Det är nästintill oundvikligt att prata om könsvårtor, formellt känt som kondylom, utan att höra termen Humant papillomvirus. Viruset, ofta förkortat HPV, är ett extremt vanligt sådant som finns över hela världen och i hundratals typer. Vissa HPV-typer kan orsaka vårtor, inte sällan på händer och på fötter, och vissa orsakar de vårtor i underlivet som kallas för kondylom, eller könsvårtor.

Kort och gott: vad är Humant papillomvirus?

Humant papillomvirus är ett virus som tros ha funnits tusentals år. Viruset tillhör familjen papillomavirus och infekterar slemhinnor och huden. Viruset kan smitta en människa utan att denne upplever några som helst symptom eller får framträdande vårtor. En godartad HPV-infektion resulterar i att vårtor träder fram på kroppen, till exempel i underlivet i form av könsvårtor. En elakartad HPV-infektion är mycket sällsynt och kan orsaka cellförändringar och i vissa enstaka fall även cancer.

Viruset är vanligt och förekommer framför allt i hudens celler. Det är inte ovanligt att till exempel barn får vårtor på händer och fötter, och de flesta människor bär faktiskt på viruset i vuxen ålder - men genom ett väl fungerande immunsystem orsakar viruset oftast inga som helst problem.

Ja, du läste rätt. HPV är inte bara den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i resten av världen utan det är faktiskt till och med så pass vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna vid något tillfälle har haft HPV. Nästan alla av dessa kommer även smittas av den typen av HPV som kan ge cellförändringar. De flesta av dessa bär på infektionen utan att veta om det.

Hur kan HPV-viruset vara så pass vanligt?

För många kan det nästan komma som en överraskning att HPV är så oerhört vanligt som det är. Det mänskliga vårtviruset finns i fler än 200 typer, som de flesta infekterar huden. Av dessa är det omkring 40 stycken som infekterar slemhinnan i underlivet, där de alltså kan orsaka könsvårtor.

HPV är oftast inte farligt. Över 90 % av alla HPV-infektioner läker ut av sig själva, och som ovan nämnts så märker de flesta smittbärare inte ens av infektionen. Men även fast det i regel är helt ofarligt att vara smittad och även fast smittbäraren har asymtomatisk HPV betyder det inte att smittan inte kan spridas. Alla typer av vårtor, både på händer, fötter och i underliv, kan överföras från en person till en annan.

En av de centrala skiljelinjerna mellan könsvårtor och andra sexuellt överförbara infektioner är att kondom inte alltid skyddar. Kondom skyddar till en viss del och det rekommenderas alltid att du bär kondom vid all form av sexuellt umgänge. Men för att viruset ska överföras till en annan person kan det räcka med hud-mot-hudkontakt, som inte är helt ovanligt i samband med exempelvis förspel.

När kan HPV bli farligt?

Personer som har ett försvagat immunförsvar eller som tar mediciner som sätter ner immunförsvaret drabbas oftast värre. Men vissa typer av HPV-infektioner kan vara allvarliga, inte minst de som potentiellt kan orsaka cancer. När vissa HPV-virus trycker sig in i kroppens celler tappar cellerna kontrollen över deras fortplantning och börjar okontrollerat dela sig. När detta sker bildas tumörer och cancer uppstår. Men för att detta ska ske krävs troligen också andra bidragande faktorer som rökning, genetiska mutationer och ett nedsatt immunförsvar. De vanligaste cancertyperna som kan orsakas av HPV är livmoderhalscancer och tonsillcancer.

Senast granskat:  20-06-2017