Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Optilast (Lastin)

Azelastine

Lastin® är en typ av antihistamin som används för att behandla ögonproblem i samband med hösnuva och andra allergiska reaktioner, även känt som allergisk konjuktivit. Lastin heter i Storbritannien Optilast.

Det kan vara svårt att bekämpa allergisymptom med endast receptfria behandlingar. Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på Treated.com kan du smidigt och enkelt beställa din receptbelagda behandling vid besvärande hösnuva.

+1400 recensioner via Trustpilot
LastinLastin ögondroppar

En droppe Lastin innehåller 0.015 mg azelastin. Rekommenderad dos är en droppe per öga, två gånger om dagen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Lastin® är en typ av antihistamin som används för att behandla ögonproblem i samband med hösnuva och andra allergiska reaktioner, även känt som allergisk konjuktivit. Lastin heter i Storbritannien Optilast.

Det kan vara svårt att bekämpa allergisymptom med endast receptfria behandlingar. Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på Treated.com kan du smidigt och enkelt beställa din receptbelagda behandling vid besvärande hösnuva.

Översikt

Översikt

Lastin, som i Storbritannien marknadsförs under namnet Optilast, är ögondroppar till för att behandla allergisk konjunktivit. Det är en receptbelagd behandling vilket innebär att läkarkonsultation måste skett innan läkemedlet kan köpas. Den aktiva substansen i Lastin är azelastin som tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Antihistaminer verkar genom att hämma den kemiska reaktion som aktiveras av immunsystemet vid kontakt med allergen. Lastin tillverkas av läkemedelsföretaget Meda Pharmaceuticals och säljs i Sverige under namnet Lastin.

Allergisk konjunktivit är en vanlig biprodukt av reaktion mot pollen (hösnuva), kvalster, mögel eller djurpäls. De vanligaste symptomen är rodnad, överskott av vätska i kroppen samt klåda. Sjukdomen kategoriseras i två typer, beroende på varaktighet och effekt; säsongsbunden allergisk konjunktivit och perenn allergisk konjunktivit. Säsongsbunden allergisk konjunktivit är vanlig vid höga pollenhalter, vilket oftast är knutet till särskilda tidpunkter på året, medan perenn allergisk konjunktivit håller i sig året runt och orsakas av konstant närvarande retningar som t.ex. djurpäls eller damm.

Allergisk konjunktivit är framförallt vanligt hos personer som har astma eller allergisk rinit, en allergisjukdom som återfinns hos ungefär var femte ung vuxen i Sverige. Runt 6-8% av befolkningen i Sverige har astma, vilket är ungefär 700.000 personer. Allergisk konjunktivit kännetecknas framförallt av kliande, rodnad och överflöd av vätska i ögonen.

Att förebygga allergisk konjunktivit är inte alltid enkelt, främst då kontakt med retningar är väldigt svårundvikligt. Dock kan personer som upplever symptom reducera ytterligare irritation genom att begränsa deras exponering till allergener som t.ex. pollen och damm, samt begränsa användandet av kontaktlinser.

De som upplever att symptomen börjar orsaka märkbara besvär och begränsa vardagen kan hitta lindring i form av ögondroppar med antihistamin - en sån produkt är Lastin, marknadsfört i Sverige under namnet Lastin, som innehåller azelastinhydroklorid. Den aktiva substansen azelastinhydroklorid verkar genom att hämma effekten av den inflammerande kemikalien histamin i ögonen. Personer med allergier har ett immunförsvar som är känsligare mot luftburna retningar som t.ex. pollen. När immunförsvaret upptäcker en retning orsakar det mastceller i kroppen att frisätta histamin som i sin tur ökar blodflödet till det utsatta området och orsakar irritation. Azelastinhydroklorid förhindrar histaminkänsliga receptorer i ögat från att reagera på kemikalien och lindrar på det viset symptom vid allergisk konjunktivit.

Det har aldrig varit så enkelt och smidigt att beställa din behandling vid allergisk konjunktivit online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt ärende. Vid godkännande skickas läkemedlet med expressleverans direkt hem till dig, allt inom 24 timmar!

