Levitra

Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 15, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Kommer jag att få biverkningar om jag tar Levitra?

Levitra anses i allmänhet vara en lågriskmedicin. Vardenafil, den aktiva ingrediensen i Levitra, är en PDE5-hämmare. PDE5 är ett enzym i kroppen som får blodkärlen att dra ihop sig (bli trängre). Genom att begränsa aktiviteten av PDE5 får vardenafil blodkärlen att vidgas (öppnas).

Om du har ED tillåter vardenafil att blod lättare komma in i två schaktliknande vävnadskolumner i penis (när du är sexuellt upphetsad) så att du kan få erektion. Vardenafil verkar dock inte bara på blodkärlen i din penis utan i hela kroppen.

De flesta negativa effekterna av Levitra är ett resultat av en förändring av blodtrycket. Vardenafil biverkningar är normalt inte något att oroa sig för och kommer att försvinna när kroppen eliminerar Levitra från ditt system efter några timmar.

Om du har haft lågt blodtryck tidigare eller redan tar medicin för att sänka ditt blodtryck, meddela din förskrivare eftersom Levitra i dessa fall kanske inte är den bästa ED-behandlingen för dig.

Här delar vi in biverkningarna som vissa män kan uppleva när de börjar behandlingen med Levitra i – vanliga, ovanliga och sällsynta.

Vad kan jag göra åt huvudvärken jag får efter att ha tagit Levitra?

Medan majoriteten av männen inte kommer att uppleva “Levitra huvudvärk” anses det vara en vanlig biverkning som förekommer hos cirka 25% av användarna. Det händer normalt när behandlingen påbörjas och de flesta män tycker att den försvinner efter de första användningarna. Levitra är inte ensam om detta, de flesta ED-piller ger lite huvudvärk första gångerna man använder dem.

Detta händer eftersom PDE5 hämmare, som vardenafil, den aktiva ingrediensen i Levitra, får dina blodkärl att vidgas och därför förändras blodflödet i hjärnan. Resultatet är huvudvärk som sträcker sig från en mild, tröttsam smärta till migrän och klusterhuvudvärk. Huvudvärk börjar ofta mindre än en timme efter att du tagit Levitra men det kan också hända efter att läkemedlets effekter har försvunnit, vilket kan påverka sömnen.

Det går att behandla huvudvärk man får av Levitra, vilket begränsar deras intensitet och hur länge de varar. Det finns sätt att undvika “Levitra huvudvärk”, till exempel att dricka mycket vätska, undvika alkohol och äta en liten måltid eller mellanmål med din medicin. Om du ofta upplever huvudvärk efter att ha tagit Levitra, kan din läkare föreslå paracetamol, som inte interagerar med Levitra, och är säkert att använda med den rekommenderade dosen.

Om du upplever en svår huvudvärk eller migrän och känner att du inte står ut, eller om det påverkar din sexuella upplevelse negativt, diskutera med din förskrivare om att sänka din dos eftersom statistik visar att huvudvärk är kopplat till högre doser.

 • Vanliga biverkningar

 • Mindre vanliga biverkningar

 • Sällsynta biverkningar

Vanliga Levitra biverkningar kan drabba upp till 1 av 10 personer och inkluderar:

 • Yrsel.
 • Svallningar.
 • Täppt eller rinnande näsa.
 • Matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga biverkningar kan drabba upp till 1 av 100 personer. Dessa inkluderar:

 • Svullet ansikte, läppar eller hals
 • Stört sovmönster
 • Domningar
 • Sömnighet
 • Ändringar av färguppfattning och ljuskänslighet
 • Ögonsmärta
 • Ringningar i öronen och yrsel
 • Dunkande hjärta och ökad puls
 • Andfåddhet
 • Nästäppa
 • Sura uppstötningar
 • Gastrit (inflammation av vävnaden i magen)
 • Buksmärtor
 • Diarré
 • Kräkningar och illamående
 • Torr mun
 • Förhöjda nivåer av leverenzymer i ditt blod
 • Utslag
 • Rygg- eller muskelsmärta
 • Muskelstelhet
 • Långvariga erektioner
 • Illamående (en allmän känsla av obehag eller sjukdom)

