Salbutamol

Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 17, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Varför finns det olika doser av Salbutamol för astma?

Det finns olika varianter av salbutamol för behandling av astma. De olika doserna och metoderna som salbutamol används för beror på hur allvarlig din astma är. En förskrivande läkare eller astmaspecialist gör initialt en bedömning för att sedan kunna ordinera rätt dos för att uppnå bästa effekt.

En studie visade dock att en lägre dos av salbutamol var lika effektiv som en högre dos. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två när man undersökte FEV1 och peak flow rate avläsningar från 20 patienter med måttligt svår astma. I studien drogs slutsatsen att en låg dos salbutamol är lika effektiv som en hög dos och att det anses vara en lämplig behandling för att behandla astma.

Om du har astma kommer du troligen att få salbutamol utskrivet i form av en inhalator.

Den vanliga dosen av salbutamol är 100-200 mikrogram som tas när du har symptom. Din läkare kommer förse dig med information om din exakta individuella dos i din behandlingsplan för astma.

Salbutamol inhalatorer som till exempel Salamol eller Easyhaler används för att lindra astma symptom. De ska användas enligt ordination vid behov.

En dos ger 100 mcg salbutamol, med undantag för Ventolin, som är en akutinhalator som finns tillgänglig i en dos på 200 mcg. De flesta vuxna astmatiker som använder salbutamol inhalatorer tar en eller två doser vid behov upp till fyra gånger per dygn. Det här beror på hur inhalatorn används och ordinationen från din doktor.

Det är viktigt att använda rätt teknik så att dina lungor absorberar rätt mängd av läkemedlet. Din teknik för hur du använder inhalatorn ska undersökas regelbundet för att säkerställa att du använder den korrekt.

Eftersom salbutamol är en inhalator för akuta besvär behöver den alltid finnas med dig och vara tillgänglig nära till hands vid behov. Information om din utskrivna dos och maxintag ska finnas med i din personliga handlingsplan. Om du överskrider din maxdos bör du rådgöra med din läkare. Det kan vara ett tecken på dålig hantering av din astma.

Salbutamol lösning för nebulisator används oftast på vårdcentral eller sjukhus. Vuxna kan ordineras en dos på 2,5mg till 5mg upp till fyra gånger per dag. Men upp till 50mg kan endast ges under strikt uppsyn.

Salbutamol tabletter kan vara ett lämpligt alternativ för personer under specifika förhållanden. Vissa upplever att tabletter är enklare att ta än att använda salbutamol inhalatorn, men de fungerar vanligtvis inte lika bra i svåra fall. I kliniska studier har nebuliserat salbutamol visat sig ha störst effekt som luftrörsvidgande medel, men i mindre allvarliga fall räcker det med en pulverinhalator och en tablett.

Den här metoden kan orsaka biverkningar som till exempel matsmältningsbesvär, hjärtklappning eller skakningar, men din läkare ska följa upp din ordination och hjälpa dig om någon biverkning uppstår.

Den generella dosen för vuxna är 4mg som tas tre till fyra gånger per dag. Om du inte upplever någon skillnad med den dosen kan den gradvis trappas upp upp till 8mg. Det är också möjligt för patienter att uppleva en lättnad redan efter en dos på 2mg som bör tas tre till fyra gånger dagligen. Äldre astmatiker kan vara mer känsliga mot medicinen så de rekommenderas att konsumera en dos på 2mg i början av behandling och tre till fyra gånger per dag.

Dosen för barn varierar beroende på deras ålder. Det är inte rekommenderat för barn under 2 år att använda medicinen i tablettform.

 • Barn mellan 3 och 6 år bör ta 1-2mg tre till fyra gånger per dag. 
 • Barn mellan 6 och 12 år tar 2mg.
 • Barn över 12 år kan ta 2-4mg. 

Salbutamol oral lösning är en mindre vanlig astmabehandling. Den skrivs ibland ut till de personer som inte har möjlighet att använda en inhalator och rekommenderas inte i Storbritannien av astmaspecialister, men används fortfarande ibland i andra länder.

Den vanligaste dosen för vuxna är 4mg, dosen tas genom två 5ml doseringar, tre till fyra gånger per dag. Behandlingen kan vid behov ökas till 8mg, som tas genom fyra 5ml doseringar, tre till fyra gånger per dag.

Äldre patienter börjar vanligtvis med 2mg, dosen tas genom en 5ml dosering, tre till fyra gånger dagligen.

Dosen av den orala lösningen för barn beror på barnets ålder:

 • Barn mellan 2 och 6 år börjar vanligtvis med en dos på 1mg, vilket motsvarar 2,5ml tre gånger per dag.
 • Barn mellan 6 och 12 år börjar med en dos på 2mg, vilket motsvarar 5ml tre gånger per dag.
 • Barn över 12 år kan börja på 2mg, vilket motsvarar 5ml, tre gånger per dag. Detta kan ökas till 4mg (10ml) dagligen.

Vad är den högsta dosen av Salbutamol per dag?

Maxdosen av Salbutamol beror på ditt tillstånd, ålder och vilken form av salbutamol som du tar.

Maxdosen för vuxna som använder en salbutamol inhalator är vanligtvis två puffar sex gånger om dagen, men detta kan vid behov ökas vid svåra symptom. För tabletter är maxdosen 8mg dagligen. Maxdosen för salbutamol tabletter för barn under 12 år är 4mg dagligen.

Maxdosering för salbutamol oral lösning för vuxna är 8mg och för barn kan dosen uppgå till 4mg.

Kan man överdosera Salbutamol?

Det finns riktlinjer kring minimum- och maxdoser av salbutamol men du skall alltid följa din doktors anvisningar och ordination. Om du känner oro kring din medicin och dosering rekommenderas det att föra en dialog med din doktor innan du själv gör några ändringar.

Även om överdosering av salbutamol är ovanlig så kan det ske. Det är alltså viktigt att vara medveten om de symptom och biverkningar som kan uppstå och uppsöka nödvändig medicinsk vård..

Symptom på överdosering kan vara:

  • andningssvårigheter
  • minskad urinering
  • dimsyn
  • brännande känsla i halsen
  • högt blodtryck
  • hjärtklappning
  • feber eller frossa
  • skakningar eller kramper
  • humörsvängningar
  • förändringar i hudton
  • illamående eller kräkningar.

Warning.svg

Om du misstänker att du har överdoserat salbutamol måste du omedelbart uppsöka medicinsk läkarvård

Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 17, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 17, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.7

Vårt genomsnittliga betyg av 16378 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om astma och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.