Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Generisk PrEP

Emtrictabine & tenofovir disoproxil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil är generisk prep, ett läkemedel som används som preexpositionsprofylax (PrEP). Det är den generiska versionen av Truvada som tillverkas av Gilead.

Du kan köpa PrEP online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan granskas av en av våra läkare. Godkända beställningar skickas med leverans nästföljande arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Emtrictabine/Tenofovir Disoproxil200 mg/245 mg

Generisk PrEP. Innehåller 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovir disoproxil. Standarddosen är en tablett om dagen, tas med måltid.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 30 september

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil är generisk prep, ett läkemedel som används som preexpositionsprofylax (PrEP). Det är den generiska versionen av Truvada som tillverkas av Gilead.

Du kan köpa PrEP online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan granskas av en av våra läkare. Godkända beställningar skickas med leverans nästföljande arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

PrEP - Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, ibland förkortat Em/Tenofovir, är ett generiskt läkemedel som används som preexpositionsprofylax (förkortat PrEP). Preexpositionsprofylax är ett typ av läkemedel man tar dagligen för att förhindra hiv-infektion. Generisk PrEP tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiretrovirala läkemedel och verkar genom att hämma funktionen hos enzymet omvänt transkriptas, som infektionen behöver för att upprätthålla sig i kroppen. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil tas typiskt sett en gång dagligen som preexpositionsprofylax och kommer i tablettform.

 1. Generisk PrEP som innehåller emtricitabin och tenofovir
 2. Första godkända behandlingen för att förebygga hiv
 3. Tabletter som tas en gång dagligen

Vilket är det bästa sättet att ta PrEP på?

Det finns ett antal sätt du kan ta PrEP på. Vilken dosering du tar avgörs alltid av läkaren, och kan baseras på hur och när du planerar att ha sex. Här kan du läsa mer om om olika sätt att ta PrEP.

Behöver jag testa mig?

Ja. Om du inte har använt PrEP tidigare behöver du börja med att ta ett hiv-test. Detta för att säkerhetsställa din status som hiv-negativ. Du testar dig på sex- och samlevnadsmottagning eller genom ett hemtest. Här kan du läsa mer om vad du behöver veta innan du börjar ta PrEP.

För att testa sig för hiv genomför man ett blodprov. Det är inte ovanligt att detta blodprov är en del av ett test för även andra sjukdomar. Det rekommenderas att alla sexuellt aktiva personer regelbundet testar sig för hiv, även ifall de inte upplever några symptom.

I händelse av att du redan tar PrEP, antingen generisk PrEP eller det varumärkesskyddade läkemedlet Truvada (som innehåller samma verksamma ingredienser, alltså emtrictabine och tenofovir) och vill förnya ditt recept kan du begära att få ett recept utskrivet hos Treated.com. Du gör detta genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Vänligen observera att de endast förskriver detta läkemedel ifall du redan tar behandlingen.

HIV i korthet

Humant immunbristvirus, mest känd som hiv, är en sexuellt överförbar sjukdom (könssjukdom) som smittar mellan personer genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex, slidsekret, flytningar ur underliv/ändtarmsöppning och genom blod. Eftersom hiv också smittas genom blod är gemensam användning av sprutor och kanyler en risk för infektionen att spridas vidare.

Det är ovanligt att en person som smittats av hiv upplever symptom. I de fall där symptom träder fram kan influensaliknande symptom upplevas. Dessa symptom kan lätt förväxlas med andra symptom som inte är tecken på något lika allvarligt.

Om en person med hiv inte får behandling är risken stor att viruset orsakar omfattande skador på immunsystemet, vilket sedan kan leda till aids.

Är HIV och aids samma sak?

Nej. Hiv och aids är två olika saker, men det är alltjämt vanligt att människor förväxlar de två eller tror att de två är samma sak. Medan hiv är en sexuell överförbar sjukdom, är aids i sin tur inte en regelrätt sjukdom - snarare ett samlingsnamn på de olika typer av infektioner och tumörer som en person med hiv kan drabbas av på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar. Aids kan inte smittas från en person till en annan.

