Viagra

Sildenafil

Viagra® är en världsledande behandling vid erektil dysfunktion, även kallat impotens. Behandlingen tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer och finns tillgängligt i tre doser: 25 mg, 50 mg och 100 mg.

Erektionsproblem är något som drabbar många män, men som inte alla är bekväma att prata om. Beställ Viagra tryggt och diskret genom Treated.com. Vi tillhandahåller läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse av Viagra smidigt online. Hemleverans nästa dag ingår alltid i priset.

 

Trustpilot-betyg 9,3 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 20 november
Pris inkluderar receptförskrivning, expressleverans och läkemedel.
1 029 Kr Save 0
Kr 1029
Kr 1809
Kr 2199
Kr 2799
Kr 2989
Kr 3069
Kr 3199
Kr 3919
Beställ nu för leverans tisdag 20 november
Säker betalning
Registrerat apotek
Expressleverans
Inget konto behövs
Beställ nu för leverans tisdag 20 november

Viagra® är en världsledande behandling vid erektil dysfunktion, även kallat impotens. Behandlingen tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer och finns tillgängligt i tre doser: 25 mg, 50 mg och 100 mg.

Erektionsproblem är något som drabbar många män, men som inte alla är bekväma att prata om. Beställ Viagra tryggt och diskret genom Treated.com. Vi tillhandahåller läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse av Viagra smidigt online. Hemleverans nästa dag ingår alltid i priset.

 

Trustpilot-betyg 9,2 av 10
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Viagra köps årligen av miljontals män som söker en effektiv behandling av erektil dysfunktion, i vardagen även känt som “impotens” eller “erektionsproblem”. Viagra är idag ett av världens snabbast säljande läkemedel och hjälper män att återfå ett aktivt och hälsosamt sexliv.  

 1. Verksamt inom 30 minuter
 2. Välkänd och populär behandling av impotens/erektionsproblem
 3. Tillverkas och marknadsförs av det globala läkemedelsföretaget Pfizer

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert få Viagra förskrivet genom vårt registrerade apotek. Vår onlinetjänst bygger på ett EU-godkänt alternativ till ett fysiskt läkar- eller vårdcentralsbesök. Sedan 2005 har den brittiska motsvarigheten till läkemedeslverket tillåtit apotek att förskriva läkemedel via internet.

När du ansöker om att köpa något av våra läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida din valda behandling är lämplig och säker för dig att använda samt kontrollerar att din sjukdomshistorik inte innebär någon ökad risk för biverkningar. Om ditt läkemedel godkänns skrivs ett recept till vårt apotek som skickar ut din beställning via en säker kurir för leverans redan nästa arbetsdag.    

Erektil dysfunktion innebär en svårighet att få eller behålla en erektion tillräckligt hård för att genomföra ett samlag. En generell orsak till impotens kopplas till försämrad blodcirkulation och blodflöde till penis. Då ett fungerande blodflöde är en förutsättning för erektion syftar de flesta behandlingar av impotens till att gynna denna process genom varierande aktiva substanser.

Erektionsproblem är något som de flesta män råkar ut för i varierande grad, någon gång under deras liv. Hos de som råkar ut för erektionsproblem i yngre ålder kan ofta stress, mental hälsa eller prestationsångest vara en bakomliggande orsak. Det är dock vanligare att äldre män påverkas, där symptomen kan härledas till bland annat det allmänna hälsotillståndet och försämrad blodcirkulation.

Viagra verkar genom att påverka musklerna i blodkärlen närmast penis så att de slappnar av och gynnar ett friare blodflöde. Behandlingen kräver sexuell stimulering för att fungera, och håller i sig i upp till 5 timmar efter att en tablett har tagits.

Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafilcitrat och tillverkas av det globala läkemedelsföretaget Pfizer. Viagra finns även som generiskt läkemedel (sildenafilcitrat), vilket betyder att patentet för det specifika läkemedlet har gått ut och tillverkning nu får ske av fler företag än Pfizer.   

Viagra består av små tabletter i styrkan 25 mg, 50 mg och 100 mg. Styrkan som du förskrivs beror på vilken eller vilka sorters behandlingar du har provat tidigare, och huruvida dessa var effektiva eller ej. Beroende på resultat så kan din dos höjas eller sänkas av din läkare.

Läs mer om de olika doserna: 25 mg | 50 mg | 100 mg

När du köper denna typ av läkemedel via internet är det viktigt att se till så att du köper en ett genuint läkemedel. Beställ endast från registrerade internetapotek som har tillstånd från det brittiska läkemedelsverket och som arbetar med legitimerade läkare.

Fyll i vårt snabba medicinska frågeformulär, som går på under fem minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig för dina erektionsproblem skrivs ett recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt hem till inom 24 timmar. 

Beställ nu
Senast granskat:  17-09-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du följer instruktionerna för hur det ska användas för att få så bra effekt som möjligt och för att undvika en förhöjd risk för biverkningar. Följ nedan anvisningar för att få bästa möjliga resultat:

 1. Inta Viagra 30-60 minuter innan sexuell aktivitet.
 2. Använd aldrig Viagra mer än 1 gång per dygn.
 3. Notera att verkningstiden kan fördröjas om Viagra intas i samband med en stor måltid.
 4. Viagra kräver sexuell stimulering för effekt.
 5. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

Läs alltid bipacksedeln innan använding. Om du är osäker på hur detta läkemedel ska användas eller har några frågor ska du rådfråga din läkare eller närmsta apotek.

