Kondylom, även känt som könsvårtor, är en av de vanligaste könssjukdomarna. Den orsakas av ett virus som kallas HPV (Humant papillomvirus) och kan ge ofarliga vårtor. Det är via sex som kondylom smittar och alla som är sexuellt aktiva kan också smittas. I dag finns det flera olika behandlingar – både receptbelagda läkemedel och andra metoder, som kirurgi, dock är de sistnämnda mindre vanliga. Alla flickor som är 11-12 år erbjuds gratis HPV-vaccin i skolan.

 1. Könsvårtor förekommer främst bland unga.
 2. HPV smittar genom oskyddat sex.
 3. Sjukdomen är som vanligast hos de som är sexuellt aktiva.

Så kan kondylom se ut:

Kondylom kan se ut på flera olika sätt. Det kan också placera sig på flera olika ställen. I vissa fall sitter vårtorna så tätt placerade att de växer ihop. Detta kan göra att de ser ut som stora enstaka utväxter. Så här brukar kondylom kunna se ut:

 • De vanligaste vårtorna är flikiga eller rundade och lätt upphöjda.
 • Hudfärgade eller lite rosa/lila i färgen
 • Vitaktiga
 • Pigmenterade
 • Röda

genital-warts-SEO-page-design-2.png

Vårtorna är inte farliga, det är viktigt att poängtera. Många som får kondylom märker inte ens av att dem har det. Detta kan bero på att vårtorna är relativt små eller sitter på ställen där det är svårt att se. Du kan också ha viruset i kroppen utan att det resulterar i några vårtor. Men detta innebär ändå att du kan överföra viruset till andra. Du kan också få vårtor långt efter att du fick viruset. Detta kan ta flera år i somliga fall. Detta kan leda till mindre roliga situationer då du kan tro att den du är tillsammans med har haft sex med någon annan eller vice versa. Men så behöver det alltså inte nödvändigtvis vara.

genital-warts-SEO-page-design-3.png

Så känns det att ha könsvårtor:

Hur könsvårtorna känns kan också det variera väldigt mycket. Vissa känner varken smärta eller klåda utan störs snarare av det kosmetiska. Andra kan få mer tydliga symptom, som t.ex:

 • Klåda.
 • Små blödningar.
 • Smärta vid samlag.
 • Sveda.

Var på kroppen kan man få kondylom?

Könsvårtorna kan se väldigt olika ut. Könsvårtorna kan också placera sig väldigt olika på kroppen. Hos män är kondylom som allra vanligast:

 • I fåran bakom ollonet
 • På förhudens insida.
 • På penisskaftet.
 • I urinrörsmynningen.
 • I ändtarmsöppningen (män kan få kondylom i ändtarmsöppningen utan att ha haft analt samlag).

Kondylom hos kvinnor:

Hos kvinnor är vårtor vanliga på alla områden i underlivet. Vissa områden är lite mer vanliga än andra. Dessa områden inkluderar:

 • I slidöppningen och i synnerhet i dess nedersta del.
 • På de inre blygdläpparna.
 • Runt klitoris.
 • I slidans övre del.
 • På livmodertappen.
 • I urinrörsmynningen.
 • På de yttre blygdläpparna.
 • Runt ändtarmsöppningen.
 • I mellangården.

Värt att notera är att kondylom också kan sitta placerat i könsbehåringen. Detta är något som gäller för både män och kvinnor.

Kan man få kondylom i munnen och halsen?

Det är inte speciellt vanligt, men du kan faktiskt få kondylom i mun, hals och svalg vilket du kan läsa mer om här. Även fast kondylom allt som oftast smittar genom vaginalt eller analt sex, så kan det faktiskt även smitta genom oralsex. När du fått könsvårtor hjälper inte utvärtes behandlingar, så om vårtorna inte försvinner av sig själv kan läkaren komma att ta bort dem kirurgiskt eller genom att frysa ner dem. I vissa särskilda fall kan en injektion användas för att säkerhetsställa att de försvinner. 

Om jag har kondylom

 1. Alltid bra att undersöka sig.
 2. Ofta lätt att upptäcka vårtor på egna kroppen.
 3. Finns flera behandlingstyper - receptbelagda och kirurgiska.

Det är alltid bra att gå till en ungdomsmottagning, hud- och könsmottagning eller vårdcentral och undersöka dig om du känner att du har besvär. Den som undersöker dig kan ofta se ifall du har kondylom eller ej. Eftersom att det handlar om vårtor kan det också vara tämligen enkelt att själv se huruvida du har könsvårtor eller ej. För kvinnor kan det vara lite svårare, men då kan en spegel vara ett bra hjälpmedel. Om du har kondylom så finns det flera olika behandlingssätt. Dels finns det läkemedel som smörjer eller penslar på vårtorna. Dels kan en läkare ta bort dem. Men de kan också frysas bort. Noterbart är att vårtorna kan komma tillbaka efter att du har behandlat dem. Detta eftersom att viruset finns kvar även om vårtorna är borta.

Så skyddar du dig mot kondylom

Det kan vara svårt att helt och hållet skydda sig mot kondylom. Men det absolut bästa skyddet är kondom – trots att det inte skyddar till hundra procent. Kondomen skyddar inte allt så om vårtorna sitter på andra ställen än där kondomen sitter, till exempel pungen, kan kondylom smitta. Flickor som är 11-12 år erbjuds gratis HPV-vaccin i skolan. Om du är äldre än 13 år så vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan tas två månader efter den första medan den tredje tas cirka sex månader efter den första. Pojkar kan också ha nytta av att vaccinera sig - men då måste de betala själv för det.

Senast granskat:  01-11-2019