Propecia

 • Finasteride

Propecia är ett receptbelagt läkemedel som används för att motverka manligt håravfall. Behandlingen kan dels motverka håravfall, men kan även sakta ner ett urtunnande hårfäste.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Propecia är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av en legitimerad läkare som avgör huruvida denna behandling bör förskrivas eller ej.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
1mg

en typisk behandling av håravfall innebär 1 tablett om dagen. Följ dock alltid läkarens anvisningar gällande dos.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Manligt håravfall är vanligt främst i åldrarna efter 30, men kan uppvisa symptom tidigare än så. Medan vissa män upplever att håret gradvis tunnas ut över 10-15 år, kan andra märka av en betydligt snabbare process med synbart tunnare hår efter bara ett par år.

 1. Välkänd behandling
 2. 9 av 10 män upplever märkbara resultat
 3. Smidig tablettbehandling

Den aktiva substansen i Propecia heter finasterid och verkar genom att hämma aktiviteten hos ett särskilt enzym (Typ II 5-alfa-reduktas) som omvandlar testosteron till dihydrotestosteron. När denna omvandling saktas ner bromsas även håravfallet.

Propecia är ett receptbelagt läkemedel och rekommenderas främst till män som upplever ett måttligt håravfall och som söker en smidig behandling som inte kräver några större förändringar i deras vardag. I kliniska studier har Propecia uppvisat synbara resultat hos 90% av användarna och är därmed en av de effektivaste behandlingarna på marknaden.   

Propecia finns tillgängligt som 4-, 12-, eller 24-veckors förpackningar. Vid regelbunden användning kan märkbara resultat förväntas inom 3-6 månader.

Beställ nu

Hur du använder Propecia

 1. Propecia kan tas med eller utan mat.
 2. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos. En typisk behandling kan innebära 1 tablett om dagen. Om du råkar överskrida din förskrivna dos bör du söka läkarvård genast. 
 3. Om du missar en tablett ska du inte kompensera genom att ta två vid nästa tillfälle. Låt istället bli att ta den missade tabletten och ta nästa som vanligt.
 4. Rådfråga din läkare om du är osäker eller har några frågor.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Propecia

Propecia, biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar från detta läkemedel, samt om du upplever några symptom som kan tyda på en allergisk reaktion. Biverkningar kopplade till Propecia inkluderar;

Ovanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1,000 användare):

Minskad sexlust, depression, erektil dysfunktion (impotens), ejakulationsproblem.

Okänd frekvens;

Allergisk reaktion, ömmande bröst, större bröst eller flytningar från brösten, bröstcancer, sterilitet, smärta i testiklarna, överkänslig hud.  

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Du hittar även mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast.

Använda Propecia med andra läkemedel

Meddela läkaren genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda, när du begär ditt recept.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Propecia; finasterid eller ett liknande läkemedel för behandling av prostataförstoring (BPH).

Propecia och andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Propecia. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Propecia rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; laktosintolerans, leverproblem eller något tillstånd som påverkar upptaget av glukos och galaktos.  

Vanliga frågor: Propecia

Kan jag dricka alkohol i kombination med Propecia?

Ja, Propecia är inte känt för att interagera med alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Propecia?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Är Propecia endast för män?

Ja, Propecia ska inte användas för att behandla håravfall hos kvinnor. Propecia kan orsaka allvarliga biverkningar om det används av gravida kvinnor.

Hur ska Propecia förvaras?

Propecia ska förvaras i rumstemperatur, i sin originalförpackning, undan direkt solljus, fukt samt utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Propecia?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av följande ämnen; Dokusatnatrium, finasterid, laktos, talk, hydroxipropylcellulosa E463, hypromellos E464, magnesiumstearat E572, mikrokristallin cellulosa E460, pregelatiniserad majsstärkelse, röd järnoxid E 172, natriumstärkelseglykolat, gul järnoxid E 172 och titandioxid.

Är Propecia rätt behandling för mig?

Det avgörs av våra läkare. Så snart du har fyllt i vårt undersökningsformulär kommer dina symptom och din hälsa att kontrolleras av en legitimerad läkare. Om behandlingen anses lämplig kan ett elektroniskt recept förskivas och din beställning bearbetas av vårt apotek för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Propecia omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel