Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Azithromycin

Azithromycin

Azithromycin är ett antibiotikum avsett för behandling av olika bakterieinfektioner, däribland klamydia. Läkemedlet kommer i form av en vit, filmdragerad tablett som tas tillsammans med vatten. 

Om du har testat positivt för klamydia kan du begära ditt recept för Azithromycin genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar skickas raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Azithromycin500 mg

3-dagars kur för behandling av klamydia.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Azithromycin är ett antibiotikum avsett för behandling av olika bakterieinfektioner, däribland klamydia. Läkemedlet kommer i form av en vit, filmdragerad tablett som tas tillsammans med vatten. 

Om du har testat positivt för klamydia kan du begära ditt recept för Azithromycin genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar skickas raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt - Azithromycin

Azithromycin är ett antibiotikum som innehåller den verksamma ingrediensen azithromycin. Det är ett licensierat, generiskt läkemedel vilket innebär att det idag tillverkas av olika läkemedelsföretag, däribland Actavis. Läkemedlet kan förskrivas vid behandling av en rad olika bakterieinfektioner, däribland klamydia om första linjens behandling Doxycyklin, anses olämplig.

För närvarande är Azithromycin andra linjens behandling för klamydia, vilket betyder att detta är läkemedlet som läkare vanligen förskriver, om första linjens behandling Doxycyklin är kontraindicerat, t,ex vid allergi. Det finns en annan andra linjens behandling som för närvarande inte finns tillgänglig via vår tjänst som heter Erythromycin

I de fall när varken Doxycyklin, Azithromycin eller Erythromycin är lämpliga, kan en läkare föreslå tredje linjens behandling som är Ofloxacin.

Standarddosen vid klamydiainfektion är 1 gram, som tas i form av två stycken tabletter à 500 mg med en gång som följs av en tablett dagligen i två dagar. Tabletterna sväljs hela tillsammans med lite vatten. 

 1. Kommer i form av filmdragerad tablett. 
 2. Tre dagars behandling
 3. Vid andra bakterieinfektioner kan 3 tabletter dagligen förskrivas.

Vad är klamydia?

Klamydia är en av Sveriges vanligaste sexuellt överförbara sjukdomar med över 40,000 rapporterade fall 2016. Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och smittar genom oskyddat samlag. 

Symptom vid klamydia kan vara flytningar från slidan eller penis. Dock kan klamydia vara asymptomatiskt, alltså att inga tydliga symptom träder fram. Endast en fjärdedel av alla smittade kvinnor kommer uppvisa tydliga symptom, medan hälften av alla män kommer uppleva symptom. Därför är det extra viktigt att du testar dig om du tror att du kan vara smittad eller om du haft oskyddat samlag - även fast du inte märker av några tydliga symptom. Om klamydia lämnas obehandlat kan det orsaka permanent skada som infertilitet (hos både män och kvinnor). 

Hur vet jag att jag är smittad?

Det är idag väldigt enkelt att ta reda på om du är smittad. Du kan testa dig hos din närmsta vårdcentral, hos en ungdomsmottagning eller beställa ett hemtest, som du själv genomför hemma. Du bör alltid testa dig om du har haft oskyddat sexuellt umgänge. 

»Här kan du läsa om symptom vid klamydia hos män respektive kvinnor.

Hur behandlas klamydia?

Klamydia behandlas med Azithromycin i tre dagar om Doxycyklin av någon anledning inte kan förskrivas. Kuren påbörjas med en dos på ett gram (två 500 mg tabletter som tas på en gång), därefter en 500 mg tablett dagligen i två dagar. Azithromycin tillhör läkemedelsgruppen makrolidantibiotika och används för att behandla infektioner orsakade av mikroorganismer, som t.ex. bakterier.

Det aktiva ingrediensen i Azithromycin är en substans som heter azithromycin. Denna substans behandlar effektivt olika bakterietyper och det gör den genom att hämma bakteriens proteinsyntes. Detta, i sin tur, förhindrar den angripande bakterien från att utvecklas och sprida sig. Så snart bakterieinfektionen är under kontroll kan kroppens eget immunförsvar bryta ner infektionen och läka ut symptomen. 

