Podofyllotoxin _snabbfaktaPodophyllum peltatum är en växtart som ingår i familjen berberisväxter. Ur växtens rotstockar utvinns substansen podofyllin, som används medicinskt i podofyllotoxin, ibland kallat podofilox eller förkortat PPT. Podofyllotoxin förekommer i koncentrationer på 0,3 till 1,0 %. Podofyllotoxinet isolerades första gången redan 1880.

Podofyllotoxin, podophyllotoxin är även en godkänd stavning, förekommer medicinskt som kräm eller kutan lösning och används för att behandla kondylom (könsvårtor) och mollusker. Det rekommenderas endast att man använder podofyllotoxin vid användning av HPV-infektioner som orsakat externa könsvårtor. Läkemedlet kan appliceras antingen av sjukvårdspersonal eller av personen direkt själv och är strikt för utvärtes behandling (behandling på huden).

Så vad är då podofyllotoxin?

Podofyllotoxin ordineras allra oftast som behandling vid kondylom, där substansen återfinns i läkemedlena Condyline och Wartec, som både kutan lösning och kräm. Men podofyllotoxinet och dess syntetiska derivat har dock ett bredare urval av medicinska tillämpningar som bland annat laxermedel, antiviralt medel och antitumörmedel. Substansens anti-cancer-egenskaper kan användas bland annat i kemoterapier vid lungcancer, lymfom eller genitala tumörer.

Podofyllotoxin har starka antivirala och virusinfekterade egenskaper och används främst för att avlägsna könsvårtor, även fast det i vissa fall kan ordineras vid mollusker. Podofyllinet är ett cytotoxiskt medel och verkar genom att förhindra växtvänadens tillväxt.

Hur används podofyllotoxin?

Hur du använder podofyllotoxin beror lite på vilket läkemedel som ordinerats åt dig, men i de allra flesta fall förskrivs läkemedlet som kutan lönsing. Kutan lösning innebär en flytande lösning som användaren sedan penslar direkt på könsvårtorna. Podofyllotoxin finns även i form av kräm (Wartec kräm) men är endast till för de patienter som inte kan använda läkemedlet som kutan lösning.

Som med alla läkemedel är det dock viktigt att du läst igenom läkemedlets bipacksedel, där du hittar en detaljerad bruksanvisning, och att du förstått din läkares anvisningar. Om du själv applicerar läkemedlet hemma är det viktigt att du mycket noga följer instruktionerna som medföljer, både om läkemedlet och om applikatorn som du använder för att pensla på läkemedlet. Vanligtvis ska du noga rengöra det angripna området först, följt av att sparsamt applicera läkemedlet på vårtorna. Undvik att få läkemedlet på frisk hud. Låt sedan torka helt.

När ska du inte använda podofyllotoxin?

  1. Om du är allergisk mot podofyllotoxin eller någon av läkemedlets andra ingredienser
  2. Om du är gravid eller ammar
  3. Om du har diabetes eller dålig blodcirkulation
  4. Om du tar steroider som t.ex. prednison
  5. Om du har blödande vårtor eller vårtor med hårväxt från dem eller födelsemärken
  6. Om könsvårtorna som ska behandlas eller den omgivande huden är inflammerad eller irriterad

Podofyllotoxin i Sverige: stadig minskning av förskrivning de senaste tio åren (2006-2016)

Podofyllotoxin förskrivs som första linjens behandling vid kondylom i Sverige (med detta menas att det är det första läkemedlet som ordineras) och det finns två tillgängliga läkemedel; Condyline och Wartec. Ett tredje, starkare läkemedel, finns även tillgängligt. Det heter Aldara, men är endast till för fall där patienten inte nått önskvärd effektiv vid tidigare behandling. Det tros att den minskade mängden podofyllotoxin kan vara sammankopplat med den ökade HPV-vaccineringen. Under de senaste lite drygt 10 åren har en märkbar minskning skett.

2006-2016

Recept Per Län

Senast granskat:  20-06-2017