Sällsynta biverkningar kan drabba upp till 1 av 1000 personer och inkluderar:

 • Konjunktivit - Inflammation i ögonen
 • Allergisk reaktion
 • Ångest
 • Svimning
 • Amnesi
 • Krampanfall
 • Glaukom (ökat tryck i ögat)
 • Tårar (rinnande ögon)
 • Hjärtinfarkt eller förändrade hjärtslag
 • Angina (bröstsmärta orsakad av minskat blodflöde till hjärtat)
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Näsblod
 • Påverkan på resultaten av blodprov för kontroll av leverfunktion
 • Hudens känslighet för solljus
 • Smärtsamma erektioner
 • Bröstsmärta
 • Tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan

Vad ska jag göra om jag får biverkningar på Levitra?

Låt din förskrivare veta om du upplever några biverkningar när du tar Levitra, de kommer att kunna diskutera dem med dig i detalj. Tillsammans kan du och din läkare utvärdera om du ska fortsätta med ditt recept, sänka din ordinerade dos eller byta medicin.

Många män med ED tycker att mildare biverkningar kommer att försvinna efter några behandlingar med Levitra. Detta beror på att din kropp kan bli mindre känslig med tiden. Men om du upplever biverkningar som bröstsmärta, förändrat hjärtslag, anfall, svullnad, andfåddhet eller en erektion som varar mer än fyra timmar (priapism) – kräver dessa omedelbar läkarvård och du bör åka till sjukhuset direkt.

Kan jag minska risken för att få biverkningar av Levitra?

När du fått din medicin, kom ihåg att läsa bipacksedeln. Ja, den är lång och du kanske känner att du har läst på om allt som finns att veta, men bipacksedeln kommer att ge dig instruktioner om hur du tar Levitra på bästa sätt, och det är bra att ha det framför dig svart på vitt.

Om du inte tar andra mediciner som är kända för att interagera med Levitra är det viktigaste att du undviker grapefruktjuice. Grapefruktjuice kan öka effekterna av Levitra och öka risken för biverkningar, så det är en bra idé att undvika det.

19

Levitra varningar: Vad du behöver veta

Det första steget du kan ta för att hålla risken för biverkningar så låg som möjligt är att du under din första konsultation se till att du ger förskrivaren din fullständiga medicinska bakgrund inklusive alla mediciner du tar eller medicinska tillstånd du kan ha.

Vissa läkemedel och medicinska tillstånd kommer att innebära att Levitra inte är den bästa ED-behandlingen för dig, din läkare kommer att veta vilka dessa är. Genom att ge din läkare all information du kan, kommer de kunna fatta det bästa beslutet för dig och minska risken att du får biverkningar av din behandling.

Om du upplever biverkningar efter att du påbörjat behandlingen, meddela din läkare, de kan överväga att sänka dosen eller byta till en annan ED-medicin.

Vilka mediciner kan orsaka Levitra-interaktioner?

Levitra eller vardenafil, den aktiva ingrediensen i Levitra, kan interagera med nitratläkemedel, blodtryckssänkande och alfa-blockerare, vilket sänker blodtrycket. Det är viktigt att meddela din förskrivare vid ditt första möte om du tar någon av dessa mediciner eftersom det kan betyda att Levitra inte är det bästa alternativet för dig.

Andra interaktioner med vardenafil inkluderar antidepressiva medel, antibiotika, svampdödande medel, läkemedel mot prostatasjukdom och medicin mot hiv/aids. Låt din förskrivare veta om du tar något av dessa innan du påbörjar behandling med Levitra och meddela dem om du börjar ta dem när du redan har påbörjat behandlingen.

