Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Domperidone

Domperidone

Domperidone, som ibland stavas Domperidon i Sverige, är en behandling vid illamående. Det är den generiska versionen av läkemedlet Motilium och den verkar genom att lindra matsmältningsprocessen i magen och kommer i talbettform. 

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för behandling vid illamående. Alla våra godkända beställningar levereras med expressleverans inom ett dygn.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Domperidone10 mg

Denna tablett innehåller 10 mg domperidon. Typisk dos för vuxna är fyra tabletter dagligen där en tas nattetid, för den period som anges av din förskrivare.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Domperidone, som ibland stavas Domperidon i Sverige, är en behandling vid illamående. Det är den generiska versionen av läkemedlet Motilium och den verkar genom att lindra matsmältningsprocessen i magen och kommer i talbettform. 

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för behandling vid illamående. Alla våra godkända beställningar levereras med expressleverans inom ett dygn.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Vad är Domperidone?

Domperidone är en tablett till för att lindra illamående som vanligtvis tas fyra gånger per dag för en specificierad period. Tabletten fungerar genom att underlätta för passagen av mat genom matsmältningssystemet. Detta lindrar både kortvarigt illamående samt illamående som vara upp till två vekor. I tillägg till detta kan tabletten även användas mot halsbränna och gaser i magen. Domperiodone är den generiska versionen av läkemedlet Motilium och tillverkas av läkemedelsföretaget Milpharm.

Illamående är ett tillstånd där kroppens kräkreflex är aktiverats, av antingen extern eller intern stimuli, vilket resulterar i starkt obehag och vilja att kräkas. Stimulin i sin tur skickar signaler, via kemoreceptor-triggerzonen, till hjärnans kräkningscentrum. Dessa signaler berättar för kroppen att den behöver kräkas, vilket i sin tur ger upphov till de spasmer i magen som orsakar illamående.

Stimulin behöver inte ensamt utlösa illamåendet. Andra fenomen, t.ex. de kemikalier som utlöses i samband med migrän, motstridiga signaler orsakat av sensorisk information (t.ex. åksjuka) eller retningar i magen kan även bidra.

I vissa fall kan kroppens matsmältningsrytm rubbas vilket resulterar i att maten rör sig i fel riktning inne i matstrupen och orsakar irritation, vilket påskyndar det meddelandeflöde till hjärnan som framkallar kräkreflexen.

I många fall går illamåendet över utan att läkarvård behöver uppsökas. De som upplever återkommande illamående (t.ex. i samband med en specifik händelse eller efter måltider) bör emellertid uppsöka läkarvård. Detta underlättar för en läkare i att dels hitta underliggande orsaker till illamåendet samt med att identifiera rätt behandling för att minska symptomen.

Tablett mot illamående

Domperidone fungerar genom att åtstrama musklerna längst upp i magen och lindra spänning i de muskler som återfinns längre ner i matsmältningskanalen. Detta underlättar för mat att passera och minskar sannolikheten för att irritationssignaler skickas till hjärnan. Domperidone hämmar också funktionen av signalsubstansen dopamin, som kommunicerar med hjärnans kräkningscentrum och främjar illamåendekänslor.

Köpa Domperidone online

Här på Treated.com förstår vi att illamående kan förhindra dig från att genomföra dina dagliga aktiviteter och sysslor. Därför erbjuder vid dig möjligheten att hur enkelt och smidigt som helst köpa Domperidone online. Allt du behöver göra är att fylla i vårat säkra medicinska frågeformulär. Dina svar kommer granskas av en legitimerad läkare och om det bedöms att behandlingen är ändamålsenlig så levereras läkemedlet hem till din dörr inom ett dygn.

Beställ nu
Senast granskat:  12-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att maximera effekten av Domperidone samt miniera biverkningar är det viktigt att du följer de riktlinjer som anges i bipacksedeln samt använder medicinen enligt läkares anvisningar.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. För behandling av illamående och kräkningar som varat i en period kortare än två dygn tas fyra tabletter per dygn, varav en nattetid.
 3. Samma dosering i återkommande fall av illamående i samband med förtäring av mat.
 4. Rådfråga din läkare om symptomen fortsätter i över två veckor.
 5. Överskrid inte ordinerad dos.
 6. Försök ta glömd dos så snabbt du kan. Om du glömt en dos och det är dags för nästa dos så hoppa över den missade, ta inte dubbelt.

Ovan riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Domperidone bipacksedel (Engelska)

Ovan bipacksedel är på Engelska eftersom Domperidone inte tillverkas i Sverige.

 

Senast granskat:  12-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Domperidone 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Uppsök omedelbart läkarvård om du upplever tecken på en allergisk reaktion, ofrivilliga ryckningar, spasmer eller ökad hjärtrytm.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Muntorrhet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ångest, minskad sexlust, trötthet eller huvudvärk, diarré, hudutslag eller klåda, smärtor eller ömhet i bröst, galaktorré, generell svaghetskänsla.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Nässelutslag, störning i ögat, urineringsbesvär, svullnad i bröstet (även hos män), agitation och nervositet, onormala resultat av leverfunktionsprover.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Domperidone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta läkemedel kan interagera med ketokonazol eller andra typer av antibiotika .

Andra sjukdomar och Domperidone

Detta läkemedel är inte lämpligt för de som har något av följande: blodig, svart eller tjärliknande avföring, tarmskador eller en tumör som kallas prolaktinom. Denna behandling kan även vara osäker för de som har eller har haft lever- eller njurproblem, laktosintolerans eller förhöjd risk för hjärtrytmproblem.

Senast granskat:  12-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Domperidone 10 mg

Vanliga frågor: Domperidone

Vanliga frågor: Domperidone

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Domperidone?

Tekniskt sett, ja - även fast samtidig konsumtion av alkohol och Domperidone inte rekommenderas, särskilt inte i större mängder. Alkohol interagerar inte direkt med denna behandling men det kan förvärra illamåendekänslor samt obehag relaterade till kroppens matsmältning.

Kan jag köra bil när jag använder Domperidone?

Ja, men endast om du inte upplever några biverkningar som kan öka risken för bilkörning. Undvik att köra bil och kontakta läkare omedelbart om du skulle uppleva någon biverkning som äventyrar din körförmåga.

Kan Domperidone användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte. Tala om för din förskrivare om du är gravid eller ammar, då alternativa behandlingar kan föreslås.

Hur ska Domperidone förvaras?

Förvaras på en sval och säker plats, utom räckhåll för barn, under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Domperidone?

Använd ej Domperidone om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: domperidonmaleat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K30, natriumlaurylsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Domperidone receptfritt?

Du behöver ha konsulterat läkare innan du kan köpa Domperidone. På detta vis kan det fastställas att detta läkemedel är säkert och ändamålsenligt för dig. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och få dina svar granskade av en av våra legitimerad läkare.

Är Domperidone rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  12-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här