Cerazette

 • Desogestrel

Cerazette är ett progesteronbaserat preventivmedel som tillverkas av Merck Sharp and Dohme. Cerazette hör till gruppen preventivmedel som kallas minipiller och används för att förhindra graviditet.

Treateds hälso- och apotekstjänst ger dig möjligheten att få ditt recept förskrivet och dina preventivmedel levererade hem till dörren med bara några klick, allt under uppsikt av våra legitimerade läkare.

Beställ nu för leverans tisdag 21 november
75µg

Cerazette innehåller 75 mikrogram desogestrel och 1 tablett tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Cerazette är ett preventivmedel som, till skillnad från kombinerade p-piller, endast innehåller ett hormon. Detta gör Cerazette lämpligt för de som är känsliga mot östrogen, samt för de kvinnor som ammar.

 1. Innehåller endast ett verksamt hormon
 2. Lämpar sig även vid amning
 3. Ger 99% skydd mot graviditet

Det verksamma hormonet i Cerazette består av det konstgjorda progesteronet desogestrel. Detta imiterar det kroppsegna hormonet och förhindrar skapandet och frisättandet av ett ägg från äggstockarna. Det förtjockar även sekretet i slidan så att spermier får svårare att tränga igenom till livmodern.  

Hos Treated.com är vi medvetna om hur svårt det kan vara att försöka passa in ett besök hos läkaren eller barnmorskan i en annars hektiskt vardag, särskilt för något så rutinmässigt som ett nytt recept för dina p-piller. Därför erbjuder vi en tjänst som kombinerar både recept och leverans av dina preventivmedel efter att din beställning har granskats av en av våra legitimerade läkare. Efter att du har fyllt i vårt undersökningsformulär kan du få dina p-piller levererade ända hem till dörren redan nästa arbetsdag.

Treated.com arbetar endast med legitimerade läkare från verksamma vårdcentraler och kliniker. Alla beställningar granskas individuellt för att säkerställa att ett läkemedel eller preventivmedel är säkert, lämpligt och ändamålsenligt innan ett recept förskrivs.

Beställ nu

Hur du använder Cerazette

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av detta preventivmedel. Detta höjer effekten av Cerazette samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar. Inga hormonella preventivmedel ger 100% skydd mot graviditet, men genom korrekt användning ökar graden av skydd avsevärt.

 1. Ta 1 tablett Cerazette om dagen. Ta alltid tabletten vid samma tidpunkt.
 2. Tabletterna sväljs hela med lite vatten,
 3. Följ tablettkartans pilar och anvisningar.
 4. Om du missar eller glömmer en tablett hänvisar vi till preventivmedlets bipacksedel, alternativt bör du rådfråga din läkare eller barnmorska.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Cerazette

Cerazette, biverkningar

Det är inte säkert att du märker av några biverkningar vid användandet av detta preventivmedel. Dock är det viktigt att du kan identifiera eventuella biverkningar så att du vet om och när du behöver söka läkarvård för dem.

Sök läkarvård omedelbart om du upplever några tecken eller symptom på blodpropp/trombos, leverproblem, bröstcancer, någon allergisk reaktion eller riklig och oväntad vaginal blödning.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

humörsvängningar, nedstämdhet, minskad sexuell lust (libido), huvudvärk, illamående, akne, bröstspänningar, oregelbunden eller utebliven mens, viktökning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Infektioner i underlivet, svårigheter att använda kontaktlinser, kräkningar, håravfall, smärtsam menstruation, vätskefyllda blåsor på äggstockarna, trötthet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Hudutslag, nässelutslag, smärtsamma blåröda hudutslag (knölros eller erythema nodosum).

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Cerazette med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Cerazette.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Cerazette; vissa typer av läkemedel som används vid behandling av epilepsi, såsom primidon, oxkarbazepin, fenytoin, karbamazepin, felbamat eller fenobarbital, behandlingar för tuberkulos, såsom rifampicin, Johannesört, vissa typer av läkemedel som används för behandling av HIV, såsom ritonavir, griseofulvin, och läkemedel mot orolig mage, såsom medicinskt kol.

Cerazette och andra sjukdomar

Cerazette rekommenderas ej om du har eller haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd; trombos/blodpropp, gulsot, oförklarlig vaginal blödning eller en någon typ av cancer som kan förvärras genom användningen av hormoner.

Cerazette rekommenderas inte heller om du har en sjukdomshistoria innehållandes; bröstcancer, levercancer, diabetes, epilepsi, tuberkulos eller högt blodtryck.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta preventivmedel så säkert som möjligt för dig att använda och för att hjälpa dig att undvika biverkningar är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Vanliga frågor: Cerazette

Kan jag dricka alkohol i kombination med Cerazette?

Ja, ingredienserna i Cerazette ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Cerazette?

Ja. Cerazette påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan Cerazette användas när jag är gravid?

Nej. Cerazette ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av Cerazette så snart du märker att du är gravid. Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du ammar så att de kan förse dig med ytterligare information.

Hur ska Cerazette förvaras?

Cerazette ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Cerazette?

Använd ej Cerazette om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: Den aktiva substansen är desogestrel (75 mikrogram). Övriga innehållsämnen är: kolloidal vattenfri kiseldioxid, allractokoferol, majsstärkelse, povidon, stearinsyra, hypromellos, makrogol 400, talk, titandioxid (E171) och laktosmonohydrat (se även ”Cerazette innehåller laktos” i avsnitt 2 i bipacksedeln).

Kan jag köpa Cerazette receptfritt?

Nej, Cerazette är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast köpas med recept.

Är Cerazette rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att Cerazette kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Om läkaren anser att det finns en ökad risk för biverkningar eller någon risk för din hälsa om du använder detta preventivmedel kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för någon del av din beställning.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Cerazette omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel