Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Cerazette

Desogestrel

Cerazette® är ett minipiller som tillverkas av läkemedelsföretaget Merck Sharp and Dohme. Det ger ett fullgott skydd mot graviditet och passar bra för de som inte kan ta kombinerade p-piller. Cerazette är också lämpligt om du ammar.

Köp Cerazette tryggt och säkert online hos Treated.com. Få eller förnya ditt recept av en legitimerad läkare online. Hemleverans nästa dag ingår alltid i priset.

+1300 recensioner via Trustpilot
Cerazette75µg

Cerazette innehåller 75 mikrogram desogestrel och 1 tablett tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 30 september

Cerazette® är ett minipiller som tillverkas av läkemedelsföretaget Merck Sharp and Dohme. Det ger ett fullgott skydd mot graviditet och passar bra för de som inte kan ta kombinerade p-piller. Cerazette är också lämpligt om du ammar.

Köp Cerazette tryggt och säkert online hos Treated.com. Få eller förnya ditt recept av en legitimerad läkare online. Hemleverans nästa dag ingår alltid i priset.

Översikt

Vad är Cerazette?

Cerazette® är ett p-piller med endast ett hormon, denna typ av preventivmedel kallas för minipiller. Minipiller lämpar sig bra för de som inte vill eller kan ta p-piller innehållandes östrogen, även kallat kombinerade p-piller, eller för kvinnor som ammar. Minipiller kan passa bra för vissa kvinnor och ger ett säkert skydd mot graviditet förutsatt att det tas på rätt sätt.

Köp Cerazette online

Hos Treated.com kan snabbt och smidigt förnya ditt recept online och köpa Cerazette. Du kan beställa mellan 3-12 månader åt gången och du hittar pris på Cerazette i menyn ovan.

 1. Innehåller endast ett hormon (desogestrel)
 2. Ger 99% skydd mot graviditet
 3. Kan tas om du ammar

Hur fungerar Cerazette?

Cerazette är ett hormonellt preventivmedel som innehåller endast ett könshormon. Denna typ av p-piller lämpar sig för kvinnor som antingen är känsliga mot östrogen, och kallas därför ibland för östrogenfritt p-piller, men är främst känt som minipiller. 

För att förstå hur Cerazette fungerar är det viktigt att först känna till de processer som möjliggör för graviditet. Varje månad går kvinnans reproduktionssystem igenom en fas som kallas för ägglossning. Under denna process produceras och frisätts ett ägg av äggstocken, som sedan levereras till äggledaren där det blir mottagligt för fertilisering av manlig sperma.

Vad som händer med ägget beror på huruvida manlig sperma framgångsrikt kan nå hela vägen fram. Om fallet är så att kontakt och penetration sker, färdas det befruktade ägget och sätter sig på livmodern, även kallat endometriet. Där fortsätter det sedan att utvecklas och går in i embryofasen. Om befruktning inte sker bryts ägget upp när det når livmodern och lämnar kroppen genom menstruationsblödningen. De naturligt förekommande könshormonen i kvinnans kropp som reglerar detta heter progesteron och östrogen. De ansvarar för frisättandet av ett ägg från äggstocken och hanterar även endometriets konsistens. Minipiller, som Cerazette som innehåller det syntetiska könshormonet desogestrel, verkar i grova drag genom att motverka processen ovan. Cerazette gör att sekretet i livmoderhalsen blir segt och tjockt, så att spermierna inte får det lika lätt att tränga in i livmodern. De påverkar även slemhinnan inne i livmodern så att den blir tunn och därför inte kan ta emot ett befruktat ägg.

Cerazette innehåller desogestrel

Desogestrel är den aktiva ingrediensen i ett antal andra minipiller som t.ex. Azalia, Cerelle och Nacrez. Desogestrel tillhör läkemedelsgruppen gestagener som har andra användningsområden, som klimakteriebesvär, utöver preventivmedel. Desogestrel finns både i östrogenfria p-piller som Cerazette och finns som en av två ingredienser i så kallade kombinerade p-piller.

