Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Symbicort Turbuhaler

Budesonide / Formoterol

Symbicort Turbuhaler är en inhalator som används för att förebygga astma. Läkemedlet innehåller kortikosteroiden budesonid och beta-2-agonisten formoterol. Symbicort Turbuhaler tillverkas av AstraZeneca.

Vi vet att det inte alltid är bekvämt att ta sig tiden och besöka en vårdcentral och ett apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Hos Treated.com behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär. Godkända beställningar levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Symbicort Turbohaler100 mcg/6 mcg

En inhalation innehåller 100 mcg budesonid och 6 mcg formoterol. En inhalator innehåller 60 eller 120 doser.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Symbicort Turbuhaler är en inhalator som används för att förebygga astma. Läkemedlet innehåller kortikosteroiden budesonid och beta-2-agonisten formoterol. Symbicort Turbuhaler tillverkas av AstraZeneca.

Vi vet att det inte alltid är bekvämt att ta sig tiden och besöka en vårdcentral och ett apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Hos Treated.com behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Symbicort

Symbicort Turbuhaler är en kombinerad astmabehandling som kan användas som underhållsbehandling för att förhindra symptom och attacker, tillsammans med en separat anfallskuperare såväl som enda inhalator - både för att undertrycka astma och även lindra andningssvårigheter i samband med sjukdomen. Symbicort Turbuhaler är en vanligt använd behandling vid astma som tillverkas av AstraZeneca. Du kan få eller förnya ditt recept tryggt och snabbt hos oss på Treated.com.

 1. Kan användas som kombinerad inhalator
 2. Innehåller två aktiva ingredienser
 3. Tillverkas av AstraZeneca

Astma är resultatet av att luftvägarna i lungorna (bronkerna) kommer i kontakt med viss extern stimuli, så kallade retningar eller triggers. Bronkerna hos astmatiker är redan inflammerade men när de utsätts för dessa retningar blir de avsmalade och slemhinnan i luftvägarna sväller, vilket minskar dem ytterligare. Svårigheterna detta orsakar förvärras ofta av den överproduktion av slem som sker i passagerna i bronkerna.

Vilka är symptomen vid astma?

Symptomen vid astma är relativt lätta att känna igen. De omfattar hosta, väsande eller rosslande andning, en stramande känsla i bröstet samt andningssvårigheter och andnöd. Symptomen kan komma och gå men när de intensivt blir värre under en period om timmar eller dagar omnämns de oftast som ett astmaanfall eller akut astma. Exceptionellt svåra attacker kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Astma kan utlösas på ett antal sätt, som t.ex. Allergener som pollen, damm eller djurhår, vissa livsmedel och läkemedel, stress eller till och med växlande väder. De flesta astmatiker lever idag ett normalt och hälsosamt liv genom effektiva behandlingar och regelbunden uppföljning inom vården.

Innehåller budesonid och formoterol

Med dess två aktiva ingredienser budesonid och formoterol kan Symbicort Turbuhaler både förebygga och lindra symptom. Budesonid är en kortikosteroid som vid inandning minskar nivåerna av de naturliga kemikalier som lungorna frisätter som svar på astmatriggers. På detta vis minskar substansen inflammation i luftvägarna. Formoterolfumaratdihydrat, mest känt som formoterol, är en långverkande beta-2-agonist som lindrar de ihopdragna musklerna i luftvägarna genom att stimulera receptorer i lungorna, vilket vidgar bronkerna.

Köpa Symbicort Turbuhaler online

Om du behöver köpa eller förnya ditt recept för Symbicort Turbuhaler kan du smidigt och tryggt göra det hos oss. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt astmaärende granskat av en av våra många, kunniga legitimerade läkare. Bedöms behandlingen säker och ändamålsenlig förskrivs ett e-recept till dig. Godkända beställningar skickas alltid direkt till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  07-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Symbicort Turbuhaler enligt din förskrivares anvisningar. Se även till att läsa igenom informationen som finns i den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd enligt förskrivarens riktlinjer
 2. Skruva av och lyft bort kåpan. Ett skramlande ljud kan höras.
 3. Håll inhalatorn upprätt, håll det röda vredet nedåt.
 4. För att ladda en dos ska du vrida det röda vredet så långt det går åt ena hållet, sedan vända det så långt det går åt andra hållet. Detta kommer generera ett klickljud, vilket innebär att inhalatorn är laddad.
 5. Ladda endast en dos när du behöver ta Symbicort.
 6. Håll inhalatorn från munnen och andas ut så långt du orkar.
 7. Placera munstycket mellan tänderna utan att bita det, slut dina läppar runt munstycket och andas in så djupt som möjligt genom munnen.
 8. Efter att du fört bort munstycket ska du andas ut försiktigt.
 9. För att ta en andra en dos ska du ladda inhalatorn och upprepa ovan process.
 10. Om du glömt att ta en dos ska du inte kompensera för detta genom att ta en dubbel dos. Bara ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg och fortsätt därefter behandlingen som schemalagt.