Hur smittar HIV?

Viruset förekommer i sperma, slidsekret, flytningar ur ändtarmsöppningen (anus) eller i blodet hos den infekterade - det förekommer emellertid inte i svett eller saliv. Därmed är de vanligaste smittvägarna oskyddat sex och genom delad användning av kanyler och sprutor. Oskyddat sex är emellertid den vanligaste smittvägen.

Användning av barriärpreventivmedel, som kondom, är den bästa formen att skydda sig mot hiv. Dock kan den som löper förhöjd risk att smittas av hiv även dra nytta av att ta så kallad preexpositionsprofylax, förkortat PrEP, vilket minskar risken för att viruset utvecklas om användaren drabbas.

Hur fungerar preexpositionsprofylax (PrEP)?

PrEP är ett kombinationsläkemedel som innehåller två verksamma ingredienser: emtricitabin och tenofovirdisoproxil (tenofovir). Dessa fungerar på ett snarlikt sätt som de bromsmediciner som ges ut efter att en person smittats, det vill säga genom att hämma de förhållanden som viruset behöver för att etableras i kroppen.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil tillhör läkemedelsgruppen omvänd transkriptashämmare av nukleosidtyp och nukleotidtyp eftersom de påverkar enzymet omvänt transkriptas, vilket viruset behöver för att föröka sig.

Köpa generisk PrEP online hos Treated.com

För att köpa Emtricitabine/Tenofovir disoproxil online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, vilket sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. För att köpa PrEP online behöver du redan ta PrEP.

Beställ nu
Senast granskat:  24-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du PrEP

Läs gärna igenom vår sida om vad du ska göra innan du börjar ta PrEP.

Nedan har vi sammanställt hur du tar PrEP som daglig dos. Det går att ta PrEP med olika dosering, så se alltid till att exakt följa din förskrivande läkares anvisningar. I den bifogade bipacksedeln (som du kan ladda ner nedan) hittar du ytterligare information om hur du tar läkemedlet. Ifall någonting är oklart eller om du är bekymrad över något kan du rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Så tar du PrEP för daglig dosering

 1. Ta en tablett, en gång dagligen.
 2. Försök alltid ta din tablett vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Det är mycket viktigt att du inte glömmer bort att ta din tablett (läs mer i nästa stycke)
 4. Du når full effekt av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil efter att du har tagit läkemedlet under en veckas tid.
 5. Försök att ta din tablett tillsammans med mat.
 6. Du kan krossa tabletterna och blanda upp med 100 ml vatten ifall du har problem med att svälja tabletterna hela.
 7. Ta aldrig en större mängd än vad som ordinerats till dig av läkaren.
 8. Tala genast om för läkaren eller kontakta giftinformationscentralen för riskbedömning och rådgivning.
 9. Sluta inte ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil utan att ha diskuterat detta med din läkare först.
 10. Kontakta läkare, apotekspersonal eller övrig sjukvårdspersonal ifall du är osäker över hur du ska ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil eller om du har frågor om någonting annat rörande din behandling.

Om du har glömt att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

 • Om du har glömt att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil och inser detta inom 12 timmar från att du skulle ha tagit läkemedlet ska du bara ta din tablett och fortsätta behandlingen som schemalagt.
 • Ifall det har gått mer än 12 timmar från att du skulle ha tagit din schemalagda dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos vid samma tidpunkt som vanligt.
 • Om du kräks inom en timme från att du har tagit Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ska du ta en ny tablett. Ifall det har gått mer än en timme ska du inte komplettera med en till tablett.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan, innan du börjar ta din behandling. Rådfråga läkare om du är osäker.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Emtricitabine/Tenofovir disoproxil från FASS

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Emtrictabine/Tenofovir Disoproxil 200 mg/245 mg

