Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Scopoderm depotplåster

Hoscin (Skopolamin)

Scopoderm är en behandling i plåsterformat avsedd för att lindra symptom från åksjuka. Plåstret fästs på huden innan avresa och motverkar illamående, yrsel och andra obehagskänslor som förknippas med åksjuka.

Vid längre resor med bil, flyg eller båt kan Scopoderm ge effektiv lindring av besvärande illamående som åksjuka kan föra med sig. Scopoderm motverkar åksjukans symptom och gör resan bekväm och njutbar.

+1400 recensioner via Trustpilot
Scopoderm1.5mg

Varje plåster innehåller 1,5 mg av den aktiva ingrediensen skopolamin. Den aktiva ingrediensen frisätts ungefär i takten 1 mg per 72 timmar (3 dagar). Det räcker att sätta på ett Scopoderm depotplåster för att ha skydd upp till 3 dagar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Scopoderm är en behandling i plåsterformat avsedd för att lindra symptom från åksjuka. Plåstret fästs på huden innan avresa och motverkar illamående, yrsel och andra obehagskänslor som förknippas med åksjuka.

Vid längre resor med bil, flyg eller båt kan Scopoderm ge effektiv lindring av besvärande illamående som åksjuka kan föra med sig. Scopoderm motverkar åksjukans symptom och gör resan bekväm och njutbar.

Översikt

Översikt

Scopoderm är en behandling mot åksjuka som tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis. Läkemedlet kommer i form av ett depotplåpster som användaren fäster bakom örat 5-6 timmar innan avresa. Därefter är det upptill användaren att avgöra hur länge hen vill lämna plåstret på. Plåstret förblir aktivt i upp till tre dagar och kan därefter, vid behov, bytas ut mot ett nytt plåster. 

 1. Smidigt och effektivt depotplåster
 2. Passar bra för de som inte vill svälja tabletter
 3. Ger effektiv lindring i upp till tre dagar

Vad är åksjuka?

Åksjuka är namnet på olika symptom som uppstår i samband med rörelseförändringar som till exempel bilresor, båtresor eller flygresor (i synnerhet turbulens i samband med flygningar). Åksjuka är vanligt och i de allra flesta fall helt ofarligt, och orsakar ofta symptom som illamående, yrsel, balanssvårigheter och kräkningar. Vanliga första tecken på sjukdomen är att du blir trött eller blek. 

Åksjuka är som vanligast när en person åker bil, buss eller båt (även kallat sjösjuka) men kan även uppstå i samband med flygresor. Tillståndet uppstår som en reaktion på att hjärnan får konflikterande information från synsinnet respektive balansorganet. När informationen som skickas till hjärnan från ögonen inte stämmer överens med den information som kontrolleras av innerörat kan tillståndet uppstå. 

Åksjuka kan ofta förebyggas genom att resenären själv vidtar ett par åtgärder såsom att vara ordentligt utvilad dagen före avresa och undvika fettrik mat och alkohol. Under själva resan kan obehaget även lindras genom att få frisk luft, hålla huvudet upprätt och fixera blicken vid horisonten. För många hjälper det även med att försöka blunda och slappna av och sitta i fordonets färdriktning. Det finns även ett antal receptfria läkemedel en person kan pröva i syfte att lindra obehagen, men om varken de eller de ovan nämnda förebyggande åtgärderna hjälpt så kan personen komma att kräva en receptbelagd behandling, som till exempel Scopoderm depotplåster.

Vad är Scopoderm depotplåster och hur verkar det?

Scopoderm är en behandling vid rörelsesjuka, mest känt som åksjuka, som kommer i form av ett depotplåster. Plåstret innehåller den aktiva ingrediensen hoscin (även kallat skopolamin) och tillhör en grupp läkemedel som heter antiemetika. Dessa läkemedel används för att förebygga symptom vid åksjuka som t.ex. illamående, kräkningar, yrsel och balanssvårigheter, men kan även användas för att motverka biverkningar av andra läkemedel. 

Scopoderm kommer i form av ett så kallat depotplåster. Användaren fäster plåstret på en ren, torr och hårfri hudyta bakom örat, antingen kvällen före, eller minst 5-6 timmar innan resan påbörjas. Efter att plåstret fästs på ger det skydd i upp till 72 timmar (3 dagar), men om resan är kortare kan användaren ta av plåstret tidigare. Vid fall där användaren behöver skydd under en längre tid kan plåstret bytas ut efter tre dagar och ersättas av ett nytt plåster bakom det andra örat. Plåstret förblir aktivt så länge du är ordentligt fäst på huden och påverkas inte av att du till exempel simmar, duschar eller tvättar håret.

Vi vet hur besvärande det kan vara att uppleva kraftig åksjuka när en rolig semester väntar runt hörnet. Vår smidiga och smarta tjänst hos Treated.com är utformad så att du tryggt och säkert kan få och förnya dina recept online. När en läkare väl godkänt din beställning skickas sedan läkemedlet direkt hem till dig nästa dag så att du aldrig behöver vänta längre än 24 timmar på att börja din behandling. 

