Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Malarone

Atovaquone/Proguanil

Malarone är ett malariamedel som tillverkas av GlaxoSmithKline. Det innehåller två aktiva substanser som tillsammans förhindrar och behandlar malaria.

Om du ska resa till ett tropiskt område och söker efter ett effektivt malariamedel kan Treated hjälpa. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst låter dig få din hälsa och vårdbehov granskat, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat hem till dörren inom 24 timmar.

+1300 recensioner via Trustpilot
Malarone250mg/100mg

varje tablett innehåller 250mg atovakvon och 100mg proguanil. En typisk kur för att förhindra malariasmitta kan innebära 1 tablett om dagen under angiven tidsperiod. För behandling av konstaterad malaria kan en kur om 4 tabletter/dag i 3 dagar förskrivas.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Malarone är ett malariamedel som tillverkas av GlaxoSmithKline. Det innehåller två aktiva substanser som tillsammans förhindrar och behandlar malaria.

Om du ska resa till ett tropiskt område och söker efter ett effektivt malariamedel kan Treated hjälpa. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst låter dig få din hälsa och vårdbehov granskat, recept förskrivet och ditt läkemedel levererat hem till dörren inom 24 timmar.

Översikt

Översikt Malarone

Malarone är ett malariamedel avsett både för behandling av konstaterad malaria samt för att förebygga malariasmitta. Malarone tillverkas av det globala läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline och är även effektivt på de stammar som utvecklat resistens mot andra malariamedel.

 1. Effektivt även på resistenta stammar
 2. Varumärkt läkemedel
 3. 1 tablett/dag förhindrar malariasmitta

De aktiva substanserna i Malarone heter proguanil och atovakvon. Dessa förhindrar att malariaparasiten reproducerar sig i kroppen samt hämmar dess förmåga att skapa ett särskilt enzym som det behöver för att kunna multiplicera sig genom att skapa nytt DNA. När denna process hindras kan Malarone försvaga parasiten och ge kroppens immunförsvar möjligheten att bryta ner och läka ut sjukdomen.   

Hur många tabletter Malarone ska jag beställa?

För att förebygga malaria, tänk på att du då måste börja ta denna behandling två dagar före avresa och sedan fortsätta med behandlingen 7 dagar efter att du återvänt. 

När du beställer Malarone, se till att du väljer lämpligt antal tabletter. Detta ska vara tillräckligt för att skydda dig under antalet dagar du kommer befinna dig i riskområdet plus ytterligare 9 tabletter (2 innan avresa och 7 efter att du anlänt hem igen).

 

Antal dagar som spenderas i regionen där malaria finnsAntal tabletter som behövsAntal tabletter som du kan beställa
Upp till 3 dagar12 tabletter12 eller 24 tabellter
Mellan 4 och 15 dagar24 tabletter24 eller 36 tabletter
Mellan 16 och 27 dagar36 tabletter36 eller 48 tabletter
Mellan 28 och 39 dagar48 tabletter48 eller 60 tabletter
Mellan 40 och 51 dagar60 tabletter60 eller 72 tabletter
Mellan 52 och 63 dagar72 tabletter72 eller 84 tabletter
Mellan 64 och 75 dagar84 tabletter84 eller 96 tabletter

Köpa Malarone online

Treated.com arbetar endast med legitimerade och verksamma läkare. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst har som målsättning att tillhandahålla en modern sjukvård med fokus på säkerhet, smidighet och lättillgänglighet för de tillfällen där du behöver hjälp fort och vardagen kommer emellan. För att köpa Malarone online fyller du i vårt formulär som sedan kommer kontrolleras av våra förskrivare samt apotekspersonalen. Aldrig har beställning av receptbelagd medicin varit så enkel som nu.

