Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Finasterid (BPH)

Finasteride

Finasterid är ett läkemedel som används för behandling vid godartad prostataförstoring (BPH). Läkemedlet verkar genom att minska omvandlingen av testosteron i kroppen.

Få snabbt och smidigt recept utskrivet och förnyat för Finasterid genom vår onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Finasteride5 mg

Tabletterna innehåller 5 mg finasterid. Tas en åt gången, en gång dagligen, som en långtidsbehandling.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Finasterid är ett läkemedel som används för behandling vid godartad prostataförstoring (BPH). Läkemedlet verkar genom att minska omvandlingen av testosteron i kroppen.

Få snabbt och smidigt recept utskrivet och förnyat för Finasterid genom vår onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Finasterid är ett läkemedel till för behandling vid förstorad prostata, även känt som godartad prostataförstoring eller benign prostatahyperplasi (BPH). Finasterid är den generiska versionen av läkemedlet Propecia, även fast de inte används till samma ändamål och Finasterid innehåller en annan koncentration av den aktiva ingrediensen (finasterid).

Förstorad prostata, eller benign prostatahyperplasi, är ett tillstånd som kan orsaka svårigheter vid urinering, höja urineringsfrekvensen samt störa urinflödet hos personen som upplever symptom. Män med sjukdomen kan ibland även märka av blod när de urinerar.

I regel är förstorad prostata ett lättbehandlat tillstånd som inte är allvarligt. Det är dock viktigt att känna till tillståndet och söka behandling. Om förstorad prostata lämnad obehandlat kan komplikationer inträda, såsom infektion av urinblåsan eller urinvägarna, som så småningom kan kräva operation. Förstorad prostata kan även vara en indikator på prostatacancer, så det är mycket viktigt att uppsöka läkare om problem med urinering skulle uppstå. Skulle du märka av blod i urinen är det extra viktigt att du uppsöker sjukvård så snart du kan.

Prostatakörteln är ansvarig för produktionen av en tjock, vit vätska som kombineras med sperma som produceras av testiklarna för att så småningom blir sädesvätska. BPH inträffar när psotatan, som är belägen mellan penis och urinblåsan, sväller upp och orsakar obstruktion genom att trycka på urinröret.

Varför prostatan blir förstorad och BPH uppstår är ännu inte helt klarlagt. Tillståndet drabbar i regel män som är över 50 år och tros vara resultatet av ökad omvandling av testosteron till dihydrotestosteron i kroppen. Läkemedel som Finasterid verkar genom att hämma denna process. Detta görs genom att begränsa aktiviteten hos enzymet 5-alfa-reduktas, som är ansvarig för denna omvandling. Läkemedel av denna typ tillhör läkemedelsgruppen 5-alfa-reduktashämmare.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till receptbelagda läkemedel vid BPH. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket går på mindre än fem minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende.  Bedöms behandlingen vara lämplig, säker och ändamålsenlig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp med ditt namn och vår kunniga apotekspersonal bifogar läkarens patientinformaion, paketerar läkemedlet och skickar det med expressändning. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetdag, direkt till din ytterdörr.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se till att du alltid använder detta läkemedel i linje med din förskrivares anvisningar samt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom noggrant innan användning. Detta hjälper dig i att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett dagligen.
 3. Vissa patienter kan märka en förbättring av symptomen redan efter en kort tid, men hos vissa kan ta upp till sex månader innan förbättringar ses. Finasterid är en långsiktig behandling.
 4. Överskrid inte ordinerad dos.
 5. Om du glömt att ta Finasterid ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta bara nästa dos som du ska.

Ovan lista är inte kompletta anvisningar över hur du använder Finasterid. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Där återfinns kompletta anvisningar över hur du använder detta läkemedel.

Finasterid bipacksedel hos FASS

Vänligen observera att Finasterid tillverkas av Actavis i Sverige och inte MSD.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Finasteride 5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Finasterid orsaka vissa biverkningar hos en del användare, även fast alla inte behöver få dem. Vissa av dessa biverkningar kan dock kräva att du uppsöker sjukvård. Skulle du uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion, såsom hudutslag, klåda, nässelutslag eller svullnad, eller förändringar i din bröstvävnad, ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Impotens, nedsatt eller förändrad libido (även känt som frigiditet eller hypoaktiv sexuell störning) eller ejakulationsproblem.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ömhet i brösten eller bröstförstoring.

Okänd frekvens:

Hjärtklappning, nedsatt leverfunktion eller testikelsmärta.

Vänligen notera att detta inte är en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Finasterid. En komplett lista återfinns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Finasterid

Informera alltid din förskrivare om eventuella andra läkemedel du tar.

Andra sjukdomar och Finasterid

Redogör alltid utförligt för din sjukdomshistoria när du genomgår vår läkarkonsultation online. Vissa tillstånd, tidigare eller nuvarande, kan hämma din förmåga att använda denna behandling på ett säkert sätt. Om du är intolerant mot vissa sockerarter, som laktos, eller har ett överskott av av residualurin eller nedsatt urinflöde ska du inte använda denna behandling.

Varningar och försiktighet

Eftersom Finasterid kan absorberas dermalt (genom huden) bör detta läkemedel inte hanteras av någon annan än användaren. Om din sexualpartner är eller kan tänkas vara gravid, är det viktigt att hon inte exponeras för din sädesvätska.

Detta läkemedel ska inte tas av kvinnor då det kan skada utvecklingen av ett foster. Därför är det viktigt att alltid använda kondom om du har samlag samtidigt som du använder detta läkemedel, då din sperma kan innehålla spår av substansen finasterid. 

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Finasteride 5 mg

Vanliga frågor: Finasterid

Vanliga frågor: Finasterid

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Finasterid?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Finasterid och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Finasterid?

Ja. Din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska inte påverkas av detta läkemedel. Skulle du uppleva någon biverkning som är bekymrande ska du avstå från att köra bil eller hantera maskiner och kontakta din läkare.

Kan Finasterid användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel är inte lämpligt för kvinnor.

Bör jag använda kondom vid samlag när jag använder Finasterid?

Ja. Det rekommenderas att du använder kondom vid samlag då den aktiva ingrediensen kan närvara i sädesvätskan.

Hur ska Finasterid förvaras?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Finasterid?

Finasterid innehåller: finasterid, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), pregelatiniserad stärkelse (majs), dokusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, titandioxid, indigokarmin (E132) och gul järnoxid (E172).

Kan jag köpa Finasterid receptfritt?

Nej. Finasterid är ett receptbelagt läkemedel. Recept skrivs endast ut om behandlingen anses vara en lämplig och säker behandling för dig. Genom vår smidiga onlinetjänst kan du få ditt medicinska ärende granskat och recept utskrivet.

Är Finasterid art rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek med leverans direkt hem till dig inom 24 timmar. På detta vis kan du inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

 

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här