Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Propecia

Finasterid

Propecia är ett läkemedel till för att motverka och hämma manligt håravfall, så kallad androgen alopeci. Behandlingen kan dels motverka håravfall, men kan även sakta ner ett urtunnande hårfäste.  

Hos Treated.com behöver du aldrig spendera tid på apoteket för att köpa ditt läkemedel. Få och förnya ditt recept på Propecia smidigt online, med hemleverans nästa dag.

 

+1400 recensioner via Trustpilot
Propecia1mg

Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen. Tabletterna innehåller 1 mg finasterid. Följ alltid läkarens instruktioner om hur du tar detta läkemedel.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Propecia är ett läkemedel till för att motverka och hämma manligt håravfall, så kallad androgen alopeci. Behandlingen kan dels motverka håravfall, men kan även sakta ner ett urtunnande hårfäste.  

Hos Treated.com behöver du aldrig spendera tid på apoteket för att köpa ditt läkemedel. Få och förnya ditt recept på Propecia smidigt online, med hemleverans nästa dag.

 

Översikt

Översikt - Propecia® (finasterid)

Androgen alopeci, vanligen kallat “manligt håravfall”, är ett tillstånd som orsakar håravfall hos män och tros drabba omkring två tredjedelar av alla män. Det träder vanligen in efter 30 års ålder, men kan komma tidigare, och orsakar en gradvis förtunning av håret över 10-15 år, även fast vissa kan uppleva en betydligt snabbare process än så.

 1. Drabbar de flesta män någon gång
 2. Kan orsaka psykologiska besvär och trauma
 3. Behandling med Propecia ger goda resultat

Vad är manligt håravfall?

För vissa kan manligt håravfall börja redan i 20-årsåldern, även fast det vanligtvis börjar senare. Det vanligaste sättet att förlora sitt hår på är att hårfästet långsamt börjar röra sig bakåt samtidigt som den kala fläcken på hjässan växer sig större.

Håravfall kan orsakas av en rad andra faktorer, som t.ex. stress och psykisk ohälsa, viktnedgång eller som biverkning av vissa läkemedel. Men när håravfallet sker symmetriskt är det oftast orsakat av ärftlighet. När väl detta sker kan det vara svårt att få håret att växa tillbaka eller få håravfallet att bromsas upp.

Behandling med finasterid

Finasteride, eller på svenska finasterid, är substansen som återfinns i Propecia® och behandlar med goda resultat manligt håravfall hos 9 av 10 användare. Propecia verkar genom att hämma aktiviteten hos ett särskilt enzym kallat Typ II 5-alfa-reduktas. Detta enzym ansvarar för omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och när denna omvandling hämmas saktas även håravfallet upp.

Propecia går att köpa mot recept och rekommenderas främst till män som upplever ett måttligt håravfall och som söker en smidig behandling som inte kräver några större förändringar i deras vardag. I kliniska studier har Propecia uppvisat synbara resultat hos 90% av användarna och är därmed en av de mest effektiva behandlingarna som finns tillgänglig på marknaden.Propecia finns tillgängligt som 4-, 12-, eller 24-veckors förpackningar. Vid regelbunden användning kan märkbara resultat förväntas inom 3-6 månader.  

Om du vill köpa Propecia är Treated.com ett smidigt alternativ för dig som inte vill behöva ta dig tiden att fysiskt uppsöka apoteket. Vår EU-godkända onlinetjänst innehåller hela vårdkedjan, från läkarkonsultation till receptförskrivning eller receptförnyelse - och alla godkända beställningar levereras direkt hem till dig nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Propecia

Som med alla läkemedel är det viktigt att du läs igenom och förstått innehållet och anvisningarna i den bifogade bipacksedeln. Det är även viktigt att du har förstått din läkares instruktioner om hur du ska ta Propecia, så att du maximerar effekten av läkemedlet och undviker eventuella biverkningar.