Cerazette är ett mellanpiller

Det finns olika typer av minipiller och Cerazette tillhör en typ som kallas för mellanpiller eftersom det innehåller en något högre dos gestagen än vanliga minipiller. Dessa typer av piller behöver du inte äta precis samma tid varje dag. Mellanpiller, alltså minipiller med en högre dos av gestagen, som Cerazette, förhindrar även alltid ägglossning medans vanliga minipiller endast förhindrar ägglossning hos vissa personer.

Kan man bli gravid när man tar Cerazette?

Det finns alltid en liten risk för graviditet med alla preventivmedel speciellt om man inte tar läkemedlet enligt anvisningarna. Om man till exempel glömmer att ta ett piller, eller tar pillret för sent kan man behöva extra skydd och samma sak gäller om man drabbas av kräkningar eller diarre. Skyddet mot graviditet upphör när du slutar ta Cerazette.

Sluta med minipiller

Du ska omedelbart sluta med Cerazette och uppsöka akut sjukvård om du drabbas av en allergisk reaktion eller blodpropp medan du tar läkemedlet. Om du är gravid eller tror att du är gravid är det också viktigt att du slutar ta Cerazette. Du hittar mer utförlig information om eventuella biverkningar av Cerazette i avsnittet biverkningar samt i bifogad bipacksedel.

Är Cerazette rätt minipiller för mig?

Minipiller har blivit relativt vanligt i Sverige, inte minst för dess låga doser av gestagen och avsaknad av östrogen. De passar bra för kvinnor som antingen inte bör äta kombinerade p-piller eller kvinnor som ammar. Kombinerade p-piller innehåller två konstgjorda könshormoner och kan vara olämpligt att användas av exempelvis kvinnor som är överviktiga, har högt blodtryck eller är i riskzonen för en blodpropp.

Minipiller är ett bra alternativ för dig som kommer ihåg att äta din tablett varje dag och i övrigt följer de anvisningar som är förknippade med just ditt minipiller. Med minipiller görs inga uppehåll under menstruationen utan man äter det även under mensen. Det ger ett fullgott skydd mot graviditet om det tas på rätt sätt.

Recept på minipiller hos Treated.com

Vi vet att det kan vara krångligt och omständligt att med jämna mellanrum skapa sig tiden att träffa barnmorska eller läkare för något så enkelt som receptförnyelse. Det kan även vara ett äventyr att försöka hitta ett apotek som ger ut just det minipiller som du äter.

Därför finns Treated.com. Vår smarta onlinetjänst innehåller hela vårdkedjan, från läkarkonsultation till receptförskrivning eller receptförnyelse - allt online. Det du behöver göra för att begära eller förnya ditt recept på Cerazette är att helt enkelt fylla i ett medicinskt frågeformulär online, med information om din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du tar. Ditt ärende granskas sedan så snabbt som möjligt av en av våra legitimerade läkare. Dessutom blir ditt läkemedel levererat direkt hem till dig nästa dag när du köper ditt minipiller hos oss.

Beställ nu
Senast granskat:  18-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Cerazette

Som med alla preventivmedel är det viktigt att du tar Cerazette exakt enligt din läkares anvisningar. Det är även mycket viktigt att du läst igenom innehållet i den bifogade bipacksedeln (som du kan ladda ner längre ned), som bland annat innehåller instruktioner för vad du ska göra om du glömt att ta Cerazette. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

När du ska börja

 1. Om du inte har använt något preventivmedel under den senaste månaden ska du vänta tills menstruationen börjar innan du börjar äta Cerazette. Ta den första tabletten under den första blödningsdagen.
 2. Om du byter från ett kombinerat p-piller, p-ring eller p-plåster kan du börja ta Cerazette dagen efter att du slutat förra behandlingen (tagit ditt sista kombinerade p-piller eller avlägsnat ditt p-plåster eller din p-ring).

