Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Avamys

Fluticasone Furoate

Avamys är en behandling vid allergisk rinit som verkar genom att lindra inflammation i näsgångarna. Avamys tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

Nu är det både enkelt och smidigt för dig att beställa din allergibehandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare - läkemedlet levereras sedan direkt hem till dig, allt inom 24 timmar.

+1400 recensioner via Trustpilot
Avamys27,5 mcg

Varje nässprayflaska innehåller 120 sprayduschar. En spraydusch innehåller 27,5 mcg flutikason. Tas enligt läkarens anvisningar.

 

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Avamys är en behandling vid allergisk rinit som verkar genom att lindra inflammation i näsgångarna. Avamys tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

Nu är det både enkelt och smidigt för dig att beställa din allergibehandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare - läkemedlet levereras sedan direkt hem till dig, allt inom 24 timmar.

Översikt

Översikt

Avamys® är en nässpray till för att behandla allergisk rinit. Sprayen tas en gång per dag och börjar oftast ge märkbara resultat inom åtta till 24 timmar. Sprayen innehåller en kortikosteroid som bidrar till att minska de inflammatoriska effekter som kommer i samband med allergiska reaktioner. Dessa kan vara t.ex. pollen (hösnuva), dammkvalster, mögelsporer eller djurgår (pälsdjursallergi). Avamys nässpray är en receptbelagt läkemedel som tillverkas av företaget GlaxoSmithKline.

Allergisk rinit kan ta sig i uttryck i en rad olika former. Det kan vara resultatet av hösnuva eller allergi mot t.ex. damm eller mögel. Symptomen påminner ofta om de symptom som kommer i samband med en förkylning, som t.ex. nästäppa, rinnande näsa, hosta och nysningar och allmän irritation i luftvägarna. Allergisk rinit är mycket vanligt och i Sverige uppskattas det att nästan var femte ung vuxen upplever tillståndet.

Allergisk rinit inträffar när vävnaderna i näsan samt luftvägarna kommer i kontakt med retningar (som t.ex. de som finns angivna i stycket ovan) genom inhalation. Kroppens immunförsvar tolkar dessa retningar som ett hot och frisläpper sedermera kemikalier som försvarsåtgärd. Dessa kemikalier orsakar den svullnad och inflammation som resulterar i allergisk reaktion, t.ex. i näsan. Irritation kan även uppträda i och kring ögonen med kliande och rinniga ögon som konsekvens.

Den aktiva ingrediensen i Avamys är en typ av kortikosteroid som kallas flutikason. När allergisk rinit inträffar så frisläpper kroppen de kemikalier som orsakar inflammation från vissa celler i vävnaden. Funktionen av dessa celler hämmas av flutikason så att frisättandet av kemikalierna bromsas. På detta vis hämmas irritationen och luftvägarna rensas.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt beställa Avamys med leverans direkt hem. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter - sedan kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara säker och ändamålsenlig så skickas läkemedlet med expressleverans från vårt apotek i Storbritannien - och levereras direkt hem till dig följande dag!

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Avamys i linje med din läkares anvisningar, och se även till att du noggrant läst igenom bipacksedeln före användning. Detta möjliggör för maximerad effekt av läkemedlet samt minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta alltid Avamys enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är två sprayduscher per näsborre, en gång om dagen.
 3. Dosera vid samma tidpunkt varje dag.
 4. När dina symptom inte är under kontroll kan din läkare komma att reducera dosen till endast en spraydusch per näsborre.
 5. Omskakas i minst tio sekunder före användning.
 6. Ta av skyddskåpan och rikta munstycket bortåt.
 7. Skjut av cirka sex sprayduscher tills en riklig dimma bildats, i syfte att förbereda sprayen.
 8. Snyt dig före användning, för att förhindra obstruktion i näsborrarna.
 9. Luta huvudet framåt något.
 10. Placera munstycket i ena näsborren. Rikta även munstycket något snett ifrån mitten av näsan.
 11. Tryck knappen hela vägen ner samtidigt som du inhalerar hela dosen genom näsan.
 12. Ta bort munstycket och andas ut genom munnen.
 13. Om du tar mer än en spraydusch ska du upprepa ovan steg.
 14. Rengör munstycket med en torr näsduk/trasa.
 15. Överskrid inte ordinerad dos.
 16. Kompensera aldrig för en glömd dos genom att ta dubbel dos. Om du har glömt att ta Avamys en dag tar du nästa dos så fort du minns, om inte det sammanfaller med nästa dos, då skippar du bara över dosen.

Vänligen notera att ovan riktlinjer endast är en summering. Detaljerade instruktioner återfinns i läkemedlets bipacksedel.

Avamys bipacksedel hos FASS

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Avamys 27,5 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Avamys orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Uppsök omedelbart läkarvård om du upplever några som helst tecken på allergisk reaktion som t.ex. nässelfeber, svullnad i mun, läppar eller tunga.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Näsblödning (i synnerhet i samband med lånvarigt användande).

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk eller sår i näsan.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):
Smärta, bränningar, irritation, ömhet eller torrhet inuti näsan.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar associerade med Avamys. Konsultera bipacksedel för komplett lista.

Andra läkemedel och Avamys

Det är mycket viktigt att du ordentligt redogör för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär, då vissa behandlingar kan komma att interagera med Avamys. Berätta om du tar, har tagit eller kan tänkas ta något av följande: steroider, astmamedicin, ritonavir eller ketokonazol.

Andra sjukdomar och Avamys

Du kan komma att avrådas från denna behandling om du har en historia av leversjukdomar.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Avamys 27,5 mcg

Vanliga frågor: Avamys

Vanliga frågor: Avamys

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Avamys?

Ja. Funktionerna av Avamys ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Avamys?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras av Avamys. Du bör dock avstå från bilkörning och kontakta din läkare om du upplever någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Avamys användas när jag är gravid?

Använd endast Avamys medan du är gravid eller ammar om din läkare anser att behandlignen är nödvändig.

Hur ska Avamys förvaras?

Förvaras på säker plats och svalt, ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Avamys?

Använd ej Avamys om du är allergisk mot någon av följande ingredienser. Avamys innehåller: flutikasonfuroat, vattenfri glukos, dispergerbar cellulosa, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat och renat vatten.

Kan jag köpa Avamys receptfritt?

Nej, Avamys är en receptbelagd behandling som kan köpas receptfritt. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om hen bedömer att Avamys är rätt behandling för dig skrivs ett recept ut.

Är Avamys rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här