Beställ nu
Senast granskat:  25-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner när du använder denna behandling. Läs även noggrant igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar behandlingen. Detta i syfte att maximera effekten av Lastin och minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd enligt din förskrivares riktlinjer.
 2. Vanlig dos är i de flesta fall en droppe i vardera ögat morgon och kväll.
 3. I fall av allvarlig allergisk konjunktivit kan dosen ökas upp till fyra doseringar per dag.
 4. Ögondropparna är förebyggande och fungerar bra för fall av planerad kontakt med retningar.
 5. Tvätta alltid händerna innan du använder Lastin.
 6. Torka upp eventuell fukt kring ögonen genom att lätt badda med en näsduk eller pappersservett.
 7. Skruva av locket på flaskan och kontrollera att pipetten är ren.
 8. Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket.
 9. Placera droppen försiktigt i mitten av det nedre ögonlocket utan att flaskans pipett kommer i kontakt med ögat.
 10. Släpp det nedre ögonlocket. Placera sedan ditt finger mot näsan, i ögonvrån in mot näsryggen. Blinka långsamt några gånger så att droppen sprider sig över hela ögats yta, medan du behåller trycket med fingret mot näsan.
 11. Avlägsna eventuellt överflöd av läkemedlet med en pappersservett.
 12. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 13. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos. Bara fortsätt med att ta din nästa dos vid angivet tillfälle.

Ovan är endast en sammanfattning av hur du använder Lastin. Se den bifogade bipacksedeln för detaljerade instruktioner.

Lastin® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Lastin® från FASS

 

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Lastin Lastin ögondroppar

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lastin orsaka vissa biverkningar, dock behöver inte alla uppleva dem. Det är däremot viktigt att du i förhand känner till dessa eventuelal biverkningar så att du kan agera på lämpligt sätt om du skulle uppleva några av dem. Uppsök omedelbart sjukhus om du upplever några som helst tecken på allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Irritation i ögonen efter applicering. Denna irritationen bör vara mild och övergående.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Smakförändringar, bitter smak i munnen.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):
Allergisk reaktion som t.ex. utslag eller klåda.

Detta är inte en komplett lista på rapporterade biverkningar associerade med Lastin. För komplett lista över biverkningar bör du konsultera bipacksedeln.

Andra läkemedel och Lastin

Underrätta alltid din läkare om vilka behandlingar du tar, har tagit eller kan tänkas ta (även receptfria) när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Andra sjukdomar och Lastin

Otpilast kan vara olämplig för de som ännu inte vet ifall deras symptom orsakats av allergier. Smärta i ögonen tillsammans med rinit kan vara ett tecken på infektion där annan behandling bör användas. Tala om för din läkare om symptomen inte förbättras eller förvärras efter 48 timmars behandling med detta läkemedel. Du bör ta Lastin med särskild försiktighet om du använder kontaktlinser. Underrätta alltid din förskrivare om så är fallet.

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Lastin Lastin ögondroppar

Vanliga frågor: Lastin

Vanliga frågor: Lastin

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Lastin?

Ja. Det är inte troligt att denna behandling på något sätt ska påverkas av samtidig konsumtion av alkohol. Du bör dock endast konsumera alkohol i resonabla mängder i samband med dosering.

Kan jag köra bil när jag anbänder Lastin?

Din körförmåga kan komma att begränsas omedelbart efter dosering, då din syn kan komma att påverkas. Du bör vänta tills din syn återgått till normal innan du kör bil.

Kan Lastin användas när jag är gravid?

Rådfråga alltid läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar, då det kan komma att vara olämpligt.

Hur ska Lastin förvaras?

Förvaras svalt och på en säker plats, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Lasdtin?

Lastin innehåller: azelastinhydroklorid, bensalkoniumklorid (E210), dinatriumedetat, hypromellos, flytande sorbitol (kristalliserande) (E420i), natriumhydroxid (E524) och vatten för injektioner. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Lastin receptfritt?

Du kan endast köpa Optilast om du har ett recept, det är en receptbelagd behandling. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat. Om läkaren bedömer att Optilast är en säker och ändamålsenlig behandling för dig så skrivs ett recept ut.

Är Lastin rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här