Så tar du Cerazette

 1. Ta Cerazette exakt enligt din läkares instruktioner.
 2. Varje karta innehåller 28 tabletter. Kartan är märkt med pilar mellan tabletterna och veckodagar.
 3. Ta en tablett från den översta raden varje gång du börjar en ny karta.
 4. Ta en tablett dagligen. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 5. Svälj tabletten hel tillsammans med lite vatten.
 6. Du kan fortfarande få blödningar när du tar Cerazette men fortsätt ändå ta tabletterna som vanligt.
 7. Påbörja nästa karta så snart som föregående är slut, utan uppehåll och utan att vänta in en blödning.
 8. Du kan sluta ta Cerazette när du vill, men skyddet mot graviditet upphör från den dag du inte längre tar läkemedlet.

Om du har glömt att ta Cerazette

 1. Om du har glömt att ta din tablett men är mindre än 12 timmar försenad är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tiden.
 2. Om det är mer än 12 timmar för sent kan skyddet mot graviditet ha blivit försämrat. Skyddet försämras ytterligare om du glömt att ta flera tabletter i följd. Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tiden. Använd dessutom extra skydd, som exempelvis kondom under de nästföljande sju dagarna.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Cerazette. Läs igenom bipacksedeln mycket noga, särskilt i händelse av att du skulle ha glömt att ta Cerazette. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cerazette® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Cerazette® från FASS

Senast granskat:  18-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Cerazette 75µg

Biverkningar

Cerazette: biverkningar, varningar och försiktighet

Även fast alla kvinnor inte kommer att få biverkningar av Cerazette men det är mycket viktigt att känna till dessa på förhand. På så sätt kan du identifiera huruvida du behöver uppsöka vård eller ej.

Sluta genast att ta Cerazette och uppsök omedelbart akutvård om du får en allergisk reaktion av läkemedlet eller om du får blodpropp/trombos, leverproblem, bröstcancer eller ovanliga, kraftiga blödningar eller om du tror att du är gravid.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Humörsvängningar, nedstämdhet, minskad sexuell lust (minskad libido), huvudvärk, illamående, akne, bröstspänningar, oregelbunden eller utebliven mens, viktökning.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Infektioner i underlivet, svårigheter att använda kontaktlinser, kräkningar, håravfall, smärtsam menstruation, vätskefyllda blåsor på äggstockarna, trötthet.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Hudutslag, nässelutslag, smärtsamma blåröda hudutslag (knölros eller erythema nodosum).

Biverkningarna listade ovan är inte en komplett förteckning över alla registrerade biverkningar i samband med användning av Cerazette. En komplett lista återfinner du i bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom innan du börjar din behandling.

Andra läkemedel och Cerazette

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel. Detta inkluderar även receptfria läkemedel, tillskott, naturläkemedel eller andra preparat. Detta kommer att hjälpa läkaren i att kunna säkerhetsställa lämpligheten hos Cerazette för dig.

Cerazette kan interagera med följande läkemedel: vissa typer av läkemedel som används vid behandling av epilepsi såsom primidon, oxkarbazepin, fenytoin, karbamazepin, felbamat eller fenobarbital, behandlingar vid tuberkulos som t.ex. rifampicin, läkemedel eller preparat innehållandes johannesört, vissa typer av läkemedel som används för behandling av hiv, såsom ritonavir, griseofulvin, och läkemedel mot orolig mage, såsom medicinskt kol.

Andra sjukdomar och Cerazette

Du ska inte ta Cerazette om du har eller haft en historia av: trombos/blodpropp, gulsot, oförklarlig vaginal blödning eller en någon typ av cancer som kan förvärras genom användningen av hormoner.

Det kan även bedömas vara olämpligt att använda Cerazette om du har eller har haft bröstcancer, levercancer, diabetes, epilepsi, tuberkulos eller högt blodtryck.

Redogör alltid noga för din sjukdomshistoria i samband med att du fyller i det medicinska frågeformuläret, så att läkaren kan göra en så fullgod bedömning som möjligt.