Ladda ner bipacksedeln för Viagra

Senast granskat:  17-09-2018
Biverkningar

Biverkningar

Även om biverkningar är relativt ovanliga är det viktigt att du är medveten om vilka sorts biverkningar som Viagra kan orsaka. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever några av följande symptom:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Huvudvärk.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Yrsel, förändringar i färgseendet, dimsyn, hudrodnad, förhöjd kroppstemperatur/värmesvallningar, nästäppa, illamående, matsmältningsbesvär.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Kräkningar, hudutslag, ögonirritation, röda ögon, ögonsmärtor, ljuskänslighet, haloeffekt (ringar runt ljuskällor), störningar i tårflödet, hjärtklappning.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar, inklusive priapism (långvarig och smärtsam erektion) ska du kontakta din läkare omedelbart.

Använda Viagra med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Viagra. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Följande läkemedel och behandlingar kan påverka huruvida Viagra är lämpligt för dig: nitrater för behandling av kärlkramp (bröstsmärta), kväveoxiddonatorer (såsom amylnitrit), proteashämmare för behandling av HIV, alfablockerare för behandling av högt blodtryck, prostataförstoring.

Viagra ska ej användas tillsammans med några andra läkemedel för impotens.

Viagra och andra sjukdomar

Viagra är inte ett en lämplig behandling om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem; nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt; har ärftliga ögonsjukdomar (retinitis pigmentosa) eller någonsin har upplevt en synförlust orsakat av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

Tala även om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom: Sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom, deformerad penis, Peyronies sjukdom, hjärtproblem, någon blodsjukdom eller magsår.

Narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar detta läkemedel, som t.ex. amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av detta läkemedel och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  17-09-2018
Vanliga frågor: Viagra

Vanliga frågor: Viagra

Kan jag dricka alkohol i kombination med Viagra?

Det finns inga kända interaktioner mellan Viagra och alkohol, men det rekommenderas inte att du dricker alkohol samtidigt som du använder Viagra eftersom alkohol kan påverka din förmåga att få erektion, vilket kan ge motsatt effekt.

Kan Viagra användas av kvinnor eller finns Viagra för kvinnor?

Nej. Viagra är ett receptbelagt läkemedel för män med erektil dysfunktion och ska inte användas av kvinnor. I dagsläget finns inget motsvarande läkemedel för kvinnor.

Kan jag köra bil när jag tar Viagra?

Viagra ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. I vissa fall har yrsel efter användning dock rapporterats. Känn efter hur just du reagerar på Viagra. Undvik att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du skulle uppleva biverkningar.

Kommer jag att få biverkningar av Viagra?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade effekter, så kallade “biverkningar” eller “bieffekter”. Även fast alla män som tar Viagra inte kommer att uppleva biverkningar är det viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om du upplever biverkningar.

Vad har Viagra för effekt?

Viagra blir effektivt i kroppen efter ungefär en halvtimme (30 minuter) och effekten kan vara i upp till fyra timmar. I kliniska prövningar har följande effekt noterats för respektive dosnivå:

 • 25 mg: 72%
 • 50 mg: 80%
 • 100 mg: 82%

Hur ska Viagra förvaras?

Viagra ska ej förvaras över 30 grader. Förvara tabletterna i sin orginalförpackning. Detta underlättar identifiering och skyddar dem mot ljus och fukt.

Kan jag vara allergisk mot Viagra?

Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafilcitrat. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot sildenafileller något av följande ämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat (vattenfritt), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Kan jag köpa Viagra receptfritt?

Nej. Viagra, och alla andra läkemedel vid erektil dysfunktion, är receptbelagda. Du kan därmed endast köpa Viagra om en legitimerad läkare har förskrivit läkemedlet åt dig. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ett elektroniskt recept (e-recept) på Viagra utskrivet, och därefter få läkemedlet levererat hem till dig.

Vad ingår i mitt pris när jag beställer Viagra?

Hos Treated.com ingår alltid läkarkonsultation, receptförskrivning eller receptförnyelse samt hemleverans av ditt läkemedel nästföljande arbetsdag. Med andra ord tillkommer inga extra kostnader eller dolda kostnader. Vi levererar till hela Sverige. I och med att vi är baserade i Storbritannien omfattas du dock inte av ditt högkostnadsskydd när du beställer Viagra.

Är Viagra rätt behandling för mig?

Om du vill köpa Viagra tryggt och smidigt online är Treated.com alternativet för dig. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig kan du få ett e-recept utskrivet. Därefter paketeras läkemedlet i en diskret förpackning hos vårt registrerade apotek i Storbritannien, följt av att ditt läkemedel skickas hela vägen hem till dig med expressleverans redan nästa arbetsdag.

När du handlar Viagra på nätet är det viktigt att du ser till att du gör det från ett registrerat och godkänt onlineapotek som endast har legitimerade läkare. Vi på Treated.com är ett sådant alternativ - och vi levererar till hela Sverige.

 

Senast granskat:  17-09-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här