Cialis

Tadalafil

Cialis är en behandling avsedd för erektil dysfunktion (impotens/erektionssvårigheter) och möjliggör ett spontant sexliv som inte behöver planeras timmar i förväg.

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på om Cialis är en lämplig behandling för dig. Formuläret granskas utav en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert för dig att använda. 

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans fredag 17 augusti
2.5 mg

Denna styrka är avsedd för dig som önskar en daglig behandling och som inte har använt detta läkemedel tidigare.

Kr 1509
Kr 2879
Kr 3809
5 mg

Denna styrka är avsedd och förskrivs till dig som önskar en daglig behandling, och som tidigare har använt 2.5mg utan önskvärt resultat.

Kr 1599
Kr 2919
Kr 3899
10 mg

Denna styrka förskrivs till dig som önskar kunna delta i spontan sexuell aktivitet under ett par dagar eller under en helg, men kan även förskrivas till dig som ej har använt Cialis tidigare.

Kr 1069
Kr 1849
Kr 2439
Kr 2829
Kr 3069
Kr 3379
Kr 3909
Kr 4589
20 mg

Denna dos kan förskrivas till dig som önskar kunna delta i spontan sexuell aktivitet under ett par dagar eller under en helg, alternativt till dig som har använt 10mg utan önskvärt resultat.

Kr 1219
Kr 1949
Kr 2489
Kr 3019
Kr 3319
Kr 3519
Kr 4049
Kr 4759
Beställ nu för leverans fredag 17 augusti

Cialis är en behandling avsedd för erektil dysfunktion (impotens/erektionssvårigheter) och möjliggör ett spontant sexliv som inte behöver planeras timmar i förväg.

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på om Cialis är en lämplig behandling för dig. Formuläret granskas utav en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert för dig att använda. 

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Cialis är en tablett avsedd för behandling av erektil dysfunktion, innehållandes den aktiva substansen Tadalafil. Cialis har framtagits av det globala läkemedelsföretaget Lilly och har en liknande effekt som Viagra och Levitra, dock med en längre varaktighet. Tack vare detta är Cialis en populär behandling för de som söker ett spontant sexliv och som vill undvika ett planerat tablettintag.

 1. Finns tillgängligt som ett så kallat “helgpiller” med en effekt som varar i upp till 36 timmar (10 samt 20 mikrogram)
 2. Även för regelbunden användning (2.5mg, 1 tablett/dag samt 5mg)
 3. För ett njutbart sexliv utan störande avbrott

Att män drabbas av impotens, även känt som erektionssvårigheter, är inte ovaligt och orsakerna kan vara många. Impotens är som vanligast hos män över 40 år och kan då ofta kopplas till exempelvis det allmänna hälsotillståndet som i tur kan påverka blodflödet i penis.

Även yngre män kan drabbas av erektionssvårigheter. Något som inte sällan kan sammankopplas med stress, ångest och prestationsångest, exempelvis i en ny relation.

Vad är Cialis och hur stväjar det erektionsproblem?

Cialis som behandling kan hjälpa genom att främja och förbättra blodflödet i penis. Detta genom att vidga blodkärlen så att blodflödet främjas och underlättar uppkomsten av en hållbar erektion.

Den aktiva substansen i Cialis är Tadalafil som fungerar på ett liknande sätt som det kända läkemedlet Viagra. Då de båda ger en liknande effekt kan det vara svårt att välja mellan dem. En läkare rekommenderar dock oftast det som visar sig fungera bäst för just dig. Den största skillnaden mellan Cialis och Viagra är att Cialis får effekt inom ca 30 minuter, och varar i upp till 36 timmar medan Viagra avtar efter ca 4 timmar.

Cialis, Viagra och Spedra kallas ofta PDE5-hämmare då Tadalafil och andra liknande substanser hämmar ett enzym känt som PDE5. PDE5 förekommer naturligt i kroppen och ansvarar för att dra ihop och utvidga blodkärl. När blodkärlen dras ihop för mycket i penis kan det förhindra och påverka uppkomsten av erektion. Genom att istället vidga blodkärlen gynnas blodflödet och tillåter en längre och starkare erektion.  

Cialis: doser

Cialis finns i tabletter om 2.5 mikrogram, 5 mikrogram, 10 mikrogram och 20 mikrogram där styrkan grundas på hur ofta du planerar att använda behandlingen, samt vilken dos som har använts tidigare. En lägre dos kan intas dagligen, medan en starkare dos bör användas mer sällan. Inta aldrig mer än 1 tablett per dygn, oavsett styrka. 

Cialis Daily (Cialis daglig dos)

Cialis daglig dos tas på samma sätt som andra underhållsbehandlingar, det vill säga en gång dagligen och vid samma tidpunkt varje dag. Fördelen med att ta Cialis dagligen är att det förblir aktivt, 24 timmar om dygnet. Detta betyder dock inte att du har en konstant erektion. Du måste fortsatt vara sexuellt stimulerad för att läkemedlet ska nå sin verkan.