Varningar och försiktighet

Graviditet

Du ska inte ta Cerazette om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Laktosintolerans

Cerazette innehåller laktos. Om du är laktosintolerant eller inte tål vissa sockerarter måste du nämna detta till din läkare innan du börjar behandlingen.

Senast granskat:  18-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Cerazette 75µg

Vanliga frågor: Cerazette

Vanliga frågor: Cerazette

Är det vanligt med blödningar när man tar Cerazette?

Dina blödningar kan bli oregelbundna när du använder Cerazette. Det kan också hända att din menstruation helt uteblir. Detta är dock inte tecken på att graviditetsskyddet försämrats, och i de flesta fall behöver du inte göra någonting. Skulle blödningarna dock bli kraftiga bör du kontakta din läkare.

Är viktökning vanligt när man tar Cerazette?

Viktökning kan förekomma då det har rapporteras som en relativt vanlig viktökning. Det är dock inte alla som kommer att uppleva biverkningar av Cerazette. 

Kan Cerazette användas när jag är gravid?

Nej. Cerazette ska ej användas om du är gravid. Du bör avbryta användandet av Cerazette så snart du märker att du är gravid. 

Kan jag använda Cerazette om jag ammar?

Cerazette kan användas om du ammar. Läkemedlet påverkar inte produktionen eller kvaliteten av bröstmjölken, även fast små mängder av den aktiva substansen desogestrel kan övergå i modersmjölken. Om du ammar är det dock viktigt att du talar om detta för din läkare. 

När kan jag börja ta Cerazette efter att jag har fött barn?

Du kan börja ta Cerazette 3-4 veckor efter förlossningen. Om du börjar senare måste du använda en extra barriärmetod under de sju första dagarna av behandlingen, exempelvis kondom.

Ska man ta Cerazette när man har mens?

Varje karta innehåller 28 tabletter och man ska påbörja en ny karta direkt efter att den andra har tagit slut och således inte göra något uppehåll för menstruationen. 

Innehåller Cerazette östrogen?

Nej. Cerazette är ett östrogenfritt preventivmedel.

Ökar Cerazette risken för bröstcancer?

Bröstcancer återfinns något oftare hos kvinnor som äter p-piller än hos de som inte gör det. Man anser att risken hos kvinnor som tar gestagena piller, däribland Cerazette är jämförbar med de som tar kombinerade p-piller innehållandes östrogen, men det saknas starka bevis för detta. Det är viktigt att man talar om för sin läkare/barnmorska om man har eller haft bröstcancer. Vissa cancertyper är känsliga för könshormoner, däribland ssa former av bröstcancer. Har man har eller misstänker att man någon sådan form av cancer ska man inte använda Cerazette.

Kan jag dricka alkohol i kombination med Cerazette?

Ja, ingredienserna i Cerazette ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Cerazette?

Ja. Cerazette påverkar inte din förmåga att köra bil. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.

Hur ska Cerazette förvaras?

Cerazette ska förvaras torrt, svalt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Cerazette?

Använd ej Cerazette om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: Den aktiva substansen är desogestrel (75 mikrogram). Övriga innehållsämnen är: kolloidal vattenfri kiseldioxid, allractokoferol, majsstärkelse, povidon, stearinsyra, hypromellos, makrogol 400, talk, titandioxid (E171) och laktosmonohydrat (se även ”Cerazette innehåller laktos” i avsnitt 2 i bipacksedeln).

Kan jag köpa Cerazette receptfritt?

Nej, Cerazette är ett receptbelagt preventivmedel och kan endast köpas med recept.

Är Cerazette rätt preventivmedel för mig?

Om du tror att Cerazette kan vara ett lämpligt preventivmedel ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta preventivmedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Om läkaren anser att det finns en ökad risk för biverkningar eller någon risk för din hälsa om du använder detta preventivmedel kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för någon del av din beställning.

Senast granskat:  18-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1251 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här