Vad är akne?

Huden är vårt ansikte utåt och en fräsch och fin hy är för många extra viktigt för att vi ska känna oss friska och snygga. Huden är vår kropps största organ och huden skyddar vårt inre mot omvärlden. I puberteten förändras hormonbalansen i kroppen och vi får mer könshormoner, detta gör att det bildas mer talg i talgkörtlarna som sitter under huden. Talg är en sorts fett som tillsammans med hudrester gör att talgkörtelns mynning täpps till och du får en pormask. Akne bildas när talgkörtelns nedre del blir inflammerad och det drabbar oftast ansiktet men vi kan även få akne på bröstkorgen och på ryggen. Nästan alla människor drabbas någon gång av akne och för en tredjedel av ungdomar i åldrarna 12-17 så kan de ha nytta av någon typ av behandling mot sin akne.

Vad är Epiduo? 

  1. Innehåller Adapalen och bensoylperoxid
  2. Kombinationspreparat - erbjuder en förenklad dosering
  3. Förstahandsmedel vid mild-svår inflammatorisk akne
  4. Har en förebyggande effekt

Epiduo är ett kombinationspreparat i gelform mot akne och består av adapalen (0,1% alternativt 0,3%) och bensoylperoxid 2,5%. Epiduo är ett akneläkemedel för lokalbehandling och preparaten är helt utan antibiotika och brukar således vara en utmärkt förstahandsbehandling vid mild-svår inflammatorisk akne. Akne är vanligtvis återkommande och för att förhindra att ny akne bildas krävs det ofta behandling under en längre period, ibland så länge som under flertalet år. 

Biverkningar Epiduo

Epiduo kan ge, som så många andra läkemedel, biverkningar i form av torr, röd och irriterad hud. Detta är inte helt ovanligt men dessa biverkningar är ofta ett tecken på att Epiduo verkar som det ska. Irritationen vid användning av Epiduo är oftast som värst första en till två veckorna och därefter så avtar det. Epiduo är en långsiktig behandling och därför ska en patient inte sluta ta Epiduo om ovan nämnda biverkningar inte är för påfrestande.

Viktig information till kvinnor vid användning av Epiduo

Epiduo, oavsett styrka, ska inte användas under graviditet. På grund av den höga halten adapalen i Epiduo så ska Epiduo inte användas under graviditet eller om planer finns på att bli gravid. 

Epiduo i två styrkor (Epiduo 0,1%/2,5% och Epiduo 0,3%/2,5%)

Epiduo 0,1%/2,5% är lämplig för patienter med mild till medelsvår akne. Den vanligaste av de två styrkorna och som brukar anses tillräcklig i de flesta fall. Används av vuxna, ungdomar och barn från 9 år och uppåt. Gelen smörjs en gång dagligen till kvällen på den huden där akne uppstått. 

Epiduo 0,3%/2,5% är lämplig för patienter med medelsvår till svår akne. Om dosen inte räcker för patienten eller att sjukdomsbilden blir värre så ska en hudläkare uppsökas.

Köpa Epiduo online

För tillfället går det inte att köpa Epiduo online hos Treated.com. Däremot så finns det flertalet andra akneläkemedel som kan övervägas om du letar efter en förstagångsbehandling mot akne. Att köpa akneläkemedel på nätet ska vara tryggt och därför är det alltid en legitimerad förskrivare som granskar dina svar vid ett eventuellt köp från vårt onlineapotek innan ett recept skrivs ut.

Vad är Acnatac?

  1. Innehåller lokalt klindamycin + tretinoin
  2. Tretinoin är en äldre typ av retinoid (första generationen)
  3. Kombinationsbehandlingen erbjuder en förenklad dosering
  4. Acnatac ska enbart användas i max 12 veckor då den innehåller antibiotika

Acnatac är en antibakteriell gel för användning på huden mot akne. Acnatac innehåller två aktiva substanser: klindamycin som är ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden samt tretinoin, en medicin som påskyndar det översta hudlagrets celldelning. Acnatac appliceras en gång per kväll på huden under tre månaders tid och skrivs oftast ut först efter att ett försök med Epiduo som behandling gjorts. Acnatac är helt enkelt ett andrahandsval om Epiduo inte ger de resultat som önskats. Acnatac får enbart användas av vuxna och barn över 12 år vilket skiljer sig åt jämfört med Epiduo där lägsta åldersgränsen är 9 år.

Biverkningar Acnatac

Biverkningar som kan förekomma om du använder dig av Acnatac är klåda, rodnad hud, ökad känslighet för solljus, torr hud och hudutslag. Du ska inte använda tretinoin om är gravid eller försöker bli gravid då tretinoin kan skada fostret. 

Acnatac gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Acnatac innehåller två verksamma ingredienser: 10 mg per gram klindamycin samt 0,25 mg per gram tretinoin. 

Köpa Acnatac på nätet

Att köpa Acnatac online ska vara tryggt och säkert, särskilt viktigt i detta fall då läkemedlet innehåller antibiotika. Se till så att innan ett eventuellt köp av Acnatac online, att onlineapotek inte erbjuder Acnatac receptfritt utan att en legitimerad förskrivare ser över beställningen för att säkerställa att det är tryggt för dig att använda Acnatac gel. På Treated.com erbjuder vi för tillfället inte möjligheten att köpa Acnatac online men vi har flertalet andra akneläkemedel som fungerar mycket bra för många patienter som går att köpa hos oss. 

Senast granskat:  30-09-2020