Biverkningar

Generisk PrEP: biverkningar, varningar och försiktighet

Sluta genast att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ifall du får en allergisk reaktion mot läkemedlet. Detta kan manifestera sig i svullnad av läppar, ansikte eller hals eller nässelutslag. Samma gäller ifall du får mjölksyraosos, vilket är ett tillstånd som orsakar snabb eller djup andning, sömnighet/dåsighet, illamående eller kräkningar, ifall du får inflammationer eller infektion eller besvär som påverka immunsystemet, som exempelvis muskelsvaghet eller svaghetskänsla i händer och fötter som kan flytta sig upp mot bålen, hjärtklappning, tremor eller hyperaktivitet eller om du drabbas av andra biverkningar som gör dig bekymrad.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 eller fler):

Diarré, illamående eller kräkningar, dåsighet, huvudvärk, hudutslag, svaghetskänsla eller onormala testresultat för fosfat eller kreatinkinas.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 patienter eller färre):

Magsmärtor, sömnproblem, onormala drömmar, matsmältningsbesvär, uppblåsthet, flatulens, utslag med röda fläckar eller pustler, blåsor eller svullnad i huden, klåda, förändrad hudfärg (som förmörkelse av huden i fläckar), väsande andning, svullnad eller känsla av yrsel, onormalt blodcellsantal, ökade triglycerider, galla eller socker i blodet, lever- eller bukspottkörtelproblem.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 patienter eller färre):

Inflammation i bukspottkörteln som orsakar magsmärta, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, anemi, muskelsmärta eller svaghet på grund av njurskador, onormalt blodkalium och kreatinnivåer eller förändringar i urin.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Laktinsyra, fet lever, gul hud eller gula ögon, klåda, buksmärtor, njurinflammation, frekventa miktioner (ökat behov av att urinera), känna sig törstig, njursvikt, skada på njurtubulationsceller, mjukning av benen, ryggsmärta orsakad av njursjukdomar.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Osteonekros som leder till stelhet i lederna, ledvärk och smärta (särskilt i höft, knän och axlar) och svårigheter med rörelse. Ifall du drabbas av någon av dessa biverkningar bör du tala om detta för din läkare omgående.

Vänligen notera att listan ovan endast är en summering över eventuella biverkningar förknippade med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett förteckning över eventuella biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedeln före användning.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil: varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Det är viktigt att du alltid talar om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria - detta eftersom vissa läkemedel kan interagera med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil och påverka dess funktion, och vice versa.

Ta aldrig Emtricitabine/Tenofovir disoproxil tillsammans med andra läkemedel som innehåller dessa aktiva ingredienser.

Tala om för din läkare ifall du tar något av följande: aminoglykosider, amfotericin B, didanosinfoscarnet, ganciklovir, pentamidin, vancomycin, interleukin-2, cidofovir, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), proteasinhibitorer eller ledipasvir/sofosbuvir.

Andra sjukdomar och Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Ta inte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ifall du är allergisk mot något av innehållsämnena i behandlingen.

Du bör även se till att tala om för din läkare ifall du någonsin har haft lever- eller njurproblem, eftersom Emtricitabine/Tenofovir disoproxil kan behöva tas med särskild försiktighet hos patienter med dessa typer av besvär.

Ifall du är över 65 år gammal

Tala med din läkare innan du tar PrEP ifall du är över 65 år gammal.

Laktosintolerans

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil innehåller laktos. Tala om för din läkare ifall du är intolerant mot vissa sockerarter.

Testa dig för hiv

Du bör regelbundet testa dig för könssjukdomar, inklusive hiv, ifall du är sexuellt aktiv.

Innan du börjar att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil måste du ha testats för hiv och fått det bekräftat att du inte är hiv-positiv. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil ska inte tas ifall du har smittats med hiv.

När Emtricitabine/Tenofovir disoproxil används för att behandla befintlig hiv-infektion måste det tas tillsammans med andra antivirala läkemedel.

I vissa fall kan ett hiv-test inte upptäcka en nyare infektion, eftersom inkubationstiden kan vara flera veckor, eller i vissa fall månader.

