Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Maxalt

Rizatriptan (as Benzoate)

Maxalt® innehåller den aktiva substansen rizatriptan och används för att behandla huvudvärksfasen av migränattacken hos vuxna. Den tillverkas i Storbritannien av Merck Sharp & Dohme (MSD).

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Hos oss är alltid receptförskrivning och receptförnyelse riktigt smidigt. Godkända beställningar levereras alltid nästa dag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
10 mg

Maxalt tabletter innehåller 10 mg rizatriptan. Ta tabletten så snart som möjligt efter att migränsymptomen har börjat.

Beställ nu för leverans fredag 29 januari

Maxalt® innehåller den aktiva substansen rizatriptan och används för att behandla huvudvärksfasen av migränattacken hos vuxna. Den tillverkas i Storbritannien av Merck Sharp & Dohme (MSD).

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Hos oss är alltid receptförskrivning och receptförnyelse riktigt smidigt. Godkända beställningar levereras alltid nästa dag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Maxalt är ett tryptamin-baserat smärtstillande medel innehållande den aktiva substansen rizatriptan, gjord av Merck Sharp & Dohme, förkortat MSD. Tabletterna verkar på serotoninreceptorer i hjärnan för att minska svullnad i blodkärlen. På så sätt minskar de symptomen på migrän.

 1. Behandlar symptom för migrän.
 2. Migrän är känt för att kunna utlösas av flertalet faktorer.
 3. Upp till en tredjedel av personer med migrän upplever aura.

Vad är migrän?

Alla får huvudvärk emellanåt. Men migrän är något annorlunda. Det är inte lika vanligt som huvudvärk – men påverkar fortfarande en stor del av befolkningen (ungefär en av fem). Det kan vara störande, utmattande och hindra det vardagliga livet. Kännetecken för migrän är en bultande huvudvärk i ett visst huvudområde (framsidan eller sidan), men människor upplever också trötthet, illamående, kräkningar och ökad känslighet.

Detta kan utlösa migrän

Även om man ännu inte känner till de exakta orsakerna till migrän så finns det en hel del saker som kan utlösa en attack. Detta inkluderar: Uttorkning, ångest, vissa livsmedel eller alkohol och att sitta framför datorskärmar under långa perioder.

Migrän under helgen, så kallad ”weekend migraine” rapporteras vanligtvis eftersom att människor sover längre, minskar koffeinintaget och att de stressar mindre. Postmenopausala kvinnor är också särskilt benägna att få en attack.

Upp till en tredjedel av personerna som har migrän upplever aura – en serie neurologiska känslor som föregår huvudvärk. Dessa kan omfatta visuella störningar såsom tunnelseende, blinda fläckar och mönster som ses framför ögonen. Andra exempel är yrsel eller en stickande känsla. I vissa fall kommer aura inte att följas av migränhuvudvärk (något som kallas för tyst migrän).

Medan många människor tycker att deras migrän kan hanteras på ett passande sätt med hjälp av receptfria läkemedel finner vissa symptomen mer allvarliga och behöver således receptbelagda läkemedel. Maxalt är en av dessa behandlingar och du kan köpa den online från vårt brittiska apotek.

Maxalt: verkan och aktiv substans

Maxalt innehåller den aktiva substansen rizatriptan som tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotonin 5-HT1B/1D-receptoragonister. Maxalt minskar svullnaden av blodkärlen som omger hjärnan. Denna svullnad som orsakar huvudvärken under en migränattack. Tabletten smälter i munnen vilket hjälper till att minska det illamående som vissa människor får när de tar tabletter tillsammans med vätska.

Köpa Maxalt online hos Treated.com

Vi erbjuder endast recept för migränbehandling på en förnyelsebasis. De som utvecklar nya migränsymptom eller som aldrig tidigare tagit mediciner bör tala med sin läkare.

