Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Singulair

Montelukast

Singulair är en astmabehandling i tablettform som tillverkas av Merck Sharp & Dohme. Tabletterna innehåller den aktiva substansen montelukast.

Det behöver inte vara svårt att få tillgång till din astmabehandling online. Genom vårt EU-godkända onlineapotek kan du både få och förnya dina recept smidigt på nätet. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Singulair10 mg

Singulair tabletter innehåller 10 mg av den aktiva ingrediensen montelukast. Tas vanligtvis en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Singulair är en astmabehandling i tablettform som tillverkas av Merck Sharp & Dohme. Tabletterna innehåller den aktiva substansen montelukast.

Det behöver inte vara svårt att få tillgång till din astmabehandling online. Genom vårt EU-godkända onlineapotek kan du både få och förnya dina recept smidigt på nätet. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt

Singulair tabletter, från Merck Sharp & Dohme, tillhör läkemedelsgruppen leukotrienreceptorantagonister. Dessa hämmar funktionen av den naturliga substansen leukotrien i lungorna - samma substans som orsakar astmasymptom. Du kan smidigt, snabbt och tryggt både få och förnya dina recept online via Treated.com.

Vad är astma?

Astma är en av västvärldens vanligaste kroniska sjukdomar och det tros att omkring 700,000 svenskar tampas med tillståndet, som kännetecknas av hosta, väsande andning och tryck över bröstet. När dessa symptom intensivt förvärras brukar det kallas för en astmaattack. Attackerna utvecklas normalt under ett antal dagar, men de kan även vara mer plötsliga i sin natur. Svåra astmaattacker kräver att du omedelbart uppsöker läkarvård.

Astma orsakar inflammation i luftrören som transporterar luft i båda riktningar genom lungerna (bronkerna). När de exponeras för en utomstående trigger kan dessa rör smalnas av och musklerna i dito dras ihop. I tillägg ökar produktionen av slem. Alla dessa faktorer bidrar till de symptom som är förknippade med astma. Retningar som vanligen orsakar en allergisk reaktion, damm, djurhår eller päls, pollen, vissa typer av mediciner, förkylning eller influensa, träning eller förändringar i vädret kan alla trigga igång astmasymptom. Trots att astma är en oerhört vanlig sjukdom är det idag inte helt klarlagt exakt varför den uppstår. Vissa faktorer, som t.ex. övervikt, en familjehistoria av sjukdomen, allergier, rökning eller passiv rökning eller att arbeta i en miljö med vissa retningar kan alla bidra.

Hur fungerar Singulair?

Om en persons astma hanteras på rätt sätt, med regelbundna hälsokontroller och läkemedelsbehandlingar, ska det normalt sett inte ha alltför drastisk effekt på det dagliga livet. För vissa kan förebyggande behandlingar likt Singulair spela en viktig roll i behandlingen och tas dagligen - även om personen känner sig bra. Detta för att minimera effekten av eventuell exponering för olika triggers.

Singulair innehåller den verksamma substansen montelukast, och tas tillsammans med annan astmamedicin. Singulair blockerar lungorna från att svara på leukotriener, som tillverkas av kroppen som ett svar på viss stimuli, i dessa fall de triggers som kan orsaka astma. Det stoppar bronkerna i lungorna från att bli inflammerade och tillverka slem.

Singulair kan också användas för att behandla hösnuva hos personer med astma, detta då leukotriener även genereras i näsgångarna när de kommer i kontakt med pollen. Singulair kan även förskrivas för behandling av astma orsakat av fysisk ansträngning och träning.

Beställ Singulair tryggt och säkert genom Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få din astma granskat av en av våra kunniga legitimerade läkare. Bedöms behandlingen lämplig för dina besvär skrivst ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien och levereras raka vägen till din ytterdörr nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  14-03-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Singulair enligt din förskrivares instruktioner. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln innan du startar behandlingen. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Singulair enligt din förskrivares anvisningar.
 2. Ta en tablett dagligen, på kvällen. Singulair kan tas med eller utan mat.
 3. Ta alltid din tablett även om du känner dig bra och inte upplever några symptom.
 4. Fortsätt ta dina andra astmaläkemedel som ordinerats av din läkare.
 5. Singulair är inte avsett för att behandla akuta astmaanfall. Se till att alltid ha din anfallskuperare med dig.
 6. Om du glömt att ta en tablett ska du bara återuppta behandlingskuren nästa dag.
 7. Ta inte extra tabletter för att kompensera för missade doser.
 8. Om du tagit för stor mängd Singulair ska du omedelbart kontakta din läkare.
 9. Tala alltid med din läkare innan du slutar ta detta läkemedel. Sluta aldrig själv med din behandling utan att ha rådfrågat läkare.