När kan man ha sex igen?

När behandlingen är avslutad rekommenderar vi att man avstår från sex i tre veckor efter avslutad behandling för att sedan utföra ett nytt klamydiatest för att bekräfta att alla spår av bakterien är borta. Först efter att det andra testet bekräftar ett negativt resultat, rekommenderar vi att man börjar ha sex igen.

Köp Azithromycin online

Om du har testat positivt för klamydia och inte kan ta Doxycyklin (om du till exempel är allergisk mot någon ingrediens) så kan det vara möjligt för dig att köpa Azithromycin online genom vår diskreta tjänst. Fyll i vårt medicinska frågeformulär som granskas av våra legitimerade förskrivare.

Godkänns beställningen skickas ditt läkemedel direkt från vårt apotek i Storbritannien. Läkemedlet paketeras enligt rådande riktlinjer av Läkemedelsverket och den Europeiska läkemedelsmyndigheten där dina patientuppgifter hålls dolda. Alla godkända beställningar levereras med spårbar UPS-sändning raka spåret till din ytterdörr redan nästa arbetsdag. 

Klamydiabehandling och hemtest kombinationspaket

Vårt apotek erbjuder även ett paket som innehåller både behandling och ett hemtest för klamydia. Detta är till för personer som:

 1. Har testat positivt för klamydia men vill ta ett nytt test efter minst två veckor efter avslutad behandling (detta rekommenderas generellt för att säkerställa att infektionen är borta); eller:
 2. Inte har testat sig för klamydia ännu, men har en partner som har testat positivt men som vill testa sig innan de påbörjar behandling. Och:
 3. Som inte kan ta Doxycyklin av medicinska orsaker.

Om du beställer kombinationspaketet för att din partner har testat positivt och du inte redan har testat dig, måste du invänta ditt provsvar innan du påbörjar behandling. Testar du positivt, måste du informera andra sexuella partners om ditt testresultat. 

Du kan ställa eventuella frågor om behandlingen direkt till en av våra läkare och vår kundtjänst finns här för alla övriga frågor, vardagar mellan klockan 10-18. Beställ nu
Senast granskat:  23-04-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Azithromycin exakt enligt läkarens riktlinjer och enligt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan. På detta vis säkerställer du att behandlingen får sin verkan samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta tabletterna enligt din läkares anvisningar. 
 2. Du får fyra 500 mg tabletter totalt.
 3. Vid behandling av klamydia, är den vanliga dosen två 500 mg tabletter, som tas en gång.
 4. Följt av en 500 mg tablett i två dagar
 5. Det är bäst att ta tabletterna vid samma tidpunkt.
 6. Om du beställer det kombinationspaketet med test och behandling, för att din partner har testat positivt (och du vill testa dig innan du påbörjar behandling), måste du invänta provsvar innan du påbörjar behandlingen.
 7. Om du beställer kombinationspaketet för att du tidigare har testat positivt och vill göra ett nytt test för att säkerställa att infektionen är borta, ska du påbörja behandlingen, och sedan vänta minst tre veckor efter avslutad behandling innan du gör ditt test.
 8. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten. 
 9. Tabletterna kan tas med eller utan mat.
 10. Du kan dela tabletterna i två halvor, om det underlättar för dig att svälja dem.
 11. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig av läkaren.
 12. Kompensera inte med att ta dubbel dos om du har glömt bort att ta Azithromycin. 
 13. Sex (oralsex inkluderat) bör undvikas i tre veckor efter avslutad behandling med Azithromycin.

 

Ovan punkter är endast en summering över hur du tar Azithromycin. Detaljerade anvisningar hittar du i bipacksedeln.

Azithromycin Actavis bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Azithromycin Actavis från FASS

Klamydia patientinformation från Vårdgivarguiden

Senast granskat:  23-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Azithromycin 500 mg

Biverkningar

Azithromycin: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Azithromycin orsaka vissa biverkningar, men alla användare kommer inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa eventuella biverkningar så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att någon av dem skulle inträffa. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är bekymrad.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Magsmärta, diarré, illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Nedsatt aptit, yrsel, huvudvärk, stickningar eller domningar, synnedsättning, hörselproblem, matsmältningsproblem, hudutslag eller klåda, smärta i leder.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Svampinfektion, bakteriell infektion, andfåddhet, inflammation i svalget, bröstsmärta, maginfluensa, inflammation i slidan, lunginflammation, överkänslighet, nervositet, sömnighet, sömnlöshet, hudrodnad, förstoppning, inflammation i levern (hepatit), hudinflammation, smärta vid urinering eller feber.   

