Humant papillomvirus, förkortat HPV, är ett vanligt virus som finns över hela världen och i hundratals olika typer. Några av virustyperna kan orsaka vårtor på händer och fötter. Andra i underlivet – något som kallas för kondylom eller könsvårtor. Det finns också virustyper som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen. Dessa cellförändringar kan, men behöver inte, utvecklas till livmoderhalscancer.

I Sverige är HPV den vanligaste sexuellt överförda infektionen. Omkring 8,000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar. Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i Sverige smittas med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar minskade rejält i de vaccinerade åldersgrupperna. HPV är vanligt i hela världen och varje år dör över 250,000 kvinnor i livmoderhalscancer. I juni 2017 hade över 70 av världens länder infört vaccinationsprogram mot HPV-infektion.

Kan man förebygga en HPV-infektion?

Det finns vaccin mot HPV 16 och 18 som ger ett närmast hundraprocentigt skydd mot en infektion av de virustyperna. HPV 16 och 18 är bakomliggande orsak till cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Det finns i dag två vacciner i Sverige där ett av dem är godkänt för vaccinering av killar. Båda skyddar mot de två HPV-typer (16 och 18) som orsakar cirka två tredjedelar av all livmoderhalscancer. Vaccinationen kan även ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Detta är cancersjukdomar som kan utvecklas i halsen, ändtarmsöppningen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penisen. Om du har påbörjat vaccineringen med ett vaccin bör du fortsätta med samma sort.

Vaccinet ges i överarmen med en tunn nål. För unga flickor så har det visat sig räcka med två doser som måste tas med minst sex månaders mellanrum. Numera görs vaccinationerna i femte och sjätte klass. Äldre flickor och kvinnor får vaccin vid tre tillfällen. Den andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första och den tredje och sista ska ske efter ytterligare 4-5 månader. Om så behövs kan tiden mellan doserna förkortas eller förlängas.

Socialstyrelsen har beslutat att vaccin mot HPV 16 och 18 ska ingå i barnvaccinationsprogrammet för flickor födda 1999 eller senare. Från och med året 2012 så vaccineras flickor 10-12 år som går i årskurs 5 och 6 kostnadsfritt med vaccinet Gardasil. Detta sker genom skolhälsovården. Flickor födda 1993-1998 erbjuds också gratis vaccination. Det kan skilja sig lite mellan landstingen hur vaccinationen organiseras. Ett par landsting erbjuder gratis vaccinering upp till 26 års ålder. Vaccinet har som störst nytta före sexualdebuten. Ju fler sexuella kontakter man haft, desto mindre nytta har man av vaccinet.

Om du inte har blivit vaccinerad i skolan – men vill vaccinera dig – så kan du vända dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få ett recept på HPV-vaccin. Detta gäller även om du är kille och vill vaccinera dig.

Så skyddar HPV-vaccinet

  1. Ger över 90 procents skydd
  2. Båda vaccinerna skyddar mot HPV typ 16 och 18
  3. Skyddet förväntas vara långvarigt

HPV-vaccinet ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller. Detta så till vida att man inte har blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Båda vaccinerna skyddat mot HPV typ 16 och 18. Det vill säga de HPV-typer som i omkring 70 procent av fallen orsakar livmoderhalscancer. Det vaccin som används inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn skyddar också mot HPV typ 6 och 11. Dessa orsakar 90 procent av alla fall av kondylom. Noterbart är att vaccinerna inte läker en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring.

Det skydd man får från HPV-vaccinet förväntas vara långvarigt. Detta följs också kontinuerligt upp i övervakningsprogrammet. I nuläget så finns det data hos unga kvinnor som visar på ett skydd mot cellförändringar och kondylom – minst tio år efter vaccinationstillfället.

Vilka ska undvika vaccinering?

Om du är gravid så bör du undvika att vaccinera dig. Detta eftersom att inget HPV-vaccin testats på gravida kvinnor. Men med de erfarenheter som finns så har det inte visats några risker vare sig för fostret eller kvinnan. Ifall du ammar ska du rådfråga en läkare innan du eventuellt vaccinerar dig.

Personer som har överkänslighet mot någon del i vaccinet ska inte vaccineras. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet. Om en person skulle vara akut sjuk och ha hög feber så ska vaccinationen senareläggas till ett annat tillfälle. En lindrig infektion är däremot inte en kontraindikation för vaccinering.

Vad finns det för biverkningar?

Det finns några olika biverkningar som kan förekomma efter vaccinering. Dessa är:

  • Efter vaccinationen så kan du bli röd och svullen på stället där du har fått sprutan. Detta kan kännas ömt men brukar gå över inom en eller några dagar.
  • Huvudvärk och feber kan också vara några biverkningar.
  • Att biverkningarna skulle vara allvarligare än så är mycket sällsynt. Dessa vacciner har använts i snart tio år av flera miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta.

Andra vaccin

Det finns ett tredje vaccin som är godkänt i EU – men som ännu inte finns tillgängligt i Sverige. Detta vaccin är en vidareutveckling av det vaccin som skyddar mot fyra HPV-typer och innehåller ytterligare fem typer (HPV 31, 33, 45, 52, 58).

Vaccination innebär inte att du bör undvika cellprovskontroller

Man ska inte strunta i de gynekologiska cellprovskontroller som kvinnor blir inbjudna till – bara för att man har vaccinerat sig. Vaccinet skyddar mot HPV 16 och 18 och kan ge ett visst skydd mot ett par andra typer av HPV. Men de skyddar inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen. Alltså är det mycket viktigt att kvinnor går på dessa kontroller. I Sverige blir alla kvinnor mellan 23 och 49 års ålder inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. För kvinnor mellan 50 och 59 år är det vart femte år som gäller.

Senast granskat:  21-07-2017