Ovan riktlinjer är endast en summering över hur du använder Singulair. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Singulair bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Singulair från FASS

Senast granskat:  14-03-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Singulair 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla andra läkemedel kan Singulair orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Uppsök omedelbart sjukvård om din andning eller astma förvärras eller om du skulle uppleva ett eller flera tecken på ett sällsynt tillstånd som heter Churg-Strauss syndrom. Tecken på Churg-Strauss syndrom är influensaliknande symptom, stickningar eller domningar i armar och ben, utslag och andningssvårigheter.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Infektioner i de övre luftvägarna.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Huvudvärk, diarré, buksmärta, kräkningar eller illamående, feber eller utslag.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Allergisk reaktion som omfattar svullnad i läppar, ansikte eller tunga som leder till problem med att svälja eller andningssvårigheter, yrsel, stickningar, kramper, näsblod, kliande utslag eller nässelfeber, smärta i leder och muskler, sömnighet, sömnlöshet, sömngång, ångest, depression eller aggressivt beteende.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Glömska, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, ökad mottaglighet för blödningar.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Svullnad av lungorna, svåra hudutslag, hepatit, självmordstankar, hallucinationer.

Denna förteckning över biverkningar är endast en sammanfattning. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du hittar en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Singulair.

Andra läkemedel och Singulair

Det finns vissa läkemedel som kan hämma effekten av denna behandling eller öka risken för biverkningar om de tas samtidigt, som t.ex: antiepileptika som fenobarbital och fenytoin, antibiotika som rifampicin och gemfibrozil, som används för att sänka mängden blodfetter och sänka totalkolesterolet.

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär är det viktigt att du alltid berättar om du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Ta inte Singulair samtidigt som du tar andra läkemedel med samma substans (montelukast).

Andra sjukdomar och Singulair

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot den aktiva substansen montelukast eller mot någon av de andra ingredienserna i läkemedlet.

Singulair innehåller laktos. Tala alltid om för din läkare om du är laktosintolerant.

Senast granskat:  14-03-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Singulair 10 mg

Vanliga frågor: Singulair

Vanliga frågor: Singulair

Kan jag dricka alkohol när jag använder Singulair?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Singulair. Men om du tidigare upplevt ett astmaanfall triggat av alkohol bör du undvika att dricka.

Kan jag köra bil när jag använder Singulair?

Om du skulle uppleva några biverkningar som kan få dig att känna dig dåsig eller trött ska du alltid avstå från att köra bil.

Kan Singulair användas när jag är gravid?

Tala alltid om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar. Det är okänt om Singulair är fullt säkert att ta som gravid eller om du ammar. Din läkare kommer att avgöra lämpligheten.

Hur ska Singulair förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte efter utgångsdatumet.

Kasta inte Singulair i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen om hur du kastar detta läkemedel ansvarsfullt.

Kan jag vara allergisk mot Singulair?

Singulair innehåller: montelukast, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hyprolos, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

Filmdrageringen innehåller: hyprolos, titandioxid, hypromellos, järnoxid (röd och gul) och karnaubavax.

Använd aldrig Singulair om du är allergisk mot någon av dess ingredienser.

Kan jag köpa Singulair receptfritt?

Nej. Singulair är en receptbelagd behandling och kräver att en läkare skrivit ut ett recept åt dig om du ska kunna köpa läkemedlet.

Är Singulair rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär så att en av våra legitimerade läkare kan få en bra bild av din astma, dina symptom och din sjukdomshistoria. Om den granskande läkaren sedan godkänner beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt registrerade apotek i Storbritannien och levereras hela vägen hem till din ytterdörr nästa arbetsdag.

Senast granskat:  14-03-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här