 1. Tas en gång dagligen
 2. Ger dygnet runt-täckning
 3. Kräver inte att du planerar samlag

Cialis 10 och 20 mg

Cialis 10 mg och Cialis 20 mg, även kallat helgpillret, är doser som varar i upp till 36 timmar efter intag. Du kommer att behöva ta det cirka 30 minuter innan planerat samlag. Därefter förblir läkemedlet aktivt i uppskattningsvis 36 timmar. Under denna period är det enklare för användaren att vara spontant med samlag.

 1. Tas vid behov
 2. Förblir verksamt i ett och ett halvt dygn
 3. Finns i två dosstyrkor

Du kan snabbt, smidigt och säkert beställa Cialis från vårt onlineapotek. Vår tjänst är EU-godkänd och våra legitimerade läkare förskriver endast läkemedel till de patienter där behandlingen bedöms såväl säker som ändamålsenlig. 

Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och bedöms behandlingen lämplig och säker skrivs ett elektroniskt recept, så kallat e-recept, ut till dig. Du har alltid möjligheten att föse din vårdcentral med ditt nya recept, så att din husläkare hemma i Sverige kan underrättas. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  06-08-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du följer instruktionerna för hur det ska användas för att få så bra effekt som möjligt och för att undvika en förhöjd risk för biverkningar. Följ nedan anvisningar för att få bästa möjliga resultat:

 1. Inta Cialis minst 30 minuter före sexuell aktivitet.
 2. Undvik att använda Cialis oftare än 1 gång per dygn.
 3. Notera att verkningstiden kan fördröjas om Cialis intas i samband med en stor måltid.
 4. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

Notera att Cialis kräver sexuell stimulering för effekt. Du hittar mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du är osäker på hur detta läkemedel ska användas eller har några frågor ska du rådfråga din läkare eller närmsta apotek.

Ladda ner bipacksedeln för Cialis Daily (2.5mg)

Ladda ner bipacksedeln för Cialis

 

Senast granskat:  06-08-2018
Biverkningar

Biverkningar

Även om biverkningar är relativt ovanliga är det viktigt att du är medveten om vilka sorts biverkningar detta läkemedel kan orsaka. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever några av följande symptom:

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):
Huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa, matsmältningsbesvär och sura uppstötningar.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):
Yrsel, buksmärta, dimsyn, smärtförnimmelser i ögonen, svettningar, andningssvårigheter, blödning från penis.

I de flesta fall kan mindre allvarliga biverkningar, så som nästäppa eller matsmältningsbesvär, avta efter en kort tid. Muskelvärk kopplad till användandet av Cialis kan uppkomma efter 12 timmar, men avtar vanligtvis inom 48 timmar. Om några av dessa biverkningar varar under en längre tid bör du rådfråga din läkare.  

För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Cialis med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Cialis. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Tala om för din läkare om om du använder: alfa-blockerare, tar medicin mot högt blodtryck, 5-alfa-reduktashämmare, antimykotika, bandlas för HIV/Aids, antiepileptika, rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol. Cialis ska ej användas tillsammans med några andra läkemedel för impotens, förutom i de fall där din läkare uttryckligen har rekommenderat dig att göra så.

Cialis och andra sjukdomar

Tala om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom: högt blodtryck, lågt blodtryck, hjärtproblem, icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati, sicklecellanemi, multipelt myelom, leukemi, missbildning av penis, lever- eller njurproblem.

Narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar detta läkemedel, som t.ex. amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av detta läkemedel och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  06-08-2018
Vanliga frågor: Cialis

Vanliga frågor: Cialis

Kan jag dricka alkohol i kombination med Cialis?

Alkohol kan intas i rimliga mängder. Det rekommenderas dock inte då alkohol kan påverka din förmåga att få erektion, vilket kan ge en motsatt effekt på läkemedlets önskade effekt. 

Kan jag köra bil när jag tar Cialis?

Cialis ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. I vissa fall har yrsel dock rapporterats. Känn efter hur just du reagerar på Cialis. Undvik att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt. 

Hur ska Cialis förvaras?

Cialis ska ej förvaras över 30 grader. Förvara tabletterna i sin orginalförpackning. Detta underlättar identifiering och skyddar dem mot ljus och fukt.   

Kan jag vara allergisk mot Cialis?

Cialis innehåller den aktiva substansen Tadalafil. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot Tadalafil eller något av följande ämnen:

Laktosmonohydrat, roscarmellose natrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) samt talk.

Kan jag köpa Cialis receptfritt?

Nej. Cialis finns endast som receptbelagt läkemedel. Du behöver ett recept från en legitimerad läkare för att kunna köpa Cialis.

Är Cialis rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Cialis är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  06-08-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här