Azithromycin

Azithromycin

Azithromycin är ett antibiotikum avsett för behandling av olika bakterieinfektioner, däribland klamydia. Läkemedlet kommer i form av en vit, filmdragerad tablett som tas tillsammans med vatten. 

Begär ditt recept för Azithromycin genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar skickas raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 9,3 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 19 november
500 mg

För att behandla klamydia ska du ta en singeldos på 500 mgx2, alltså totalt 1 gram. Ta de två tabletterna vid samma tidpunkt. Tabletterna kan delas för att enklare sväljas.

Beställ nu för leverans tisdag 19 november

Azithromycin är ett antibiotikum avsett för behandling av olika bakterieinfektioner, däribland klamydia. Läkemedlet kommer i form av en vit, filmdragerad tablett som tas tillsammans med vatten. 

Begär ditt recept för Azithromycin genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar skickas raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Azithromycin är ett antibiotikum som innehåller den verksamma ingrediensen azithromycin. Det är ett licenserat, generiskt läkemedel vilket innebär att det idag tillverkas av olika läkemedelsföretag, däribland Actavis. Läkemedlet kan förskrivas vid behandling av en rad olika bakterieinfektioner, däribland klamydia. Standarddosen vid klamydiainfektion är 1 gram, som tas i form av två stycken tabletter à 500 mg. Tabletterna sväljes hela tillsammans med lite vatten. 

 1. Kommer i form av filmdragerad tablett. 
 2. Tas som engångsdos (2 tabletter) vid behandling av klamydia
 3. Vid andra bakterieinfektioner kan 3 tabletter dagligen förskrivas.

Vad är klamydia?

Klamydia är en av Sveriges vanligaste sexuellt överförbara sjukdomar med över 40,000 rapporerade fall 2016. Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och smittar genom oskyddat samlag. 

Symptom vid klamydia kan vara flytningar från slidan eller penis. Dock kan klamydia vara asymptomatiskt, alltså att inga tydliga symptom träder fram. Endast en fjärdedel av alla smittade kvinnor kommer uppvisa tydliga symptom, medan hälften av alla män kommer uppleva symptom. Därför är det extra viktigt att du testar dig om du tror att du kan vara smittad eller om du haft oskyddat samlag - även fast du inte märker av några tydliga symptom. Om klamydia lämnas obehandlat kan det orsaka permanent skada som infertilitet (hos både män och kvinnor). 

Hur vet jag att jag är smittad?

Det är idag väldigt enkelt att ta reda på om du är smittad. Du kan testa dig hos din närmsta vårdcentral, hos en ungdomsmottagning eller beställa en hemtest, så kallat klamydiatest, som du själv genomför hemma. Du bör alltid testa dig om du har haft oskyddat sexuellt umgänge. 

»Här kan du läsa om symptom vid klamyia hos män respektive kvinnor.

Hur behandlas klamydia?

Klamydia behandlas med antibiotikum och en engångsdos om 1 gram av azithryomycin räcker för att behandla infektionen. Andra infektioner kan kräva en kur på minst tre dagar för att rensa upp infektionen. Azithromycin tillhör läkemedelsgruppen makrolidantibiotika och används för att behandla infektioner orsakade av mikroorganismer, som t.ex. bakterier.

Det aktiva ingrediensen i Azithromycin är en substans som heter azithromycin. Denna substans behandlar effektivt olika bakterietyper och det gör den genom att hämma bakteriens proteinsyntes. Detta, i sin tur, förhindrar den agripande bakterien från att utvecklas och sprida sig. Så snart bakterieinfektionen är under kontroll kan kroppens eget immunförsvar bryta ner infektionen och läka ut symptomen. 

Beställ idag och ta din kur imorgon

När du beställer Azithromycin från Treated.com behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär som är utarbetat av våra legitimerade läkare. När du fyller i frågeformuläret är det viktigt att du berättar vilka (eventuella) symptom du upplever samt om du har fått ett positivt testresultat. Utöver detta ska du alltid berätta om du tar några som helst andra läkemedel, receptbelagda som receptfria, samt noga redogöra för din sjukdomshistoria. När du fyllt i det medicinska frågeformulär kommer det granskas av en av våra legitimerade läkare.

Godkänns beställningen skickas ditt läkemedel direkt från vårt apotek i Storbritannien. Läkemedlet paketeras enligt rådande riktlinjer av Läkemedelsverket och den Europeiska läkemedelsmyndigheten där dina patientuppgifter hålls dolda. Alla godkända beställningar levereras med spårbar UPS-sändning och levereras raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag. 

Du kan ställa eventuella frågor om behandlingen direkt till en av våra läkare och vår kundtjänst finns här för alla övriga frågor, vardagar mellan klockan 10-18. 