Ifall du skulle märka av något av följande, antingen innan du börjar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil eller under behandling, ska du genast tala om detta för läkare:

 • Feber eller hög feber
 • Trötthetskänsla
 • Ledvärk eller värk i muskler
 • Huvudvärk
 • Illamående eller kräkningar
 • Diarré (lös eller vattnig avföring)
 • Nattliga svettningar
 • Förstorade lymfkörtlar

Graviditet och amning

Om du är kvinna och är gravid, tror att du är gravid eller planerar på att bli gravid måste du tala om detta för din läkare innan du börjar ta PrEP. Du bör under dessa förhållanden endast ta PrEP ifall det är absolut nödvändigt. Detta bestäms av din läkare. Om du ammar ska du inte ta PrEP.

Körförmåga och hanterande av maskiner

Detta läkemedel kan orsaka yrsel. Om du blir yr bör du avstå från att köra bil eller hantera maskiner. Tala om för din läkare ifall du upplever yrsel. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Säkert sex och andra försiktighetsåtgärder

Risken för att smittas med hiv minskar ytterligare ifall du har säkert sex:

 • Använd alltid barriärpreventivmedel som kondom.
 • Testa dig för hiv och andra könssjukdomar på regelbunden basis.
 • Dela inte föremål som kan innehålla kroppsvätskor med andra personer. Exempel på sådana kan vara rakhyvlar, tandborstar, med flera.
 • Använd aldrig sprutor eller kanyler som delas med andra människor.
 • Rådfråga din läkare ifall du är osäker över någonting.
Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Emtrictabine/Tenofovir Disoproxil 200 mg/245 mg

Vanliga frågor

Vanliga frågor: generisk PrEP

Vad är PrEP och vad är skillnaden mellan PrEP och PEP?

PrEP är en typ av behandling man kan ta för att förebygga att smittas med hiv. PEP, i sin tur, tas efter att en person redan smittats med hiv.

PrEP står för preexpositionsprofylax medan PEP står för postexpositionsprofylax.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Emtricitabine/Tenofovir disoproxil och alkohol.

Däremot rekommenderas det alltid att du dricker alkohol med måtta eftersom alkoholkonsumtion kan försvåra för dig att komma ihåg att ta läkemedlet på utsatt tid och även att se till att ha säkert sex.

Kan jag köra bil när jag tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil kan orsaka yrsel, vilket kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme. Se till att du är i skick för att köra bil innan du gör det. Tala om för din läkare om du upplever några biverkningar.

Kan jag ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil om jag är gravid eller ammar?

Du bör endast ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil när du är gravid eller ammar om din läkare tycker det är absolut nödvändigt. Tala om för din läkare ifall du tror att du är gravid eller planerar på att bli gravid.

Hur ska Emtricitabine/Tenofovir disoproxil förvaras?

Förvaras i rumstemperatur, på ett säkert ställe och utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Emtricitabine/Tenofovir disoproxil?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil innehåller: emtricitabin, tenofovirdisoproxil, kroskarmellosnatrium, glyceroltriacetat (E1518), hypromellos (E464), indigokarminaluminiumsö (E132), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad stärkelse (gluten fri) och titandioxid (E171).

Använd inte detta läkemedel ifall du skulle ha en allergi mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa PrEP till Sverige?

Ja. PrEP som Emtricitabine/Tenofovir disoproxil och Truvada är godkänt som förebyggande behandling vid hiv-infektion.

Kan hiv-medicin som PrEP orsaka biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade biverkningar, likaså Emtricitabine/Tenofovir disoproxil. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta PrEP där du hittar information om eventuella biverkningar. Rådfråga din läkare ifall du är osäker över något.

Kan jag köpa PrEP som Emtricitabine/Tenofovir disoproxil receptfritt?

Nej. PrEP är ett receptbelagt läkemedel om du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa Emtricitabine/Tenofovir disoproxil.

Hur köper jag PrEP säkert online?

Ifall du inte har tagit PrEP tidigare måste du börja med att testa dig mot hiv för att få det bekräftat att du inte är en bärare av sjukdomen. Du testar dig på sex- och samlevnadsmottagning, RFSU/RFSL-klinik, gynmottagning eller vårdcentral. Fråga din läkare om du är osäker.

 

Om du tar PrEP så kan du smidigt förnya ditt recept online hos Treated.com. Det du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Senast granskat:  24-06-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1251 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här