Viagra

 • Sildenafil Citrate

Viagra är ett världsledande läkemedel avsett för behandling av erektil dysfunktion. Viagra, tillverkat av Pfizer, har idag hjälpt över 23 miljoner män världen över.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Viagra är en lämplig behandling för dig. Formuläret granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert för dig att använda. 

Beställ nu för leverans torsdag 14 december
Pris inkluderar receptförskrivning, expressleverans och läkemedel.
kan förskrivas om patienten har någon sjukdom eller tar några andra läkemedel som kan påverka effekten av Viagra.
1 029 kr
Säker betalning
Registrerat apotek
Expressleverans
Inget konto behövs
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Viagra är ett världsledande läkemedel avsett för behandling av erektil dysfunktion. Viagra, tillverkat av Pfizer, har idag hjälpt över 23 miljoner män världen över.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Viagra är en lämplig behandling för dig. Formuläret granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert för dig att använda. 

Översikt

Viagra köps årligen av miljontals män som söker en effektiv behandling av erektil dysfunktion, i vardagen även känt som “impotens” eller “erektionsproblem”. Viagra är idag ett av världens snabbast säljande läkemedel och hjälper män att återfå ett aktivt och hälsosamt sexliv.  

 1. Verksamt inom 30 minuter
 2. Välkänd och populär behandling av impotens/erektionsproblem
 3. Tillverkas och marknadsförs av det globala läkemedelsföretaget Pfizer

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert få Viagra förskrivet genom vårt registrerade apotek. Vår onlinetjänst bygger på ett EU-godkänt alternativ till ett fysiskt läkar- eller vårdcentralsbesök. Sedan 2005 har den brittiska motsvarigheten till läkemedeslverket tillåtit apotek att förskriva läkemedel via internet.

När du ansöker om att köpa något av våra läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida din valda behandling är lämplig och säker för dig att använda samt kontrollerar att din sjukdomshistorik inte innebär någon ökad risk för biverkningar. Om ditt läkemedel godkänns skrivs ett recept till vårt apotek som skickar ut din beställning via en säker kurir för leverans redan nästa arbetsdag.    

Erektil dysfunktion innebär en svårighet att få eller behålla en erektion tillräckligt hård för att genomföra ett samlag. En generell orsak till impotens kopplas till försämrad blodcirkulation och blodflöde till penis. Då ett fungerande blodflöde är en förutsättning för erektion syftar de flesta behandlingar av impotens till att gynna denna process genom varierande aktiva substanser.

Erektionsproblem är något som de flesta män råkar ut för i varierande grad, någon gång under deras liv. Hos de som råkar ut för erektionsproblem i yngre ålder kan ofta stress, mental hälsa eller prestationsångest vara en bakomliggande orsak. Det är dock vanligare att äldre män påverkas, där symptomen kan härledas till bland annat det allmänna hälsotillståndet och försämrad blodcirkulation.

Viagra verkar genom att påverka musklerna i blodkärlen närmast penis så att de slappnar av och gynnar ett friare blodflöde. Behandlingen kräver sexuell stimulering för att fungera, och håller i sig i upp till 5 timmar efter att en tablett har tagits.

Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafilcitrat och tillverkas av det globala läkemedelsföretaget Pfizer. Viagra finns även som generiskt läkemedel (sildenafilcitrat), vilket betyder att patentet för det specifika läkemedlet har gått ut och tillverkning nu får ske av fler företag än Pfizer.   

Viagra består av små tabletter i styrkan 25 mg, 50 mg och 100 mg. Styrkan som du förskrivs beror på vilken eller vilka sorters behandlingar du har provat tidigare, och huruvida dessa var effektiva eller ej. Beroende på resultat så kan din dos höjas eller sänkas av din läkare.

Läs mer om de olika doserna: 25 mg | 50 mg | 100 mg

När du köper denna typ av läkemedel via internet är det viktigt att se till så att du köper en ett genuint läkemedel. Beställ endast från registrerade internetapotek som har tillstånd från det brittiska läkemedelsverket och som arbetar med legitimerade läkare.