Beställ nu
Senast granskat:  11-07-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Azithromycin exakt enligt läkarens riktlinjer och enligt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan. På detta vis säkerhetsställer du att behandlingen får sin verkan samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta tabletterna enligt din läkares anvisningar. 
 2. Vid behandling av klamydia ska du ta en dos på 1,000 mg, som tas en gång.
 3. Vid fall av andra bakterieinfektioner kan en dos om 1,500 mg dagligen under minst tre dagar förskrivas.
 4. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten. 
 5. Tabletterna kan tas med eller utan mat.
 6. Du kan dela tabletterna i två halvor, om det underlättar för dig att svälja dem.
 7. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig av läkaren.
 8. Kompensera inte med att ta dubbel dos om du har glömt bort att ta Azithromycin. 

Ovan punkter är endast en summering över hur du tar Azithromycin. Detaljerade anvisningar hittar du i bipacksedeln.

Azithromycin Actavis bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Azithromycin Actavis från FASS

Klamydia patientinformation från Vårdgivarguiden

Senast granskat:  11-07-2019
Biverkningar

Azithromycin: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Azithromycin orsaka vissa biverkningar, men alla användare kommer inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa eventuella biverkningar så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att någon av dem skulle inträffa. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är bekymrad.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Magsmärta, diarré, illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Nedsatt aptit, yrsel, huvudvärk, stickningar eller domningar, synnedsättning, dövhet, matsmältningsproblem, hudutslag eller klåda, smärta i leder.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Svampinfektion, bakteriell infektion, andfåddhet, inflammation i svalget, bröstsmärta, maginfluensa, inflammation i slidan, lunginflammation, överkänslighet, nervositet, sömnighet, sömnlöshet, hudrodnad, förstoppning, inflammation i levern (hepatit), hudinflammation, smärta vid urinering eller feber.   

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Känsla av agitation (upprördhet), avvikande leverfunktion, njurproblem.

Denna lista över biverkningar är endast en sammanfattning. En detaljerad genomgång om biverkningar som rapporterats i samband med Azithromycin finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling. 

Andra läkemedel och Azithromycin

Tala alltid om för vår läkare om det är så att du tar eller planerar att ta några som helst andra läkemedel, receptfria som receptbelagda. Detta då samtidigt intag av vissa läkemedel kan påverka funktionen av Azithromycin och vice versa.

Azithromycin kan interagera med följande läkemedel: Antacida, ergotamin, statiner, warfarin, cisaprid, terfenadin, zidovudin, nelfinavir, rifabutin, kinidin, cyklosporin, alfentanil, teofyllin, digoxin, astemizol eller pimozid.

Andra sjukdomar och Azithromycin

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka din lämplighet att använda detta läkemedel, därför är det viktigt att du alltid meddelar vår läkare om din fulla sjukdomshistoria, i synnerhet om du har eller haft något av följande: lever- eller njurproblem, hjärtproblem, låga värden av kalium eller magnesium, myasthenia gravis, någon sjukdom som påverkar nervsystemet eller psykisk sjukdom.

Allergier

Azithromycin innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du har en nötallergi, jordnötsallergi eller annan allergi. Du gör detta genom det medicinska frågeformuläret.

Om du får en allergisk reaktion av läkemedlet ska du genast avbryta behandlingen och kontakta din läkare omedelbart eller besöka akutmottagningen på närmsta sjukhus.

Symptom vid en allergisk reaktion inkluderar (men är ej begränsade till):

 • Plötslig andnöd (svårigheter att andas)
 • Plötsliga svårigheter att prata eller svälja
 • Svullnad i läppar, tunga, ansikte eller hals
 • Extrem yrsel eller kollaps
 • Svåra eller kliande hudutslag, nässelutslag eller nässelfeber, blåsor som uppkommer, ömhet i ögon, mun eller könsorgan
Senast granskat:  11-07-2019
Vanliga frågor: Azithromycin

Vanliga frågor: Azithromycin

Kan jag dricka alkohol i kombination med Azithromycin?

Generellt sett påverkar inte alkohol effekten av antibiotika, dock kan vissa antibiotikabehandlingar interagera med alkohol och ge biverkningar. Vi rekommenderar att ej dricka alkohol under din antibiotikakur.

Kan jag Azithromycin om jag har en nötallergi eller jordnötsallergi?

Nej. Azithromycin innehåller sojalecitin och ska inte tas av personer med allergi mot jordnötter eller soja. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du har en jordnötsallergi, sojaallergi eller annan typ av allergi. Din läkare kommer inte ge ut läkemedlet åt dig och kan rekommendera en alternativ behandlingsform. 

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin?

Azithromycin ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Azithromycin när jag är gravid?

Azithromycin ska endast användas under graviditet eller amning om läkaren anser det som absolut nödvändigt.

Hur ska Azithromycin förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 25°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin?

Använd ej azithromycin om du är allergisk mot något av följande ämnen: Azitromycin, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titan dioxid (E171).

Du ska inte heller använda Azithromycin om du är allergisk mot: soja, sojalecitin eller jordnötter.

Kan jag köpa Azithromycin receptfritt?

Nej. Azithromycin är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Är Azithromycin rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär med all relevant information om din hälsa. Om detta läkemedel anses säkert för dig skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek som skickar ut din beställning för leverans redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  11-07-2019

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra förskrivare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här