Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Lariam

Mefloquine

Lariam, som tillverkas av läkemedelsföretaget Roche, är ett läkemedel avsett för att förhindra att användaren smittas av malaria. Det verkar genom att bekämpa den orsakande parasiten.

Innan du reser är det viktigt att du har kontrollerat huruvida du behöver malariamedel eller inte. Vissa högriskområden hyser även särskilda stammar av malaria som kan vara resistenta mot de vanligaste behandlingarna. Om malariamedel rekommenderas i de områden som du ska besöka kan du få din behandling levererad redan inom 24 timmar.

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Lariam för att undvika malaria

Lariam är ett läkemedel avsett för behandling av malaria, men används även i förebyggande syfte, såsom vid vistelse i högriskområden. En behandling om 1 tablett/vecka tas för att förhindra malariasmitta. Behandlingen påbörjas innan resans avfärd och fortsätter tills 4 veckor efter att resan av avslutats.

 1. Smidiga tabletter
 2. Effektiv läkemedel som förhindrar och behandlar
 3. Varumärkt behandling

Vad är malaria?

Malaria bärs av myggor och överförs till människor genom bett från myggan. När malaria finns i blodomloppet sprids sjukdomen genom att infektera andra celler. Symptomen kan uppkomma när som helst i upp till tre månader efter infektionstillfället, eller till och med längre i mer sällsynta fall. Symptomen inkluderar feber, huvudvärk och kan ibland likna en influensa i vissa fall. Aggressiva symptom kan orsaka organsvikt vilket i värsta fall kan vara dödligt. Därför att det extra viktigt att vidta åtgärder innan avresa till malaria-drabbade områden.

Köpa Lariam på nätet

Lariam är ett varumärkt läkemedel som tillverkas av Roche och kan köpas genom vårt registrerade apotek. Det innehåller den aktiva substansen meflokinhydroklorid som verkar genom att angripa malariaparasiten i kroppen och förhindra att den reproducerar sig. Lariam är en effektiv behandling i de områden där parasiten har utvecklat en resistens mot andra malariamedel, såsom klorokin, och kan även användas för att behandla patienter med konstaterad malaria. I dessa fall behöver dock behandlingen ske under uppsikt av en läkare.    

Att planera en resa är en härligt upplevelse, det kan dock bli stressigt när även arbete och en hektisk vardag ska hinnas med. På Treated.com tycker vi att modern sjukvård ska vara säker, smidig och lättillgänglig. Därför tillhandahåller Treated en kombinerad apoteks- och hälsotjänst, så att du tryggt och säkert kan få en bedömning av ditt vårdbehov, recept förskrivet och läkemedel levererat inom 24 timmar.

Senast granskat:  08-09-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av Lariam samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta Lariam enligt läkarens anvisningar.
 2. Typiska anvisningar för att förhindra malariasmitta kan innebära 1 tablett i veckan som tas på samma veckodag.
 3. Planera din behandling så att din första tablett tas 10 dagar innan avresa.
 4. Din andra tablett bör tas 3 dagar innan avresa.
 5. Fortsätt ditt veckovisa intag under hela vistelsen, samt under 4 veckor efter avslutad resa.
 6. Hela kuren bör vara i minst 6 veckor.
 7. Specifika anvisningar för att behandla patienter med konstaterad malaria fås av din läkare eller vårdcentral.
 8. Överskid aldrig läkarens ordinerade dos.
 9. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Ta istället den missade tabletten så snart du kan och ta nästa som vanligt.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Lariam

Senast granskat:  08-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lariam 250mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Lariam medföra biverkningar. Du bör alltid läsa igenom läkemedlets bipacksedel innan användning och bekanta dig med hur eventuella biverkningar kan yttra sig. Om du upplever någon av följande biverkningar bör du avbryta behandlingen och söka läkarvård omedelbart; självmordstankar, självskadebeteende, allergisk reaktion, hudutslag i form av blåsor eller sår i munhåla eller ögon, psykos, svår oro, depression, panikattacker, lunginflammation, leverproblem, kramper, domningar/stickningar, ostadighet i fötterna, onormala blodvärden.

Kontakta även din läkare om du upplever; känslor av misstro mot andra, hallucinationer, humörförändringar eller hjärtproblem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Sömnsvårigheter.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, huvuvärk, dimsyn, rubbningar i samordningen av rörelser, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, klåda.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal.

Använda Lariam med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Lariam.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Lariam; halofantrin; kinin, kinidin eller klorokin, behandlingar mot högt blodtryck, antihistaminer, ketokonazol, antidepressiva medel, behandling mot epilepsi såsom natriumvalproat, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin, efavirenz, antibiotika eller tramadol.

Lariam och andra sjukdomar

Förskrivande läkare kan komma att neka en receptförskrivning om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar då denna behandling kan påverka din hälsa; depression eller någon annan form av psykisk ohälsa, någon leversjukdom, svartvattenfeber, epilepsi, hjärtproblem, njursvikt, någon ögonsjukdom, onormala blodvärden, neuropati, lunginflammation.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda och för att hjälpa dig att undvika biverkningar är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Senast granskat:  08-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lariam 250mg

Vanliga frågor: Lariam

Vanliga frågor: Lariam

Kan jag dricka alkohol i kombination med Lariam?

Ja, Lariam ska inte interagera med alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Lariam?

Ja, men du bör vara uppmärksam på ditt allmäntillstånd. Vissa biverkningar kan påverka din förmåga att köra bil och försiktighet bör iakttas gällande aktiviteter som kräver skärpa och finmotorik.

Kan Lariam användas om jag är gravid eller ammar?

Lariam rekommenderas ej när du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Lariam förvaras?

Lariam ska förvaras i säkert förvar, under 30°C och undan direkt solljus.

Kan jag vara allergisk mot Lariam?

Använd inte Lariam om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Den aktiva substansen är meflokin 250 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 50,6 mg, poloxamer, mikrokristallin, cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, ammoniumkalciumalginat, talk och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Lariam receptfritt?

Nej, Lariam är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas med recept.

Är Lariam rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt undersökningsformulär. Våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär för att för att få en uppfattning om din allmänna hälsa, symptom och sjukdomhistorik. De godkänner endast de beställningar med läkemedel som är säkra och ändamålsenliga för dig och dina symptom, precis som läkaren hos din vårdcentral gör.

[Brand]

 

Senast granskat:  08-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här