För att kunna köpa Maxalt online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Läs alltid igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar detta läkemedel. Var också noga med att du följer eventuella instruktioner som du har fått av din läkare. Detta är det bästa sättet att få ut max av denna medicin och minimera risken för biverkningar.

 1. Ta alltid Maxalt enligt förskrivarens anvisningar.
 2. Du ska bara ta en Maxalt-tablett under huvudvärks-fasen av migränen.
 3. Tabletter som tas under aurafasen kommer inte att förhindra huvudvärk.
 4. Se till att dina händer är torra innan du öppnar blisterförpackningen.
 5. Tabletten smälter på tungan och behöver inte sväljas med vätska.
 6. Tas bäst på tom mage eftersom en full mage kan fördröja läkemedlets effektivitet.
 7. Om dina symptom inte förbättras efter din första dos, ta inte en till dos för samma attack
 8. Om du har mer än en migrän under ett dygn kan du ta en annan tablett så länge som minst två timmar har gått sedan din sista dos.
 9. Du ska inte ta mer än två doser inom 24 timmar.
 10. Denna behandling är inte lämplig för förebyggande av migrän.
 11. Om du tar mer Maxalt än vad du borde kontakta din läkare omedelbart och ta paketet med dig.
 12. Denna produkt är inte lämplig för användning hos barn under 18 år.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder läkemedlet. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Där hittar du kompletta anvisningar.

Maxalt® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Maxalt® från FASS

Senast granskat:  19-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Alla som tar den här behandlingen kommer inte att få några biverkningar. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. De vanligaste biverkningarna i samband med denna behandling är sömnighet, trötthet och yrsel.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Myrkrypningar (parestesier). Huvudvärk. Nedsatt känslighet för beröring av huden (hypestesi). Sömnlöshet. Snabb eller oregelbunden hjärtrytm (palpitationer). Nedsatt mental skärpa. Rodnad (kortvarig i ansiktet). Svalgbesvär. Illamående. Muntorrhet. Kräkningar. Diarré. Magbesvär (dyspepsi). Tyngdkänsla i delar av kroppen. Nacksmärta. Stelhet. Buk- eller bröstsmärtor.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ostadig gång (ataxi). Yrsel (svindel). Dimsyn. Darrningar. Svimning (synkope). Förvirring. Nervositet. Förhöjt blodtryck (hypertension). Törst. Värmekänsla. Svettning. Hudutslag. Klåda och upphöjda hudutslag (nässelfeber). Svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan ge andnöd och/eller sväljsvårigheter (angioödem). Andnöd (dyspné. Åtstramningskänsla i delar av kroppen. Muskelsvaghet. Förändringar i hjärtslagens rytm eller hastighet (arytmi). Avvikelser på EKG (undersökning där man mäter hjärtats elektriska aktivitet). Mycket snabb hjärtrytm (takykardi). Ansiktssmärta. Muskelsmärta. Dålig smak i munnen.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1,000 användare eller färre):

Pipande andning. Allergisk reaktion (överkänslighet). Plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaxi). Stroke (detta förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom). Långsamma hjärtslag (bradykardi).

Okänd frekvens:

Hjärtinfarkt. Spasm i hjärtats blodkärl (dessa förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom). Ett så kallat serotonergt syndrom som kan orsaka biverkningar såsom koma, instabilt blodtryck, extremt hög kroppstemperatur, rubbning i samordningen av muskelrörelser, oro och hallucinationer. Allvarlig hudavlossning med eller utan feber (toxisk epidermal nekrolys). Kramp (krampanfall). Spasm i blodkärl i armar och ben innefattande köldkänsla och domning av händer och fötter. Spasm i blodkärlen i tjocktarmen vilket kan orsaka buksmärta.

Andra läkemedel och Maxalt

När du fyller i vårt medicinska formulär ska du berätta för oss om du tar några andra läkemedel. Det spelar ingen roll om du har recept på dem eller inte.

