Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Allergier

Allergier kännetecknas av en autoimmun respons för viss stimuli. En allergisk reaktion orsakar ofta inflammation och svullnad i den angripna regionen. Mycket allvarliga allergiska reaktioner kallas för anafylaktisk chock.

 1. Allergier kan variera i svårighetsgrad
 2. Reaktioner orsakas av vissa triggers
 3. Effektiv behandling finns tillgänglig

Oavsett hur allvarliga allergier du har hjälper det att vara förberedd i händelse av en allergisk reaktion. Hos Treated.com kan du få och förnya dina recept smidigt och effektivt online.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

9 behandling(-ar) för Allergier

EpiPen

EpiPen

 1. Livlina för personer med svåra allergibesvär
 2. Kan begränsa symptomen vid anafylaxi
 3. Snabb behandling
Beställ nu
Avamys

Avamys

 1. Lättanvändlig nässpray
 2. Börjar ge effekt inom 8-24 timmar
 3. Tillverkas av GSK
Beställ nu
Flixonase

Flixonase

 1. Tillgänglig som droppar och nässpray
 2. Lindrar symptom som svullnad och irritation
 3. Snabbverkande
Beställ nu
Nasonex

Nasonex

 1. Lindrar symptom vid allergisk rinit
 2. Lättanvändlig nässpray
 3. Tas dagligen
Beställ nu
Xyzal

Xyzal

 1. Finns som tabletter och lösning
 2. Lindrar effektivt allergiska symptom
 3. Tas en gång om dagen
Beställ nu
Jext

Jext

 1. Används vid allvarliga allergier
 2. Lättadministrerad injektionspenna
 3. Akut behandling vid anafylaktisk chock
Mer information
Nasacort

Nasacort

 1. Lättanvänd nässpray
 2. Lindrar allergisk rinit effektivt
 3. Passar för de som vill undvika tabletter
Mer information
Emerade

Emerade

 1. Används vid akuta allergier
 2. Innehåller adrenalin
 3. Alternativ till Epipen och Jext
Mer information
Optilast (Lastin)

Optilast (Lastin)

 1. Lättanvändliga ögondroppar
 2. Tas två gånger dagligen
 3. Börjar lindra symptom snabbt
Mer information
Rapitil

Rapitil

 1. Effektiv på att lindra irritation
 2. Lättanvändlig behandling
 3. Tas två gånger om dagen
Har utgått
Översikt

Översikt - allergier och anafylaxi

Allergier kännetecknas av kroppens överreaktion inför vissa triggers. Detta kan vara någonting som finns i miljön, såsom pollenallergi (även kallat hösnuva), djurpäls, damm eller dammkvalster. Det är också vanligt att personer utvecklar allergier mot olika livsmedel och födoämnen eller mot viss typ av medicin. Det tros att ungefär var fjärde svensk är drabbad av någon form av allergi.

Hur uppstår allergier?

När kroppen kommer i kontakt med något stimuli så feltolkar immunsystemet detta som ett hot och en överreaktion uppstår. Denna reaktion innefattar ofta frisättandet av inflammatoriska kemikalier, i syfte att skydda kroppen från vad immunsystemet tolkat som ett hot. Dessa kallas för antikroppar och är en effektiv försvarslinje vid genuin sjukdom, när de dock frisätts utan ett verkligt hot närvarande orsakar de inflammation, som kan leda till svullnad, vanligtvis i näsan (rinit) eller runt ögonen (konjunktivit). Detta kan sedan leda till ytterligare förvärrade symptom.

Det finns ett antal olika allergitest en kan genomföra för att hjälpa till att säkerhetsställa huruvida man faktiskt har en allergi mot någonting eller ej. Dessa genomförs vanligtvis av läkare.

Leva med allergier - går de att förebygga?

Det finns vissa förebyggande åtgärder man kan ta i syfte att förhindra exponering för luftburna allergener. Ifall man är allergisk mot damm eller dammkvalster kan det vara bra att regelbundet damma av och tvätta textil- eller tygförmål i hemmet (exempelvis gardiner, kuddar och sängöverkast), som ofta är hem för dessa retningar. Ifall man har pollenallergi, vilket är väldigt vanligt i Sverige, kan det vara smart att regelbundet följa pollenprognoser såväl som att försöka spendera så lite tid som möjligt utomhus under dagar med höga pollenhalter.

De som dock har en förhöjd känslighet för dessa allergener kan uppleva att det är svårt att leva helt utan att exponeras för dem.