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Scopoderm depotplåster exakt enligt din förskrivares anvisningar och enligt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln. Det är mycket viktigt att du har läst igenom och förstått innehållet i bipacksedeln innan du börjar din behandling, på detta vis maximerar du effekten av depotplåstret samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Scopoderm depotplåster exakt enligt de anvisningar som din läkare ordinerat till dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
 2. Fäst på plåstret antingen kvällen innan avresa eller minst 5-6 timmar innan avresa.
 3. Använd aldrig mer än ett plåster i taget och kompenser aldrig för ett glömt plåster med att dubbla upp dosen.

Hur du fäster Scopoderm depotplåster på huden:

 1. Öppna dospåsen i toppen och ta ut depotplåstret
 2. Fäst ett plåster på en ren, torr och hårfri hudyta bakom ena örat. Huden ska vara fri från sår och blemmor.
 3. Tryck fast plåstret med den självhäftande sidan nedåt. Kontrollera att plåstret är ordentligt fastsatt.
 4. När du väl fäst ett depotplåster får det inte flyttas.
 5. Tvätta händerna noga efter användning då plåstrets aktiva ämne kan orsaka tillfällig dimsyn eller synrubbningar om det kommer i kontakt med ögonen.
 6. Ta av plåstret så snart resan avslutats. 
 7. Plåstret förblir aktivt i upp till tre dagar. Om resan pågår i mer än tre dagar kan ett nätt plåster fästas bakom andra örat efter att du tagit bort det första.
 8. Plåstret påverkas inte om du simmar, duschar eller tvättar håret förutsatt att det det inte faller av.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Scopoderm depotplåster. Detaljerad information hittar du i bipacksedeln.

Scopoderm bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Scopoderm från FASS

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Scopoderm 1.5mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är inte säkert att du märker av några biverkningar vid användandet av detta läkemedel. Dock är det viktigt att du kan identifiera eventuella biverkningar så att du vet om och när du behöver söka läkarvård för dem.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Muntorrhet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Irritation i ögonlocken, hudirritation, dåsighet, huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Försämrat minne eller försämrad koncentration, rastlöshet, förvirring, desorientering, hallucinationer, svårigheter att urinera, hudirritation.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Synförändringar med ökat tryck i ögat (möjliga tecken på glaukom). Om du upplever detta ska du ta bort plåstret och omedelbart kontakta läkare eller uppsöka närmsta sjukhus.

Biverkningarna ovan är endast en sammanfattning. En komplett förteckning hittar du i bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom innan du inleder din behandling. 

Andra läkemedel och Scopoderm

Tala alltid om för din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas ta några som helst andra läkemedel - även receptfria läkemedel, naturläkemedel eller tillskott.

Scopoderm kan påverkas av eller påverka funktionen av följande: läkemedel eller preparat som påverkar det centrala nervsystemet inklusive alkohol, läkemedel som blockerar nervimpulser eller andra åksjukebehandlingar.

Andra sjukdomar och Scopoderm

Redogör alltid noga för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Scopoderm depotplåster rekommenderas ej om du har eller haft glaukom. 

Läkaren kan även komma att ordinera Scopoderm med särskild försiktighet eller med specifika anvisningar om du har eller har haft pylorusstenos, urinrörsförträngning, tarmvred/blockering av tarmen, lever- eller njurproblem eller epilepsi.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Scopoderm 1.5mg

Vanliga frågor: Scopoderm

Vanliga frågor: Scopoderm

Kan jag dricka alkohol när jag använder Scopoderm?

Det rekommenderas att du undviker alkoholkonsumtion vid behandling med Scopoderm depotplåster. Detta då plåstrets aktiva substans kan interagera med alkohol. Avstå från att dricka alkohol under tiden som du bär plåstret samt 24 timmar efter att du avlägsnat det.

Kan jag köra bil när jag använder Scopoderm?

Nej. Detta plåster kan orsaka biverkningar som dåsighet, förvirring, yrsel och kan även påverka din syn. Kör därför inte bil och använd inga maskiner och utför inte heller någon aktivitet som kräver koncentration under tiden du behandlas med Scopoderm depotplåster.

Kan Scopoderm användas när jag är gravid?

Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller ammar.

Hur ska Scopoderm förvaras?

Förvara depotplåstret i dess originalförpackning, utom räckhåll för barn och ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Scopoderm?

Scopoderm depotplåster innehåller: skopolamin (hyoscin), lätt mineralolja, lättflytande paraffin och polyisobutylen.

Använd aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Scopoderm receptfritt?

Nej. Scopoderm är en receptbelagd behandling. För att kunna köpa behandlingen behöver en läkare ha skrivit ut ett recept åt dig. Du kan få eller förnya dina recept för Scopoderm genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minunter. 

Är Scopoderm rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer ditt ärende granskas av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig förskrivs ett e-recept åt dig. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här