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Känsla av agitation (upprördhet), avvikande leverfunktion, njurproblem.

Denna lista över biverkningar är endast en sammanfattning. En detaljerad genomgång om biverkningar som rapporterats i samband med Azithromycin finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling. 

Andra läkemedel och Azithromycin

Tala alltid om för vår läkare om det är så att du tar eller planerar att ta några som helst andra läkemedel, receptfria som receptbelagda. Detta då samtidigt intag av vissa läkemedel kan påverka funktionen av Azithromycin och vice versa.

Azithromycin kan interagera med följande läkemedel: Antacida, ergotamin, statiner, warfarin, cisaprid, terfenadin, zidovudin, nelfinavir, rifabutin, kinidin, cyklosporin, alfentanil, teofyllin, digoxin, astemizol eller pimozid.

Andra sjukdomar och Azithromycin

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka din lämplighet att använda detta läkemedel, därför är det viktigt att du alltid meddelar vår läkare om din fulla sjukdomshistoria, i synnerhet om du har eller haft något av följande: lever- eller njurproblem, hjärtproblem, låga värden av kalium eller magnesium, myasthenia gravis, någon sjukdom som påverkar nervsystemet eller psykisk sjukdom.

Allergier

Azithromycin innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du har en nötallergi, jordnötsallergi eller annan allergi. Du gör detta genom det medicinska frågeformuläret.

Om du får en allergisk reaktion av läkemedlet ska du genast avbryta behandlingen och kontakta din läkare omedelbart eller besöka akutmottagningen på närmsta sjukhus.

Symptom vid en allergisk reaktion inkluderar (men är ej begränsade till):

 • Plötslig andnöd (svårigheter att andas)
 • Plötsliga svårigheter att prata eller svälja
 • Svullnad i läppar, tunga, ansikte eller hals
 • Extrem yrsel eller kollaps
 • Svåra eller kliande hudutslag, nässelutslag eller nässelfeber, blåsor som uppkommer, ömhet i ögon, mun eller könsorgan
Senast granskat:  23-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Azithromycin 500 mg

Vanliga frågor: Azithromycin

Vanliga frågor: Azithromycin

Kan jag dricka alkohol i kombination med Azithromycin?

Generellt sett påverkar inte alkohol effekten av antibiotika, dock kan vissa antibiotikabehandlingar interagera med alkohol och ge biverkningar. Vi rekommenderar att ej dricka alkohol under din antibiotikakur.

Kan jag Azithromycin om jag har en nötallergi eller jordnötsallergi?

Nej. Azithromycin innehåller sojalecitin och ska inte tas av personer med allergi mot jordnötter eller soja. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du har en jordnötsallergi, sojaallergi eller annan typ av allergi. Din läkare kommer inte ge ut läkemedlet åt dig och kan rekommendera en alternativ behandlingsform. 

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin?

Azithromycin ska generellt sätt inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Azithromycin när jag är gravid?

Azithromycin ska endast användas under graviditet eller amning om läkaren anser det som absolut nödvändigt.

Hur ska Azithromycin förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 25°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin?

Använd ej azithromycin om du är allergisk mot något av följande ämnen: Azitromycin, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titan dioxid (E171).

Du ska inte heller använda Azithromycin om du är allergisk mot: soja, sojalecitin eller jordnötter.

Kan jag köpa Azithromycin receptfritt?

Nej. Azithromycin är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Beställ Azithromycin online

Observera att vi kan endast förse behandling till personer som har testat positivt för klamydia och som inte kan ta Doxycyklin som är första linjens klamydiabehandling. Om du inte har testat dig rekommenderar vi att du beställer ett hemtest eller besöker din ungdomsmottagning eller STD-klinik så snart som möjligt.

Senast granskat:  23-04-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här