 1. Ta Propecia enligt läkarens ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du skulle vara osäker.
 2. Du kan ta Propecia med eller utan mat.
 3. Rekommenderad dos är en tablett dagligen.
 4. Din läkare kommer avgöra om Propecia fungerar för dig.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos. Om du har använt för stor mängd av Propecia eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du genast uppsöka akutvård.
 6. Om du har glömt att ta din dos ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för detta. Hoppa bara över den glömda dosen och fortsätt därefter behandlingen som schemalagt.
 7. Det kan ta 3 till 6 månader innan Propecia når full effekt. Det är viktigt att fortsätta att ta läkemedlet så länge som det ordinerats åt dig. Propecia kan endast fungera långsiktigt om du fortsätter att använda det.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Propecia. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan.

Propecia® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Propecia®från FASS

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Propecia 1mg

Biverkningar

Propecia: biverkningar, varningar och försiktighet

Propecia kan, likt alla läkemedel, orsaka vissa oönskade bieffekter, så kallade biverkningar. Det är viktigt att du meddelar din läkare ifall du upplever några biverkningar från detta läkemedel, främst symptom på en allergisk reaktion.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 män eller färre):

Minskad sexlust, depression, erektil dysfunktion (impotens) eller ejakulationsproblem.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Allergisk reaktion, ömmande bröst, förstorade bröst eller flytningar från brösten, bröstcancer, sterilitet, smärta i testiklarna, överkänslig hud.  

Detta är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som Propecia kan orsaka. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, som innehåller en komplett förteckning över biverkningar. Om du upplever någon av biverkningarna ovan ska du genast tala om detta för din läkare.

Andra läkemedel och Propecia

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Detta då Propecia kan störa funktionen hos andra läkemedel och vice versa, så kallade interaktioner.

Propecia kan interagera med: finasterid eller andra läkemedel vid godartad prostataförstorning, förkortat BPH. Finasterid är även godkänt för att behandla förstorad prostata, som är ett annat sjukdomstillstånd. Du kan läsa mer om det under vår sida om godartad prostataförstorning.

Andra sjukdomar och Propecia

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär, eftersom närvaron eller en historia av vissa sjukdomstillstånd kan göra användandet av Propecia olämpligt för dig. Propecia rekommenderas i vissa fall inte att användas om du har eller har haf laktosintolerans, leverproblem eller något tillstånd som påverkar upptaget av glukos och galaktos.  

Propecia och impotens (erektil dysfunktion):

Propecia kan orsaka erektionsproblem, även kallat erektil dysfunktion eller impotens, hos vissa män. I vissa fall, mycket sällsynta fall, kan erektionsproblemen kvarvara även efter behandlingen. Denna biverkning har dock ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgänglig data).

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Propecia 1mg

Vanliga frågor: Propecia

Vanliga frågor: Propecia

Kan jag dricka alkohol i kombination med Propecia?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Propecia.

Kan jag köra bil när jag använder Propecia?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av detta läkemedel. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänhälsa. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Är Propecia endast för män?

Ja, Propecia ska inte användas för att behandla håravfall hos kvinnor. Propecia kan orsaka allvarliga biverkningar om det används av gravida kvinnor. Rådfråga din läkare om du är kvinna och lider av håravfall.

Hur ska Propecia förvaras?

Förvara detta läkemedel i sin originalförpackning och i rumstemperatur. Propecia är ljuskänsligt och fuktkänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Propecia?

Propecia innehåller: dokusatnatrium, finasterid, laktos, talk, hydroxipropylcellulosa E463, hypromellos E464, magnesiumstearat E572, mikrokristallin cellulosa E460, pregelatiniserad majsstärkelse, röd järnoxid E 172, natriumstärkelseglykolat, gul järnoxid E 172 och titandioxid.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Propecia utan recept?

Nej. Propecia är en receptbelagd behandling vilket innebär att en läkare måste ha skrivit ut ett recept på behandlingen åt dig för att du ska kunna köpa den.

Är Propecia rätt behandling för mig?

Om du har symmetriskt håravfall kan du begära ditt recept på Propecia online. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen levereras den hem till dig nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Granska produkt

Senaste Propecia omdömen

Senaste Propecia omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här