Om du använder Symbicort Turbuhaler tillsammans med en annan anfallskuperare:

 1. Ta normalt en eller två inhalationer, två gånger dagligen.
 2. Ta din anfallskuperare när du upplever astmasymptom.

Om du endast använder Symbicort Turbuhaler:

 1. Ta Symbicort två gånger dagligen, antingen en eller två inhalationer per gång.
 2. Ta en inhalation när du upplever astmasymptom. Ta en ytterligare dos efter några minuter om dina symptom inte förbättras.
 3. Ta inte fler än sex inhalationer vid en och samma tidpunkt.
 4. Den maximala dagliga dosen är 12 inhalationer per 24 timmar.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Symbicort Turbuhaler. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln noggrant. Där hittar du detaljerade anvisningar.

Symbicort Turbuhaler bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Symbicort Turbuhaler från FASS

Senast granskat:  07-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Symbicort Turbohaler 100 mcg/6 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Symbicort Turbuhaler orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till naturen av dessa biverkningar så att du kan vidta lämpliga åtgärder alternativt uppsöka vård i händelse av att de skulle inträffa.

Tala genast om för din läkare om din astma förvärras av denna behandling.

Kontakta genast din läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion, som kan kännetecknas av bl.a. Svullnad i ansikte och områden runt munnen, svårigheter med att svälja, andningssvårigheter eller andnöd, nässelfeber eller matthet eller svaghetskänsla.

Om du upplever en plötslig andfåddhet eller väsande andning direkt efter att du tar din dos av Symbicort Turbuhaler ska du omedelbart sluta använda den och ta till din anfallskuperare, varefter du omedelbart ska uppsöka vård.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användar eller färre):

Hjärtklappning (du känner dina egna hjärtslag), huvudvärk, halsont, orala svampinfektioner, darrningar eller skakningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrselattacker, ökad hjärtfrekvens, illamående, muskelkramper, sömnproblem, känslor av agitation (lättretlighet), rastlöshet eller förekomsten av blåmärken.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Arytmi, kliande utslag, hypokalemi (sänkta nivåer av kalium i blodet), bronkospasm (täthet av luftvägarna som orsakar pipande andning). Om du skulle uppleva bronkospasm ska du omedelbart sluta använda denna behandling.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Förändringar i blodtryck, bröstsmärtor eller täthet i bröstet, ökade mängder blodsocker, depression eller smakstörningar.

Andra läkemedel och Symbicort Turbuhaler

Det är mycket viktigt att du berättar för en av våra legitimerade läkare om du tar några andra läkemedel eller naturläkemedel, såväl receptbelagda som receptfria.

Följande läkemedel kan interagera med Symbicort Turbuhaler:

 1. Behandlingar vid arytmi eller hjärtsvikt som digoxin
 2. Antidepressiva medel som nefazodon
 3. Amitriptylin och MAO-hämmare
 4. Xantiner som används för att behandla astma
 5. Andra bronkdilaterande läkemedel som salbutamol
 6. Medicin vid HIV-infektion som ritonavir
 7. Svampmedel som itrakonazol och ketokonazol
 8. Antibiotikum som telitromycin och klaritromycin
 9. Behandlingar vid Parkinsons sjukdom som levodopa
 10. Levotyroxin (Levaxin) som är en behandling vid underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)
 11. Samt: fentiaziner, betablockerare, vattentabletter, orala kortikosteroider.

Andra sjukdomar och Symbicort Turbuhaler

Använd aldrig Symbicort Turbuhaler om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet (budesonid, formoterol och laktos).

Din läkare kan även komma att vilja att du tar Symbicort Turbuhaler med särskild försiktighet om du har en allvarlig leversjukdom, diabetes, högt blodtryck, en historia av hjärtproblem, lunginfektion, lågt kalium i blodet eller en sjukdom eller tillstånd relaterat till sköldkörteln.

Senast granskat:  07-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Symbicort Turbohaler 100 mcg/6 mcg

Vanliga frågor: Symbicort Turbohaler

Vanliga frågor: Symbicort Turbuhaler

Kan jag dricka alkohol när jag tar Symbicort Turbuhaler?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Symbicort Turbohaler. Men om du vet med dig att alkohol triggar igång dina symptom bör du avstå från att dricka.

Kan jag köra bil när jag tar Symbicort Turbuhaler?

Du bör kunna köra bil och hantera maskiner när du tar Symbicort Turbuhaler, men detta är endast om du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga, omdöme eller motorik.

Kan Symbicort Turbuhaler användas när jag är gravid?

Tala alltid med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Hur ska Symbicort Turbuhaler förvaras?

Förvara detta läkemedel under 30°C och utom räckhåll för barn. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användning i syfte att skydda läkemedlet från fukt.

Kan jag vara allergisk mot Symbicort Turbuhaler?

Symbicort Turbuhaler innehåller: budesonid, formoterolfumaratdihydrat (formoterol) och laktosmonohydrat.

Använd aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Symbicort Turbuhaler receptfritt?

Nej. Symbicort Turbuhaler är en receptbelagd astmabehandling som endast kan köpas efter att en läkare förskrivit ett recept åt dig. Genom vår säkra och smidiga tjänst kan du få ett elektroniskt recept utskrivet.

Är Symbicort Turbuhaler rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dina symptom skrivs ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  07-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här