Alla våra läkemedel och behandlingar förskrivs med hjälp av elektroniska recept och skickas med expressleverans hem till din dörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av Malarone samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta Malarone enligt läkarens anvisningar.
 2. För att förebygga malariasmitta kan läkaren ordinera ett typiskt intag om 1 tablett om dagen.
 3. Kuren bör inledas 1-2 dagar innan avresa och fortsätta under hela resan.
 4. Kuren ska fortsättas i 7 dagar efter avslutad resa, alternativt 7 dagar efter ett avslutat besök i ett högriskområde.
 5. För behandling av konstaterad malaria kan 4 tabletter dagligen under 3 dagar ordineras. Självbehandling ska dock ej utföras. Kontakta läkare omedelbart om du tror dig ha smittats av malaria.
 6. Malarone Paediatric (Malarone Junior) kan kräva en annorlunda kur. Specifika anvisningar för Malarone Junior ges av förskrivande läkare.
 7. Tabletterna ska om möjligt sväljas hela i samband med måltid.
 8. Malarone bör tas vid samma tidpunkt varje dag.
 9. Överskid aldrig läkarens ordinerade dos.
 10. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Rådfråga din läkare om instruktioner om du har glömt att ta en tablett.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Malarone

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Malarone 250mg/100mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Malarone medföra vissa biverkningar. Du bör alltid läsa igenom läkemedlets bipacksedel innan användning och bekanta dig med hur eventuella biverkningar kan yttra sig.

Om du upplever någon av följande biverkningar bör du avbryta behandlingen och söka läkarvård omedelbart; allergisk reaktion, hudutslag i form av blåsor, Stevens-Johnsons syndrom samt andra biverkningar som du upplever som besvärande.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Diarré, huvudvärk, illamående och kräkningar, magsmärta.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, insomningssvårigheter, konstiga drömmar, depression, aptitlöshet, feber, hudutslag, hosta.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Ångest, hjärtklappning, svullnad och rodnad i munhålan, håravfall.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare):

Hallucinationer (att se och höra saker som inte finns).

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal.

Använda Malarone med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Malarone.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Malarone; metoklopramid, antibiotika såsom tetracyklin, rifampicin och rifabutin, efavirenz eller andra läkemedel för behandling av HIV, warfarin och andra blodförtunnande medel eller etoposid.

Malarone och andra sjukdomar

Förskrivande läkare kan komma att neka en receptförskrivning om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar då denna behandling kan påverka din hälsa; någon njursjukdom eller annan sjukdom som påverkar njure.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda och för att hjälpa dig att undvika biverkningar är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Malarone 250mg/100mg

Vanliga frågor: Malarone

Vanliga frågor: Malarone

Kan jag dricka alkohol i kombination med Malarone?

Ja, Malarone ska inte interagera med alkohol. Du bör dock dricka med måtta så att du kan följa hela kuren enligt läkarens anvisningar.  

Kan jag köra bil när jag använder Malarone?

Ja, men du bör vara uppmärksam på ditt allmäntillstånd. Om du känner av biverkningar såsom yrsel bör du avstå från att köra bil.

Kan Malarone användas om jag är gravid eller ammar?

Malarone rekommenderas ej när du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Malarone förvaras?

I säkert förvar utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Malarone?

Använd inte Malarone om du är allergisk mot något av följande ämnen; Aktiva substanser: 250 mg atovakvon och 100 mg proguanilhydroklorid i varje tablett. Övriga innehållsämnen: tablettkärna: poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, povidon K30, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, filmöverdrag: hypromellos, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172), makrogol 400, polyetylenglykol 8000.

Kan jag köpa Malarone receptfritt?

Nej, Malarone är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas med recept efter att vår läkare har granskat din hälsa och allmäntillstånd.

Är Malarone rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt undersökningsformulär. Våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär för att för att få en uppfattning om din allmänna hälsa, symptom och sjukdomshistorik.

De godkänner endast de beställningar med läkemedel som är säkra och ändamålsenliga för dig och dina symptom, precis som läkaren hos din vårdcentral gör. Om din beställning godkänns levereras den med expressleverans redan inom 24 timmar.

[Brand]

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här