Behandling vid allergi: antihistaminer och kortikosteroider

Lastin, som i Storbritannien säljs under namnet Optilast, och Xyzal är exempel på antihistaminer. Lastin kommer i formen av ögondroppar och är till för behandling av allergisk konjunktivit, medan Xyzal behandlar allergisk rinit och erbjuds som tabletter eller som lösning. De innehåller olika men väldigt snarlika aktiva ingredienser, som verkar genom att lindra den inflammatoriska respons som uppstår i samband med att immunsystemet frisatt histaminer. Detta bistår i att lindra svullnad och obehag.

Flixonase och Avamys är bägge kortikosteroider som innehåller den verksamma ingrediensen flutikason. Vidare finns Nasonex och Nasacort, som bägge två innehåller kortikosteroiden mometason. Samtliga av dessa behandlingar kommer i formen av en nässpray som lindrar inflammation i näsan och stoppar de inflammatoriska kemikalierna från att frisättas. Detta hjälper till i att reducera svullnad och lindrar symptom i näsan.

Vad är anafylaxi (allvarliga allergiska reaktioner)?

Allvarliga allergiska reaktioner kan resultera i något som kallas för anafylaktisk chock. Detta är ett allvarligt tillstånd som kräver en mer drastisk respons. Vanliga tecken på anafylaktisk chock är plötslig svullnad i luftvägarna som kan orsaka andningssvårigheter och andnöd. En anafylaktisk chock kan också orsaka ett plötsligt och mycket allvarligt blodtrycksfall, vilket i sin tur kan orsaka hjärtsvikt. Den vanligaste triggern vid anafylaxi är födoämnen som exempelvis nötter eller skaldjur, vissa typer av läkemedel eller insektsbett.

Tid är en viktig faktor när en person drabbats av anafylaktisk chock - personen måste omedelbart behandlas med en så kallad adrenalinpenna. Det snabbverkande adrenalinet injiceras intramuskulärt i utsidan av låret och motverkar ytterligare utvidgning av blodkärlen. Adrenalinet höjer också blodtrycket så att hjärtat kan slå snabbare, lindrar svullnad i luftvägarna och hjälper personen att andas normalt. Efter att en adrenalinet administrerats måste den drabbade omedelbart föras till sjukhus för att säkerhetsställa att symptomen inte återvänder. Det rekommenderas att personer med anafylaktiska allergier alltid bär på två adrenalinpennor, i händelse av att de är i behov av en andra dos för att behandla samma allergiska reaktion.

Vilka behandlingar finns vid anafylaxi?

Det finns ett par olika adrenalinpennor tillgängliga. Samtliga innehåller samma aktiva ingrediens, adrenalin, och verkar på ett snarlikt sätt. Den kanske kändaste och mest långvariga adrenalinpennan på marknaden heter EpiPen och tillverkas av läkemedelsföretaget Meda. I tillägg till EpiPen finns emellertid också Jext och Emerade, två nyare behandlingar som verkar på exakt samma sätt. Du kan alltid välja mellan att köpa en eller två adrenalinpennor online hos Treated.com. Vänligen notera att du måste vara myndig för att kunna få ett recept utskrivet hos Treated.com. Ifall du söker en adrenalinpenna för ditt barn, vänligen kontakta din vårdcentral.

Köpa allergimedicin online hos Treated.com

Ifall du är ute efter att få ditt recept på allergimedicin utskrivet smidigt online kan Treated.com hjälpa dig. Vår tjänst erbjuder en säker och konfidentiell läkarkonsultation online, där du fyller i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU och i de allra flesta fall levereras ditt paket redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  25-08-2020
Behandlingar

Vilka typer av allergimedicin finns tillgängligt?

Eftersom allergier varierar i karaktär och allvarsgrad finns det ett antal olika allergibehandlingar tillgängliga, som alla fungerar på olika sätt. Ifall du har allergisk astma, vänligen läs mer på vår sida om astma, där du hittar en rad olika behandlingar. Ifall du har allergi mot pollen (hösnuva) kan du läsa mer och hitta din behandling på på vår sida om pollenallergi.

Två vanliga typer av allergimedicin är antihistaminer och kortikosteroider. Dessa två grupper av läkemedel verkar genom att lindra inflammation. Antihistaminer kan behandla allergisk konjunktivit och allergisk rinit, medan kortikosteroider är till för att lindra inflammation i näsan. Hos Treated.com finns två olika typer av antihistaminer; Lastin, som i Storbritannien heter Optilast, och kommer i formen av ögondroppar samt Xyzal, som är i tablettform. I formen av kortikosteroider hittas Flixonase, Avamys, Nasonex och Nasacort som samtliga är nässprayer.

Behandling vid anafylaxi (anafylaktisk chock) krävs en adrenalinpenna. Anafylaxi är ett allvarligt, potentiellt livshotande, tillstånd som kräver omedelbar behandling. Personer med anafylaktiska allergier rekommenderas alltid att bära på två adrenalinpennor, i händelse av att det krävs en andra injektion 5-15 minuter efter den första administreringen, för att behandla samma reaktion. Adrenalinpennor tillgängliga hos Treated.com är EpiPen, Jext och Emerade.