Fyll i vårt snabba medicinska frågeformulär, som går på under fem minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig för dina erektionsproblem skrivs ett recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt hem till inom 24 timmar. 

Beställ nu

Hur du använder Viagra

Som med alla läkemedel är det viktigt att du följer instruktionerna för hur det ska användas för att få så bra effekt som möjligt och för att undvika en förhöjd risk för biverkningar. Följ nedan anvisningar för att få bästa möjliga resultat:

 1. Inta Viagra 30-60 minuter innan sexuell aktivitet.
 2. Använd aldrig Viagra mer än 1 gång per dygn.
 3. Notera att verkningstiden kan fördröjas om Viagra intas i samband med en stor måltid.
 4. Viagra kräver sexuell stimulering för effekt.
 5. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

Läs alltid bipacksedeln innan använding. Om du är osäker på hur detta läkemedel ska användas eller har några frågor ska du rådfråga din läkare eller närmsta apotek.

Ladda ner bipacksedeln för Viagra

Viagra, biverkningar

Även om biverkningar är relativt ovanliga är det viktigt att du är medveten om vilka sorts biverkningar som Viagra kan orsaka. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever några av följande symptom:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Huvudvärk.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Yrsel, förändringar i färgseendet, dimsyn, hudrodnad, förhöjd kroppstemperatur/värmesvallningar, nästäppa, illamående, matsmältningsbesvär.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Kräkningar, hudutslag, ögonirritation, röda ögon, ögonsmärtor, ljuskänslighet, haloeffekt (ringar runt ljuskällor), störningar i tårflödet, hjärtklappning.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar, inklusive priapism (långvarig och smärtsam erektion) ska du kontakta din läkare omedelbart.

Använda Viagra med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Viagra. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Följande läkemedel och behandlingar kan påverka huruvida Viagra är lämpligt för dig: nitrater för behandling av kärlkramp (bröstsmärta), kväveoxiddonatorer (såsom amylnitrit), proteashämmare för behandling av HIV, alfablockerare för behandling av högt blodtryck, prostataförstoring.

Viagra ska ej användas tillsammans med några andra läkemedel för impotens.

Viagra och andra sjukdomar

Viagra är inte ett en lämplig behandling om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem; nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt; har ärftliga ögonsjukdomar (retinitis pigmentosa) eller någonsin har upplevt en synförlust orsakat av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

Tala även om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom: Sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom, deformerad penis, Peyronies sjukdom, hjärtproblem, någon blodsjukdom eller magsår.

Vanliga frågor: Viagra

Kan jag dricka alkohol i kombination med Viagra?

Ja, det rekommenderas dock inte då alkohol kan påverka din förmåga att få erektion, vilket kan ge en motsatt effekt på läkemedlets önskade effekt.

Kan Viagra användas av kvinnor?

Viagra ska inte användas av kvinnor då det idag inte finns tillräckligt med bevis för någon effekt på kvinnor. Då viagra ej heller påverkar lusten till sex rekommenderas Viagra ej till kvinnor.  

Kan jag köra bil när jag tar Viagra?

Viagra ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. I vissa fall har yrsel dock rapporterats. Känn efter hur just du reagerar på Viagra. Undvik att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Hur ska Viagra förvaras?

Viagra ska ej förvaras över 30 grader. Förvara tabletterna i sin orginalförpackning. Detta underlättar identifiering och skyddar dem mot ljus och fukt.

Kan jag vara allergisk mot Viagra?

Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafilcitrat. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot sildenafileller något av följande ämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Kan jag köpa Viagra receptfritt?

Nej. Viagra finns endast som receptbelagt läkemedel. Du behöver ett recept från en legitimerad läkare för att kunna köpa Viagra. Treated.com erbjuder en EU-godkänd nättjänst som låter oss förskriva receptbelagda läkemedel om det anses säkert att göra så.

Är Viagra rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Viagra är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Viagra omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel