppar, mun eller tunga eller nässelutslag.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Diarré, aptitförlust, illamående eller kräkningar

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

En metallisk smak i munnen, yrsel, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, förstoppning, urinvägsinfektion, inflammerad näsa eller hals, gastrit, flatulens eller bihåleinflammation.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ledvärk eller impotens.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Minskade B12-nivåer, hepatit, hudrodnad eller klåda.

Vissa av biverkningarna ovan är endast förknippade med en av substanserna saxagliptin eller metformin och är därför inte allmäna biverkningar förknippade med Komboglyze. För mer information om eventuella biverkningar, se bipacksedeln.

Andra läkemedel och Komboglyze

Redogör alltid för vilka andra läkemedel du tar, även receptfria sådana, när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Komboglyze kan interagera med följande: cimetidin, ketokonazol, bronkdilaterare, diuretika, dilitazem, rifampicin, kortikosteroider, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin eller läkemedel innehållandes alkohol.

Andra sjukdomar och Komboglyze

Du kan komma att behöva ta Komboglyze med särskild försiktighet eller avstå helt, då vissa tillstånd kan förvärras av denna behandling.

Använd inte Komboglyze om du har fått en allvarlig allergisk reaktion av detta läkemedel eller av snarlika läkemedel, eller om du har haft diabeteskoma eller ett tillstånd som kallas diabetisk ketoacidos, har njur- eller leverproblem, nyligen haft en hjärtattack eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga blodcirkulationsproblem, har en allvarlig infektion eller är uttorkad eller om du ska genomgå röntgen där du kommer att injiceras med ett färgämne. Du bör inte heller använda detta läkemedel om du dricker stora mängder alkohol (antingen varje dag eller endast då och då).

Denna behandling kan även vara olämplig om du har typ 1-diabetes eller om du haft en sjukdom i bukspottkörteln, om du har ett försvagat immunsystem eller ska genomgå operation under narkos, tar insulin eller ett antidiabetika som heter sulfonureid.

 

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Komboglyze 2.5 mg/850 mg

Vanliga frågor: Komboglyze

Vanliga frågor: Komboglyze

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Komboglyze?

Samtidig konsumtion av alkohol avrådes starkt, då alkoholintag kan orsaka skadliga biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Komboglyze?

Ja, under förutsättning att du inte upplever biverkningar som äventyrar eller försämrar din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra samt kontakta läkare.

Kan jag använda Komboglyze när jag är gravid?

Detta läkemedel ska inte användas om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Hur ska Komboglyze förvaras?

Förvaras i en säker omgivning och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Komboglyze?

Komboglyze innehåller: saxagliptin, metforminhydroklorid, povidon K30, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioxid (E171), talk (E553b), gul järnoxid (E172), shellack, och indigokarmin (E132). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Komboglyze receptfritt?

Nej. Komboglyze är en receptbelagd behandling vilket innebär att en av våra läkare måste skriva ut ett recept till dig om du vill kunna köpa läkemedlet. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra läkare bedöma om behandlingen är lämplig för dig.

Är Komboglyze rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Komboglyze är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  04-08-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här