Ifall du inte använt allergimedicin tidigare rekommenderas det att du börjar med att diskutera dina allergier med din husläkare eller allergisjuksköterska, som kan svara på eventuella frågor. De kan också säkerhetsställa att du tar rätt medicin.

Antihistaminer, kortikosteroider och adrenalin - hur fungerar de?

Anthistaminer verkar genom att lindra effekten av en kemikalie, vid namn hastminer, som frisätts av immunsystemet i samband med att man exponerats för en allergen. Dett akan vara exempelvis pollen, damm eller dammkvalster eller djurpäls. Histaminer orsakar inflammation och svullnad, vilket är typiska symptom vid allergi. Genom att motverka effekten av histaminer kan symptomen effektivt lindras.

Nässprayer som innehåller kortikosteroider verkar genom att blockera immunsystemets frisättande av inflammatoriska substanser i näsgången. Denna typ av allergibehandling alltså på ett snarlikt sätt, genom att lindra den inflammatoriska respons som sker vid kontakt med en allergen, som exempelvis pollen eller djurpäls.

Allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi, kan induceras genom kontakt med viss typ av livsmedel, såsom nötter, soja eller skaldjur, såväl som vissa typer av läkemedel eller bi- eller getingstick. Vid fall av en anafylaktisk chock sker omfattande svullnad i luftvägarna, på grund av allvarliga sammandragningar av blodkärl, vilket gör att personen får svårt att andas. Detta motverkas genom intramuskulär administrering av adrenalin genom en adrenalinpenna, som EpiPen. Det snabbverkande adrenalinet stoppar svullnaden i luftvägarna och får hjärtat att slå hårdare.

Kan allergimedicin orsaka biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade biverkningar och dessa skiljer sig mellan olika läkemedel beroende på vad de har för aktiv substans. De vanligaste biverkningarna av nässpray är näsblod och huvudvärk. Ögondroppar kan orsaka en brännande känsla i ögonen eller rinnande ögon efter applicering. Adrenalinpennor vid anafylaxi, i sin tur, kan orsaka dåsighet, svettningar och huvudvärk.

Läs alltid mycket noga igenom bipacksedeln för ditt läkemedel innan du börjar ta behandlingen. Där hittar du en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med läkemedlet.

Kan jag kombinera allergimedicin med andra läkemedel?

Vissa läkemedel kan påverka funktionen av din allergimedicin, och vice versa. Detta kallas för läkemedelsinteraktioner. När du begär ett recept på en behandling vid allergier är det mycket viktigt att du talar om för din förskrivande läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Ifall du är gravid, försöker bli gravid eller ammar är det viktigt att du talar om detta för läkaren.

Senast granskat:  25-08-2020
Vanliga frågor: allergimedicin

Vanliga frågor om behandling vid allergier

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingarna?

I huvudsak vilken typ av allergi de är till för att behandla. Nässpray och tabletter lindrar allergisk rinit, vilket är en typ av allergi som orsakar näsgången och luftvägarna. Ögondroppar kan reducera effekterna av konjunktivit orsakat av en allergen. Adrenalin, i sin tur, används endast för att behandla anafylaxi, även känt som anafylaktisk chock.

Ska jag ta nässpray, tabletter, ögondroppar eller adrenalinpenna?

Detta beror helt och hållet på vilken typ av allergi du har. Lastin (som heter Optilast i Storbritannien) är till för allergisk konjunktivit. Nasacort, Nasonex, Flixonase och Avamys behandlar allergisk rinit. EpiPen, Jext och Emerade, i sin tur, är adrenalinpennor till för akut anafylaxi (anafylaktisk chock).

Skiljer sig biverkningarna?

Ja. Några av de vanligare biverkningarna inkluderar huvudvärk, muntorrhet, halsont och nästäppa. Andra biverkningar beror på vilken typ av behandling som du använder. Nässpray kan exempelvis orsaka näsblod medan ögondroppar i vissa fall kan ge en brännande känsla i ögonen. Du hittar mer information på respektive produktsida, där du även hittar läkemedlets bipacksedel.

Är det rätt behandling för mig?

Ifall du är osäker bör du börja med att konsultera din husläkare eller allergisjuksköterska som kan hjälpa dig passande behandling för dina allergier. Ifall du är osäker kan de även tillhandahålla ett allergitest.

Du kan köpa eller förnya recept på din allergimedicin smidigt online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket tar ett par minuter. Därefter granskas dina svar av en av våra legitimerade läkare som kan skriva ut ett e-recept ifall behandlingen är lämplig för dig. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Senast granskat:  25-08-2020

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här