Läkemedel som kan interagera med Maxalt inkluderar: Andra migränbehandlingar som metysergid, ergotamin eller de som innehåller triptaner: MAOI, SSRI, SNRI för depression samt propranolol.

Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare om du har någon av följande riskfaktorer som kan göra att du inte ordineras Maxalt eller att läkemedlet ordineras med särskild försiktighet:

Om du har någon av följande riskfaktorer för hjärtsjukdom: högt blodtryck, diabetes, du är rökare eller använder nikotinersättningsmedel, du har en familjehistoria av hjärtsjukdom, du är man och över 40 år eller du är kvinna och har passerat klimakteriet eller om du har nedsatt njurfunktion eller nedsatt leverfunktion.

 • Du har en speciell typ av problem med hjärtrytmen (grenblock).
 • Du har eller har haft någon typ av allergi.
 • Din huvudvärk är förenad med yrsel, svårigheter att gå, koordinationssvårigheter eller svaghet i armar och ben.
 • Du använder något naturläkemedel som innehåller Johannesört.
 • Du har haft en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan ge andnöd och/eller sväljsvårigheter (angioödem).
 • Du tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom venlafaxin och duloxetin mot depression.
 • Du har haft kortvariga symptom innefattande bröstsmärta och stramhetskänsla.
 • Om du tar Maxalt för ofta så kan det resultera i att du får kronisk huvudvärk. Kontakta då din läkare då det kan innebära att du behöver sluta ta Maxalt.

Beskriv dina symptom för din läkare eller apotekspersonal så kan de avgöra om du lider av migrän. Du ska enbart ta Maxalt vid en migränattack och inte vid behandling av huvudvärk som kan bero på andra mer allvarliga tillstånd. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du tar, planerar att ta eller nyligen har tagit andra läkemedel – även receptfria sådana. Detta gäller även naturläkemedel och de läkemedel som du normalt tar för din migrän. Detta ska du göra för att Maxalt kan påverka effekten av vissa läkemedel och att andra läkemedel kan påverka Maxalt.

Graviditet och amning:

Prata med din doktor innan du tar denna medicin om du är gravid, ammar eller försöker att bli gravid. Amning ska inte ske inom 24 timmar efter att ha tagit denna behandling.

Körning och användning av maskiner:

Maxalt kan orsaka biverkningar som yrsel. Kör inte bil eller använd maskiner om du drabbas av dessa eller om dina migränsymptom kan göra körning eller användning av maskiner svårt.

Senast granskat:  19-08-2020
Vanliga frågor: Maxalt

Vanliga frågor: Maxalt

Kan jag dricka alkohol i kombination med Maxalt?

Du bör undvika alkohol medan du har migrän. Detta eftersom att det sannolikt kommer att förvärra dina symptom.

Kan jag köra bil när jag använder Maxalt?

Migränsymptom och denna medicinering kan både göra dig dåsig och koncentrerad. Det rekommenderas att du avstår från att köra.

Kan Maxalt användas när jag är gravid?

Du bör rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel medan du är gravid eller ammar. Du bör inte amma 24 timmar efter att du har tagit Maxalt.

Hur ska Maxalt förvaras?

Denna produkt ska förvaras i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Maxalt?

Maxalt innehåller: Rizatriptanbensoat, gelatin-, glycin-, mannitol- och pepparmintsmak framställt av pepparmyntsolja, dextrin och maltodextrin. Ta inte denna behandling om du tror att du kan vara allergisk mot någonting på denna lista.

Kan jag köpa Maxalt receptfritt?

Detta är en receptbelagd medicin. Du kan köpa eller förnya ditt recept på Maxalt online hos oss på Treated.com

Är Maxalt rätt behandling för mig?

Om du upplever nya migränsymptom eller om du aldrig tidigare tagit en receptbelagd behandling mot migrän bör du diskutera detta med en läkare. För att begära ditt recept på Maxalt från Treated.com behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär som tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med hemleverans redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  19-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här