Jag har redan befintliga sjukdomstillstånd. Kan jag fortfarande använda Levitra?

Det finns några redan existerande sjukdomstillstånd som kan innebära att din läkare kommer att behöva övervaka noga hur det går för dig när du behandlas med Levitra, eller så kan de starta upp dig på en lägre startdos, dessa inkluderar:

 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Ärftliga hjärtsjukdomar
 • Peyronies sjukdom (där penis är krökt)
 • Sicklecellanemi
 • Multipelt myelom
 • Leukemi
 • Magsår
 • Blodsjukdomar (som blödarsjuka).

Om något av följande gäller dig kan det vara så att du inte kan ta Levitra och du måste meddela din förskrivare när du har din konsultation:

 • Svåra hjärt- eller leverproblem
 • Om du behandlas med njurdialys
 • Om du nyligen fått en stroke
 • Om du nyligen fått en hjärtattack
 • Om du har lågt blodtryck
 • Om ni har degenerativa ögonsjukdomar i familjen
 • Om du någonsin har haft ett tillstånd som innebär att du förlorat synen

Vem ska inte använda Levitra?

Om du är allergisk mot vardenafil eller andra ingredienser i Levitra ska du inte använda den. Tecken på en allergisk reaktion inkluderar utslag, klåda, svullet ansikte, svullna läppar och andfåddhet, så meddela din läkare om du upplever något av dessa.

Levitra är inte godkänt för män under 18 år och lämpar sig kanske inte heller för män över 75 år, din läkare kommer att kunna bedöma om Levitra är lämpligt för dig. Om du tar mediciner som kan interagera med vardenafil, till exempel nitratläkemedel för bröstsmärta, är det viktigt att meddela din förskrivare. Dessa i kombination med Levitra kan allvarligt påverka blodtrycket. Det kan vara så att du inte ska använda Levitra och att en annan ED-behandling är bättre för dig.

Förmaksflimmer till följd av Levitra är när hjärtfrekvensen är oregelbunden och ofta onormalt snabb efter behandling med vardenafil. Det är ett sällsynt tillstånd och det finns bara några få rapporterade fall och det förekommer normalt hos friska män som inte tidigare haft erektil dysfunktion som har tagit Levitra. Så om du inte har erektil dysfunktion ska du inte ta Levitra.

Vad händer om min hälsa förändras när jag tar Levitra?

Meddela din läkare. Om du har ordinerats en ny medicin som du inte tog när du började med Levitra kan den interagera med den. Om din hälsa förändras ska du ta upp det också med din läkare.

Din förskrivare kommer att kunna bedöma om Levitra fortfarande är rätt för dig, om sänkning av din dos kan vara ett alternativ eller om en annan ED-behandling kanske är bättre för dig.

Få den expertkunskap om Levitra du behöver hos Treated

Med Treated kan du ta vår onlinekonsultation för att ta reda på om Levitra är den bästa ED-behandlingen för dig. Baserat på din medicinska profil, som kommer att innehålla frågor om din medicinska bakgrund och nuvarande hälsa, kommer en av våra registrerade kliniker kunna rekommendera några alternativ.

Sen är det upp till dig, att välja den behandlingsplan du tror kommer att fungera bäst för din livsstil, välja den prenumeration du vill ha, köpa din medicin online och får din behandling skickad hem till dig. Du kan när som helst ändra, pausa eller avbryta din plan.

Om du vill lära dig lite mer om Levitra innan du går till en konsultation kan du ta reda på allt som finns att veta om Levitra här och du hittar även en fullständig beskrivning av de tre olika vardenafil (Levitra) doserna som din läkare kan komma att rekommendera baserat på din medicinska historia.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Den här sidan är medicinskt granskad av Dr. Daniel Atkinson, Klinisk chef den oktober 15, 2022. Nästa granskning utförs den oktober 15, 2024.

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om erektil dysfunktion och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.